А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Активний елемент

Активний елемент в генераторі необхідний принципово, так як в пасивних елементах (R, L, С) енергія коливань може тільки затухати. Якщо енергія, що підводиться в пасивні ланцюги, перевершує втрати енергії в цих ланцюгах, то будь-який виник в них коливальний процес буде наростати. Енергетичну рівновагу, відповідне стаціонарного режиму автоколебательного генератора, можна здійснити лише за наявності нелінійних властивостей у елементів системи. 
Активний елемент укладений в захисну металеву арматуру.

Активний елемент може бути включений в проміжний каскад або входити в крайовий каскад підсилювача.

Активний елемент з неодимового скла при досить високій потужності накачування також є як було показано в гл. Така просторово-неоднорідна анізотропія призводить до певного своєрідності поляризационной структури генерованого випромінювання. Найбільш проста ситуація в резонаторі що містить активний елемент у вигляді пластини (див. гл. В такому резонаторі може генеруватися випромінювання з лілейної поляризацією.

Активний елемент СТ44 (рис. 31 г) за принципом дії і конструкції аналогічний елементу СТ41 і відрізняється від нього числом входів АБО (збільшено на один) і відсутністю забороняє входу.

Активний елемент укладений в захисну металеву арматуру.

Пристрій напівпровідникового лазера. Активний елемент має форму куба або паралелепіпеда і складається з кристала напівпровідника с /7-п-переходом.

Активний елемент укладений в захисну металеву арматуру.

До принципу дії Вібродвигуни. Активний елемент 2 вібродвигуна, схема якого представлена на рис. 416 в, здійснює радіально-крути Патерналізм коливання, причому радіальні коливання з амплітудою а й частотою Про: забезпечують нормальну складову ударного імпульсу, а крутильні з кутом підкручення а й частотою Q - тангенціальну складову. Взаємодія елементів 1і2 може здійснюватися як по внутрішній поверхні порожнього ротора (показано на схемі), так і з зовнішнім зачепленням ротора.

Активний елемент генератора виготовляється, як правило, у вигляді циліндричного стержня, торцеві поверхні якого обробляються з високим ступенем точності. Паралельність торців витримується в межах декількох кутових секунд.

Активний елемент ОКГ складається з двох компонентів - робоче середовище (матриці) і активної домішки, енергетичні рівні якого використовуються в якості робочого переходу. Як матриць використовують кристалічні матеріали: корунд А12О3 (в рубіновому ОК. Як матриць застосовують також аморфні речовини - скла спеціального складу. У стеклах можна отримати кращу оптичну однорідність, що дозволяє збільшити довжину активної речовини і підвищити потужність. Активний елемент верхнього рівня є координуючим по відношенню до двох або більше нижчестоящим елементам, і прийняте ним рішення визначає дії останніх відповідно до мети, визначеної для сукупності всіх підлеглих йому елементів.

Активний елемент верхнього рівня має справу з більш повільними аспектами поведінки всієї системи.

Активний елемент відпаяні лазерів на COj є охлаждаемую водою скляну трубу великої довжини, всередині якої відбувається розряд. Потужність променя в безперервному режимі кілька сот ват. Поперечно-прокачного забезпечують ще більші потужності порядку декількох кіловат.

Активний елемент емітерного повторювача виконаний на транзисторі включеному за схемою з загальним колектором.

Активний елемент емітгерного повторювача виконаний на транзисторі включеному за схемою з загальним колектором.

Розгорнута схема основних енер тичних рівнів іонів Сг3 в решітці А1203. Активний елемент рубінового лазера є кристал а-корунду (А12О3) з невеликою домішкою іонів хрому. Для генерації зазвичай використовуються так звані рожеві кристали рубіна з ваговій концентрацією Сг2О3 близько 005%, що відповідає концентрації 1 6 - 1019 іонів хрому в одному кубічному сантиметрі.

Активний елемент оптичного квантового генератора на парах хімічних речовин /Бурмакін В. А., Билкіна В. І., Дорошкін А. А., Ісаєв А.

Робочий активний елемент технологічного лазера повинен задовольняти великій кількості часто суперечливих вимог. Він повинен забезпечувати великий коефіцієнт посилення, бути оптично однорідним, механічно міцним, термостійким, технологічним, прозорим для випромінювання накачування, а також допускати механічну і оптичну обробку, допускати виготовлення зразків великих розмірів і мати високу теплопровідність. Тому не дивно, що число активних елементів, які використовуються в технологічних лазерах, вкрай невелика.

Лінійним активних елементів притаманні деякі властивості які відсутні у пасивних елементів. Електричні кола з активними елементами здатні посилювати електричні сигнали. Потужність на виході активної ланцюга може перевищувати потужність вхідного сигналу. Процес посилення полягає в перетворенні енергії сторонніх джерел живлення активних елементів в енергію вихідного сигналу.

