А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ширина - фольга

Ширина фольги Ьф вибирається трохи менше ширини паперу на величину закраїн 2Дй, яка з технологічних міркувань приймається рівною 7 - г - 10 мм.

Ьф-довжина і ширина фольги; KL - конструктивний коефіцієнт, що враховуєіндуктивність виводів секцій та крайовий ефект; dc - товщина діелектрика секції.

Механічні показники фольги. Фольга намотується на металеву втулку довжиною не менше ширини фольги і зовнішнім діаметром не більше 40 мм при внутрішньому діаметрі 34 - 36 мм.

Залежність електричної міцності бумажномасляних конденсаторів від сумарної товщини діелектрика між обкладками. Ширину паперу в косинусного конденсаторах зазвичай беруть рівною 280 мм і ширину фольги 260 мм; намотування з прихованою фольгою; діаметр оправки 55 - 60 мм.

Оскільки сила струму у ванні електрохімічного травлення становить, в залежності від ширини фольги, від кількох сотень до кількох тисяч ампер, часто виникають певні труднощі на перехідних контактах, що проводять струм до алюмінієвій фользі.

Для визначенняадгезії на пластині фольгованого матеріалу різаком робиться 6 прорізів по ширині фольги на відстанях 10 мм. Пластина укладається горизонтально на опори вниз прорізами. До кінців смужок фольги шириною 10 мм затиском прикріплюється посудину масою не більше 500 м. У посудинуприсипається пісок до моменту початку відриву смужки. Масу посудини з піском приймають за зусилля відриву.

Зменшення втрат в металі може бути отримано застосуванням намотування з виступаючою фольгою, зменшенням ширини фольги і ретельним контактуванням, що знижуєвтрати в перехідних контактах.

Мінімально необхідна сила попереднього пряжіма залежить від конструктивних особливостей табором, матеріалу його деталей, співвідношення ширини фольги і довжини полотка валка, профілю валка прокочується матеріалу та ін

Схемарозташування висновків до розрахунку втрат в обкладках. а - одна пара виводів в середині довжини обкладки. б - кілька пар висновків, симетрично розташованих по довжині обкладки. | Схема до розрахунку втрат в обкладках при намотуванні з виступаючою фольгою. При намотуванні з виступаючоюфольгою (безиндукціонность, рис. 58) струм вводиться з торців конденсаторної секції; тому ширина фольги визначає довжину шляху струму, ширину шляху струму.

Схема до розрахунку втрат в обкладках при намотуванні з виступаючою фольгою. При намотуванні з виступаючою фольгою (без-індукційної, рис. 54) струм вводиться з торців конденсаторної секції; тому ширина фольги визначає довжину шляху струму, а довжина стрічки - ширину шляху струму.

Дано: 1157 СМ157 м - довжина алюмінієвої фольги, /1900 мм9 0 - 10-а м - ширина фольги, d010 мм 01010 - 3м - товщина парафінованогопаперу, U - 400 В - напруга на пластинах конденсатора, е0885 - 10 - 13 Ф /м - електрична постійна, е2 - діелектрична проникність парафінованого паперу.

Фольгу поставляють намотаною на втулки (внутрішнім діаметром 34 - 36 мм і зовнішнім не більше 40 мм), причомудовжина втулки повинна бути не менше ширини фольги з допустимим відхиленням по довжині не більше 1 мм.

Таким чином, збільшення власної частоти коливального розряду можливо за рахунок зниження розмірів секції h і Н, а збільшення ємності секції, як це випливає з (3.4),раціонально провадити за рахунок ширини фольги Ь, яка не впливає на власну частоту коливань /Ор. Отже, збільшення ширини фольги при інших рівних умовах сприяє підвищенню власної частоти коливального розряду, що має місце при малихопорах навантаження ЛН Лр2ра, і підвищенню максимального струму коливального розряду.

Таким чином, збільшення власної частоти коливального розряду можливо за рахунок зниження розмірів секції h і Н, а збільшення ємності секції, як це випливає з (3.4),раціонально провадити за рахунок ширини фольги Ь, яка не впливає на власну частоту коливань /Ор. Отже, збільшення ширини фольги при інших рівних умовах сприяє підвищенню власної частоти коливального розряду, що має місце при малихопорах навантаження ЛН Лр2ра, і підвищенню максимального струму коливального розряду.

Ринви з твердої полівінілхлоридної плівки товщиною близько 1 3 мм в даний час виготовляють довжиною в один метр. Ця довжина обумовлюється шириною фольги.

Основнимелементом активного об'єму конденсатора є секція. Для секцій з прихованою фольгою ширина фольги кілька вже плівки (паперу, комбінованого діелектрика) - на подвоєне значення закраїни, яка становить 7 - 10 мм.

Велике зміна а пояснюється тим, щотемпературні перепади були дуже малими. При подальшому уаеліченіі товщини і ширини фольги а змінюється незначно.

