А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Шкала - грубий відлік

Шкала грубих відліків виданню зв'язується з колесом 4 шкала точних відліків а - з водилом Я.

Шкала грубих відліків b зв'язується з колесом 4 шкала точних відліків а - з водилом.

Шкала грубих відліків Ь зв'язується з колесом 4шкала точних відліків а - з водилом.

Принципова електрична схема рівнеміра. Рівнемір має шкали грубого відліку з ціною поділки 10 см і точного відліку з ціною поділки 2 см. Рівнемір дозволяє встановлювати завдання на контроль абсолютної величини рівняшламу або на його зміну щодо наявного рівня і сигналізує про відпрацювання завдання. Поточне значення рівня порівнюється із заданим у вторинному приладі. При збігу показань приладу із завданням видається сигнал про виконання завдання.

В обохвипадках на шкалі грубого відліку визначають міліметри, а по лімбу - соті частки міліметра.

Ціна обороту стрілки на шкалі грубого відліку приймається рівною повного діапазону зміни координати, по якій відбувається стеження. Для забезпечення більшої точностістеження ціна обороту стрілки на шкалі точного відліку повинна бути взята за можливості малої.

Для шкал, одержуваних методом друкування, а також для шкал грубого відліку допустимі відхилення на відстані між будь-якими ризиками (в тому числі і від ризики до ризику) вмежах всієї шкали встановлюються відомчої нормаллю: для кутових шкал 20 хв.

Сателіт 4 знаходиться в зачепленні з колесом 5 яке закріплено на одному підлогою валику зі шкалою грубого відліку ШГО. Of імененем в цій схемі багатооборотної потенціометра -приймача ПП, пов'язаного зі шкалою што парою зубчастих коліс 2 і 7 дозволяє помітно підвищити точність установки виконавчого елемента апарату.

У розглянутому планетарному /і 4 - нерухоме і рухоме центральне колеса, 2 і 3 - сателіти, а й і - шкали точних ігрубих відліків, А - нерухомий індекс.

Потрібно скласти схему механізму відлікового пристрою, у якого за один оборот валика шкали точного відліку што (провідної ланки /) покажчик шкали грубого відліку што (робочого ланки 3) повинен переміщатися на 1 мм внапрямі, перпендикулярному до осі валика што. Для перетворення обертового руху в поступальний використовуємо пару Н гвинт-гайка з кроком різьби s 1 мм, а для обертання гвинта, перпендикулярного до осі валика што - пару До однакових конічних коліс.

Врозглянутому планетарному редукторі /і 4 - нерухоме і рухоме центральне колеса, 2 і 3 - сателіти, а й b - шкали точних і грубих відліків, h - нерухомий індекс.

Значно скорочує цикл зважування застосування в конструкції сучасних лабораторних вагівтаких пристроїв, як: механізми вибірки (компенсації) тари; пристрою попереднього зважування, наприклад, в конструкції вітчизняних ваг марки ВЛДП-200 г; спеціальних шкал попереднього грубого відліку показань поряд зі шкалами точного відліку. Істотносприяє економії часу розширення діапазону вимірювання. У традиційних конструкціях ваг діапазон відлікової шкали зазвичай становить від 005 до 0 1% НПВ. Сучасні конструкції лабораторних вагів нерідко мають шкали з діапазоном від 005 до 1% НПВ.

Вхідним валомє той же вал грубого відліку. На шкалі грубого відліку використовуються, (п - т) старших розрядів, а на шкалі точного відліку використовуються всі т можливих розрядів. Передавальне число редуктора буде N 9 /г-ті і він є пришвидшує.

Польовий компаратор К-7.

Потім вимірюють ординату запису шляхом обертання гвинта поздовжньої передачі, а абсцису - гвинтом поперечної передачі. На шкалі грубого відліку визначають міліметри, а по лімбу - соті частки міліметра.

Варіанти двухотсчетних перетворювачів. Вхідним валом євал грубого відліку. На шкалі грубого відліку ГО використовують всі можливі по технічній реалізації т розрядів. На шкалі точного відліку ТО використовують п - т молодших розрядів шкали. Передавальне число редуктора для цього випадку дорівнює 1/2 - т і редуктор буде прискорюючий.

Вхідним валом є вал грубого відліку. На шкалі грубого відліку ГО використовують п - m старших розрядів, а на шкалі точного відліку ТО використовують усі т можливих розрядів. Передавальне число редуктора дорівнює 1 /2п - т і редуктор буде прискорюючий.

Вихідним моментом для розрахунку є момент тертя в опорах валика шкали грубого відліку.

Вхідним валом є вал точного відліку. На шкалі точного відліку ТО використовується п-т молодших розрядів, а решта т розрядів розміщуються на шкалі грубого відліку ГО. Передавальне число редуктора для цього випадку дорівнює 2п - т, а він є сповільнює.

Іншим застосуванням многоотсчетних перетворювачів може бути перетворення з розрядністю, властивої одноотсчетним перетворювачам, але при зміні перетворюваного кута в межах декількох обертів. При цьому шкала точного відліку використовується для перетворень в цифровий код кутового переміщення в межах одного обороту, а шкала грубого відліку - для рахунку кількості оборотів. До редуктора, як і в попередніх випадках, висувають високі точностниє вимоги, і він також створює небажані додаткові навантаження.

Вхідним валом є вал точного відліку. На шкалі точного відліку розташовуються всі т розрядів, а решта (п - т) розрядів розміщуються на шкалі грубого відліку, причому для цього використовуються її старші розряди. Передавальне число редуктора для цього випадку дорівнює 2 - ш; та він є сповільнює.

Вхідним валом є вал точного відліку. На шкалі точного відліку використовується (п - т) молодших розрядів, а решта т розрядів розміщуються на шкалі грубого відліку. Передавальне число редуктора для цього випадку дорівнює 2 (п-т), і він є сповільнює.

Многоотсчетний перетворювач може застосовуватися і для перетворення з розрядністю, властивої одноотсчетному преобразователю, але при зміні перетворюваного кута в межах декількох обертів. При такому застосуванні шкала точного відліку використовується для перетворень в цифровий код кутового переміщення в межах одного обороту, а шкала грубого відліку - для підрахунку кількості оборотів. До редуктора так само, як і в попередніх випадках, пред'являються високі точностниє вимоги, і він також створює небажані додаткові навантаження.

Кінематична схема механізму. Статичний момент на валику б, відповідно до формули (2.1), повинен бути підрахований як сума двох наведених статичних моментів (від гілки ВТ і від гілки шкали грубого відліку) і моменту тертя в його власних опорах. Ми визначимо тут тільки перше з доданків.