А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Головний енергетик

Головний енергетик має заступників, які очолюють кожну зі служб експлуатації. У цехах є енергодільниці підлеглі начальнику цеху і експлуатують все енергоустановки цеху, за винятком міжцехових мереж (шинопроводів, магістральних кабелів, теплопроводів та ін. Головний енергетик завжди був і залишається особою, відповідальною за електрогосподарство даного підприємства, яке діє на підставі положення, розробленого в Відповідно до Правил та затвердженого в установленому порядку. Тому при наявності головного енергетика на підприємстві передача функцій особи, відповідальної за електрогосподарство, на заступника головного енергетика або інших осіб з числа ІТП електротехнічного персоналу є юридично неправомірною.

Головний енергетик здійснює безпосереднє адміністративно-технічне керівництво ОГЕ і Енергоцех, технічне і методичне керівництво службами цехових енергетиків, нагляд за експлуатацією енергообладнання, енергоустановок і використанням енергоресурсів на підприємстві.

Головний енергетик відповідає за безперебійне живлення всіх підрозділів заводу енергією і ремонт енергетичного обладнання. Головний енергетик і його відділ визначають потреба заводу в різних видах енергії, становлять теплові баланси технологічних установок і цехів, Електробаланс заводу, планують і забезпечують завод енергією і розподіляють її. Відділ головного енергетика розробляє заходи щодо зниження норм витрати енергії, щодо підвищення cos ф, організовує контроль і спостереження за роботою енергообладнання та енергомереж.

Головний енергетик відповідає за безперебійне живлення всіх підрозділів підприємства енергією і за ремонт енергетичного обладнання. Головний енергетик і його відділ визначають потребу підприємства в різних видах енергії, становлять теплові баланси виробничих об'єктів, Електробаланс, планують і забезпечують підприємство енергією і розподіляють її. Відділ головного енергетика розробляє заходи щодо зниження норм витрати енергії; щодо підвищення cos ф, організовує контроль і спостереження за роботою енергообладнання та енергомереж.

Головний енергетик або начальник електроцеху повинен розробити коротку інструкцію по експлуатації блискавкозахисних пристроїв з урахуванням всіх конкретних особливостей об'єкта.

Головний енергетик організовує правильну експлуатацію пристроїв захисту на заводі (підприємстві організації), розглядає і затверджує складені начальниками цехів місцеві інструкції по експлуатації цих пристроїв і контролює правильність експлуатації. Начальники цехів складають відповідні розділи технологічних інструкцій по техніці безпеки і забезпечують справний стан пристроїв захисту в цехах, своєчасну перевірку і ремонт їх відповідно до графіка, затвердженого головним енергетиком заводу (підприємства, організації), і ведення технічної документації.

Головний енергетик підпорядковується безпосередньо головному інженеру підприємства.

Головний енергетик призначається і звільняється з посади за наказом директора підприємства.

Головний енергетик перевіряє якість виконаних робіт п їх відповідність проектам і правилам технічної експлуатації.

Головний енергетик здійснює технічний нагляд за станом складів палива, що знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні відділів постачання або транспортно-складського господарства підприємства та дотриманням персоналом складу інструкцій по зберіганню палива і дає пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

Головний енергетик призначається і звільняється від роботи наказами начальника газонаповнювальної станції.

Головний енергетик в своїй роботі керується нормативними документами, зазначеними в пункті14 наказами та розпорядженнями по ДПС, виробничому управлінню (об'єднанню, тресту), Положенням про газонаповнювальної станції, Положенням про планово-попереджувальному ремонті цією інструкцією, відповідними ГОСТ, паспортами і інструкціями на обладнання, що додаються заводами-виробниками, і іншими нормативними документами, що регламентують діяльність ДПС.

Головний енергетик (механік) веде загальне спостереження за проведеними роботами.

Головний енергетик підпорядковується головному інженеру підприємства.

