А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Шифр - виріб

Шифр виробів і нормативи зчитуються з перфокарт-цінників (з тих же колонок) і перфоруються на робочі перфокарти. Число робочих і расценочние перфокарт різне.

Шифри виробів, переданих у серійне виробництво, зміні непідлягають.

Спад ступенів деталей. Шифр вироби, в яке входить кодована деталь. Якщо деталі знеособлені (стандартизовані, нормалізовані), то для них встановлюється особливий шифр. Шифровка проводиться по кодувальної таблиці, складається для кожного підприємства.

Характеристики площин (а - відкрита площина. Ь - напівзакрита площину. С - закрита площину. Шифр ??вироби, в яке входить кодована деталь. Якщо деталі знеособлені (стандартизовані, нормалізовані), то для них встановлюється особливий шифр. Шифруванняпроводиться за кодувальної таблиці, складається для кожного підприємства.

Національний шифр вироби MP - 5L Виробництво ВНP.

Нацжшлльньш шифр вироби Консул-2113 - Виробництво ЧССP.

У табуляграми шифри виробів розташовуються в порядку зростання, вНаприкінці підводиться підсумок у вартісному вираженні в оптових цінах.

У табуляграми шифри виробів розташовуються в порядку воз-Астані, в кінці підводиться підсумок у вартісному вираженні в оп-ювих цінах.

Вказуються шифр або шифри вироби, присвоєні відповідно довимогами зручності управління його конфігурацією. Якщо передбачається випуск друкованих видань та розробка планів підтримки, порядок присвоєння шифрів кінцевими результатами роботи групи випуску документації та групи підтримки може бути іншим.

Блок-схемамодуля ЖП7. Pеквізіти масиву ЖАЖ80: шифри вироби, виду виконання, кількість на квартал і 1 - 3 - й місяці, ціна оптова, ціна роздрібна, найменування виробу.

ШВК, що містить наступні дані: шифр виробу, умовне позначення шаблону, джерело виготовлення,матеріал, з якого виконується деталь, дата виготовлення шаблону, номер цеху і табельний номер робітника, який виготовив шаблон.

Зазначені дані розташовані в порядку зростання шифрів виробів, а в їх межах - по зростаючим значенням шифрів деталей.

Перший запис показує відображення елементів множини шифрів виробів на безлічі шифрів вузлів. Кожному елементу безлічі ШИ відповідає деяка підмножина елементів множини ШУ. Багатозначне відображення характерно і для другого запису,встановлює відповідність елементів множини шифрів виробів і безлічі шифрів деталей.

Масив зберігається з упорядкуванням записів по шифру вироби, порядковим номерам операцій, переходів і матеріалу на них.

Інформація в табуляграми розташовується впорядку зростання шифрів вироби та виду виконання.

В Т-8 інформація розташована в порядку зростання шифру вироби.

У даному звіті для групи записів з однаковим шифром виробів друкується тільки підсумкова інформація. Такі звіти називаються звітами згруповий печаткою. Вид такою відомістю дан на мал. 24 На рис. 25 - 27 наведена програма для отримання необхідної відомості.

Для визначення показників надійності за табл. 3 визначається шифр вироби з урахуванням факторів, що впливають на вибір показників надійності.

Блок-схема модуля ЖЮЗ. | Блок-схема модуля Ж104. Pеквізіти масиву АААОО: шифр виду продукції, шифр виробу, шифр виду виконання, найменування виробу, ціна оптова, ціна роздрібна, обгрунтування цін.

Другий блок Б2 виконує сортування масиву М2 по шифрам виробів, а вмежах шифрів виробів - за номерами деталей. Цей масив містить інформацію про кількість деталей, застосовуваних в одному виробі, а також про маршрут обробки деталей по цехах-виробникам.

Складений масив плану поставок за номенклатурою впорядковується зазростанням шифрів вироби та виду виконання і видається на друк у вигляді табуляграми у чотирьох примірниках, які надходять в планово-економічний, виробничо-диспетчерський і фінансово-збутової відділи підприємства.

