А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Річна програма - цех

Річна програма цехів I і II класів при укрупненому проектуванні повинна містити наступні дані: а) кількість поковок на основну програму заводу в т; б) те саме - штампованих поковок (штамповок) в т або шт.

Кількість виробів річної програми цеху визначають в кожному конкретному випадку в залежності від річного випуску цеху в ціннісному вираженні і орієнтовної вартості одного досвідченого зразка і одного вироби першої малої партії.

У цьому випадку річна програма цеху дається в обсязі зазначеному вище для укрупненого проектування.

Кількість основного обладнання визначають згідно з отриманою трудомісткості річної програми цеху та фонду часу роботи обладнання.

Основними техніко-економічними показниками проекту інструментального цеху є: річна програма цеху, виражена масою; площа цеху, кількість одиниць основного обладнання; кількість працюючих за групам; встановлена - потужність обладнання; річний випуск продукції на одного основного робітника в рублях і тоннах, а також на 1 м2 виробничої площі в тоннах; процентне відношення кількості основних верстатів інструментального цеху до загальної кількості одиниць устаткування, яке обслуговує; загальна і виробнича площа цеху, що припадає на один основний верстат; середня вартість 1 т продукції, що випускається цехом продукції за її видами; средняд потужність встановлених електродвигунів на один основний верстат.

Основними техніко-економічними показниками проекту ре-ремонтного-механічного цеху є: річна Програма цеху в одиницях ремонтної складності; площа цеху; кількість металорізальних верстатів; кількість працюючих за групами; встановлена потужність обладнання; річний випуск продукції на одного основного робітника в рублях, тоннах і умовних Одиницях ремонтної складності; річний випуск продукції на 1 м2 виробничої площі; відсоткове співвідношення кількості основних верстатів до загальної кількості одиниць устаткування, яке обслуговує; виробнича площа, яка припадає на один основний верстат цеху; середня потужність /встановлених електродвигунів, яка припадає на один основний верстат цеху.

До складу завдання на проектування включаються: а) річна програма цеху, б) режим роботи цеху і в) креслення деталей із зазначенням технічних умов на обробку.

Основними даними і техніко-економічними показниками проекту цеху металопокриття є: річна програма цеху, виражена масою деталей і сумммарной площею покриттів; загальна і виробнича площа цеху; кількість одиниць основного обладнання; кількість працюючих за групами; встановлена потужність обладнання; річний випуск в тоннах і в квадратних метрах покриттів на одного виробничого робітника, на одиницю основного обладнання, ва 1 м2 виробничої площі; трудомісткість 1 м2 покриття заданої товщини в Человка-годинах; цехова собівартість 1 м2 покриття заданої товщини.

Відомість розрахунку автоматів. Можна визначити кількість автоматів і напівавтоматів як частка від ділення річної програми цеху на річну продуктивність.

Основними техніко-економічними показниками проекту цеху відділення) консервації і упаковки є: річна програма цеху, виражена в комплектах, тоннах, сумарною площею консервіруемой поверхні в квадратних метрах; площа цеху загальна і виробнича; кількість одиниць основного обладнання; кількість працюючих за групами; встановлена потужність обладнання; річний випуск в тоннах і в квадратних метрах консервіруемой поверхні на одного виробничого робітника і на 1 м2 виробничої площі; трудомісткість на один комплект (виріб) і на 1 м2 консервіруемой поверхні; цехова собівартість 1 м2 консервіруемой поверхні.

Число робочих в трубозаготовітельном цеху визначається виходячи із загальної трудомісткості виробів (річної програми цеху) і річного фонду часу роботи одного робітника. Якщо прийняти, що річний фонд часу роботи одного робітника становить 1960 год.

Як видно з цих даних, розрахункова кількість автоматів і напівавтоматів визначається як частка від ділення річної програми цеху на річну продуктивність.

Технічні характеристики автомата АГ-16 ПУ. Розрахунок кількості автоматів і напівавтоматів, необхідних для виконання річної програми гальванічних робіт, провадиться виходячи з даних про продуктивність зазначених агрегатів і річної програми цеху.

Ступінь механізації, яка припадає на одного робітника, побічно відбивається в річному або квартальному випуску готової продукції в тоннах на одного працюючого. Відношення річної програми цеху до списком працюючих є непрямим показником рівня продуктивності праці. Кількість робочих, помножене на фонд їх роботи, утворює сумарну трудомісткість програми, а відношення сумарної трудомісткості до річній програмі дає трудомісткість однієї тонни термічно оброблених деталей.

Трудомісткість операції (в людино-годинах) визначається твором тривалості операції на щільність робіт. В середньому по машині або по річній програмі цеху щільність дорівнює відношенню трудомісткості робіт до їх тривалості. Щільність робіт на окремих робочих місцях виражається зазвичай цілим числом, а в цілому по ділянці або цеху вона може виражатися і дробовим числом.

Технологічне обладнання цеху вентиляційних виробів включає перераховані вище спеціальні механізми для обробки покрівельного, тонколистового і сортового металу і верстати загальнопромислового типу для холодної обробки металу. Набір цього обладнання визначається маршрутної технологією виготовлення окремих вентиляційних виробів, передбачених річною програмою цеху.

У кузовному цеху проводиться ремонт кабін і платформ, кузовів легкових автомобілів і автобусів (в залежності від типу підприємства), оперення, спинок і сидінь, забарвлення і сушка вузлів і агрегатів. Склад відділень цеху визначається зазначеним переліком робіт і був приведений раніше (стор. Річна програма цеху задається номенклатурою і кількістю ремонтованих об'єктів. Методика проектування відділень цеху по суті не відрізняється від методики проектування відділень розбірно-складальних цехів. Річний обсяг робіт по кожному з відділень визначається по процентним вмістом даного виду робіт (додаток 1) і річній програмі.