А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Державний еталон

Державні еталони складаються з теплових та газорозрядних хвилеводних і коаксіальних генераторів шуму, доданих коаксіальних генераторів шуму, високочастотних і надвисокочастотних компараторов.

Державні еталони не застосовуються безпосередньо для перевірки штрихових заходів, які перебувають в обігу. В СРСР з державним еталоном метра №28 сличаются еталони-копії, платіноірідіевого метри: №11 службовець для заміни основного еталона метра під час передачі останнього в Межауна-рідне бюро мір і ваг і для звірення з міжнародним прототипом, і М20 розділений на міліметри.

Державні еталони не застосовуються безпосередньо для перевірки штрихових заходів, які перебувають в обігу.

Державний еталон - первинний або спеціальний еталон, офіційно затверджений як вихідний для країни.

Державні еталони зберігаються в метрологічних інститутах СРСР. Для проведення робіт з державними стандартами призначаються особливі відповідальні особи - вчені зберігачі еталонів.

Державний еталон має два еталона - копії; один з них служить для заміни основного еталона під час звірень його маси в Міжнародному бюро мір і ваг, а інший - для звірень з ним робочих еталонів маси.

Державний еталон - первинний або спеціальний еталон, офіційно затверджений як вихідний для країни.

державні еталони являють собою комплекси засобів вимірювань і допоміжних пристроїв. Склад еталона встановлюється метрологічним інститутом, якому доручена розробка еталона, з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки.

Державні еталони і зразкові засоби вимірювань складають матеріально-технічну базу всіх здійснюваних в країні вимірювань. Органи метрологічної служби країни щорічно перевіряють 250 млн. Коштів вимірів, причому парк приладів постійно зростає як по складом, так і по номенклатурі що знаходить відображення в стандартах.

Державний еталон - первинний або спеціальний еталон, офіційно затверджений як вихідний для країни. На кожен з них затверджується стандарт.

Державний еталон - первинний або спеціальний еталон, офіційно затверджений як вихідний для країни.

Державні еталони зосереджені в основному в двох інститутах: ВНИИМ і ВНИИФТРИ. Еталони робочі службовці для передачі значень одиниць вимірювань робочим приладів, є у всіх інших метрологічних інститутах країни.

Державний еталон є вищим межею точності відтворення основних і виробничих одиниць виміру, досягнутим в даний час.

Метрологічна ланцюг передачі розмірів одиниць. Державні еталони зберігаються в метрологічних інститутах СРСР. Для проведення робіт з державними стандартами призначаються особливі відповідальні особи - вчені - хранителі еталонів.

Державні еталони є у всіх найважливіших областях вимірювань, найбільш широко застосовуються в народному господарстві країни.

Державні еталони стають законними в результаті їх затвердження Держстандартом СРСР; вторинні еталони - в результаті їх затвердження метрологічними інститутами, в яких зберігаються державні еталони; робочі і зразкові засоби вимірювань, призначені для серійного випуску - шляхом державних випробувань типу; зразкові засоби вимірювань, які обираються зі робочих засобів, або унікальні зразкові і робочі засоби вимірювань, вимірювальні і повірочні установки, вимірювальні системи і їх різновиди - шляхом метрологічної атестації, проведеної метрологічними службами.

Державні еталони є національне надбання і тому повинні зберігатися в метрологічних інститутах країни в спеціальних еталонних приміщеннях, де підтримується строгий режим по вологості температури, вібрацій і іншим параметрам. Для забезпечення єдності вимірювань величин в міжнародному масштабі велике значення мають міжнародні звірення національних державних еталонів. Ці звірення допомагають виявити систематичні похибки відтворення одиниці національними еталонами, уста-новить, наскільки національні еталони відповідають міжнародному рівню, і намітити шляхи вдосконалення національних (державних) еталонів.

державний еталон - технічний пристрій, що відтворює або зберігає одиницю величини і передає її одиничний розмір методи визначення.

