А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Витекла вода

Обсяг витекла води, чисельно рівний вазі води, дорівнює обсягу повітря, який за допомогою аспіратора простягається через шар спресованої пилу.

Якщо кількість витекла води більше, то в трубку вставляють заготовлену раніше і щільно входить пробку з срібною вати, просувають її до гранати і з її допомогою ущільнюють шар азбесту і двоокису свинцю до необхідного опору. Срібна пробка повинна займати, яке стало вільним простір трубки, що нагрівається гранатою, і виходити в область нагріву довгою пальника.

Якщо кількість витекла води в одну хвилину не відповідає зазначеному витраті то необхідно повертиваніем крана у капіляра або зміною витрати газу встановити, при якій різниці рівнів рідини в реометре матиме місце задана швидкість газу.

Прилад для визначення сірчистого газу. Обсяг пропущеного газу дорівнює обсягу витекла води.

Контактний апарат. для орієнтовних підрахунків концентрації SO2 за кількістю що витекла води з аспіратор 16 користуються таблицею (стор.

Зважити стаканчик з водою і по масі витекла води визначити її обсяг, який буде дорівнює обсягу повітря, яке увійшло в посудину через капіляр.

Так як обсяг пропущеного газу визначають за кількістю що витекла води, а умови аналізу відрізняються від нормальних, нгобходімо обсяг газу привести до нормальних умов.

Так як обсяг пропущеного газу визначають за кількістю що витекла води, а умови аналізу відрізняються від нормальних, необхідно обсяг газу привести до нормальних умов.

Прилад Темніли. Через певні проміжки часу записують свідчення реометра і обсяг витекла води.

Якщо аналіз проводиться перед контактним вузлом, то кількість витекла води з аспіратора буде точно відповідати обсягу повітря в суміші газів, взятої для аналізу.

Якщо аналіз проводиться перед контактним вузлом, то обсяг витекла води з аспіратора 19 буде точно відповідати обсягу повітря в суміші газів, взятої для аналізу.

Обсяг повітря, що пройшло через сатуратор, v знаходиться за кількістю що витекла води з урахуванням того, що обсяг сухого повітря, що надійшло з системи в бутлі менше обсягу витекла води, так як частина обсягу, звільнився в результаті витіснення води, займається насиченими парами води.

Обсяг повітря v, що пройшов через сатуратор, визначають по кількості витекла води. При цьому необхідно врахувати, що обсяг сухого повітря, що надійшло з системи в аспіратори (бутлі), менше обсягу витекла води, так як частина обсягу, звільнився в результаті витіснення води, займається насиченими парами води.

Після закінчення відбору газу відраховують тиск і температуру на аспіратор, зважують витекла воду і роз'єднавши апаратуру і контактний апарат, просасивается через апаратуру повільно повітря ще чверть години. потім вміст U-подібної трубки кількісно виполіскують і титрують. NaOH, яке нейтралізовано в склянках.

Прилад, для роздільного визначення S02 і S03 в газах. Розрахунок роблять у такий спосіб: обсяг, що залишився в колбі газу, що дорівнює об'єму витекла води за умов досвіду, призводять до нормальних умов (стор. У табл. VI наведені дані про вміст SO2 в газі в залежності від кількості витекла води і температури на аспіратор.

Посудина для відсмоктування. В даному випадку кількість кисню, що пройшов через прилад, вимірюючи не за обсягом витекла води, а за часом.

Прореагували інертні компоненти газу при цьому засмоктуються в аспіратор 2 і їх обсяг визначають за кількістю иче-ству витекла води. Швидкість просасиванія газу регулюють за кількістю бульбашок, що проходять через розчин в поглиначі. Для того щоб, досягти повноти поглинання, поглинач /час від часу струшують.

прореагували інертні компоненти газу при цьому засмоктуються в аспіратор 2 і їх обсяг визначають за кількістю що витекла води. Швидкість просасиванія газу регулюють за кількістю бульбашок, що проходять через розчин в поглиначі. Для того щоб досягти повноти поглинання, поглинач /час від часу струшують.

Так як кількість АЛЕ, відповідне взятому кількості розчину їдкого натру, залишається постійним, а кількість повітря відповідає обсягу витекла води, то легко обчислити співвідношення між ними.

Поступово відкриваючи кран 3 встановлюють в трубці 8 рівень води на висоті1000 мм, після чого вимірюють кількість витекла води Q в см3 і час її закінчення t в сек.

Апарат для визначення SO2 по Kabe. Так як при збовтуванні не доводиться торкатися руками до поглотительно судині то температура його повітряного простору залишається постійною, завдяки чому кількість витекла води точно відповідає обсягу залишився непоглощенние газу.
 Далі закривають кран а, встановлюють зрівняльну склянку В так, щоб рівень води в ній збігся з рівнем води в посудині С і відраховують обсяг витекла води.