Головний енергетик і його відділ відповідають за безперебійне постачання всіх підрозділів підприємства енергією і ремонт енергетичного обладнання, визначають потребу підприємства в різних видах енергії, становлять теплові баланси виробничих об'єктів, Електробаланс, планують і забезпечують - Bai-від підприємство енергією і розподіляють її.

Головний енергетик відповідає за безперебійне постачання хімічного підприємства всіма видами енергії при раціональному і ефективному використанні енергетичних ресурсів. 
Головний енергетик має право давати в установленому порядку вказівки з питань технічної експлуатації енергообладнання, безпечного ведення робіт.

Головний енергетик має двох заступників: один по електрогосподарство, а другий по теплосантехніческому господарству.

Головний енергетик на великих підприємствах призначається і звільняється наказом директора підприємства за погодженням з міністерством.

Головний енергетик призначається і звільняється від роботи наказами начальника газонаповнювальної станції.

Головний енергетик в своїй роботі керується нормативними документами, зазначеними в пункті14 наказами та розпорядженнями по ДПС, виробничому управлінню (об'єднанню, тресту), Положенням про газонаполнітельіой станції, Положенням про планово-попереджувальному ремонті цією інструкцією, відповідними ГОСТ, паспортами і інструкціями на обладнання, що додаються заводами-виробниками, і іншими нормативними документами, що регламентують діяльність ДПС.

Головний енергетик організовує правильну експлуатацію пристроїв захисту на заводі (підприємстві організації), розглядає і затверджує складені начальниками цехів місцеві інструкції по експлуатації цих пристроїв і контролює правильність експлуатації. Начальники цехів складають відповідні розділи технологічних інструкцій або інструкцій по техніці безпеки і забезпечують справний стан пристроїв захисту в цехах, своєчасну перевірку і ремонт їх відповідно до графіка, затвердженого головним енергетиком заводу (підприємства, організації), і ведення технічної документації.

Головний енергетик і його заступники, начальник електроцеху і його заступник також повинні мати групу V; перевірка їх знань проводиться в комісії під головуванням головного інженера заводу за участю в ній представника Енергонагляду даної енергосистеми, а також технічного інспектора профспілки.

Головний енергетик завжди був і залишається особою, відповідальною за електрогосподарство даного підприємства і чинним на підставі положення, розробленого відповідно до Правил та затвердженого.

Головний енергетик відповідає за безперебійне забезпечення виробничих об'єктів енергією і ремонт енергетичного обладнання.

Головний енергетик відповідає за безперебійне забезпечення виробничих об'єктів енергією і ремонт енергетичного обладнання. Функцією головного енергетика та його відділу є визначення потреби підприємства в різних видах енергії. Відділ головного енергетика розробляє заходи щодо зниження норм витрати енергії, щодо підвищення coscp, організовує контроль і спостереження за роботою енергообладнання та енергомереж та предметiв особистого вжитку.

Головний енергетик завжди був і залишається особою, відповідальною за електрогосподарство даного підприємства, яке діє на підставі положення, розробленого в Відповідно до Правил та затвердженого в установленому порядку.

Головний енергетик організовує правильну експлуатацію пристроїв захисту на заводі і лабораторну їх перевірку, складає місцеву інструкцію з експлуатації цих пристроїв і контролює правильність експлуатації.

Головний енергетик і його відділ відповідають за безперебійне постачання всіх підрозділів підприємства енергією і ремонт енергетичного обладнання, визначають потребу підприємства в різних видах енергії, становлять теплові баланси виробничих об'єктів, Електробаланс, планують і забезпечують підприємство енергією і розподіляють її, розробляють заходи щодо зниження норм витрати енергії, підвищення cos ф, організують контроль і спостереження за роботою енергообладнання та енергомереж.

Головний енергетик підпорядковується безпосередньо головному інженеру підприємства.

Головний енергетик або начальник електроцеху повинен розробити коротку інструкцію по експлуатації блискавкозахисних пристроїв з урахуванням всіх конкретних особливостей об'єкта.

Головний енергетик призначається і звільняється з посади за наказом директора підприємства.

Головний енергетик (головний механік) веде загальне спостереження за проведеними роботами.