Зовнішній вигляд випромінювача Карелія (ІЛГІ-201 з закритими (а і відкритими кришками (б в робочому режимі. Активними елементами в ЗГ і УМ (1і2 на рис. 6.4) служать відпаяні саморазогревние АЕ ГОЛ-201. АЕ встановлені в циліндричні двохстінні водоохолоджувані сталеві теплосприймач 3і4 внутрішній діаметр яких дорівнює 200 мм.

Активними елементами в лазерах на основі стекол служать скла, леговані іонами рідкоземельних елементів. При переходах в цих іоіах з порушених на стійкі рівні здійснюються генерація і посилення випромінювання. Скло як основа активної речовини лазера є некристалічні матрицею, оскільки воно не володіє кристалічною структурою далекого порядку. Іони елементів-активаторів входять в скло не як іони, ізоморфно заміщають катіони решітки, а як компоненти скла.

Активними елементами називаються електронні прилади, за допомогою яких можна отримати посилення електричного сигналу по потужності.

Спрощена еквівалентна схема виходу транзисторного підсилювального каскаду на опорах. Активним елементом в цій еквівалентній схемі є генератор струму, що дає посилений змінний струм з амплітудою P /mg, де /mg - амплітуда струму ланцюга бази.

Активним елементом, характеристики якого найбільш близькі до параметрів ідеалізованого вимірювального чотириполюсника, є емітерний (катодний) повторювач, що представляє собою підсилювач зі100% - ної негативним зворотним зв'язком по напрузі що має при максимальному для підсилюючих ступенів динамічному діапазоні обмежений одиницею коефіцієнт передачі напруги, високий вхідний і низький вихідний опору. Використовуючи специфічні для транзисторів способи включення, наприклад безпосереднє з'єднання транзисторів різного типу провідності можна стабілізувати коефіцієнт передачі емітерного повторювача з високим ступенем точності. Ланцюг позитивного зворотного зв'язку, включена між вхідним і вихідним зажимами емітерного повторювача, виявляється гармонійно поєднаною по напрузі.

Приклади ват-амперних характеристик безперервних Полоскова гетеролазери. Активними елементами в металоорганічних лазерах є тривалентні іони рідкісноземельних елементів, пов'язані з органічними групами, або лігандами. Лазерний ефект здійснюється на переходах між енергетичними рівнями TR3 - HOHOB, а поглинання енергії накачування відбувається через смуги поглинання ліганду. Хелати мають дуже великі коефіцієнти поглинання (близько 100 см -), тому лазерний ефект здійснюється тільки в тонких шарах речовини. Хімікати рідинні лазери генерують в режимі одиночних імпульсів.

Активним елементом у ванні є сірка, що виходить з сірчистого натрію, яка дифундує в метал оброблюваної деталі. Ціанисті компоненти вводяться в ванну в якості каталізатора; вони поглинають кисень, не даючи можливості окислюватися сірчистим солям. Введення в нейтральну ванну від 0002 до 0004% сірки вже викликає початок процесу сульфндірованія.

активними елементами в них є переважно В, Mg, Mn, Cu, J, З і інші рідкісні елементи, головне призначення яких полягає в тому, що вони спробують активність ферментів, які є каталізаторами біохімічних процесів в організмі рослин і тварин. Так, добавка 6 - 9 кг борної кислоти підвищує урожай конюшини на 0 5 - 1 ц /га, овочів - на 2 - 5 ц /га, магній входить до складу хлорофілу, сприяючи, таким чином, фотосинтезу в рослинах.

Активними елементами для ГІССВЧ схем служать безкорпусні прилади, що використовують бар'єр Шотткі р-і-перехід, р-р-л-структуру.

Активними елементами в лазерах на основі стекол служать скла, леговані іонами рідкоземельних елементів. При переходах в цих іонах з порушених на стійкі рівні здійснюються генерація і посилення випромінювання. Скло як основа активної речовини лазера є некристалічні матрицею, оскільки воно не має кристалічну структуру далекого порядку. Іони елементів-активаторів входять в скло не як іони, ізоморфно заміщають катіони решітки, а як компоненти скла.

Активними елементами схеми в такому автогенераторі служать біполярні і польові транзистори, а також тунельні діоди. Автогенератори працюють при малих збуджуючих токах і напружених і для їх аналізу вже не вдається залучити результати теорії, розвинутої в гл. Тут теорія розвивається за допомогою малосигнальної еквівалентної схеми напівпровідникового приладу і вводяться необхідні нелінійні поправки, що враховують особливості роботи при кінцевих амплітудах.

Найбільш активними елементами, які беруть участь в утворенні мастила високого тиску, є: хлор, фтор, сірка, фосфор, йод і ін. Ці елементи утворюють шари хімічних сполук з металом з більш низькими зсувними опорами і температурами плавлення - відбувається зниження коефіцієнта тертя в зоні контакту труться.

