А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Градуювальна таблиця

Градуювальні таблиці затверджуються головним інженером шахти.

Градуювальні таблиці для залізобетонних резервуарів також складають геометричним методом шляхом послідовного вимірювання хорди і висоти сегмента по всій внутрішній окружності резервуара.

Градуювальні таблиці на стаціонарні резервуари стверджує керівництво організації, що експлуатує резервуари. Градуювальні таблиці на резервуари для обліково-розрахункових операцій затверджуються керівником територіального органу Держстандарту.

Градуювальні таблиці в одиницях вологості для різних матеріалів відпрацьовуються в кожному окремому випадку галузевими лабораторіями заводу-споживача або НДІ. Харчування влагомера здійснюється від мережі змінного струму частотою 50 гц, напругою 127 або 220 в. При зміні напруги живлення на 10% від номінального значення зміна показань приладу не перевищує основної похибки приладу.

Градуювальні таблиці в значеннях вологості для різних матеріалів відпрацьовуються в кожному окремому випадку галузевими лабораторіями заводів або інститутів.

Стенд для випробування лічильників рідини ТРК після ремонту. Градуювальна таблиця є документом, на підставі якого виробляють облік нафти або нафтопродуктів.

Градуювальні таблиці на резервуари, призначені для оперативного обліку і контролю, стверджує керівник або головний інженер підприємства із забезпечення нафтопродуктами або керівник вищестоящої організації. Градуювальні таблиці на резервуари, призначені для обліково-розрахункових (комерційних) операцій, стверджує керівник територіального органу Держстандарту.

Градуювальні таблиці затверджуються головним інженером шахти.

Градуювальна таблиця є документом, на підставі якого - проводиться; облік нафтопродуктів; - На; АЗС.

діючі градуювальні таблиці і акти вимірювань повинні зберігатися на підприємстві і в територіальному управлінні Держкомнафтопродукта СРСР. Перехід на нові градуювальні таблиці зберігання і списання попередніх таблиць здійснюються в порядку, встановленому Держкомнафтопродукт СРСР.

Градуювальна таблиця термопари пластінородій-платина при температурі вільних кінців 0 С, ГОСТ 3044 - 45 гр.

Наведені градуювальні таблиці (табл. 18) робочих платинових термометрів опору обчислені за рівнянням (V.2) і (V.3) для середніх значень постійних А, В і С, отриманих для великої кількості термометрів, виготовлених з платини однакової чистоти.

Градуювальні таблиці термопар залізо-копель і мідь-копель наведені в табл. 46і47 на стор. Градуювальна таблиця термопари мідь-золото - - 2 1% кобальту.

Градуювальна таблиця термопари мідь-золото 1 9% кобальту в інтервалі від 2 до 273 К.
 Градуювальна таблиця термопари хромель - - золото 1 9% кобальту в інтервалі від 2 до 273 К.

Градуювальна таблиця термопари нормальне срібла - золото 1 9% кобальту в інтервалі від 2 до 273 К.

Градуювальна таблиця термопари мідь - золото 007% заліза в інтервалі 2 - 273 К.

Градуювальна таблиця термопари хромель - золото - - 007% заліза в інтервалі 2 - 273 К.

Градуювальна таблиця термопари мідь - золото 0035% заліза в інтервалі 2 - 273 К.

Градуювальна таблиця термопари хромель-золото - - - - 0035% заліза в інтервалі 2 - 273 К.

Градуювальні таблиці стандартних термопар відповідають реальним в межах вказується робочої похибки.

Відповідну градуювальну таблицю поміщають в свідоцтві на атестацію.

Дані градуювання вольтметра. Складання градуировочной таблиці в цьому випадку більш просто, ніж для першого випадку.

Складають градуювальну таблицю значень опорів магазинів Afx і М2 для початкової, кінцевої і проміжних точок нової шкали.

За градуювальних таблиць набирають на зазначених магазинах опір, рівне значенню поверяемой точки шкали приладу.

Схема повірки електронного потенціометра. За градуировочной таблиці для типу термопари, на який градуйований електронний потенціометр, знаходять число мілівольт, відповідне першої оцифрованої точці шкали.

За градуировочной таблиці для даного типу термометра опору, на який градуйований Вивірений міст, знаходять значення опорів термометра для оцифрованих точок шкали. Встановлюють на магазині величину опору, які відповідають першій оцифрованої точці шкали вивіреного моста. Як тільки міст збалансує-ся, відраховують показання. Таким же способом, встановлюючи відповідні значення опорів на магазині перевіряють свідчення інших оцифрованих точок. Обчислюють середнє арифметичне значення для кожних двох вимірювань однієї і тієї ж точки шкали. Похибка визначають як різницю між температурою, показаної вивіреним електронним мостом, і температурою, знайденої по градуировочной таблиці для відповідних точок.

За градуировочной таблиці період коливань неважко перевести в масу.

За градуировочной таблиці для термопари ХК знаходять: - UH - Oj UK 2290 мв; ЄДР 335 мв; Еа 198 ом.

Залежність опору платинового термометра опору від температури. За градуировочной таблиці на рис. 2 - 28 побудована залежність опору платинового термометра від температури.

До градуювальних таблиць резервуарів повинні бути прикладені поправки на нерівності днища.

Користуючись градуировочной таблицею термометра опору, перевіряють основні точки шкали при підході покажчика до поверяемой позначці на шкалі як справа, так і зліва.

Спочатку складається градуировочная таблиця в іменованих одиницях виміру. Потім вибирають межа вимірювання тепломіра (витратоміра) з таким розрахунком, щоб він відповідав стандартним ряду чисел витратомірів і охоплював всі реальние1 випадки вимірювання. До цих значень відносяться практично нереальні випадки вимірювання при поєднанні найбільшого тиску з найменшою температурою і інші аналогічні випадки. Наприклад, для табл. 6 - 1 в межа вимірювання 12 5 Б кал /год не увійшли значення стовпців 1213і 14 обмежені жирною лінією.

Нижче наведені градуювальні таблиці різних термопар.

Нижче наведені градуювальні таблиці різних термопар. При використанні цих таблиць слід врахувати, що більшість з них (виключаючи стандартні) відрізняються від реальних через деякого мінливості складу електродів; наведені середні значення.

До питання про введення поправок на температуру вільних кінців термопари. Звідси по градуювальних таблиць (або кривим), визначивши поправку е (t0; 0), можна знайти і шукану температуру.

Тмакс визначають по градуювальних таблиць.

Етшах визначають по градуювальних таблиць.

Градуіруют термометр за градуювальною таблиці для платинових термометрів опору. Термометр має високу точність 0 1 С, малою теплоємністю і отже, незначною інерційністю. Межі вимірювання температури від - 200 С до 500 С, тобто практично до температури плавлення скла.

Прилад випускається з відповідною градуировочной таблицею, віднесеної до певної референс-якій точці напруження.

Принципова електрична схема газоаналізатора ПГФ-11 - 54. Прилад випускається з відповідною градуировочной таблицею, віднесеної до певної референс-якій точці напруження.

Прилад випускається з відповідною градуировочной таблицею, віднесеної до певної референс-якій точці напруження.

За даними вимірювання будують градуювальну таблицю або графік. На графіку по горизонталі відкладається 0 5 довжини лінії на екрані осцилографа в міліметрах, а по вертикалі - амплітудні значення напружень, прикладених до відхиляючі пластини У.