Головний енергетик і керівник будь-якої ділянки електрогосподарства відповідають за правильний підбір персоналу, зайнятого ремонтом і обслуговуванням електроустановки, і за тим, щоб роботи в електроустановках виконувалися особами з достатньою кваліфікацією.

Головний енергетик перевіряє якість виконаних робіт та їх відповідність проектам і правилам технічної експлуатації.

Головний енергетик або начальник електроцеху повинен розробити коротку інструкцію по експлуатації блискавкозахисних пристроїв з урахуванням всіх конкретних особливостей об'єкта.

Головний енергетик здійснює технічний нагляд за станом складів палива, що знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні відділів постачання або транспортно-складського господарства підприємства та дотриманням персоналом складу інструкцій по зберіганню палива і дає пропозиції щодо устране -: ню помічених недоліків.

Головний енергетик підпорядковується безпосередньо посібників - підприємства поряд з головним механіком і начальниками цехів або головному механіку, що визначається в основному величиною підприємства та насиченістю його енергетичним обладнанням.

Головний енергетик (начальник електроцеху) повинен розробити коротку інструкцію по експлуатації блискавкозахисних пристроїв з урахуванням конкретних особливостей об'єкта.

Головний енергетик і його відділ відповідають за безперебійне постачання всіх підрозділів підприємства енергією і ремонт енергетичного обладнання, визначають потребу підприємства в різних видах енергії, становлять теплові баланси виробничих об'єктів, Електробаланс, планують і забезпечують підприємство енергією і розподіляють її, розробляють заходи щодо зниження норм витрати енергії , підвищенню cos ф, організують контроль і спостереження за роботою енергообладнання та енергомереж.

Головний енергетик або відповідальний за електрогосподарство повинен організувати правильну експлуатацію пристроїв захисту від статичної електрики на підприємствах, розглядати і затверджувати складені начальниками цехів місцеві інструкції по експлуатації цих пристроїв і контролювати правильність експлуатації. Начальники цехів повинні складати відповідні розділи технологічних інструкцій або інструкцій по техніці безпеки і забезпечувати справний стан пристроїв захисту в цехах, своєчасну перевірку і ремонт їх відповідно до графіка, затвердженого головним енергетиком або відповідальним за електрогосподарство підприємства і ведення технологічної документації.

Головний енергетик організовує правильну експлуатацію пристроїв захисту на заводі і лабораторну їх перевірку, складає місцеву інструкцію з експлуатації цих пристроїв і контролює правильність експлуатації. Начальники цехів забезпечують справний стан пристроїв захисту в цехах, своєчасну перевірку і ремонт їх відповідно до графіка і ведення технічної документації.

Головний енергетик підпорядковується безпосередньо керівництву підприємства поряд з головним механіком і начальниками цехів або головному механіку, що визначається в основному величиною підприємства та насиченістю його енергетичним обладнанням.

Головний енергетик відповідає за безперебійне живлення всіх підрозділів підприємства енергією і за ремонт енергетичного обладнання. Головний енергетик і його відділ визначають потребу підприємства в різних видах енергії, становлять теплові баланси виробничих об'єктів, Електробаланс, планують і забезпечують підприємство енергією і розподіляють її.

Головний енергетик організовує правильну експлуатацію пристроїв захисту на заводі і лабораторну їх перевірку, складає місцеву інструкцію з експлуатації цих пристроїв і контролює правильність експлуатації.

Головний енергетик ДПС здійснює керівництво енергетичним господарством цехів і підрозділів, що входять до складу ДПС, забезпечує безперебійне, економічне постачання виробництва всіма видами енергії і справний стан всього енергоустаткування.

Головний енергетик ВАТ МН організовує технічне та методологічне керівництво відділу і енергетичних служб структурних підрозділів, організовує раціональну, ефективну експлуатацію обладнання і його використання, дотримання правил техніки безпеки, вирішує питання перспективного розвитку електрогосподарства ВАТ МН, бере участь в роботі робочих і державних комісій по введенню в експлуатацію нових об'єктів.