А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Шкала - гальванометр

Шкала гальванометров має поділу, але не градуіруется зазвичай на певні величини струму або напруги.

Люксметр. 1 - фотоелемент, 2 - гальванометр зі шкалою, градуйованою в люксах. | Точкове. /- Фотоелемент, 2 -гальванометр. Шкала гальванометра градуирована безпосередньо в люксах. Для вимірювання освітленості за допомогою цього приладу досить покласти фотоелемент на поверхню, освітленість якої хочуть визначити, і зробити відлік за шкалою. Фотоелектричні люксметридуже зручні в роботі і дозволяють швидко і без стомлення проводити вимірювання.

Шкала гальванометра градуирована безпосередньо в люксах. Для вимірювання освітленості за допомогою цього приладу досить покласти фотоелемент на поверхню, освітленість якоїхочуть визначити, і зробити відлік за шкалою. Фотоелектричні люксметри дуже зручні в роботі і дозволяють швидко і без стомлення проводити вимірювання. Нерідко фотоелемент і гальванометр полягають в загальний футляр.

Шкала гальванометра, проградуіровавная вТривалість експозиції, нанесена на півкола обертового кільця А. На секторі В, обертовому разом з кільцем А, нанесені поділки, відповідні чутливості застосовуваних фотоматеріалів. Покажчик З встановлюється на поділ нерухомої шкали D,відповідний діаметру застосовується при зйомці діафрагми; потім кільце А обертається да сзвнадогея - е - покажчиком З потрібного ділення на секторі В. Тоді стрілка гальванометра вказує експозицію, потрібну для зйомки з обраної діафрагмою при даних фотоматеріалах.

Шкала гальванометра проградуйована безпосередньо в величинах крутизни з номінальним значенням шкал в 3 6 і 15 ма /в. Відлік при цьому проводиться по розподілам шкали гальванометра, а оцифровка цієї шкали дається для кожної лампи безпосередньо на випробувальнійкарті.

Шкала гальванометра проградуйована безпосередньо в величинах крутизни з номінальним значенням шкал в 153 7 5; 15 ма /в. Включення необхідної шкали проводиться також шляхом вставляння штепселів у відповідні отвори на випробувальній карті. Аналогічноперевірці ламп по анодному току відлік крутизни проводиться по розподілам шкали гальванометра, а оцифровка цієї шкали дається для кожної лампи на випробувальній карті, для відліку кнопковий перемикач 55 Відлік повинен бути натиснутий.

Шкали гальванометров бувають двохтипів: вбудовані в корпус приладу і окремі, що встановлюються на відстані від приладу. Перші застосовують у менш чутливих приладах - стрілочних гальванометра і гальванометра з внутрішнім світловим відліковим пристроєм. Окремими шкалами забезпечені найбільшчутливі гальванометри із зовнішнім світловим відліком, або, як їх ще називають, дзеркальні гальванометри.

Схема установки пірометра. Шкала гальванометра градуйована в градусах Цельсія.

Шкала гальванометра отградуірована у відсотках відносноїкольоровості або прозорості.

Шкали гальванометром або потенціометрів градуюються зазвичай для зручності зняття показань безпосередньо в градусах.

Шкали гальванометром або потенціометрів градуюються зазвичай для зручності зняття показань безпосередньо вградусах.

Шкала гальванометра має дзеркальний відлік і градуіруется на дві межі: один межа служить для вимірювання температур від О до 1400 С з робочим діапазоном від 700 до 1400 С, інший - для вимірювання температур від 0 до 2000 С з робочим діапазоном від 1300 до 2000 С.

Об'єктивний люксметр. Г - гальванометр зі шкалою, градуйованою в люксах.

Шкала гальванометра градуирована безпосередньо в люксах. Для вимірювання освітленості за допомогою цього приладу досить покласти фотоелемент на поверхню, освітленість якої хочутьвизначити, і зробити відлік за шкалою. Фотоелектричні люксметри дуже зручні в роботі і дозволяють швидко і без стомлення проводити вимірювання. Нерідко фотоелемент і гальванометр полягають в загальний футляр.

Шкала гальванометра, проградуірованная впродолжітельностяк експозиції, нанесена на півкола обертового кільця А. А, нанесені поділки, відповідні чутливості застосовуваних фотоматеріалів.

Люксметр. 1 - фотоелемент, 2 - гальванометр зі шкалою, градуйованою в люк. | Точкове. /-фотоелемент, 2 - гальванометр. Шкала гальванометра градуирована безпосередньо в люксах. Для вимірювання освітленості за допомогою цього приладу досить покласти фотоелемент на поверхню, освітленість якої хочуть визначити, і зробити відлік за шкалою.Фотоелектричні люксметри дуже зручні в роботі і дозволяють швидко і без стомлення проводити вимірювання.

Об'єктивний люксметр. Ф фотоелемент. Г - гальванометр зі шкалою, градуйованою в люксах. Шкала гальванометра градуирована безпосередньо в люксах. Длявимірювання освітленості за допомогою цього приладу досить покласти фотоелемент на поверхню, освітленість якої хочуть визначити, і зробити відлік за шкалою. Фотоелектричні люксметри дуже зручні в роботі і дозволяють швидко і без стомлення проводити вимірювання.Нерідко фотоелемент і гальванометр полягають в загальний футляр.

Шкала гальванометра, проградуірованная в лродолжітельностях експозиції, нанесена на півкола обертового кільця А. На секторі Б, обертовому разом з кільцем А, нанесені поділки,відповідні чутливості застосовуваних фотоматеріалів.

Зазвичай шкала гальванометра градуирована також і в градусах.

Схема приладу для потенціометричного титрування. За шкалою гальванометра 10 відзначають електрорушійну силу ланцюга і приступають дотитруванню.

