А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Гідроочищені продукт

Гідроочищені продукт, який іде з низу колони 11 охолоджується послідовно в теплообміннику 10 апараті повітряного охолодження 14 і з температурою 50 С виводиться з установки.

Тому крім основного гидроочищенних продукту в процесі гідроочищення виходять більш легкі продукти гідрокрекінгу.

В'язкість і індекс в'язкості гидроочищенних продукту, ймовірно, знаходяться в тісному зв'язку зі ступенем обессеріва-ня, незалежно від умов процесу гідроочищення. Для максимального поліпшення індексу в'язкості необхідно глибоке знесірчення. Зниження в'язкості і поліпшення індексу в'язкості відбувається не в результаті термічного розкладання, оскільки температура процесу гідроочищення занадто низька для скільки-небудь значного термічного розкладання.

В роботі вивчено розподіл сірки по вузьких фракцій вихідних і гидроочищенних продуктів, а також розподіл сірки у групових компонентах. Показано, що близько 80% всієї сірки зосереджено в легких і середніх ароматичних вуглеводнях, в парафіно-нафтенових вуглеводнях сірки не міститься. Поряд з цим в роботі показано принципову відмінність в абсолютному змісті сірки в групових компонентах вакуумного газойлю і вакуумного відгону, що пояснює можливість менш глибокого очищення вакуумного відгону в порівнянні з вакуумним газойлем з метою отримання коксу з однаковим змістом сірки.

Кількість водню, розчиняється в 1 м3 рідкої фази гидроочищенних продукту, є функцією температури, загального і парціального тиску Н2 а також молекулярного ваги рідкої фази.

Вміст сірки, азоту, металів і коксованість у фракціях товарної суміші західно-сибірських нафт. | Усереднені показники роботи сучасних промислових установок гідрооблагороджування різних видів сировини. У той же час при тяжких сировини вимоги до вмісту сірки в гидроочищенних продукті знижуються. витрата водню на гідроочищення теж пов'язаний з походженням сировини і змістом в ньому сірки.

Практика показала, що собівартість 1 т водню, а отже, і гидроочищенних продукту виходить найменшою, якщо конверсію окису вуглецю в вуглекислоту на водневої установці вести в один щабель.

Технологічна схема установки гідроочищення дизельного палива. Потім суміш надходить в сепаратор високого тиску 5 де циркулює газ відокремлюється від рідкого гидроочищенних продукту.

Основними умовами преміювання в названих випадках є виконання плану відбору світлих нафтопродуктів і виконання планового відбору гидроочищенних продукту від сировини.

Установка гідроочищення дистиляту дизельного палива включає реакторний блок (піч і реактор), систему стабілізації гидроочищенних продукту, видалення сірководню з циркуляційного газу, а також промивання від сірководню дистиляту.

На рис. 3 наводяться дані про вміст сірки (Як загальної, так і за типами сірчистих сполук) в 28-градусних фракціях сировини і гидроочищенних продукту.

Технологічна схема установки гідроочищення.

Установка, призначена для гідроочищення дистиляту дизельного палива, технологічна схема якої приведена на рис. V-1 включає реакторний блок, що складається з печі і одного реактора, системи стабілізації гидроочищенних продукту, видалення сірководню з циркуляційного газу, а також промивання від сірководню дистиляту. Процес проводиться в стаціонарному шарі алюмо-кобальтмолібденового каталізатора.

Основні умови процесу гідроочищення: температура 360 - 420 С, тиск 3 - 6 МПа, об'ємна швидкість подачі сировини 0 5 - 5 ч -, кратність циркулюючого водородсодержащего газу 50 - 600 м3 /м3 рідкого сировини, каталізатор - кобальтмолібдено-вий або нікельмолібденових; глибина знесірчення 90 - 96%, вихід цільового гидроочищенних продукту 96 - 99% (мас.) на сировину. на деяких установках гидрогенизат надходить і стабілізаційну колону 12 безпосередньо з газосепаратора високого тиску & і по шляху підігрівається в додатковому теплообміннику, де теплоносієм є гаряча суміш, що виходить з реактора. При такому варіанті немає необхідності в печі13 про вниз колони 12 необхідно вводити перегрітий водяну пару.

У першому випадку від мазуту відганяється близько 60% вакуумного газойлю, що піддається гідроочистки на стаціонарному каталізаторі. Гідроочищені продукт змішується з неочищеним залишком. Вміст сірки цим методом не вдається знизити більш, ніж на 40 - 45%, тому він придатний лише для малосірчистих мазутів.

У першому випадку від мазуту відганяється близько 60% вакуумного газойлю, що піддається гідроочистки на стаціонарному каталізаторі. Гідроочищені продукт змішується з неочищеним залишком. Вміст сірки цим методом не вдається знизити більш ніж на 40 - 45%, тому він придатний лише для малосірчистих мазутів.

Крім бензину - сировини риформінгу - гідроочистки піддають гас, дизельне паливо, маслодістілляти і інші фракції. Вміст сірки в гидроочищенних продукті знижується в 10 і більше разів. Утворений в процесі сірководень направляється на виробництво сірки або сірчаної кислоти. При гідроочистки (380 - 425 С, 2 9 - 3 9 МПа) отримують сухий газ, газ стабілізації, відгін (рідкі продукти розкладання), сірководень, гідроочищені продукт.

