А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Генераторна камера

Генераторна камера являє собою окремий вузол. Вона містить високочастотний генератор, забезпечує підведення до нього напруги живлення і охолодження клистрона.

Обсяг генераторної камери визначається часом перезарядки електроліту, яке за інших рівних умов тим Больяи, чим більше камера.

У генераторної камері змонтовано три відбивних клістрона з внутрішніми резонаторами, які перекривають робочий діапазон частот приладу.

Між генераторної камерою і вимірником потужності поміщений резонансний коаксіальний хвилемір, за яким визначається частота генератора. Хвилемір пов'язаний зондом з хвилеводом.

Клістрон пов'язаний з генераторної камерою за допомогою зонда 8 для узгодження якого з хвилеводним трактом служить плунжер 9 Корекція. Для перебудови частоти клистрона служить редуктор 10 Установка частоти, який одночасно забезпечує напругу оптимального режиму відбивача клистрона. Для підстроювання частоти клістрона плавним зміною напруги на відбивачі служить потенціометр Відбивач. Налаштування визначається по максимальній потужності генерованих коливань.

СВЧ-контроль смола - скло (прилад МКСС-1. У високочастотний блок входять генераторная камера, основною частиною якої є Клістрони генератор або твердотільний генератор, спрямований ответвитель, хвилемір резонансний, детекторна секція. Хвилевід клистрона з'єднується з хвилеводом генераторної камери за допомогою накидної гайки, що знаходиться на фланці генераторної камери. Між фланцями є слюдяні прокладки, які захищають тракт приладу і клистрона від попадання в них - масла.

Для переміщення I благаючи іонів електроліту з генераторної камери в камеру розчину-носія потрібно пропустити через ПЕП 96500 до електрики , а для переміщення 018 М (023 М - 005 М в 018 М) буде потрібно пропустити 17370 К. При тоні влектродіалі-аа 30 мА /см2 для переміщення такої кількості іонів необхідно 7 днів безперервної роботи ПЕП.

Таким чином , для розглянутого прикладу соляну кислоту в генераторної камері об'ємом в один літр необхідно міняти один раз в сім діб.

Апарат для вимірювання виходу газу згідно передбачуваному видозміни Британського стандарту. Зібраний прилад (як показано на рис. III.23) зважують, і в генераторну камеру поміщають 100 г карбіду; весь апарат знову зважують. Потім водяну камеру знімають, за допомогою пінцета виймають пробку з трубки 7 і опускають в камеру 8 а камеру 1 встановлюють на місце. Відкривають кран 11 вода надходить в колбу 8 яку злегка струшують до повного завершення виділення ацетилену.

Хвилевід клистрона з'єднується з хвилеводом генераторної камери за допомогою накидної гайки, що знаходиться на фланці генераторної камери. Між фланцями є слюдяні прокладки, які захищають тракт приладу і клистрона від попадання в них - масла.

Прилад виконаний з використанням напівпровідникових приладів. Конструкція елементів НВЧ тракту в цілому є характерною для довгохвильової частини ММ діапазону хвиль, хоча містить деякі оригінальні технічні рішення. Конструкція генераторної камери забезпечує необхідний тепловий режим клистронов, СВЧ екранівку, подачу напруги живлення, механічну перебудову частоти і перемикання піддіапазонів генератора.

Принцип їх дії також заснований на зміні концентрації йоду в розчині електроліту в результаті протікання хімічної реакції. У камері з електродом порівняння створюється певна концентрація Вг2 а в іншій камері детектора генерується бром з броміду. Рівність концентрацій брому в двох камерах детектора означає, що концентрація SO2 в газовій суміші дорівнює нулю. При надходженні SOj в генераторну камеру детектора концентрація брому убуває, що реєструється індикаторними електродами.

Газогенератор є циліндричний апарат, корпус якого виконаний з металу. Усередині апарату наноситься футерування. Вугілля завантажується шнеком в нижню частину камери газифікації, куди для горіння подається первинне повітря. Вторинне повітря подається безпосередньо в генераторну камеру, в її нижню частину. Газоподібні продукти відводяться в боковий штуцер з циклону, встановленого у верхній частині генераторної камери. Зола відводиться з газогенератора по центральному каналу. Тиск в камері газифікації сягає 1 МПа, температура 900 - 1000 С.

Газогенератор є циліндричний апарат, корпус якого виконаний з металу. Усередині апарату наноситься футерування. Вугілля завантажується шнеком в нижню частину камери газифікації, куди для горіння подається первинне повітря. Вторинне повітря подається безпосередньо в генераторну камеру, в її нижню частину. Газоподібні продукти відводяться в боковий штуцер з циклону, встановленого у верхній частині генераторної камери. Зола відводиться з газогенератора по центральному каналу. Тиск в камері газифікації сягає 1 МПа, температура 900 - 1000 С.