Державні еталони зберігаються в метрологічних інститутах, робота з ними дозволена тільки обмеженому числу осіб, тому є вторинні еталони, значення яких встановлюється за відповідними первинними еталонами. Вторинні еталони поділяються: на еталони-копії, призначені для передачі розмірів фізичних одиниць робочим еталонам; еталони порівняння, які застосовують для звірення еталонів; робочі еталони, що застосовуються для передачі розміру фізичної одиниці зразковим засобам вимірювань, що володіє найвищою точністю.

Державні еталони зберігаються в метрологічних інститутах СРСР. Для проведення робіт з державними стандартами призначаються особливі відповідальні особи-вчені зберігачі еталонів. Вторинні еталони використовуються в метрологічних інститутах та інших великих органах Державної метрологічної служби СРСР. За дозволом Держстандарту СРСР допускається їх зберігання і застосування в органах відомчої метрологічної служби.

Ієрархія передачі розміру одиниць і класифікація еталонів, зразкових і робочих засобів вимірювань по підпорядкованості. Державні еталони є основою забезпечення єдності вимірювань.

Державні еталони є національне надбання і тому повинні зберігатися в метрологічних інститутах країни в спеціальних еталонних приміщеннях, де підтримується строгий режим по вологості температурі вібраціям і іншим параметрам. Для забезпечення єдності вимірювань фізичних величин в міжнародному масштабі велике значення мають міжнародні звірення національних державних еталонів. Ці звірення допомагають виявити систематичні похибки відтворення одиниці національними еталонами, встановити, наскільки національні еталони відповідають міжнародному рівню, і намітити шляхи вдосконалення національних (державних) еталонів.

Державні еталони створюються, зберігаються і застосовуються центральними метрологічними науковими інститутами країни. Точність відтворення одиниці повинна відповідати рівню кращих світових досягнень і задовольняти потреби науки і техніки. До складу державних еталонів включаються СІ за допомогою яких відтворюють і (або) зберігають одиницю ФВ, контролюють умови вимірювань і незмінність відтвореного або зберігається розміру одиниці здійснюють передачу розміру одиниці.

Державний еталон ома складається з групи манганіновим котушок з номінальним опором 1 Ом і бруківці вимірювальної установки.

Зараз державні еталони є у всіх найважливіших областях вимірювань, найбільш широко застосовуються в народному господарстві країни.

Державні еталони СРСР забезпечують збереження і відтворення понад 60 одиниць фізичних величин практично у всіх видах і областях вимірювань, які отримали найбільш широке поширення в народному господарстві країни: лінійно-кутових і механічних, температурних і теплофізичних, електричних і магнітних, радіотехнічних та оптичних, параметрів іонізуючих випромінювань і багатьох інших.

Державні еталони СРСР є національним надбанням країни. Вони періодично звіряються з міжнародними або національними еталонами технічно розвинених країн.

Сучасний державний еталон Канделл має діапазон номінальних значень 30 - 110 кд, середнє квадратічеекое відхилення результату вимірювань - 1 - 10 3 кд; невиключену систематична похибка становить 2 5 - 10 - 3 кд.

Державний еталон одиниці часу (і частоти) складається з групи атомних генераторів, кварцових годин і пристроїв для звірення еталонних частот. В СРСР, як і в ряді інших країн, вже здійснено практичний перехід на рівномірну атомну шкалу часу.
 Державний еталон одиниці довжини[8]складається з газорозрядної лампи з крипто-ном-86 - джерелом первинного еталонного випромінювання, еталонного інтерферометра, еталонного спектроінтерферометра і прецизійної апаратури для вимірювання температури.

Державний еталон одиниці плоского кута зберігається у ВНИИМ ім.

Державними стандартами ома і вольта служать відповідно набір особливо точно виготовлених вимірювальних котушок опору і група нормальних насичених елементів. Пристрій вимірювальних котушок опору і нормальних елементів описано в наступному розділі.

Існуючі державні еталони і державні перевірочні схеми повністю передбачають передачу розміру одиниць в СІ. Причому слід зазначити, що засоби вимірювальної техніки, градуйовані в Гільберт (магнітна сила), сантиметрах (електрична ємність), Максвелл (магнітний потік) і ерстедах (напруженість магнітного поля) взагалі не випускалися промисловістю або були мало поширені. Тому перехід на відповідні одиниці СІ (ампер, вебер, ампер на метр) не викликає ніяких труднощів.