очищені крекінг-дистиляти мають світліший колір, ніж прямогонні. Як показують числа нейтралізації гидроочищенних продуктів, кисневі сполуки майже повністю видаляються при очищенні. Олефіни в значній мірі насичуються, але скільки-небудь помітного насичення ароматичних вуглеводнів не відбувається.

В результаті гідрування сірчистих сполук утворюється сірководень, і вуглеводневі залишки, приєднавши водень, утворюють граничні вуглеводні. сірководень легко видаляється з гидроочищенних продукту за допомогою добре відомих методів. При гідроочистки видаляються всі відомі типи сірчистих сполук, і вміст залишкової сірки може бути доведено, принципово, до як завгодно низькою величини.

Схема переробки коксохімічного сирого бензолу. 112. Суттєва перевага гідрогенізаційного очищення полягає в практично повне видалення сірчистих і неграничних з'єднань (хоча близьку ступінь очищення отримують зараз і при сернокислотной обробці), високому виході товарних продуктів (98% від вихідної сировини проти 84 - 87% при сернокислотной очищенні), відсутності кислих смол, утилізація яких скрутна, а також у відсутності великих кількостей кубових залишків - продуктів осмоления ненасичених сполук. Недолік гідрогенізаційного очищення - значні капітальні витрати і ускладнення виділення високоякісного бензолу з гидроочищенних продуктів.

Чіткість погоноразделенія в стабілізаційної колоні контролюють за фракційним складом і показником щільності бензинових фракцій, що відбираються з верху колони, і цільового гидроочищенних продукту, що відбирається з низу колони.

При проектуванні і будівництві установки гідроочищення воднева установка розраховується з урахуванням певного вмісту сірки у вихідній сировині і кількість водню, необхідне для гідроочищення, буде визначатися потужністю водневої установки. Якщо потім установка гідроочищення буде завантажуватися сировиною з вмістом сірки вище проектного, що може бути при зростанні обсягу переробки високосірчистої нафти, то через брак водню доведеться знижувати її продуктивність. В такому випадку собівартість гидроочищенних продукту буде різко зростати.

Попередньо вивчали вплив різних параметрів процесу па якість гидроочищенних продуктів.

Витрата водню на гідроочищення сірчистих нафтопродуктів. Більш легкі дистиляти, наприклад бензини, легше піддаються гідроочистки відповідно до характеру містяться в них сірчистих сполук (меркаптани, сульфіди) і більш низькомолекулярних ненасичених. З великим навантаженням сировини в ньому з'являються більш стабільні сірчисті з'єднання (наприклад, тіофен-ни) і важче гідріруемие ненасичені якщо це сировина вторинного походження. У той же час при тяжких сировини вимоги до вмісту сірки в гидроочищенних продукті знижуються. Ця обставина дещо нівелює режими очищення сировини різного фракційного складу.

Циркуляційний водородсодержащий газ після очищення в абсорбере (К-3) від сірководню водним розчином моноетаноламіна повертається компресором (ЦК-1) в систему. В низ колони (К-1) вводиться водяна пара. Бензин з сепаратора (Е-2) насосом (Н-3) подається нагору колони (К-1) в якості зрошення, а балансове його кількість виводиться з установки. Гідроочищені продукт з низу колони (К-1) охолоджується в теплообміннику (Т-4), апараті повітряного охолодження (Х-4) і виводиться з установки.

В останній відокремлюються легкі фракції (киплячі при температурі нижче 350 ° С), що утворилися в результаті реакцій гідрокрекінгу, - вуглеводневий газ //, бензин ///і дизельна фракція IV. Водородсодержащий газ після сепарації проходить блок моноетаноламіновой очищення від сірководню і компресором знову направляється на змішання з сировиною. Для того щоб підтримати в ньому високу концентрацію водню, частина водородсодержащего газу після очищення від сірки віддувається з системи VI і відповідно додається свіжий VIII. Вихід гидроочищенних продукту V складає від 96 - 97% (травні. Фракційний склад бензину, очищеного в цих умовах, змінюється незначно. Відповідно знижуються 10і50% - ні точки википання. Ці дані показують, що гідроочищені продукт за всіма показниками, крім вмісту сірки, відповідає вимогам на сировину каталітичного риформінгу.

Крім бензину - сировини риформінгу - гідроочистки піддають гас, дизельне паливо, маслодістілляти і інші фракції. Вміст сірки в гидроочищенних продукті знижується в 10 і більше разів. Утворений в процесі сірководень направляється на виробництво сірки або сірчаної кислоти. При гідроочистки (380 - 425 С, 2 9 - 3 9 МПа) отримують сухий газ, газ стабілізації, відгін (рідкі продукти розкладання), сірководень, гідроочищені продукт.

Приблизно така тенденція існує і для інших процесів. В кілька разів зазвичай скорочується і коксованість гидроочищенних продукту.