Основним активним елементом в описуваних вимірювальних пристроях є радіоактивні ізотопи, здатні протягом тривалого часу безперервно випромінювати в навколишній простір частинки або електромагнітні коливання, що володіють певною енергією. Радіоактивне випромінювання може проникати не лише через газове середовище, але і через шари рідких і навіть твердих речовин.

Вхідні пристрої (а - трансформаторні б - з розділовим конденсатором, в - з регульованим резистором і вихідний пристрій з вихідним трансформатором (м Активними елементами підсилювачів є транзистори і електронні лампи, що включаються між вхідним і вихідним пристроями. Енергетичні та якісні показники підсилюючих елементів визначаються їх режимом роботи. Режим ламп і транзисторів вибирають по навантажувальним характеристикам, які будують у відповідних родинах статичних характеристик.

Магнитопровод асинхронного двигуна з короткозамкненою обмоткою, литий з алюмінію. Активними елементами ротора, які беруть участь в процесі перетворення енергії, є магнітопровід 3 і обмотка 19 інші деталі мають конструктивне призначення: вал 15 передає механічну енергію до виконавчої машині вентилятори 78і //забезпечують циркуляцію середовища.

Магнитопровод асинхронного двигуна з короткозамкненою обмоткою, литий з алюмінію.

Активними елементами ротора, які беруть участь в процесі перетворення енергії, є магнітопровід 3 і обмотка 19; інші деталі мають конструктивне призначення: вал 15 передає механічну енергію до виконавчої машині вентилятори 78і 11 забезпечують циркуляцію середовища.

Активними елементами мікросхем є різні напівпровідникові елементи - - від кремнієвих плат до герметизованих приладів. Ці елементи під'єднують до пасивної частини схеми шляхом пайки або зварювання. Зовнішні з'єднання до мікросхемі здійснюють припаюванням або приварюванням дротів або стрічок до провідних площадках, що розташовані зазвичай по периферії підкладки. Техніка нанесення плівок дозволяє отримати елементи, еквівалентні за параметрами будь-яким з існуючих звичайних елементів.

Магнитопровод асинхронного двигуна з короткозамкненою обмоткою, литий з алюмінію. Активними елементами ротора, які беруть участь в процесі перетворення енергії, є магнітопровід 3 і обмотка 19; інші деталі мають конструктивне призначення: вал 15 передає механічну енергію до виконавчої машині вентилятори 78і //забезпечують циркуляцію середовища.

Активним елементом лазера є скло з неодимом. Частота проходження імпульсів при роботі в автоматичному режимі може змінюватися від 4 до 10 Гц. Застосовується примусове охолодження дистильованою водою.

Основним активним елементом, визначальним конкретне функціонування системи банкрутства та реалізацію її принципів, є учасники системи, в тому числі: держава (уповноважені законодавчо органи), підприємства-боржники, власники, кредитори, антикризовий керівник (тимчасовий керуючий), виконавчий чи інший орган керуючого і інші.

Загальний вигляд приладу ХТ-2М. Активними елементами детектора служать дві платинові нитки, які складають два плеча моста Уитстона, що нагріваються струмом до 600 С. Вони включені в пневматичну схему приладу так, що одна нитка знаходиться в потоці газу-носія, що виходить з колонки, а інша - в потоці чистого газу носій. При виділенні з колонки горючих компонентів на активній поверхні платинової нитки відбувається їх каталітичне окислення, тому температура нитки і її опір змінюються, і в діагоналі мостової схеми відзначається відповідну напругу разбаланса, яке реєструється потенціометром.

Змінена схема мультивібратора. | Загальний вигляд твердої схеми БІСТАБІЛЬНИЙ генератора. Активним елементом мікрологіческой схем є платівка кремнію з дифузійними переходами і опорами, що утворюють єдину функціональну схему.

Активними елементами сучасного радіоприймача служать транзистори. Їх розрізняють за призначенням, параметрам. Початківець радіоаматор, що приступає до виготовлення свого першого приймача, повинен знати їх особливості.

Основним активним елементом серії є елемент, який реалізує функцію АБО - НЕ.

Одиничним активним елементом ОУ є людина.

Активними елементами електричного кола є залежні і незалежні джерела електричної енергії. До незалежних джерел відносяться акумулятори, електрогенератори, термоелементи, п'єзодатчики і інші перетворювачі.

Основними первинними активними елементами для побудови пристроїв АЕ в даний час є транзистори - біполярні і польові.

Активними елементами системи орієнтації є чотири пари мікродвигунів на гідразин з тягою по 15.6 Н, що забезпечують управління по куту рискання і проведення корекцій орбіти, а також чотири пари двигунів з тягою по 3.5 Н для управління по тангажу і крену. Запас палива двигунів системи орієнтації також збільшений і становить 300 кг.

Активними елементами електричного кола є залежні і незалежні джерела електричної енергії. До незалежних джерел відносяться акумулятори, електрогенератори, термоелементи, п'єзодатчики і інші перетворювачі.