А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Горизонтальна проекція - фігура - перетин

Горизонтальна проекція фігури перерізу справа обмежена прямий, по якій площина Р перетинається з площиною верхнього підстави куба.

Горизонтальна проекція фігури перерізу заштрихована. Профільну проекцію розтину не штрихують, так як вона невидима.

Горизонтальні проекції фігури перерізу і площини Т збігаються.

Горизонтальна проекція фігури перерізу являє собою еліпс, мала вісь АнВн якого визначена в точках перетину вертикальних ліній зв'язку АуАн і ВуВн з горизонтальною проекцією фронтального меридіана кулі.

Горизонтальна проекція фігури перерізу виявляється накладеної на горизонтальну проекцію піраміди. Відповідно до ГОСТ 2305 - 68 її обводять тонкими суцільними лініями. Для упраж - - нання може бути побудована також профільна проекція фігури перерізу.

Горизонтальна проекція фігури перерізу справа обмежена прямий, по якій площину Р перетинається з площиною верхнього підстави куба.

Горизонтальна проекція фігури перерізу являє собою частину еліпса.

Горизонтальна проекція фігури перерізу справа обмежена прямий, по якій площина Р перетинається з площиною верхнього підстави куба.

Отже, горизонтальна проекція фігури перерізу збігається з проекцією підстави призми. Поєднавши ці точки послідовно, отримуємо профільну проекцію фігури перерізу.

для побудови горизонтальної проекції фігури перерізу знаходять спочатку характерні точки АН і Вн, що обмежують горизонтальну проекцію великий осі еліпса і знаходяться в точках перетину вертикальних ліній зв'язку АуАн і ВуВн з горизонтальними проекціями контурних утворюють конуса. Для визначення горизонтальних проекцій Сп і DH точок, що обмежують малу вісь еліпса, проводять через середину АуВу (натуральну величину великої осі еліпса перетину) - точку 0 у - горизонтальну січну площину А-А і отриманим радіусом RA проводять на горизонтальній проекції коло, яка в перетині з вертикальними лініями зв'язку Сусне і DyDt]визначить Сп і DH - Хорда CHDH - натуральна величина малої осі еліпса.

Проекція cd є великою віссю еліпса - горизонтальної проекції фігури перерізу. Розділивши CD навпіл, отримаємо положення центру еліпса; точки про і про є центрами еліпсів - проекцій фігури перерізу.

На рис. 172 г наведено побудову проекцій цього перетину. Горизонтальна проекція фігури перерізу збігається з горизонтальним слідом Рн січної площини. Фронтальною проекцією перетину буде прямокутник, стороною якого є лінія перетину площини Р з площиною передньої грані куба.

На фронтальну площину проекцій фігура перетину спроектується в пряму лінію (АуВу), так як січна площина є фронтально-проектує. Горизонтальна проекція фігури перерізу являє собою еліпс, мала - вісь АНВН якого визначена в точках перетину вертикальних ліній зв'язку АуАн і ВуВн з віссю симетрії кулі.

На рис. 190 е наведено побудову проекцій цього перетину. Горизонтальна проекція фігури перерізу збігається з горизонтальним слідом Рн січної площини, фронтальною проекцією перетину буде прямокутник, стороною якого є лінія перетину площини Р з площиною передньої грані куба.

На рис. 172 г наведено побудову проекцій цього перетину. Горизонтальна проекція фігури перерізу збігається з горизонтальним слідом Рн січної площини. Фронтальною проекцією перетину буде прямокутник, стороною якого є лінія перетину площини Р з площиною передньої грані куба.

Так як вісь циліндра перпендикулярна до пл. Я, то горизонтальна проекція фігури перерізу збігається з горизонтальною проекцією циліндра.

За координатами точок ABC будують ос-піраміди тп. Як і в попередньому прикладі будують ізометрію горизонтальної проекції фігури перерізу 123 (використовуючи точки /III і IV), вона нанесена тонкими суцільними лініями. З цих точок проводять вер-прямі на яких відкладають л, взяті з фронтальним або профільної проекцій призми K. Отримані точки /, 2 3 з'єднують прямими між собою і вершинами підстави.

За координатами точок ABC будують основу піраміди тп. Як і в попередньому прикладі будують ізометрію горизонтальної проекції фігури перерізу 123 (використовуючи точки /III і IV), вона нанесена тонкими суцільними лініями. З цих точок проводять вертикальні прямі на яких відкладають довжини, взяті з фронтальним або профільної проекцій призми K. Отримані точки 123 з'єднують прямими між собою і вершинами підстави.

При перетині виходить чотирикутник, вершини якого є точки перетину ребер призми з пл. Так як в даному випадку призма пряма і підстава її паралельно пл Я, то горизонтальна проекція фігури перерізу визначається відразу, без будь-якого побудови: вона накладається на проекцію abed. Очевидно, можна знайти точки К і L, в яких ребра призми, що проходять через точки А і D, пересекют пл.

Січною площиною в даному випадку є фронтально-проектує площину. Перетин є трикутник, сторони якого є лініями перетину площини Р з площинами бічних граней піраміди. Фронтальна проекція фігури перерізу збігається з фронтальною проекцією сліду Pv площині. Горизонтальну проекцію фігури перерізу знаходять проектуванням вершин трикутника 1 - 2 - 3 на відповідні ребра піраміди.

На рис. 278 показано побудову точок перетину прямої лінії з поверхнею піраміди. Через пряму АВ проведена допоміжна фронтально-проектує пл. Фронтальна проекція фігури перерізу піраміди цієї площиною зливається з фронтальною проекцією площини; горизонтальна проекція перетину знайдена побудовою. Точки перетину горизонтальної проекції прямої АВ з горизонтальною проекцією фігури перетину є горизонтальні проекції шуканих точок; за знайденими горизонтальним проекція (точки К і М) побудовані фронтальні проекції (К і М) точок перетину.

На рис. 162 а дано дві проекції паралелепіпеда, розсіченого похилою площиною. Відтята частина умовно показана тонкими лініями. При перетині тел площиною виходить фігура, яка називається перетином. Горизонтальна проекція фігури перерізу abed збігається з підставою паралелепіпеда. Для визначення дійсної величини фігури перерізу застосований спосіб зміни площин проекцій.

У точках А і В фронтальна проекція лінії перетину стосується нарису фронтальної проекції конуса і розділяти гея на дві частини: видиму і невидиму. Далі побудовані ще дві характерні точкі1), а саме вища і нижча точки перетину, для чого проведена допоміжна січна пл. Відрізок CD є великою віссю еліпса, що виходить при перетині даного конуса нл. Проекція CD є великою віссю еліпса - горизонтальної проекції фігури перерізу. Розділивши CD навпіл, отримаємо положення центру еліпса; точки Про і О1 є центрами еліпсів - проекцій фігури перерізу.