А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Річні фонди - час

Річні фонди часу складені з розрахунку семигодинного робочого дня і враховують для обладнання і робочих місць час ревізій і ремонтів, а для працюючих - відпустка.

Значення коефіцієнта приведення капітального ремонту агрегатів до повнокомплектних автомобілю & а. Річні фонди часу встановлюються для робітника, обладнання та робочого місця. Розрізняють два види річних фондів часу: номінальний і дійсний.

Річні фонди робочого часу штатних робітників. Річні фонди часу штатних робітників, наведені в таблиці не поширюються на працюючих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них.

У табл. 1 - 3 наведені річні фонди часу для розрахунків обладнання, робочих місць і робочої сили.

При визначенні потужності потокових ліній враховують календарний, номінальний і дійсний річні фонди часу технологічних машин.

Значення коефіцієнта. Вихідними даними для проектування АРП і їх виробничих підрозділів є: виробнича програма, режим роботи, річні фонди часу, трудомісткість ремонту.

У зв'язку з безперервним вдосконаленням методів експлуатації, обслуговування та ремонту обладнання норми часу на проведення ремонту періодично скорочуються, тому розрахункові річні фонди часу роботи обладнання, враховані в даному довіднику, повинні бути переглянуті і відповідно збільшені.

При використанні цього методу витрати, пов'язані з роботою устаткування за рік, діляться на суму творів числа верстатів в кожної технологічно однотипної групи на фактичні річні фонди часу роботи кожної групи. Отримана в результаті величина відповідає витратам на один машино-годину роботи базового (еталонного) верстата в даному цеху. Машино-коефіцієнтом верстата називається величина, що показує, у скільки разів витрати на його експлуатацію більше або менше витрат на експлуатацію за той же період часу базового (еталонного) верстата; махай-но-коефіцієнт останнього приймається за одиницю. Собівартість машино-год роботи кожного з решти верстатів виходить множенням величини собівартості машино-год базового верстата на машино-коеффп-циент даного верстата.

РМЦ і ЦРБ в слюсарних часах; Кзагг і К 1агрг - розрахункові коефіцієнти завантаження обладнання відповідно по РМЦ і ЦРБ; розрахункові коефіцієнти завантаження устаткування приймаються: для РМЦ K3azpt - 075 для ЦРЛ Кзагрг 065; Фс і Фр - дійсні річні фонди часу роботи відповідно одного верстата і одного робітника.

Режим роботи ділянки визначається кількістю змін його роботи в добу, яке в більшості випадків приймається рівним одній-двом. Залежно від прийнятого кількості змін визначають річні фонди часу роботи верстата і одного робітника. Фонди часу є основними даними, за яким здійснюються розрахунки необхідного обладнання та потрібного числа основних робочих.

ФОНДИ ЧАСУ РОБОТИ МАШИН В БУДІВНИЦТВІ - кількість днів, змін, годин, протягом яких брало маната знаходиться в стані техніч. Зазвичай фонди часу окремих машин встановлюються на рік. Потенційний річний фонд часу - кількість днів, робочих змін, годин техніч. Плановий річний фонд часу - кількість днів, робочих змін, годин знаходження машин в робочому стані яке визначається експлуатаційними річними і змінними режимами роботи машин, побудованими стосовно запланованим умовам роботи в даній будівельній орг-ції. Потенційні і планові річні фонди часу роботи парку однотипних машин можуть бути визначені множенням відповідних річних фондів часу, розрахованих для облікової машини парку на число машино-років перебування машини в розпорядженні будівельної орг-ції.