А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Шкала - вторинний прилад

Шкала вторинного приладу отградуірована в одиницях концентрації вимірюваного компонента.

Шкали вторинних приладів умовні, що складаються з 100 рівномірних ділень; у випускному атестаті приладу дана тарують-вильно крива іграфік для визначення величини витрати води.

Шкали вторинного приладу досі градуюють в кілокалоріях на кубічний метр насиченого вологою газу при певній температурі, наприклад при 20 С.

Ферорезонансний стабілізатор напруги газоаналізатораГЕ-У2. Шкала вторинного приладу градуіруется у відсотках вмісту SO2 (межі вимірювання від 5 до 20%), основна похибка приладу 2 5% від діапазону вимірювання. Прилад живиться від мережі змінного струму частотою 50 гц і напругою 220 в, запізнювання показань датчика не більше1 хв.

Шкала вторинного приладу градуіруется у відсотках вмісту сірчаної кислоти або олеуму.

Шкала вторинного приладу градуіруется в одиницях щільності або концентрації.

Шкали вторинних приладів умовні, що складаються з 100 рівномірних ділень; ввипускному атестаті приладу дана тарують-вильно крива і графік для визначення величини витрати води.

Шкали вторинних приладів градуюються в одиницях тиску.

Шкала вторинного приладу отградуірована в одиницях мутності і оптичної щільності.

Шкалавторинного приладу отградуірована у відсотках вмісту кисню за об'ємом в аналізованій газовій суміші. Для усунення можливої ??похибки показань газоаналізатора від зміни температури навколишнього середовища вимірювальну камеру перетворювача розташовують втермостаті, в якому підтримується постійна температура 45 С. Нагрівальні елементи термостата включаються за допомогою реле типу МКУ, обмотка якого з'єднана з контактним термометром. Для регулювання теплової симетрії вимірювальної камери 1 в її корпусівстановлений тепловий компенсатор 3 (мал. 143), вісь якого виходить на передню стінку термостата.

Шкала вторинного приладу має поділу в ккал /м2 годину, отримані розрахунковим шляхом.

Шкала вторинного приладу отградуірована у відсотках вмісту кисню пообсягом в аналізованій газовій суміші.

Схема електролітичного гігрометра з подогревним датчиком.

Шкала вторинного приладу /, фіксуючого точку роси за допомогою термопари 5 градуіруется у відсотках відносної вологості.

Шкала вторинного приладу,працюючого в комплекті з ротаметром, умовно складається з 100 рівномірних ділень.

Шкала вторинного приладу градуіруется у відсотках содер жанія кисню в аналізованої суміші по об йому.

Принцип дії автоматичного віскозиметра з падаючою кулькою типуЛВШ. Шкала вторинного приладу проградуйована в одиницях кінематичної в'язкості.

Принципова схема вимірювальної частини автоматичного психрометра. | Принципова схема вологоміра, заснованого на методі точки роси. Шкала вторинного приладу 1 фіксуючоготочку роси за допомогою термопари 5 градуіруется у відсотках відносної вологості.

Шкала вторинного приладу градуіруется у відсотках вмісту сірчаної кислоти або олеуму.

Шкали вторинних приладів умовні, що складаються з 100 рівномірних ділень; у випускномуатестаті приладу дана тарують-вильно крива і графік для визначення величини витрати води.

Принципова схема вимірювання оптичної щільності розчину із застосуванням діафрагми. | Приклад градуйованого[IMAGE ]- 25. Найпростіша схема фотографіка для визначенняконцентра - електричної осередку. Шкали вторинних приладів фотометрів зазвичай градуюють у відсотках светопропу-Сканія і одиницях оптичної щільності. Якщо пофарбований аналізований розчин підпорядковується закону Бугера - Ламберта - Бера, то його концентрацію можна знайтипростим обчисленням. У тому випадку, якщо суворого підпорядкування немає, користуються градуіровоч-ної кривої. Для побудови кривої використані стандартні розчини з відомою концентрацією контрольованого компонента, взятого в кількостях, близьких до тих, які очікуються ваналізованому розчині.

Pеостатний передавальний перетворювач. Тому шкала вторинного приладу градуіруется в одиницях тиску.

Pазмерность шкал вторинних приладів стандартом не нормується.

Градуювання шкали вторинного приладу проводиться заданого електроду з урахуванням його потенціалу асиметрії.

Градуювання шкали вторинного приладу щілинного витратоміра кислоти перевіряють при первісному пуску установки, а також під час зупинки цеху на профілактичний ремонт. Для перевірки відраховуютьчас, необхідний для заповнення еталонної ємності сірчаною кислотою, що протікає через витратомір.

