А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Шолль

Шолль і Вейценбек отримали поручнів шляхом, який доводить його будова, з 1 8-дііоднафталіна по Ульманом.

Шолль і Вейценбек отримали поручнів шляхом, який доводить його будова, з 1 8-дііоднафталіна по Ульманом.

Шолль з співробітниками знайшов[316], Що бромистий ціан дає з ароматичними вуглеводнями в присутності хлористого алюмінію лише сліди нітрилів.

Шолль і Норр[320]вказали на конденсацію полімерних галоїдних з'єднань ціану (галоїдних з'єднань ціанура) з бензолом і хлористим алюмінієм,дає кіафенін.

Шолль з співробітниками[363]отримав 2 6-диметил - 1-бензоілнафта-лин з 32% - ним виходом з діметілнафталіна, хлористого бензоїлу та хлористого алюмінію.

Шолль[1202]знайшов щось подібне і в інших випадках і запропонував змішувати чистий хлористийалюміній з деякою кількістю кристалічного гексагід-рату.

Шолль вбачає в цьому явищі спільне активуюча по відношенню - водневого атома нафтільних залишків дію і нітробензолу і хлористого алюмінію. Разом з тим нітробензол усуває зсфери реакції утворюється водень, відновлений сам.

Шолль; без жодного збитку для виходів можна користуватися значно більш розведеним розчином ціаністого калію, і так як реакція про тека в таких умовах більш помірковано, то це економить багато праці ічасу.

Шолль з співробітниками синтезував ряд складних похідних пірену, значна частина яких має характер кубових барвників.

Pеакція Шолль використовується для отримання складних конденсованих вуглеводнів, поліціклокетонов,антрахінонкарбазо-лов.

Pеакція Шолль,Pеакція Шолль полягає в циклізації ароїл-похідного ароматичного вуглеводню, яка протікає при нагріванні з хлористим алюмінієм з відщепленням водню; прикладом цієї реакції є утворення бензантроназ 1-бензоілнафталіна.

До Шолль багаторазово були зроблені подібні ж спостереження, причому, проте, не було виявлено кільцевих замикань.

Pеакція Шолль використовується для отримання складних конденсованих вуглеводнів, поліціклокетонов,антрахінонкарбазо-лов.

За Шолль[320], Конденсація протікає з утворенням або ароматичних нітрилів, або ароматичних альдоксімов, в залежності від чистоти каталізатора.

Баллі і Шолль[123], Обгрунтувати і розробити систему побудови назвциклічних сполук з гіпотетичним частинам, дають наступне правило: Складні системи, що складаються з двох або більше антраценовом ядер, розділяють на декілька частин і нумерують кожну частину окремо. Звичайну для антрацену нумерацію починають з а-поло-ження, найближчого допрічлененія ядру або, в разі прічлененія гетероциклів, самому легкому атому цього ядра. При декількох зчленованих ядрах нумерацію починають з боку більш простого і тісніше зчленованого.

Кореспонденти-г-жа Сюзанна Шолль, г-н Георг Доці.

Оскільки реакція Шолль є реакцією дегідрогенізаціі, виявилося, що застосування окисляє суміші сплавлених солей або ж окисляє реагенту разом з хлористим алюмінієм надає прискорююча дія на реакцію конденсації. Ароілзамещенние вуглеводні,застосовувані в цих синтезах, звичайно готують проведенням реакції хлорангидридов ароматичної кислоти з відповідним ароматичним з'єднанням у присутності хлористого алюмінію. Якщо реакцію вести в розплавленої суміші солей наприклад в сплаві А1С13 - NaCl, тозамикання кільця може статися під час отримання кетону.

До реакції Шолль близько ціклодегідрірованіе 1-арил-ноантрахінонов при дії апротонних (А.

