А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Широта - емульсія

Широта емульсії пов'язана з контрастністю: із зростанням контрастності вона убуває. При роботі із спектральними лініями, значно розрізняються за своєю інтенсивністю, важко або неможливо знайти експозицію для роботи в областінормальних почернений, особливо якщо врахувати, що інтенсивність аналітичної лінії в різних зразках неоднакова.

Контрастність, широта емульсії і чутливість залежать від довжини хвилі, тому платівка має не одну характеристичну криву, а кілька, вЗалежно від області спектру.

Ця величина виражається широтою емульсії I, різницею логарифмів експозицій, відповідних кінців прямолінійної ділянки кривою (точки Б і С на фіг. Ця величина характеризує очевидно здатність емульсії правильно передаватирізному освітлені сюжети або частини їх. Після прояви некото-лось незначне відкладення металевого срібла спостерігається і в місцях, не зазнали впливу світла при експозиції, так зв. Припускають зазвичай, що вуаль рівномірно поширена по всьомунегативу, і щільність вуалі 1) 0 (визначену у місці пластинки, не піддалося дії світла) віднімають з виміряних густин сенситометричних полів.

Ця величина виражається широтою емульсії I, різницею логарифмів експозицій, відповідних кінцівпрямолінійної ділянки кривою (точки В і С на. Ця величина характеризує очевидно здатність емульсії правильно передавати різному освітлені сюжети або частини їх. Після прояви деякий незначне відкладення металевого срібла спостерігається і в місцях, незазнали впливу світла при експозиції, так зв. Припускають зазвичай, що вуаль рівномірно поширена по всьому негативу, і щільність вуалі D0 (визначену у місці пластинки, не піддалося дії світла) віднімають з виміряних густин сенситометричнихполів.

Однак занадто більшого значення у сильно знижує широту емульсії.

Таким чином, на властивості фотослоя (чутливість, контрастність, широта емульсії, зернистість, вуаль, фон) впливають умови і характер освітлення, довжина хвилі реєстрованоговипромінювання, склад і властивості фотоматеріалів, умови фотообробки. Все це повинно бути враховано в процесі роботи.

Pазность логарифмів експозицій, що відповідають початку і кінця прямолінійного ділянки, називається широтою емульсії.

Широта фотографічноїемульсії. Інтервал lg H - IgH, відповідний кордонів прямолінійною частини характеристичної кривої, називається широтою емульсії. Чим менше широта, тим менший інтервал зміни експозицій може бути охоплений. Інакше кажучи, емульсії з малою широтою можуть служити длявимірювання відносної яскравості ліній лише тоді, коли їх яскравості мало різняться між собою. При необхідності порівнювати яскраві і слабкі лінії потрібно вибирати емульсії з великою широтою, хоча і малоконтрастними.

Широта фотографічної вибирати ЕМУЛЬСІЇ ЗболИПОЙ ШИPОтой. Інтервал lg H - lg H, відповідний кордонів прямолінійною частини характеристичної кривої, називається широтою емульсії. Чим менше широта, тим менший інтервал зміни експозицій може бути охоплений. Інакше кажучи, емульсії з малою широтою можуть служитидля вимірювання відносної яскравості ліній лише тоді, коли їх яскравості мало разли -, н, н - чаются між собою.

У скільки разів для цього потрібно збільшити час експозиції, якщо контрастність фотоемульсії дорівнює 1 широта емульсії 0 4 - 1 9 і інтенсивність, аналітичноїлінії, постійна в часі.

Pазность lg Я2 - lg Я, відповідна точкам максимального (В) і мінімального (Л) почорніння прямолінійною частини характеристичної кривої, називається широтою емульсії. Широта емульсії характеризує відношення максимальної кількості освітлення до мінімального, яке може бути передане фотоемульсії в прямолінійною частини характеристичної кривої.

Pазность lg Я2 - lg Я, відповідна точкам максимального (В) і мінімального (Л) почорніння прямолінійною частини характеристичної кривої, називається широтою емульсії. Широта емульсії характеризує відношення максимальної кількості освітлення до мінімального, яке може бути передане фотоемульсії в прямолінійною частини характеристичної кривої.

В даний час у продажу можна знайти матеріали, що допускають величезні (в кілька десятків разів) відхилення від нормальної експозиції із збереженням достатньої контрастності зображення. Зйомка при штучному світлі, обладающем практично постійною інтенсивністю, дозволяє швидко пристосуватися до даної партії пластинок або плівки, якщо навіть широта емульсії невелика. Зазвичай чим дошкульніше емульсія, тим більше її широта.

Криві почорніння для ШваPцшільДаP- Величину р можна перемежованого освітлення - аз - опPЕделєв небудь додаткових-особистої частоти[I, 29 ]. В - непре - ньга прийомом. Однак, це услож - В. свДщеніе ПPІ варіації t і вується роботу, і тому методом. Це накладає обмеження на вибір ліній (див. стор Тому практично доводиться шукати компромісне рішення, вибираючи платівки, з одного боку, досить контрастні, з іншого, - володіють достатньою широтою емульсії.

При отриманні спектрів концентратів умови фотографування їх підбили-рають таким чином, щоб почорніння фону, застосовуваного як елемент порівняння, поблизу аналітичних ліній коливалося в межах величин - 015 - 0 4 за логарифмічною шкалою мікрофотометра МФ-2. Високі значення почерненій0 4 звужують охоплюваний інтервал концентрацій через обмежену широти емульсії в області передержек. Використання фону в спектрі в якості внутрішнього стандарту широко застосовують у хіміко-спектральному аналізі.

Pецептов проявників існує дуже багато. Вибір рецепту часто пов'язаний з вибором сорту фотоматеріалів і конкретних вимог дослідника. Для отримання спектрофотограмм, де бажано забезпечити при хорошому контрасті і широті емульсії її дрібнозернистість, можна рекомендувати широко використовуваний метолгідрохіноновий проявник. Він може зберігатися після приготування досить тривалий час, якщо окремі інгредієнти зберігати в окремих розчинах в щільно закупорених судинах.