Конденсаторні секції в залежності від типу конденсатора виготовляють двох видів: з прихованою і з виступаючою фольгою. Ширина діелектрика всекціях звичайно приймається дещо більше ширини фольги.

Секція з прихованою фольгою. | Секція з виступаючою фольгою. Конденсаторні секції в залежності від типу конденсатора виготовляють двох видів: з прихованою фольгою і з виступаючою фольгою. Ширина паперу всекціях звичайно приймається дещо більше ширини фольги.

Випробування проводилося при 2000 в, 60 гц, причому при включенні відбувалося перенапруження близько 4000 в; щодня напруга тричі вимикалося і включалося, після чого перевірялася цілість запобіжників,захищають зразки. В іншому досліді порівнювалися зразки, в яких ширина фольги була на 3 мм менше ширини шару металізації, і зразки, в яких в окремих місцях фольга виступала до 3 мм за край металізації; перші успішні пропрацювали понад 2 роки, а другі пробилися заперші 2 дні випробування, причому місця пробою були розташовані біля країв фольги, яка виступила за краї шару металізації.

Обкладки конденсаторів виконуються з алюмінієвої фольги товщиною 001 мм, а прошарками служить високосортна конденсаторний папір завтовшки 0007 - 0012мм, просочена рідким діелектриком. Ширина паперу береться на 10 - 15 мм більше ширини фольги. Число шарів конденсаторного паперу між обкладками залежить від величини напруги, на яку розрахована секція.

Великою перевагою намотування з виступаючою фольгоює зниження опору обкладок включеного послідовно з ємністю конденсатора. Дійсно, при прихованій фользі і вкладних контактах шлях струму по обкладанню має ширину, рівну ширині фольги (зазвичай кілька сантиметрів), і довжину, рівну довжині фольги (якщо контакти поставлені на початку або в кінці намотування), при великій ємності - до декількох метрів.

Поперечний переріз зразка в комірці. Струм направлений перпендикулярно до площини малюнка. | Зміна стану металу в процесі. | Залежність приведеного опору.Система рівнянь що описують динаміку розширення складається з локальних законів збереження (маси, імпульсу і енергії), рівнянь Максвелла і рівняння для струму в розрядної ланцюга. Граничні умови для магнітного поля ставляться на площині симетрії: Н (000 і на поверхні фольги H (a, f) 2nl (ch) - де h - ширина фольги, ас - швидкість світла у вакуумі. Початкові умови: речовина спочиває, тиск і температура дорівнюють нормальних значень, струм в ланцюзі відсутній, а напруга на конденсаторі дорівнює напрузі зарядки.

Укладання фольги проводиться в цеху. Кількість шарів фольги в кожному щиті повинно відповідати розрахунковій товщині ізоляції. Гофрована фольга укладається в поздовжньому напрямку. Якщо ширина фольги менше ширини щита, то фольга укладається внахлестку з перекриттям стиків на 40 - 60 мм. Останній шар фольги - захисний - укладається гладким товщиною 003 - 005 мм і приклеюється по периметру каркаса до його стінок із зовнішньої сторони відігнутими крайками шириною 20 - 25 мм . Заготовлені щити встановлюються згідно з маркуванням по монтажним кресленням ізоляції.

Часто потрібно, щоб між обмотками трансформатора був електростатичний екран. Це може бути здійснено без впливу на магнітний потік трансформатора шляхом накладення заземленого шару металевої фольги на найближчу до сердечника обмотку. Сходяться краю фольги потрібно ізолювати між собою, щоб попередити утворення короткозамкнутого витка. Крім того, не можна фольгу заземлювати більш ніж в одній точці; для цього, наприклад, ширина фольги повинна бути рівна ширині обмотки, але не більше, щоб фольга не торкнулася металевого осердя.

порошок золота змішується з радієм і сірчанокислим барієм в такому співвідношенні, щоб частка радію становила 0 1% від загальної кількості суміші. Потім блок наварюють на блок срібла і потім вальцями з розрахунком отримання потрібної концентрації радію на одиницю поверхні. Вузькі смужки фольги, що містять 235 мкг /см Ra, прикріплюються мастикою до втулки лінзи так, що майже оточують поверхню лінзи, розташовуючись перпендикулярно до неї. Віклунд[34]встановив, що оброблені таким чином біноклі, на відміну від необроблених, після 12-місячного витримування в тропічній камері не були вражені пліснявими грибами. Він також експериментально визначив, що для надійного захисту від плеспевенія ширина фольги повинна становити 1/18 діаметра лінзи і що теоретично захищати можна лінзи з діаметром близько 8 см. Пояснити це можна, виходячи з пенетрації а-частинок, які викидаються з RaC на відстань 657 см, і з втрати інтенсивності цих частинок зі зростаючим відстанню від їхнього джерела.