У табуляграми отримана інформаціярозташовується в ш рядку зростання шифрів виробів та виду виконання.

У свою чергу, якщо за звітний період за даним шифру вироби випуску не було, а в попередній зведенні числиться в гр. Кількість з початку звітного місяця, зазначений у гр.

Табуляграмимістить відомості про річному плані поставок готової продукції по шифрам виробів і їх кількості з розбивкою по кварталах. Окремою графою виділяється кількість продукції, що поставляється на внутрішній ринок або експорт і підводиться підсумок по кожному виду продукції і загальнийпідсумок по вартості в оптовій і роздрібній цінах. Документ видається в чотирьох примірниках. По одному примірнику надходить в планово-економічний і виробничо-диспетчерський відділи підприємства, де використовується при розробці плану виробництва, і по одному - у відділзбуту і фінансовий відділ підприємства.

Відомість містить кількісно-сумову інформацію про надходження на склад (по кожному шифру вироби і номеру документа) готової продукції. В кінці табуляграми підводяться підсумки по кожному виду товарної продукції вкількісному і вартісному виразах.

Норма витрати матеріалу зчитується з колонок 41 - ь43 нормативних перфокарт; шифр вироби відперфорованих на нормативних перфокартах в тих же колонках.

Кожному елементу масиву приписується картка, яка складаєтьсяз коду відповідного елемента (шифру вироби) та адреси характеризує його списку. Коли доводиться оперувати не з усією довжиною характеризуючого елемент масиву, то поділ на масив карток і характеристичний масив дозволяє зменшити звернення до зовнішніхпристроям, спрощує внесення змін, дозволяє сортувати масиви, не змінюючи їх розташування. Інший принцип - внутрімас-пасивного адресних зв'язків - дозволяє за адресами, що знаходяться при кожному елементі масиву, переходити з одного масиву в інший. Один елемент моженести кілька покажчиків зв'язку - для різних завдань чи різних розрізів розв'язуваної задачі.

Блок-схема модуля Ж204. | Блок-схема модуля Ж205. В результаті роботи програми виходить розсортоване масив ЖАЖ60 упорядкований за зростанням шифрів вироби та видувиконання.

Ширина граф предметної частини документа, в яких записуються реквізити вид виконання, шифр виробу, кількість, ціна, сума, визначається максимальною значность цих реквізитів.

Блок-схема модуля жиз. | Блок-схема модуля ЖП4. | Блок-схема модуляЖП6. Pезультат виконання програми - розсортоване масив ЖАЖ64 упорядкований за зростанням шифрів: шифр виробу, шифр виду виконання, номер замовлення-наряду, шифр замовника-вантажоодержувача, шифр країни призначення.

Позначення технічного документа,що відноситься до конкретного виробу, складається з індексу чи шифру вироби та індексу документа; наприклад, специфікація деталей виробу Т-5 позначається Т-5 СП, відомість покупних виробів Т-5 ВП, відомість стандартних і нормалізованих деталей Т-5 ВН.

Програма ЖК205сортує масив поставок на експорт за зростанням реквізитів: номер замовлення-наряду, шифри вироби, виду виконання.

Для збереження пресформ і повторного їх використання на зовнішній поверхні матриці вибивається номер або шифр вироби; пресформи змащуютьсяоберігає від корозії мастилом і зберігаються на стелажах у спеціально відведеному приміщенні. Перед вживанням пресформи мастило видаляється ретельним витиранням і робоча поверхня знежирюється розчинником. Контрольна протирання виконується спиртом.

Блок-схема ув'язки модулів першого етапу рішення задачі. | Блок-схема модуля Ж200. | Блок-схема модуля Ж201. В результаті виконання програми виходить розсортоване масив ЖБЖ82 упорядкований за зростанням шифрів: шифр виробу, шифр виду виконання.

