А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Головний корпус - електростанція

Головний корпус електростанції має симетричну компоновку і його будівельна частина складається з машинного залу, в якому встановлені поперечно обидва турбоагрегату.

Головний корпус електростанції мають в безпосередній близькості від берега водосховища ближче до греблі. Насоси подачі технічної води на електростанцію, як правило, мають у своєму розпорядженні в спеціальному окремому будинку берегової насосної станції.

головний корпус електростанції вміщує в собі зазвичай котельню, машинний зал, бункерну етажерку з галереєю для транспортерів, деаераторну етажерку і приміщення розподільного пристрою власних потреб. У деяких компоновках головних корпусів включаються також хім-водоочищення і службові приміщення.

Головний корпус електростанції I категорії вважається спорудою I класу. Допоміжні об'єкти електростанції II категорії вважаються об'єктами III класу.

компонування головного корпусу електростанції вирішена з нижнім розташуванням тягодутьевих пристроїв і димових труб.

Компонування головного корпусу електростанції характеризується прагненням використовувати існуючу будівлю при мінімальних змінах габаритів, проте висоту будівлі котельні довелося значно збільшити. Для використання площі існуючої котельні застосовано дворядне розташування котлоагрегатів з установкою їх двома групами по три агрегати уздовж бічних стін котельної. У зв'язку з такою компонуванням бункера розміщені між котло-агрегатами.

Компонування головного корпусу електростанції характеризується наявністю бункерного приміщення, розташованого між котельні і машинним залом. На верхньому майданчику бункерного приміщення встановлені дуттьові вентилятори і димососи; нижче розташовуються бункери сирого вугілля і живильники; на позначці обслуговування розміщені блоковий щит і розподільний пристрій власних потреб 500 в. Турбоагрегат встановлений уздовж машинного залу; живильні насоси і підігрівники живильної води розташовані між турбіною і зовнішньою стіною машинного залу. Горизонтальні підігрівачі низького тиску розміщені під турбіною між половинами конденсатора. У прибудові до машинного залу знаходиться хімводоо чистка, а па перекритті прибудови встановлені деаератори з акумуляторними баками.

Ділянки головних корпусів електростанцій, де проводиться монтаж силового електрообладнання, силових та освітлювальних проводок і електрообладнання підйомних кранів (мостових і козлових), захищаються від потрапляння атмосферних опадів. Посадочні майданчики і сходи встановлюються до початку монтажу електрообладнання на кранах.

Компонуванням головного корпусу електростанції називають взаємне розміщення окремих назв приміщень: котельні машинного залу та ін., А також їх основних будівельних конструкцій.

Компонуванням головного корпусу електростанції називають взаємне розташування його приміщень і розміщеного в них обладнання.

Компонуванням головного корпусу електростанції називається взаємне розміщення основних цехів станції і розташованого в них обладнання.

Ділянки головних корпусів електростанцій, де проводиться монтаж силового електрообладнання, силових та освітлювальних проводів і електрообладнання підйомних кранів (мостових і козлових), захищаються від потрапляння атмосферних опадів. Посадочні майданчики і сходи встановлюються до початку монтажу електрообладнання на кранах.

Компонування головного корпусу електростанції пристосована до існуючих будівель. Бункерное приміщення розташоване між котельні і машинним залом; електрофільтри встановлені на відкритому повітрі між котлоагрегатами і загальної димарем. Для захисту обслуговуючого персоналу від атмосферних впливів котлоагрегати до позначки 15 м закриті; вище цієї позначки задня частина котлоагрега-тов повністю відкрита.

Компонування головного корпусу електростанції в основному збігається з компонуванням електростанції Кольберт, яка була побудована дещо пізніше.

У головному корпусі електростанції проектувальником намічаються мережу кабельних трас і місце встановлення електрообладнання. Головний корпус розбивається на окремі обсяги введення. Встановлюються початок і розташування осей декартової системи координат X, Y, Z. Приклад розбивки головного корпусу електростанції на обсяги введення наведено на рис. 911. кабельні траси прокладаються паралельно одній з обраних осей координат.

У головному корпусі електростанцій з енергоблоками 150210і 300 МВт деаератор-ве і бункерное відділення суміщені точнее1 деаератори з їх баками встановлюють в бункерній приміщенні між бункерами сусідніх енергоблоків, під верхнім поверхом з стрічковими конвеєрами, що подають паливо в бункера котельної. Таке проміжне приміщення називають бункерно-деаера-раторних.

