А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ширина - щілина - спектрограф

Ширина щілини спектрографа 0015 мм, експозиція 2 хв. При вмісті алюмінію 002% пробу обискрівают протягом 30 сек.

Ширина щілини спектрографа дорівнює 002 мм. Спектри реєструються на пластинках спектральні, тип II,чутливістю 8 од.

Ширина щілини спектрографа 0015 - 0020 мм, освітлення за допомогою стандартної трьохлінзові системи конденсорів (кругла проміжна діафрагма) чи без конденсорних системи.

Ширина щілини спектрографа 0015 - 0020 мм, струм дуги 6 - 8 а. В якостіпідставного електрода частіше використовують мідний стрижень діаметром 8 - 10 мм, заточений на півсферу.

Ширина щілини спектрографа Хамоша, як і в спектрографах з плоским кристалом, визначає величину мінімальної ширини лінії у фокусі приладу. При роботі в областівеликих кутів відбиття і досить великому кутовому розчині вигнутого кристала інтенсивність рентгенівських спектральних ліній в спектрографі Хамоша може в 20 - 40 разів перевершувати інтенсивність ліній в спектрографі з плоским кристалом. Однак для відносноневеликих кутів 6 виграш інтенсивності, якого можна досягти, застосовуючи метод Хамоша, відносно невеликий. Дисперсія приладу і його роздільна сила, навпаки, досить великі саме в області малих кутів відбиття. Все це обмежує область застосування методудля цілей рентгено-спектрального аналізу.

Ширину щілини спектрографа слід брати рівною 003 мм, експозицію-1 хв.

Побудова характеристичної кривої. Збільшення ширини щілини спектрографа рекомендується тому, що почорніння широкого зображення лінії більшрівномірно, ніж вузького.

Встановлюють ширину щілини спектрографа 0020 мм і поміщають на стандартній відстані трьохлінзові конденсор-ву систему.

Встановлюють ширину щілини спектрографа 0012 мм, поміщають залізні електроди в утримувач штатива, збуджують розряд іперевіряють правильність установки трьохлінзові системи освітлення щілини спектрографа по зображенню розряду на проміжній діафрагмі і по світловому плямі на кришці щілини. Джерело порушення спектра - генератор ДГ-2 струм дуги 3 - 4 А, дуговий проміжок 1 5 мм.

Встановлюють ширину щілини спектрографа 002 мм і зміцнюють на щілини триступеневий ослабителя. У касету спектрографа поміщають фотопластинку сорти спектральні, тип III. Зйомку спектрограм виробляють при силі струму дуги 10 а. Для кожного зразка знімають спектр двох проб наодне і те ж місце платівки. Подрібнені проби селену направляють в кратери вугільних електродів, поміщених в спеціальний штатив для нагрівання. Кратери наповнюють селеном у міру того, як селен рас-ллавляется і осідає на дно. Наповнення виробляють до тих пір, покикратер буде заповнений вщерть. Експоновані пластинки проявляють протягом 4 хв.

Встановлюють ширину щілини спектрографа 0012 мм, поміщають залізні електроди в утримувач штатива, збуджують розряд і перевіряють правильність установки трьохлінзові системиосвітлення щілини спектрографа по зображенню розряду на проміжній діафрагмі і по світловому плямі на кришці щілини. Джерело порушення спектра - генератор ДГ-2 струм дуги 3 - 4 А, дуговий проміжок 1 5 мм.

Встановлюють ширину щілини спектрографа 002 мм і зміцнюють на щілинитриступеневий ослабителя. Зйомку спектрограм виробляють при силі струму дуги 10 а. Для кожного зразка знімають спектр двох проб на одне і те ж місце платівки. Подрібнені проби селену направляють в кратери вугільних електродів, поміщених в спеціальний штатив длянагрівання. Кратери наповнюють селеном у міру того, як селен розплавляється і осідає на дно. Наповнення виробляють до тих пір, поки кратер буде заповнений вщерть. Експоновані пластинки проявляють протягом 4 хв.

Встановлюють ширину щілини спектрографа - 001 - 0008мм. Висвітлюють щілина спектрографа трьохлінзові конденсорних системою, встановленою на стандартній відстані. Перед щілиною приладу встановлюють діафрагму типу Гартмана.

Встановлюють ширину щілини спектрографа - 0018 - 002 мм. Джерело світла встановлюється зтрьохлінзові конденсорних системою на стандартній відстані, проміжна діафрагма - кругла. Генератор ІГ-2 або ІГ-3 включають за складною схемою, ємність конденсатора 001 мкф, індуктивність 001 мкГ, напруга 220 В, сила струму 1 8 А, робочий іскровий проміжок 2 мм.