Згідно з припущенням Шолль і Еберлі[279]Внаслідок приєднання 2-аміноантрахінона (LVa) до енолиLV6 утворюється діаніон LVI; повторення реакції веде до отримання індантрона. Нижче показаний іонний механізм утворення індантрона з 2-аміноантрахінона (див. стор

На думку Шолль 1002 розкладання нітрімінов на Імін і азотної кислоти, аналогічне звичайному омиленняамідів кислот, можна порівняти з поведінкою вторинних нітрамінов при дії лугів. Так, наприклад, при розкладанні діметілнітраміна (CHsJaN - NOs їдким лугом виходить лише близько 1% нормального продукту омилення, диметиламіно, головним же чином при цьому утворюютьсямонометіламін, формальдегід і азотиста кислота.

Циклізація по Шолль з хлористим алюмінієм або сірчаною кислотою, яка є однією із стадій у виробництві кубових барвників типу дібензпіренхінона і карбазол, використовувалася також для підтвердження будови поліциклічних хинонов.

У наступній роботі Шолль і Дона[Lieb. При кипячении с уксусной кислотой последние опять превращаются в лактоны. Соотношение между количествами образующихся кетона и лактона зависит от характера ароматического компонента, вида катализатора ( А1С13 или FeCl3), растворителя и температуры; с А1С13 при низкой температуре образуется преимущественно лактон, с ? еС13 при более высокой температуре - главным образом кетон. Однако, сильнее всего влияет на это соотношение природа хлорида антрахинонкарбо-новой кислоты: антрахинон-1 - карбоновая кислота дает преимущественно кетон, 2 - и4 - метилантрахинон-1 - карбоновые кислоты - главным образом лактон, 2-бромпроизводное - кетон, 1 4 - и 1 5-дикарбоновые кислоты, в зависимости от других факторов, то кетон, то лактон[ср.

Большая часть предложений Шолля была затем использована Штельц-нером при составлении правил, которые будут рассмотрены ниже.

Бромацетон, по Шоллю[214]отримують зовсім аналогічно.

Бромацетон, по Шолль[214], Отримують зовсім аналогічно.

На закінчення синтезу анти-діпері-дібензкоронена Шолль, Беттгер і Банку[Вег.

В отличие от реакции Шолля дегидроциклизация при сплавлении с щелочами может протекать и межмолекулярно. Так, при сплавлении бензантрона со смесью едкого кали и едкого натра при 1 90 - 200 С образуется виолантрон.

? еакция Шолля, ? еакция Шолля заключается в циклизации ароил-производного ароматического углеводорода, которая протекает при нагревании с хлористым алюминием с отщеплением водорода; примером этой реакции является образование бензантрона из 1-бензоилнафталина.

В отличие от реакции Шолля дегидроциклизация при сплавлении с щелочами может протекать и межмолекулярно. Так, при сплавлении бензантрона со смесью едкого кали и едкого натра при 190 - 200 С образуется виолантрон.

Бензодиантрон, или Гелиантрон ( Шолль, 1910), желтый краситель, не имеющий практической ценности 166 167 получают нагреванием с медью и концентрированной серной кислотой 1 Г - диантра-хинонила ( I), который можно синтезировать нагреванием антрахинона с пятихлористой сурьмой в нитробензол из а-аминоантрахинона через соль диазония или из а-иодантрахинона. При обработке Гелиан-трона хлористым алюминием образуется ms - нафтодиантрон ( II), который также не получил промышленного применения, так как для его использования требуется специальный метод кубования при помощи щелочи, гидросульфита и цинковой пыли. Гелиантрон красит в желтые тона, а после галоидирования и конденсации с а-амино-антрахиноном и его производными образуются фиолетовые и пурпурные красители.

Эта реакция похожа на конденсацию Шолля; однако здесь мы имеем отщепление галоидного водорода вместо дегидрогенизации. Выход дибен-зоперилена значительно ниже, если приготовление его проводить конденсацией фенантрена в присутствии хлористого алюминия, и его можно повысить, если только реакцию проводить в присутствии какого-либо так же окисляющего реагента, как, например, хлорного олова.