Відбір проби газу слід починати після того, як при закритому крані10 (рис. 5) з аспіратора при відкритому спускному крані припинилося витікання води; вимір витекла води слід проводити також після того, як кран 10 буде закрито, і вода з аспіратора перестане витікати. За кількістю що витекла води, концентрації і кількості обесцвеченного розчину йоду визначають процентний вміст SO2 в газі.

Відбір проби газу слід починати після того, як при закритому крані10 (рис. 5) з аспіратора при відкритому спускному крані припинилося витікання води; вимір витекла води слід проводити також після того, як кран 10 буде закр ит і вода з аспіратора перестане витікати. За кількістю що витекла води, концентрації і кількості обесцвеченного розчину йоду визначають процентне зміст SOa в газі.

Обсяг повітря, що пройшло через сатуратор, v знаходиться за кількістю що витекла води з урахуванням того, що обсяг сухого повітря, що надійшло з системи в бутлі менше обсягу витекла води, так як частина обсягу, звільнився в результаті витіснення води, займається насиченими парами води.

Зразки витримують у воді (48 1) ч, після чого виймають, обтирають вологою ганчіркою і зважують не пізніше 2 хв. Витекла воду включають в мйссу насиченого водою зразка.

Відбір проби газу слід починати після того, як при закритому крані10 (рис. 5) з аспіратора при відкритому спускному крані припинилося витікання води; вимір витекла води слід проводити також після того, як кран 10 буде закрито, і вода з аспіратора перестане витікати. За кількістю що витекла води, концентрації і кількості обесцвеченного розчину йоду визначають процентний вміст SO2 в газі.

Відбір проби газу слід починати після того, як при закритому крані10 (рис. 5) з аспіратора при відкритому спускному крані припинилося витікання води; вимір витекла води слід проводити також після того, як кран 10 буде закр ит і вода з аспіратора перестане витікати. За кількістю що витекла води, концентрації і кількості обесцвеченного розчину йоду визначають процентний вміст SOa в газі.

Посудина для калібрування Реометр. Під час цієї регулювання кран 3 відкритий. Вимірюючи кількість витекла води за одиницю часу при встановленій різниці рівнів, отримують одну точку графіка калібрування капіляра реометра. Для отримання всього графіка вимірювання повторюють при інших значеннях різниці рівнів в реометре.

Схема досвіду по оп. Проведений експеримент досить добре імітує процес віддачі вологи при зниженні вільного рівня (депрессионной поверхні) безнапірного водоносного горизонту. Величина //, яка визначається як відношення обсягу витекла води до осушеного обсягом породи, називається коефіцієнтом гравітаційної ємності (гравітаційної водовіддачі) безнапірного горизонту.

Для перевірки пропускної здатності жиклерів застосовуються різні конструкції приладів, які можуть бьть зведені до двох типів: прилади з абсолютним і прилади з відносним виміром протікає через жиклер води. У приладах з абсолютним виміром пропускної здатності жиклерів фіксується обсяг витекла води в см3 і час її закінчення.

Прилад для аналізу iasa на зміст SOs. Концентрацію газу прийнято виражати як зміст SO2 в сухому газі в об'ємних відсотках. Для знаходження цієї величини до обсягу газу, знайденому за обсягом витекла води, слід вводити поправки на температуру, вологість і тиск в аспіратор. Якщо не внести цих поправок, аналіз дає занижені результати. Точність аналізу залежить від точності титру розчину йоду.

Для визначення неповної влагоемкости спочатку також насичують піщану породу водою, а потім дають стекти гравітаційної, (підкоряється силі тяжіння) воді. Різниця між обсягом води, витраченої на заповнення пір випробуваної породи, і обсягом витекла води, віднесена до обсягу породи, дає неповну влагоемкость.

Обсяг повітря v, що пройшов через сатуратор, визначають за кількістю що витекла води. При цьому необхідно врахувати, що обсяг сухого повітря, що надійшло з системи в аспіратори (бутлі), менше обсягу витекла води, так як частина обсягу, звільнився в результаті витіснення води, займається насиченими парами води.

Газ пропускають через склянку до знебарвлення йоду. Воду, що витекла з аспіратора, збирають в мірний циліндр. Кількість витекла води відповідає обсягу пропущеного газу за винятком обсягу сірчистого газу, поглиненого в склянці з розчином йоду. Температуру газу в аспіратор вимірюють термометром.

Газ пропускають через склянку до знебарвлення йоду. Воду, що витекла з аспіратора, збирають в мірний циліндр. Кількість витекла води відповідає обсягу пропущеного газу, за винятком обсягу двоокису сірки, поглиненої в склянці з розчином йоду. Температуру газу в аспіратор вимірюють термометром.