Схема установки водострумного насоса для видалення. У головному корпусі електростанції та інших будівлях трубопроводи кисню і ацетилену прокладають по стінах і колонах на самостійних опорах.

У будівлі головного корпусу електростанції, де виробляють обмурівку парогенератора, встановлюють пересувні бетономішалки та розчинозмішувачі. Транспортування готових розчинів до робочих місць обмуровщіков здійснюють як в невеликих контейнерах, ящиках, так і по трубах за допомогою стиснутого повітря.
 Компонувальні рішення головних корпусів електростанцій в основному визначаються видом палива і способом його спалювання, типом установлюваних котелень і турбінних агрегатів, теплової та електричної схемою і системою технічного водопостачання.

У центральній частині головного корпусу електростанції між парогенераторами і турбінами розміщені теплові щити 3 управління електростанцією.

У центральній частині головного корпусу електростанції між котлами і турбінами розміщені теплові щити 3 управління електростанцією.

Основний підхід до головного корпусу електростанції виконують з боку його постійної торцевої стіни. З цього боку влаштовують вхід через прохідну і в'їзд на територію електростанції.

БЩУ розміщують в головному корпусі електростанції між турбінним і котельним відділенням. Зазвичай з одного блочного щита здійснюється управління двома блоками.

БЩУ розміщують в головному корпусі електростанції між турбінним і котельним відділеннями. Зазвичай з одного блочного щита здійснюється управління двома блоками.

БЩУ розміщують в головному корпусі електростанції між турбінним і котельним відділеннями. Зазвичай з одного блочного щита здійснюється управління двома енергоблоками.

Загальний вигляд електростанції Джонсонвілл. | Загальний вигляд електростанції Шоуні з боку машинного залу. На рис. 239 представлений головний корпус електростанції Джонсонвілл, розташованої на східному березі оз.

компонування і будівельні конструкції головного корпусу електростанції ідентичні з такими електростанції Вейсвейлер. Відмінність полягає в тому, що живильні насоси розташовані в бункерній приміщенні де вони встановлені поперечно на позначці обслуговування, там же, де і блокові щити. У зв'язку з цим розподільні пристрої власних потреб поміщені в прибудові що примикає до зовнішньої стіни машинного залу.

З цих причин відкриті вигляд головного корпусу електростанції в останні роки в Радянському Союзі а також за кордоном не застосовують.

Основними показниками, що характеризують компоновку головного корпусу електростанції, є площа і об'єм будівлі і окремих приміщень, віднесені до встановленої електричної і парової потужності електростанції.

Питання тимчасового електропостачання монтажних площадок і головного корпусу споруджуваної електростанції для виконання всіх монтажних робіт вирішуються в проекті організації електромонтажних робіт. 
Загальний вигляд електростанції Кольберт. | Загальний вигляд електростанції Джон Севье. На рис. 246 наведено загальний вигляд головного корпусу електростанції Галлатін з боку головного входу.

У котельному відділенні розміщеному в головному корпусі електростанції, розташовується різноманітне обладнання та велику кількість різних трубопроводів і коробів. Основна частина котельного відділення зайнята котлами, що мають великі розміри.

Зворотний система водопостачання з градирні та циркуляційними. насосами, розташованими в машинному відділенні електростанції. Чотири градирні розташовані з боку постійного торця головного корпусу електростанції компактною групою.

Генеральний план. На рис. 13 - 18 дані плани головного корпусу електростанції по різним оцінкам, на р ис.

Приміщення для нового блоку було прибудовано до старого головного корпусу електростанції. Машинний зал був подовжений, що дозволило розмістити в ньому трубоагрегат при поздовжньому розташуванні. Котельний агрегат довелося розташувати паралельно осі машинного залу, прийнявши для нього напіввідчинені компоновку. Бункери сирого вугілля разом з розташованими під ними млинами примикають до старої будівлі. Задня частина котло-агрегату з воздухоподогревателямі і золоуловителями встановлена на відкритому повітрі. Живильні і конденсатні насоси розміщені в машинному залі; підігрівачі високого тиску встановлені поруч з турбіною, а горизонтальні підігрівачі низького тиску розміщені поперечно під конденсатором. Розподільні пристрої власних потреб розміщені між котлоагрегатом і машинним залом, а загальний щит управління - біля торцевої стіни старої котельні.

