А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Гаряча стічна вода

Гаряча стічна вода з колони 1 проходить теплообмінник 5 охолоджується остаточно на градирні8і надходить на зрошення аміачних скруберів.

Метод промивання свердловини гарячої стічною водою за технологією аналогічний методу промивання нафтою. Однак цей метод широко не застосовують під зв'язку з тим, що в стічних водах містяться зважені частинки. Крім того, вони сильно забруднені парафіном.

Варильні розчини є висококонцентрованими гарячими стічними водами. Вони дають сильно лужну реакцію і містять хімікалії і до 30 г /л органічних речовин.

Отримані дані показали, що ефективність обробки ловушечний нафти гарячої стічною водою залежить від її кількості і температурного режиму.

До їх числа відносяться обробка ловушечний нафти різними реагентами, промивка гарячою стічною водою, з додаванням реагентів і без них, і пропарювання ловушечний нафти.

Перед закачуванням розчину промивають стовбур свердловини, причому в якості промивної рідини рекомендується використовувати 0 5% - ний розчин діссолвана, гарячу нафту або гарячу стічну воду, дизельне паливо та ін. Після промивання стовбура в призабули-ву зону пласта закачують 1 - 2% - ний розчин діссолвана, за допомогою якого протягом 16 - 24 год (самовиливом) ствол свердловини очищається. Для очищення стовбура застосовують і інші методи.

Вельми цікаво, що фірма вважає економічним прямий підігрів продукції свердловин з високою обводненість, і тому попередній скидання не застосовує. Частково це пояснюється можливістю закачувати гарячу стічну воду безпосередньо в пласт для збільшення нафтовіддачі.

Практично всі джерела, перераховані в табл. 40 викликають хімічне забруднення підземних вод. До джерел бактеріального забруднення відносяться поля фільтрації, звалища міських (переважно побутових) відходів, забруднені поверхневі води. Джерелами теплового забруднення, як правило, є витоку гарячих технологічних розчинів промислових підприємств, інфільтрація гарячих стічних вод і витоку при аваріях тепломережі.

Принципова технологічна схема блоку напірних фільтрів. 1 - напірний фільтр. 2 - відстійник промивної води. 3 - проміжна. На рис. V-37 наведена конструкція типового напірного фільтра. Для стічних вод нафтопромислів в фільтрах може застосовуватися дренажна система конструкції Таганрозького заводу Червоний казаняр, виконана у вигляді маточника, прикритого щілинним циліндричним елементом з листової нержавіючої сталі. Це обумовлюється тим, що пластмасові ковпачки типу ОТІ-2 руйнуються в гарячій стічній воді.