На шкалі гальванометра поміщений червоний індекс-покажчик, призначений для установки величини концентрації, при якій має бути дана газоаналізатором сигнал.

Схема рівноважного моста. Під шкалою гальванометра влаштовані дві рухливімайданчики з покажчиками (червоним і зеленим); майданчика можуть бути встановлені під будь-яким поділом шкали.

На шкалах гальванометров нуль знаходиться в середині і за допомогою таких приладів можна спостерігати за напрямком струму.

Включають подсвет шкали гальванометра івстановлюють шкалу на нуль.

За свідченнями шкали гальванометра, по градуювальної кривої визначають кількість миш'яку у взятій наважці.

Перевірити лінійність шкали гальванометра, плавно зменшуючи силу струму в ланцюзі за допомогою реостата і одночасновідзначаючи показання еталонного амперметра і гальванометра. Pезультати цього досвіду представити у вигляді графіка, аналогічно тому як це робилося при включенні гальванометра вольтметром.

Виробляється таріровка шкали гальванометра при включенні його на міст /і потім наміст //(фіг.

Записують показання шкали гальванометра в мв для всіх буферних розчинів і будують криву залежності цих показань від рН розчину. Аналогічно проводять вимірювання будь-якого випробуваного розчину і визначають його рН за графіком.

Схема теплового, i /T.Якщо на шкалі гальванометра зазначена сила струму в амперах, то гальванометр називають амперметром. На практиці вживають також міліамперметри і Мікроамперметри, проградуирован-ні відповідно в міліамперах і мікроампер.

Відлік по шкалі гальванометравиробляє через 1 хв після прикладання напруги до випробувального кабелю або про-иоду. При повторному вимірюванні кабель розряджають шляхом з'єднання металевої жили з заземленням протягом не менше 2 хв.

Відлік по шкалі гальванометра проводять через 1 хв післяприкладення напруги до випробувального кабелю або проводу. При повторному вимірюванні кабель розряджають шляхом з'єднання металевої жили з заземленням протягом не менше 2 хв.

Відлік по шкалі гальванометра для розчину-фону склав 100 ділень.

Магнітоелектричних гальванометр. | Схема теплового гальванометра. Якщо на шкалі гальванометра зазначена сила струму в амперах, то гальванометр називають амперметром. На практиці вживають також міліамперметри і Мікроамперметри, проградуирован-ні відповідно доміліамперах і мікроампер.

Градуювальних графік для водних і сірчанокислотних еталонів натрію. Показання на шкалі гальванометра при введенні розчину в полум'я залежить від висоти рівня рідини над кінцем всмоктуючої трубки розпилювача. Тому для аналізованихрозчинів вибираються порівняно широкі бюкси (50 мм), при яких за час відліку зміна цього рівня мало.

З цієї причини шкала гальванометра нерівномірна і відстані між поділками по мірі зростання температури зменшуються.

У верхній частині шкалигальванометра нанесені букви до надпис 1 мв.

Визначається ціна поділки шкали гальванометра за відомим моменту ql, чинному на важіль статора електродвигуна (див. фіг. При дослідженні на несталих режимах тертя прокреслюється тарувальналінія на стрічці осцилографа.

Схема мостового вимірювача ємності постійним. Це дозволяє отградуіровать шкалу гальванометра безпосередньо в мікрофарад. Перемикач П, за допомогою якого в ланцюг сітки включають зразкові конденсатори C0i, C02 і С0з, дає можливість змінювати межі вимірів в 10 і 100 разів.

Максимальний покидьок за шкалою гальванометра встановлюють по четвертому еталонному розчину кожної серії. Встановивши відповідний світлофільтр, наприклад для визначення натрію, фотометр-руют еталонні розчини першої та другої серій і відразу ж після цього фотометрируют контрольний розчин. Потім точно також фотометрируют розчини, що містять іони калію.

Схема моста типу ММВ. | Схема моста з автоматичним уравновешиванием. Отже, на шкалі гальванометра можна нанести поділу, що дають значення вимірюваного опору гх або величини, однозначно залежної від гх.

Максимальне відхилення на шкалі гальванометра буде пропорційно вольт-секундної площі імпульсу напруги незалежно від його форми.

Графічний розрахунок при роботі за методом обмежуючих розчинів. | Графічний розрахунок при роботі за методом добавок. Спостерігають фототек за шкалою гальванометра. Пальник закріплюють в положенні, при якому спостерігається максимальний відлік. Потім визначаємо спектральну лінію наводять точно на пиходную щілину.

Чутливість на; шкалою гальванометра дорівнює близько 1 мм на 001 С.

Схема рівноважно-нерівноважного мосту. Наслідком цього є нерівномірність шкали гальванометра, відстані між поділками якої по мірі зростання температури зменшуються. У разі застосування платинових термометрів опору нерівномірність шкали приладу обумовлюється також відхиленням від лінійного закону залежності опору термометра від температури.

NaCl знаходять ціну поділки шкали гальванометра в градусах.

Так як кожне ділення точної шкали гальванометра відповідає 2 5 мк, то за допомогою індуктивного датчика можна проводити вимірювання деталей з високою точністю.

Ще краще заздалегідь прокалибровать шкалу гальванометра при різній чутливості, визначивши ціну поділки шкали в мікроампер. Точний процес калібрування шкали гальванометра описується в спеціальних довідниках по полярографії, а спрощений - в § 4 (стр.

Ще краще заздалегідь прокалибровать шкалу гальванометра при різній чутливості, визначивши ціну поділки шкали в мікроампер. Точний проце сс калібрування шкали гальванометра описується в спеціальних посібниках з полярографії, а спрощений-в § 4 (стр.