А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Глибоке дослідження - процес

Глибоке дослідження процесів, що проводяться з рециркуляцією, дозволило нам розкрити нові закономірності що таять в собі великі потенційні можливості для підвищення оптимальності процесів, регулювання їх швидкостей і напрямки реакції в бік збільшення виходу бажаних продуктів.

Глибоке дослідження процесу массоотдачи проведено Дж. Зекелі[118], Які підібрали таку систему, щоб на швидкість масо - і теплопередачі внутрішня дифузія в частинках не чинила вначітельного впливу. Нахил ізотерми адсорбції повинен бути достатнім, щоб створювалися сприятливі умови поглинання пара.

Глибоке дослідження процесів руйнування деревини грибами в даний час проводиться фітопато-балками в Чехословаччині США, ФРН та інших країнах. У нашій країні воно було розпочато С. І. Ваніна, проводилося В. В. Міллером і його учнями, серед яких слід особливо відзначити А. Т. Вакін, вперше дав теоретичне пояснення причини розвитку грибів у деревині і необхідних для цього умов. В даний час ця робота триває в Проблемною лабораторії захисту деревини ЛТА, Мінськом технологічному інститутііінших наукових установах.

Потрібні подальші глибокі дослідження процесів різання з ультразвуковими коливаннями, щоб виявити умови найвигіднішого використання цих коливань з урахуванням як режиму (частоти коливань і амплітуди), так і фізико-механічних властивостей різального інструменту і оброблюваного матеріалу.

Розвиток хімічної науки і глибоке дослідження процесів хімічного використання вуглеводневих нафтових газів дозволило розробити і частково вже здійснити в промисловому масштабі отримання найважливіших аліфатичних спиртів - етилового, ізопропілового, бутилового і амилового - з нафтових газів.

Другу частину роботи автори припускають посвя-тить глибокого дослідження процесів в електричних машинах, їх поведінки в статиці і динаміці.

Застосувавши мікроскоп, він вперше в 1912 р справив глибоке дослідження процесу утворення стружки і намітив новий напрямок в науці про різанні металів - вивчення фізичних явищ процесу різання.

Проблема водо - і атмосферостойкости цих прессматериалов може бути вирішена тільки за допомогою глибокого дослідження процесів виробництва сечовини-формальдегідних смол з метою істотної зміни структури основної полімерного ланцюга.

У порівнянні з методом технологічних угруповань він вимагає значно більшого обсягу хімічних аналізів і застосовується для глибокого дослідження процесу термічного крекінгу.

При цьому були проведені глибокі дослідження процесу окислення SO2 на каталізаторах. Особливо великий внесок у цю область зроблений радянськими вченими; ними також розроблені методи розрахунку контактних апаратів і прийоми ведення процесу окислення в підвішеному шарі каталізатора.

При цьому були проведені глибокі дослідження процесу окислення SO2 на каталізаторах. Особливо великий внесок у цю область зроблений радянськими вченими; ними також розроблені методи розрахунку контактних апаратів і прийоми ведення процесу окислення в підвішеному шарі каталізатора.

При цьому були проведені глибокі дослідження процесу окислення сірчистого ангідриду на каталізаторах. Особливо великий внесок у цю область зроблений радянськими вченими; ними також розроблені методи розрахунку контактних апаратів і прийоми ведення процесу окислення сірчистого ангідриду в підвішеному шарі каталізатора.

При обмежених, водних ресурсах і значній відстані від вододжерел встановлено, що найбільш економічним є використання в якості джерела питного водопостачання регенерованих стічних вод при собівартості їх 10 8 цента за 1 м3 і водоспоживання понад 370 - 400 тис. М3 /добу. У зв'язку з цим ведуться глибокі дослідження процесу відновлення якості води на експериментальній установці продуктивністю 3800 м3 /добу і розробляється проект такої станції, технологічна схема якої аналогічна описаним вище.

Другий чинник пов'язаний з трудомісткістю створення математичних моделей. Для того щоб розробити адекватну модель, необхідно провести глибокі дослідження процесів. На це доводиться витрачати багато місяців, а іноді й роки. Якщо рішення необхідно прийняти швидко, то створювана модель виявляється просто непотрібною.

Але завжди виникають питання - наскільки правильно вибрала розрахункова схема. Тільки досвід, порівняння результатів математичного аналізу даної схеми з результатами досвіду, а також спостереження можуть нас переконати в правильності обраних координат і всієї розрахункової схеми. Подібний фізичний аналіз і критичне ставлення до схем, глибоке дослідження процесів, що відбуваються в системі необхідні при виборі розрахункової схеми.

Вадим Сергійович Горський (1905 - 1941) був одним з піонерів радянської металофізики. До його 80-річчя в журналі Успіхи фізичних наук була опублікована стаття), де, напевно, вперше оцінено наукову спадщину Горського. У ній, зокрема, наголошується, що головна справа його творчого життя полягало в глибокому дослідженні процесів впорядкували-ня-разупорядочения сплавів Сі - Аі. Першу зі своїх робіт на цю тему Горський опублікував ще будучи студентом.