Другий блок Б2виконує сортування масиву М2 по шифрам виробів, а в межах шифрів виробів - за номерами деталей. Цей масив містить інформацію про кількість деталей, застосовуваних в одному виробі, а також про маршрут обробки деталей по цехах-виробникам.

Таким чином, масиввідвантаження впорядковується за шифрам покупця, фондоутримувачем, вантажоодержувача, шифру вироби, потім з Довідника споживачів до нього приписуються найменування споживачів, їх адреси, номер договору і дата його укладання.

Блок-схема модуля Ж257 r J v. Pеквізітимасиву ЖГІ52: шифр складу, шифр виду продукції, шифр виду виконання, шифр виробу, ціна оптова, залишок на початок, прихід з початку місяця, витрата з початку місяця, залишок на кінець, найменування.

Відомість містить інформацію про відвантаженої продукції ізпідприємства в натуральному та вартісному виразах по кожному шифру вироби і номеру документа. В кінці підбиваються підсумки по кожному виду товарної продукції в натуральному і вартісному виразах.

На кожну поставлену партію товару Постачальник зобов'язаний оформити іпередати Покупцю рахунок-фактуру із зазначенням найменувань, шифрів виробів, цін за одиницю і суми. Для виробів з дорогоцінних металів до рахунку-фактурі додається відомість схилу із зазначенням (у розрізі шифрів) номерів коробок, ваги і кількості виробів по кожнійпосилці.

В Т-9 інформація розташована в порядку зростання шифрів видів продукції, видів виконання, підприємств-замовників, шифру вироби. У кожному рядку звіту друкується план поставки, виготовлення, поставка за місяць і з початку року по кожному підприємству-замовнику. Крім того, наводяться підсумки по міністерствах і видам продукції. Вся результуюча інформація зберігається в зовнішній пам'яті машини і використовується при вирішенні задачі за кожний наступний місяць.

Опис реквізитів форми 0302907. За зміну шифру цеху видається підсумок по цеху і в тому числі по шифрам одержувачів і шифру виробів. За зміну шифру складу видається підсумок по шифру складу та у тому числі за балансовими рахунками.

Блок-схема ув'язки модулів другого етапу рішення задачі. В результаті роботи програми виходить розсортоване масив з тим же ім'ям, упорядкований за зростанням шифрів: шифр виробу, шифр виду виконання.

Запірний клапан П-24 для балона місткістю 1 л. Клапан повинен мати маркування на одній з граней шестигранника штуцера із зазначенням: товарний знак заводу-виготовлювача; шифру вироби, КБ-1; дати випуску; порядкового заводського номера або клейма ОТК.

Отриманий масив сортується за зростанням реквізитів: номер платіжного або рахунок-платіжної вимоги, шифр виду товарної продукції, шифр виробу, шифр виду виконання.

У результаті сортування на магнітній стрічці формується масив Ml з тим же складом реквізитів, але впорядкованих по шифрам виробів.

Довідник найменування виробів і їх складових частин містить наступні дані: позначення виробу, складального з'єднання, деталі; шифр вироби, складального з'єднання, деталі: найменування виробу, складального з'єднання, деталі.

У звіті (табл. 2) інженер по надійності вказує по кожному виробу, вузла, блоку назва та шифр виробу (вузла, блока), обсяг партії і обсяг випробувань від партії в штуках.

Відхилення кількісні та сумарні по номеру документа, шифру матеріалу, шифру відправника, шифру цеху, шифру одержувача, шифру вироби виводяться шляхом зіставлення відповідних значень фактичної витрати і витрати по нормі.

Службово-довідкова інформація спочатку організується у вигляді файлів на магнітних носіях; класифікатор виробів галузі, словник шапок вихідних документів, таблиці шифрів виробів галузі по заводам-виробникам в розрізі головних управлінь, словник найменувань показників граф, словник - діслокатор підприємств.