Кожен затверджений державний еталон вноситься до реєстру державних еталонів.

Використання державних еталонів в народному господарстві приносить вагому техніко-економічну ефективність.

Від державного еталона через робочі еталони і зразкові заходи метр і його частки передаються на робочі штрихові міри довжини. Схема передачі розмірів штрихових заходів представлена на стор. Крім державних еталонів, наведених у таблиці створені і діють ще більш 70 державних еталонів похідних одиниць СІ та інших дозволених до застосування одиниць.

Від державного еталона в певній послідовності розміри метра і його часткою передаються на робочі штрихові і кінцеві міри довжини, а потім на вироби.

Для державного еталона ІПОв (0 так як це засіб вищої точності воно не поверяется. В процесі експлуатації еталона проводяться метрологічні дослідження його характеристик, але витрати на ці дослідження відображаються в показнику заробітної плати НЕП, співробітників, які обслуговують еталон. У накладні витрати можуть бути включені витрати на ремонт, амортизацію і електроенергію.

Хранителем державного еталону маси, якому присвоєно індекс за реєстром ГЕТЗ-68 є ВНИИМ ім.

у державному стандарті одиниці активності радіонуклідів передача розміру одиниці радіонуклідних джерел, службовцями робочими еталонами, здійснюється безпосередньо в процесі відтворення одиниці.

чи може державний еталон бути первинним і в той же час вторинним. Еталон, будучи первинним державним еталоном, одночасно може бути вторинним по відношенню до міжнародного стандарту. Наприклад, платино-іридієвий кілограм №12 отриманий Росією від Г Генеральної конференції з мір та ваг в 1889 р Він є вторинним по відношенню до еталону, що зберігається у Франції.

Структура державної метрологічної служби.

Головні центри державних еталонів координують роботу центрів державних еталонів, до числа яких, крім Всесоюзного науково-дослідного інституту метрологічної служби, відносяться НУО ІСАР, НВО Система, НВО Дальстандарт, Всесоюзний науково-дослідний інститут метрології стандартних зразків (ВНИИМС) та інші НУО та інститути Держстандарту СРСР.

Структура державної метрологічної служби. Головні центри державних еталонів координують роботу центрів державних еталонів, до числа яких, крім Всесоюзного науково-дослідного інституту метрологічної служби, відносяться НУО ІСАР, НВО Система, НВО Дальстандарт, Всесоюзний науково-дослідний інститут метрології стандартних зразків (ВНИИМС) та інші НУО та інститути Держстандарту СРСР. У державну метрологічну службу також входять: Державна служба часу і частоти СРСР, очолювана Міжвідомчою комісією єдиної служби часу при Держстандарті СРСР. До складу комісії входять представники АН СРСР, Міністерства зв'язку СРСР, Міністерства шляхів сполучення СРСР і ряду інших зацікавлених міністерств і відомств.

Допускається застосування державного стандарту як робочого, якщо це передбачено правилами зберігання і застосування еталона.

Головні центри державних еталонів координують роботу центрів державних еталонів.

Допускається застосування державного стандарту як робочого, якщо це передбачено правилами зберігання і застосування еталона.

Головні центри державних еталонів виконують фундаментальні наукові дослідження в області теоретичних основ метрології з вишукування і застосування нових фізичних ефектів з метою створення засобів вимірювань вищої точності і уточнення значень фундаментальних фізичних констант. Вони, а також центри державних еталонів здійснюють розробку та вдосконалення комплексів державних і вторинних еталонів і вихідних зразкових засобів вимірювань по закріплених за ними видів вимірювань, забезпечують відтворення одиниць фізичних величин і передачу їх розмірів нижчим за державною перевірочною схемою засобам вимірювань, проводять державні випробування засобів вимірювальної техніки , розробляють державні стандарти та іншу НТД, виконують інші роботи.

До складу державного еталона одиниці маси входить платино-ири-Дієва гиря з номінальним значенням маси 1 кг, тоді як дійсне значення її маси складає 1000000 087 кг, отримане в результаті міжнародних звірень з міжнародним еталоном кілограма, що зберігається в МБМВ.