Встановлюють ширину щілини спектрографа 0015 мм. Перед щілиною розміщують діафрагму Гартмана. Висвітлюють щілину трьох-лінзової конденсорних системою, встановленою на стандартній відстані. Перевіряють електричну схему дуги, правильність установки конденсорних системиі чистоту щілини.

Встановлюють ширину щілини спектрографа 0020 мм і поміщають на стандартній відстані трьохлінзові конденсор-ву систему. Перед щілиною розташовують діафрагму Гартмана.

Встановлюють ширину щілини спектрографа 0015 мм. Перед щілиною розміщують діафрагмуГартмана. Висвітлюють щілину трьох-лінзової конденсорних системою, встановленою на стандартній відстані. Перевіряють електричну схему дуги, правильність установки конденсорних системи і чистоту щілини.

Встановлюють ширину щілини спектрографа 0020 мм і поміщають настандартній відстані трьохлінзові конденсор-ву систему.

Встановлюють ширину щілини спектрографа 0015 мм. Перед щілиною розміщують діафрагму Гартмана. Висвітлюють щілину трьох-лінзової конденсорних системою, встановленою на стандартній відстані. Перевіряютьелектричну схему дуги, правильність установки конденсорних системи і чистоту щілини.

Встановлюють ширину щілини спектрографа ИСП-30 або ІСП-28 - 002 мм. Щілина спектрографа висвітлюють трьох-лінзової конденсорних системою на стандартній відстані. Перед щілиноюспектрографа встановлюють діафрагму Гарт-мана з косим вирізом.

Зміна інтенсивності в максимумі лінії /макс залежно від ширини щілини s спектрографа (області I, II, III будуть пояснені в § 85. Згідно з цим ширина щілини спектрографа повинна бути значно більшеширини щілини, нормальної для даного спектрографа, і в той же час не повинна перевищувати тієї межі, при якому інтенсивність у максимумі ліній залишається ще пропорційною ширині щілини. Ширина щілини, яка задовольняє одночасно обом умовам, може бути легковизначена експериментально для даної установки вимірюванням інтенсивності ліній при різній ширині щілини. Якщо провести такі виміри для найбільш вузьких ліній комбінаційного розсіяння, то можна знайти граничну ширину щілини, при якій ще дотримуєтьсяпропорційність між інтенсивністю в максимумі і шириною щілини. Оскільки вибір ширини щілини зроблений по найбільш вузьким лініях, він свідомо чи правильний для більш широких ліній. При такому виборі ширини щілин відносна інтенсивність комбінаційних ліній, очевидно, небуде залежати від параметрів спектральної установки. Дана ширина щілини є одночасно найбільш вигідною з тієї точки зору, що при ній досягається найбільша інтенсивність навіть самих вузьких ліній без відносного підвищення інтенсивності фону.

Призбільшенні ширини щілини спектрографа яскраві канали, відповідні інтерференційним максимумів, розширюються, напливаючи на порядки темних каналів. При подальшому розширенні щілини настає момент, коли світлі канали стикаються один з одним, і спектр стаєквазінепреривним. Подальше розширення щілини призводить до періодичного появи і зникнення каналізувати спектру. Якщо і спектрі є вузька лінія поглинання, то в момент зникнення каналізувати спектру їй будуть відповідати інтерференційніплями, негативні по відношенню до ліній випускання. Фотометрична обробка отримуваних при цьому спектрограм не відрізняється від вищевказаної.

Струм дуги 5а, ширина щілини спектрографа 0025 - 0030 мм, аналітичний проміжок 1 8 - 2 0мм; попередній випал 10 сек.

Умови визначення в дузі: ширина щілини спектрографа 0015 - 0020 мм, струм дуги 6 - 8 а; другий електрод служить мідний стрижень діаметром 8 - 10 мм, заточений на півсферу.

Установка для вдування порошкоподібних проб в розрядний проміжок. Спектри фотографують принаступних умовах: ширина щілини спектрографа 0018 мм з трьохлінзові системи освітлення, проміжна діафрагма 5 мм, відстань між електродами 5 мм, сила струму дуги 12 а. Перед запалюванням дуги встановлюють зазор між соплом і дном судин рівним 0 2 мм, потім регулюютьположення судин так, щоб сопло знаходилося на відстані 12 мм від вугільних електродів.

Спектри фотографують при наступних умовах: ширина щілини спектрографа 0010 мм, сила струму дуги 8 а, міжелектродний проміжок 2 мм, час експозиції 10 сек. Умови обробкифотопластинок стандартні. Фотометрирование проводять на мікрофотометра МФ-2. Використовувані аналітичні лінії наведені в таблиці на стор

Фотографують спектри заліза і проби при ширині щілини спектрографа 0015 мм, силі струму дуги 5 А, відстані між електродами 2 мм.

Струм дуги 3 - 4 а, ширина щілини спектрографа 002 мм, аналітичний проміжок 1 5 мм. Постійний електрод - нікелевий пруток (або вугільний електрод) діаметром 8 - 9 мм, заточений на півсферу.