Підготовлений таким чином бюкс з свіжонасипаному порошком встановлюється на майданчик ваг, і до ножа обережно, щоб не зрушити його, зачіпається гачок. Кран бюретки відкривається і вода по краплях подається в чашку до моменту виходу ножа. За вагою витекла води визначається зусилля в гс, необхідне для подолання сил зчеплення між частинками свіжо-насипаного порошку. Ця величина є показником ущільнення або сле-жіваемость порошку.

Аспіратор заповнюють водою, і в міру її витікання в ньому виникає розрідження, внаслідок чого в системі створюється струм повітря. Швидкість витікання води регулюють ступенем відкриття затиску на каучуковій трубці. Вимірюють же обсяг витекла води, а тим самим і обсяг протягненого повітря за допомогою водомірної скляної трубки, прикріпленої збоку аспиратора.

Апарат для визначення SO2 no Ljungh. У момент знебарвлення розчину йоду закривають кран h, після чого припиняється витікання води з склянки В. Знову встановлюють вістря штанги 5 на рівні води в склянці В, внаслідок чого випливає трохи води. Тоді вимірюють обсяг витекла води. Розрахунок роблять у такий спосіб.

Якщо при Прилив Кислоти осів осад починає спливати, що відбувається за рахунок виділяється вуглекислого газу, то пояснюється це не тільки великою кількістю карбонатів в лужному розчині йодиду, а й карбонатної жорсткістю випробуваної води. Щоб уникнути помилки, перед подкислением з склянки відбирають 3 мл рідини в колбу для титрування, в якій міститься трохи кислоти. Вставляючи пробку, збирають витекла воду в колбу для титрування. Титрують не пізніше ніж через 1 год після підкислення.

NjjkfiiH гріменяя як індикатор метилоранж. Обсяг залишкового (непоглощенние) газу обчислюють за вагою витекла води, по відліку розрідження на манометрі (повинно бути однаково на початку і в кінці досліду) і по температурі газу в аспіратор.

Відкривають кран /на газоотборной трубці і пропускають через насичення розчин аналізований газ, регулюючи швидкість проходження його краном ///і стежачи за тим, щоб манометр не показував надлишкового тиску або розрідження. Швидкість газу повинна становити 1 5 - 2 л /год. Випливає з аспіратора воду збирають в мірний циліндр; за обсягом витекла води визначають обсяг пропущеного газу. Пропускають такий обсяг газу, щоб на зв'язування аміаку витрачалося не менше половини взятого для поглинання розчину кислоти. Після закінчення відбору газу крани I і II закривають.

При аналізі газів з сульфатної печі значення має тільки співвідношення між НС1 і загальним обсягом газової суміші що складається крім НС1 в основному з атмосферного повітря. Для цього просасивается газ за допомогою аспіратора через титрує розчин їдкого натру, підфарбований лакмусом або Метилоранж. У момент переходу забарвлення припиняють просмоктування і визначають обсяг, що залишився повітря за обсягом витекла води.

Приєднують кінець довгої скляної трубки до газолоду, а під кінець маленької трубки підставляють порожню колбу. Відкривають затискачі на трубках, внаслідок чого газ буде входити в колбу, утворюючи туман, важко розчинний у воді. Як тільки витече, приблизно, 3 4 обсягу колби, закривають затискачі виймають промивалку з штатива і не перекидаючи її, енергійно збовтують до повного зникнення туману. Заміряють температуру і розрідження в колбі і кількість витекла води. Титрують залишилася в промивалка рідина 025 N розчином NaOH в присутності індикатора метилоранжа, потім 0 Щ розчином йоду.

У нового приладу необхідно перевірити правильність градуювання бюретки, помилка в якій може бути досить значною. Для цього б юретку закріплюють у вертикальному положенні і до нижнього кінця її відрізком товстостінної гумової трубки приєднують скляний кран з витягнутим кінцем. Бюретку заповнюють дистильованою водою. Спускаючи з допомогою крана воду, знижують рівень її в бюретці до чергової риси на шкалі. Витекла воду зважують з точністю до 001 г, визначаючи обсяг бюретки до рівня цієї риси. Слід лише після кожного випуску води почекати близько двох хвилин, щоб дати час для стікання води зі стінок, і потім випустити надлишок води, довівши рівень знову до риси.

Повітропроникність порошку визначають наступним чином. Гільзу з приготованим шаром порошку каталізатора приєднують до приладу і відкривають зливний кран аспіратора. Коли розрядження, що показується манометром, і швидкість витікання води стануть постійними, відзначають показання манометра, під аспіратор підставляють мірний циліндр і одночасно включають секундомір. Через 1 - 2 хв кран закривають. Вимірюють з великою точністю обсяг витекла води і помічають тривалість її закінчення.