Повіряють шкалу вторинного приладу в тих же п'яти точках (відмітках) 204060 80 і 100% верхньої межі показань. Показання вторинного приладу і зразкового манометра 4записують в протокол роботи.

На шкалі вторинного приладу завдано витрата вимірюваної рідини в одиницях вагового витрати (т /год) і перепад тиску в мм вод. ст. у вигляді реперних точок.

Схема повірки дифманометра ДМ. 1 - гумова груша. 2 - моностат. 3 - U-подібнийманометр. 4 - Вивірений дифманометр типу ДМ. 5 - вторинний прилад епідеміо. 6 - з'єднувальні дроти. Так як шкала вторинного приладу проградуірова-на в одиницях витрати, перед повіркою розрахунковим шляхом визначається перепад, відповідний вивіреним позначок. При повірціприладу розрахункові перепади порівнюються з фактичними перепадами, відраховують по U-образним манометру.

Якщо розмах шкали вторинного приладу не відповідає розрахунковому значенню і основна похибка збільшується до кінця шкали і стає вищедопустимої, обертанням воротка плунжера дифманометра домагаються розрахункового розмаху шкали вторинний-вого приладу.

Схема вимірювання рівня в лотках Вентурі. а - з пьезометрической трубкою. б - під рівень. Для лінеаризації шкали вторинного приладу при вимірюванні витрати здопомогою лотка Вентурі, використання інтегратора витрати, а також введення пропорційного витраті стічної води сигналу в САPнеобхідно змінити форму кулачка-лекала у дифманометра - витратоміра або вторинного приладу. Нова форма кулачка визначається рівнянням (8), вираженим в полярних координатах.

Для лінеаризації шкали вторинного приладу при вимірюванні витрати за допомогою лотка Вентурі, використання інх-тегратора витрати, а також введення пропорційного витраті стічної води сигналу в САPнеобхідно змінити, формукулачка-лекала у дифманометра - витратоміра або вторинного приладу. Нова форма кулачка визначається рівнянням (8), вираженим в полярних координатах.

Для підгонки шкали вторинного приладу використовується змінний опір, шунтуючий реохорда. Монтажпроводиться сталевих безшовних труб; для лінії скидання застосовується труба з внутрішнім діаметром не менше 13 мм.

Для лінеаризації шкали вторинного приладу при вимірюванні витрати за допомогою лотка Вентурі, використання інтегратора витрати, а також введенняпропорційного витраті стічної води сигналу в САPнеобхідно змінити форму кулачка-лекала у дифманометра - витратоміра або вторинного приладу. Нова форма кулачка визначається рівнянням (8), вираженим в полярних координатах.

Граничні значення і розмірність шкал вторинних приладів типу ВФ визначаються типом первинного приладу, з яким вони комплектуються.

Допустима похибка показань за шкалою вторинного приладу складає 2 5% від верхньої межі вимірювання.

Електронний підсилювач мембранного діфманоиетра. Основна похибка показань за шкалою вторинного приладу ВФ, працюючого в комплекті з ДМІ, не перевищує 2% верхньої межі вимірювань різниці тиску.

Основна похибка показань за шкалою вторинного приладу ВФСМ, працюючого з дифманометр ДМІ, не перевищує 1 5% від верхньої межі вимірів різниці тисків.

Аналогічно визначити показання за шкалою вторинного приладу концен-тратомера, заливаючи в його датчик черзі інші розчини в порядку зростання концентрації хлористого натрію.

Виробляють перевірку всіх оцифрованих точок шкали вторинного приладу прямим і зворотним ходом.

Недолік цих водозливів - нелінійність шкали вторинного приладу - усувається в пропорційних водозливи, в яких звуження певним чином профільовані.

Основні характеристики ротаметрівPПД. Основна допустима похибка показань за шкалою вторинного приладу не перевищує 3% від верхньої межі вимірювання.

Звіт вимірюваної величини проводиться за шкалою вторинного приладу.

Відлік вимірюваної величини проводиться за шкалою вторинного приладу.

Основні характеристики ротаметрівPПД. Основна допустима похибка показань за шкалою вторинного приладу не перевищує 3% від верхньої межі вимірювання.

Початкове значення щільності, відповідне нулю шкали вторинного приладу, встановлюється в межах загального діапазону вимірювання.

Недоліком водозливних витратомірних пристроїв є нелінійність шкали вторинного приладу. Лінеаризація показань витратоміра здійснюється різними способами, зокрема певної профилировкой звуження.

Функціональна схема рефрактометра А1 - ОДP. Показання приладу при температурі градуювання знімають зі шкали вторинного приладу.

При роботі з електродами повірка і коректування шкали вторинного приладу найчастіше проводяться за стандартними буферним розчинам.