Струм дуги 3 - 4 а, ширина щілини спектрографа 002 мм, аналітичний проміжок5 січня леї. Постійний електрод - нікелевий пруток (або вугільний електрод) діаметром 8 - 9 мм, заточений на півсферу.

У разі значних відхилень необхідно дещо змінити ширину щілини спектрографа або режим лампи, враховуючи висловлені вище міркування.

Фотографують кілька разів спектри досліджуваних зразків при ширині щілини спектрографа 0020 мм, силі струму дуги 4 А та дуговому проміжку 3 мм, варіюючи при цьому час експозиції. Встик з ними знімають спектр заліза. Пластинку проявляють, фіксують, промивають і висушують. Підспектро-проектором знаходять потрібні спектральні лінії і за результатами перегляду спектрограм встановлюють необхідний час експозиції.

Для аналізу використовують спектрограф середньої дисперсії ІСП-28 ширину щілини спектрографа встановлюють на 15 мкм; для освітленнявикористовують одно-лінзову систему.

Їв - коефіцієнт випромінювання джерела суцільного спектра; S - ширина щілини спектрографа при зйомках еталона і плазми; У - збільшення спектрографа; D, - зворотна дисперсія спектрографа.

Відповідно до формули (38) яскравість лінійчатогоспектра не залежить від ширини щілини спектрографа. Це твердження справедливе лише для не дуже вузьких щілин, що перевищують по ширині нормальну, коли ефект дифракції не має істотного значення.

Аналітичні лінії і чутливість визначення елементів.Прікатодном область спектра фотографують на ІСП-28 з трьохлінзові конденсорних системою при ширині щілини спектрографа 0012 мм, час експозиції 70 с. На одній і тій же платівці двічі фотографують в однакових умовах спектри еталонів і аналізованих проб.

Фотографування спектрів виробляють на спектрографі ІСП-22 або ІСП-28 через триступеневий ослабителя при ширині щілини спектрографа 0012 мм. При визначенні високих змістів телуру можливо фотографування через 5-міліметрову проміжну діафрагму. Для визначення вмісту телуру вище 0 1% застосовують пластинки спектральні, тип I або діапозитивні (0 7 - 1 од. ГОСТ), для решти спектральні, тип II (16 - 22 од.

Як відомо, освітленість фотопластинки при роботі із суцільним спектром зростає пропорційно ширині щілини спектрографа.

Кювета для дослідження спектрів комбінаційного розсіювання світла. I - робоча частина кювети, а - плоскопараллельное віконце, т - зачернений відігнутий кінець кювети, k - допоміжний посудину. | Установка для перегонки речовини. 1 - електроплитка, 2 - водяна баня, 3 - кювети з досліджуваним речовиною, 4 - ванна з охолоджуючою водою. При фотографічної реєстрації спектру для отримання по-чорнінням ліній, відповідних їх інтегральним інтенсивно-ня, ширина щілини спектрографа повинна бути також в кілька разів більше ширини ліній.Pоль вихідний вузької щілини спектрометра в даному випадку грає щілину мікрофотометра при фотомет-рірованіі фотопластинки.

Фотографування спектрів миш'яку на спектрографі ІСП-28 з джерелом порушення ДГ-2 проводять при наступних умовах: ширина щілини спектрографа - 0020 мм, лінзова конденсорних система освітлення щілини; діафрагма на проміжній лінзі - 3 2 мм; генератор ДГ-2 працює в дуговому режимі; дугового проміжок - 2 5 мм, сила струму - 16 а, експозиція - 30 сек.

Фотографування спектрів миш'яку на спектрографі ІСП-28 з джерелом збудження ДГ-2 проводять при наступних умовах: ширина щілини спектрографа - 0020 мм, лінзова конденсорних система освітлення щілини; діафрагма на проміжній лінзі - 3 2 мм; генератор ДГ-2 працює в дуговому режимі; дугового проміжок - 2 5 мм, сила струму -16 а, експозиція - 30 сек.

У вказану методику внесені наступні зміни: електрод для відбору проби - алюмінієвий (діаметром 8 мм), ширина щілини спектрографа 0025 мм.

Умови фотографування наступні: сила струму 10 А, експозиція 50 с, відстань між електродами 3 мм, ширина щілини спектрографа 0015 мм, система освітлення лінзова.

Подібним непрямим методом є запропонований нами фотометричний метод вимірювання ширини спектральних ліній[39], заснований на вивченні залежності інтенсивності ліній від ширини щілини спектрографа.

. Два електроди з пробою або еталоном експонують в дузі змінного струму (/8 а) протягом 40 секунд при ширині щілини спектрографа 15 мк. міжелектродний проміжок дорівнює 2 мм. Спектр кожного еталона фотографують три рази.