А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Глибинна грунтова вода

Зміни глибинних грунтових вод, що залежать від випуску стічних вод, можуть іноді дуже довго зберігатися і спостерігатися протягом десятиліття.

Ці зміни пов'язані не тільки з фільтрацією з водосховища, а й з ізмзненіем областей розвантаження глибинних і грунтових вод, обумовлених, на думку авторів, додатковими напорами за рахунок водосховища.

Перший застосовують вкрай рідко, оскільки результати такого аналізу придатні тільки для орієнтовних, найзагальніших уявлень про якість води. Його застосовують також в тих випадках, коли вимірювані відповідних установок піддаються великим змінам в часі або (і) по глибині і акваторії[2], Наприклад, при дослідженні глибинних грунтових вод з постійною якістю води. Разовий відбір використовують також р випадку добре вивчених раніше водойм з встановленими закономірностями зміни визначених компонентів для періодичного контролю за можливими відхиленнями складу води.

Необхідно зауважити, що водоносні горизонти і породи, в яких води циркулюють, можуть бути схильні до впливу кліматичних факторів на велику глибину нижче поверхні Землі навіть в тих випадках, коли температура води досягає 100 С і навіть більше. Відзначається, що завдяки великим запасам підземних вод артезіанського басейну витрата гейзерів постійний, а температура знижується влітку, коли посилюється приплив іпфільтращюнпих вод, і підвищується взимку, коли їх приплив слабшає. Спостереження па 60 джерелах протягом 192 - 1 - 1930 рр. і1951 - 1952 рр. показали, що температурний режим в них в багаторічному циклі ще більш непостійний. У 11 джерелах температура через 21 - 27 років виявилася нижче на 0 1 - 8 5 С, а в 49 - вище на 0 1 - 30 1 С. Однак до оцінки коливань температури води в джерелах слід підходити дуже обережно. Треба враховувати, що коливання температури води безпосередньо в осередку розвантаження підземних вод ще пе означають, що змінюється температура розвантажуються глибинних вод. Ці коливання можуть відбуватися внаслідок змішування глибинних і грунтових вод в зоні розвантаження. Більш того, навіть коливання температури, зареєстровані в верхній частині глибокої обсаджена свердловини, пе є підставою для тверджень про нестабільність температури в межах водоносного пласта, розкритого забоєм свердловини. Ці коливання можуть відображати лише зміни температури підземних вод на измеренном рівні хоча і ізольованому обсадної трубою. Однак вони не свідчать про зміну величини глибинного теплового потоку, а відображають зміни температури підземних вод, циркулюючих в вапняно-мергелістоі товщі нижче 10 м від поверхні.