А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Широке промислове освоєння

Широке промислове освоєння і розвиток виробництва поліетилену в нашій країні будуть сприяти більш повному виявленню всіх недоліків і переваг кожного методу, визначенням областей ефективного їхзастосування та з'ясуванню оптимальних співвідношень у розмірах випуску тієї або іншої марки поліетилену. Проте вже зараз можна зробити цілком певний висновок про те, що і в нашій країні слід орієнтуватися на переважний розвиток виробництва поліетиленувисокого тиску, що обумовлюється не тільки більш високими техніко-економічними показниками, але і областями його використання. Вище було показано, що більша частина поліетилену повинна бути використана для цілей електроізоляції і у виробництві плівки, де якраз і необхідний поліетилен високого тиску. Орієнтація на прискорений розвиток виробництва поліетилену низького тиску в даний час необгрунтована.

Надалі в міру більш широкого промислового освоєння виробництва синтетичних каучуківспеціального призначення техніко-економічні показники їх будуть покращені, але рівень витрат на їх синтез буде все ж таки вище, ніж у виробництві каучуків масового призначення. Однак з огляду на те що кожен із спеціальних каучуків характеризується своєю особливою,спеціальною шкалою фізико-хімічних властивостей і відповідною областю застосування, ці каучукові-ки не протиставляються один одному і обсяг виробництва кожного з них визначається виявити потреби.

Метод ПPВТ знаходиться ще у початку широкогопромислового освоєння. Тому, аналізуючи коло завдань, у вирішенні яких цей метод зможе принести найкращі практичні результати, необхідно виходити, з одного боку, з чіткого розуміння принципових відмінностей ПPВТ від інших традиційних методівнеруйнівного контролю.

Метод електролізу з ІОМ в даний час знаходиться на кордоні широкого промислового освоєння. Повне його освоєння дозволить задовольнити потреби великої кількості споживачів чистої каустичної соди.

Основним критерієм,визначальним можливість надання іноземним фірмам інженерно-конструкторських послуг, є, безсумнівно, широке промислове освоєння винаходів, на основі яких виявляються ці послуги.

У нашій країні поширюється розуміння інформації як найважливішогопродукту суспільного виробництва, одного з нетрадиційних, що вимагають широкого промислового освоєння ресурсів, найбільш цінного і ходового товару в міжнародній і національній торгівлі.

Крім відпрацювання температурного режиму на зазначених стендах булиапробовані рекомендації з проектування експлуатації та регулювання систем ВВО, що дозволило розпочати широке промислове освоєння таких систем, наприклад, на Яготинської, Лубенської, Боярської, Камиш-Бурунської, Гатчинському, Кончурінской КС і інших об'єктах газовоїпромисловості.

Перспективи розвитку ЄНСЗ аналогічно ЕГСС визначаються розвитком сировинної бази - перш за все подальшим освоєнням ресурсів нафти Західного Сибіру, ??а також широким промисловим освоєнням ресурсів нафти Сибірської платформи; коріннимвдосконаленням процесу нефтеразведки (в тому числі на великих глибинах), істотним збільшенням кількості розроблюваних месторож деній, підвищенням нафто - і конденсатоотдачи пластів, освоєнням нетрадиційних ресурсів нафти.

Слід домагатися, щоб в самі стислі терміни прогресивне обладнання, високоефективні технологічні процеси, винаходи, створені в нашій країні, отримали широке промислове освоєння і стали надбанням усіх галузей народного господарства.

В даний час відомо більше 3000 фізичних ефектів, однак при проектуванні СІ використовуються лише 200 - 300 із загального числа цих досягнень. У СССPзначна увага приділяється розробці і широкому промисловому освоєння напівпровідникових інтегральних датчиків. Однак, як показує науковий прогноз, найближчим часом опто-електроніка займе важливе і чільне місце при створенні (до 70 - 80%) всієї датчикової продукції.

Подальше збільшення частки слабоспекающихся вугілля пов'язане з певним зміною традиційних прийомів підготовки вугілля для коксування і самих умов коксування. В даний час в СССPі за кордоном на стадії широкого промислового освоєння знаходиться ряд нових технологічних процесів.

Схеми відцентрового (а й інерційного (б класифікаторів для багатопродуктового поділу. | Області переважного застосування різних класифікаторів. На рис. 2.3.19 показані області раціонального застосування різних механічних і пневматичних класифікаторів.PАсшіренние області, відзначені штриховими стрілками, відносяться до перспективних конструкціям, ще не отримали широкого промислового освоєння.

Схема кулачкового контролера ККТ 61А. Незважаючи на зазначені вище недоліки розглянутих електроприводів, в даний час вони застосовуються на більшості механізмів мостових, козлових, портальних і перевантажувальних кранів, в механізмах пересування баштових, контейнерних та інших кранів. Однак слід зазначити, що у багатьох випадках ці системи не задовольняють пропонованим до них вимогам і по мірі більш широкого промислового освоєння кранових електроприводів інших типів, описаних нижче, область застосування розглянутих електроприводів буде постійно скорочуватися.

Світовий і вітчизняний досвід свідчить про реальну можливість і економічній ефективності розробки та використання бітумовмісних порід. Незважаючи на багаторічну історію їх застосування, істотні успіхи, досягнуті лише останнім часом в області створення обладнання і технології розробки і використання, дозволяють розраховувати на широке промислове освоєння запасів.