Нижче наводяться приклади зварювання вузлів каркаса в головному корпусі електростанцій з застосуванням зварювання випусків арматури.

Його часто застосовують при неготовності будівлі розширюється частини головного корпусу електростанції.

В першу чергу визначають місце розташування на генеральному плані головного корпусу електростанції, а всі інші будівлі і споруди прив'язують до нього. При прямоточною системі технічного водопостачання або за наявності ставка-охолоджувача турбінне відділення головного корпусу повинно знаходитися or джерела водопостачання на мінімально можливій відстані. На рис. 15.1 - 15.4 наведені приклади генеральних планів електростанцій, з яких видно, що всі будівлі і споруди намагаються розташовувати щодо головного корпусу електростанції в відповідності з технологічним процесом отримання електроенергії. Як правило, об'єкти паливного господарства мають з боку котельного відділення, відкритий розподільчий пристрій (ВРП) з фасадної сторони машинного залу або з боку постійного торця головного корпусу. Останнє рішення, як правило, пов'язано з тим, що не завжди вдається одночасно виконати умови дотримання мінімальних протя-ності токопроводов до ВРУ і підвідних і відвідних цирк-водоводів охолоджуючої води.

Схема глпвних електричних з'єднань.

На рис. 152 - 155 показаний загальний вигляд головного корпусу електростанції в процесі спорудження другого блоку і в закінченому на два блоки вигляді.

На протяжних перешкоди (наприклад, градирень них, головному корпусі електростанції при великому і. Кутові і самі верхні ТОЧКР протяжного, перешкоди повинні позначатися двом загороджувальними вогнями, включеними одночасно або резервні вогні включаються автоматично при виході з ладу основних загороджувальних вогнів. При цьому автомат для включення резервних вогнів - повинен працювати так, щоб в разі його виходу з ладу залишилися включеними як основні так і резервні вогні. Світлосигнальні прилади ЗОЛ-2М слід кріпити до поручнів майданчиків вертикально, з тим щоб скляний ковпак приладу був повернутий догори.

Схеми каркаса головного корпусу. Як сказано вище, в післявоєнні роки було споруджено значну кількість головних корпусів електростанцій зі сталевим каркасом.

Циркуляційні насоси розміщуються на блокових або центральних насосних станціях або в головному корпусі електростанції. При блокових схемах подачі води в конденсатори турбін встановлюється один ЦН на кожен потік конденсаційного пристрої. На неблочних електростанціях число насосів повинна бути не менше чотирьох. Передбачається заміна ЦН на більш продуктивні.

Схема підйому козлового крана вантажопідйомністю 20 т. | Баштовий кран БК-400 вантажопідйомністю 40 т. Баштові крани вантажопідйомністю 25і40 т застосовують для монтажу будівельних конструкцій головного корпусу електростанції, іноді їх використовують і для монтажу обладнання котельні.

При будівництві теплових електричних станцій індустріальні методи позитивно показали себе при зведенні головних корпусів електростанцій і при монтажі котельних агрегатів.

Для попередження нещасних випадків як при знаходженні на Укрупнювальне-складальних майданчиках і в головних корпусах електростанцій, так і при виконанні монтажних операцій необхідно дотримуватися загальні для працівників усіх професій правила техніки безпеки.

Особлива увага приділяється раціональному розподілу зварювального обладнання - по складальної майданчику і по головному корпусу споруджуваної електростанції.

На рис. 8 - 1 приведена схема розміщення постів зварювання і термообробки в головному корпусі електростанції на монтажі енергоблоку 300 Мет.

Баштові крани вантажопідйомністю до 75 т застосовують для монтажу збірних залізобетонних та металевих конструкцій головного корпусу електростанцій, а також для монтажу тепломеханічного обладнання електростанцій напіввідкритій компонування. Баштові крани останніх конструкцій виконують з механізмами для пересування.

Паливо з обох конвеєрів, що йдуть від вежі пересипання А, в бункерній відділенні головного корпусу електростанції перевантажується на два реверсивних конвеєра; при цьому завдяки перекрещивающимся тічки паливо з будь-якого з похилих конвеєрів може подаватися на будь-який з реверсивних конвеєрів.

У рідкісних випадках зустрічається диктується формою ділянки схема розташування залізничних колій під прямим кутом до головного корпусу електростанції.