В большинстве случаев при реакции Шолля образуются шести-членные кольца, однако иногда возникают и пятичленные системы с кетогруппой ( ср.

В большинство случаен при реакции Шолля образуются ше-стичленныс кольца, однако иногда возникают и пятичленные системы с кетогрунпой ( ср.

Важно отметить, что реакция Шолля идет только внутримоле-кулярно: непосредственно из нафталина перилен не образуется.

Важнейшая реакция этого типа - реакция Шолля, проходящая при нагревании ароматических - соединений в расплаве хлоридов алюминия и натрия в соотношении 5 /1 при 100 - 180 С. Смесь солей указанного состава образует эвтектику NaCl /2AlCl3, полностью расплавляющуюся уже при 87 С, что позволяет размешивать реагирующую массу и успешно проводить в ней химические превращения.

Важнейшей реакцией этого типа является реакция Шолля, проходящая при нагревании ароматических соединений в расплаве эмвимолярных количеств хлористого алюминия и хлористого натрия при 100 - 180 С. Она широко используется для получения сложных конденсированных ароматических углеводородов и поли-циклокетонов. Механизм ее остается невыясненным.

Важнейшая реакция этого типа - реакция Шолля, проходящая при нагревании ароматических соединений в расплаве хлоридов алюминия и натрия в соотношении 5 /1 при 100 - 180 С. Смесь солей указанного состава образует эвтектику NaCl /2AICl3, полностью расплавляющуюся уже при 87 С, что позволяет размешив ать реагирующую массу и успешно проводить в ней химические превращения.

Задача получения этих углеводородов была разрешена Шоллем и К. Метод, примененный ими в данном случае, состоял в превращении исходных кислородных соединений обработкой смесью HJ - j - P в гидрированные продукты и в дегидрировании последних действием меди при высокой температуре.

Неницеску и Балабан[321]вивчили міжмолекулярних реакцію Шолль 1-етоксінафталіна і хлористого алюмінію, яка проходить тільки в нітробензолу в якості розчинника. У ролі акцептора водню може виступати здатна відновлюватися група, наприклад СО в тій же молекулі.

Це замикання кільця подібно циклізації, відкритої Шолль.

Наведений факт, однак, не виключає механізму Шолль для першої стадії, що призводить до утворення LVIII або його Л - метильного аналога.

З численних формул будови, запропонованих для корони, Шолль вважає вартими уваги тільки XIV і XV. У першій з них 6 внутрішніх С-атомів знаходяться в такому ж положенні, як у тріхіноіле, а 18 зовнішніх - як в нафталіни і фенантрене. Однак, стійкість корону погано узгоджується з цим поданням. Крім того, бледножел-тий колір його говорить за високу, несумісне з хиноидной структурою стан насичення.

Так як поліциклічні кетони, застосовувані для ре акції Шолль, синтезують здебільшого по реакції Фріделя - Крафтса, обидва процеси можна проводити і одну операцію.

Дана Шленка формула будови рубіцена була нещодавно остаточно підтверджена Шолль і Мейером[Вег.

Так як дегидрируются здатність хлористого алюмінію була широко використана Шолль для синтезу поліциклічних систем і в першу чергу для синтезу ряду кисневих сполук, то конденсації цього типу відомі під назвою реакції Шолль. Цей метод дає возмо. У багатьох випадках застосування окисляє суміші сплавлених А1С13 - NaCI більш повно віднімає водень. Цей процес рекомендується застосовувати в тих випадках, коли виділяється водень може відновлювати кетоннио групи в гідроксильні.

Повне розкладання смолистого твердого речовини, що утворюється при циклізації по Шолль, відбувається з працею.

Pеакцію за допомогою трихлористого алюмінію систематично вивчав в найрізноманітніших напрямках Шолль, хоча окремі дослідження в цій області належать також і іншим авторам.

Чи допускає правило замикання циклів освіту пара - і мета-кілець, як припускає Шолль 57 або це явище слід пояснювати полімеризацією, досі ще твердо не встановлено.