А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Шоста п'ятирічка

Шоста п'ятирічка повинна стати п'ятирічкою подальшого розквіту економіки і культури союзних республік.

Шоста п'ятирічка характеризується соврешенствованіем керівництва народним господарством. Лютневий (1957 р.) Пленум ЦК КПРС іVII сесія Верховної Ради СССPприйняли рішення про подальше вдосконалення організації управління промисловістю і будівництвом з посиленням територіального управління. У відповідності з цим було перебудовано керівництво автомобільним транспортом.Міністерство автомобільного транспорту і шосейних доріг СССPбуло скасовано, і в союзних республіках були створені республіканські міністерства по керівництву автомобільним транспортом загального користування.

Шоста п'ятирічка є також п'ятирічкою переходу відмеханізації до впровадження в широких масштабах автоматизації, а також телемеханізації цілих підприємств і виробничих процесів.

Шоста п'ятирічка повинна з'явитися найбільшим етапом на шляху вирішення основного економічного завдання СССP. Рівень виробництва,який буде досягнутий нашою країною в 1960 році, прискорить вирішення задачі - в історично стислі терміни наздогнати і перегнати найбільш розвинуті капіталістичні країни по виробництву продукції на душу населення.

Шоста п'ятирічка повинна бути п'ятирічкоюподальшого потужного розвитку продуктивних сил Радянської країни, переходу народного господарства на більш високий технічний рівень виробництва, п'ятирічкою серйозного підвищення всіх якісних показників і поліпшення господарського керівництва.

Шостийп'ятирічкою передбачено отримання в 1960 р. 53 млн. m чавуну, 683 млн. m сталі і 527 млн. т прокату. Виконання цього завдання пов'язане з введенням нових заводів, з освоєнням роботи надпотужних доменних і мартенівських печей і з розробкою і впровадженням у виробництво передових,найбільш прогресивних методів.

Планом шостий п'ятирічки передбачено будівництво но - вих нафтопереробних заводів потужністю не менше-45 млн. т по первинній переробці нафти і 26 млн. т IKF крекінгування.

У шосту п'ятирічку у нас створені великі вугільнібасейни в північній частині Казахстану, в Кемеровській області, в Красноярському краї та ін Намічено освоєння потужного Алдано-Чульман - ського вугільного басейну в Південній Якутії і посилені промислові розвідки вугільних басейнів в середній і нижній течії Єнісею, Лени й їхприток. При цьому звернуто увагу на подальший розвиток дешевших способів видобутку вугілля - відкритого і гідравлічного. На базі дешевих сибірських вугілля будуються великі теплові електростанції.

У шосту п'ятирічку Радянський Союз вступає, маючи потужне івсебічно розвинуте соціалістичне виробництво, великі матеріальні ресурси і що особливо цінно - численні кваліфіковані кадри як в місті, так і в селі.

На шосту п'ятирічку ми ставимо завдання значно підняти досягнутий рівеньвиробництва чорних металів. У 1960 році в нашій країні буде вироблено приблизно 53 мільйони тонн чавуну, або в 3 6 раза більше, ніж у 1940 році; 68300000 тонн сталі, або в 3 7 разу більше, ніж у 1940 році; 52700000 тонн прокату, або в 4 рази більше, ніж у 1940 році.

На шосту п'ятирічку поставлена ??цікава і важлива задача - створити єдину енергетичну систему всієї європейської частини СССP, Яка об'єднає лініями електропередачі напругою 400 тисяч вольт Куйбишевську і Сталінградську гідроелектростанції зенергосистемами Центру, Півдня та Уралу.

На шосту п'ятирічку поставлено завдання знизити вартість будівельно-монтажних робіт не менш ніж на 7 відсотків за рахунок поліпшення організації робіт, збільшення продуктивності праці і зниження накладних витрат, що повиннодати близько 30 мільярдів рублів економії.

У шостій п'ятирічці передбачено створення нових типів вагонів підвищеної міцності і вантажопідйомності. За період 1950 - 1960 рр залізничний транспорт отримає 255 тис. вантажних вагонів і 18600 пасажирських вагонів з установкамидля кондиціювання повітря. Парк вантажних вагонів буде поповнено суцільнометалевими критими вагонами полегшеної кон.

У шостій п'ятирічці намічено подальше посилення реконструкція колійного господарства. У діючу мережу залізниць буде укладеноприблизно 65 тис. км нових рейок, в тому числі 58 тис. км рейок важкого типу.

У шостій п'ятирічці (1956 - 1960 рр) У відповідності з Директивами XX з'їзду КПРС 5удет здійснено переклад на прогресивні види тяги і перш за все на електричну тягу не тільки найважливішихвантажонапружених напрямків, гірських ліній і залізничних магістралей з інтенсивним пасажирським рухом, але й приміських ділянок великих промислових центрів.

У шостій п'ятирічці треба повністю перейти на навісні грунтообробні та іншізнаряддя, що застосовуються для обробітку сільськогосподарських культур.

У шостій п'ятирічці обсяг житлового будівництва в містах повинен збільшитися в порівнянні з п'ятої п'ятирічкою майже в два рази.

У шостій п'ятирічці в водогосподарське справа в республіцінамічено вкласти 2700000000 рублів. Але одні асигнування проблеми вирішити не можуть. Потрібно корінне поліпшення керівництва водогосподарським справою, зрошуваних землеробством. Партійна організація Узбекистану, вважаючи неправильним ослаблення уваги до водного справі,що мало місце в республіці, в даний час вживає заходів до поліпшення керівництва цим важливою ділянкою роботи, що є основою зрошуваного землеробства. Слід зазначити, що Міністерство сільського господарства СССPнедооцінює значення водного господарства дляреспублік з зрошуваних землеробством. Pуководство водним господарством в масштабах всієї країни зосереджена в Главводхозе Міністерства сільського господарства, але цей главк працює відірвано від місцевих організацій, не має в своєму розпорядженні ніякими засобами і правами, не надаєнеобхідного впливу на стан справ на місцях. Тим часом зрошуване землеробство займає велику питому вагу в економіці країни в цілому.

У шостій п'ятирічці в краї з'являться нові галузі промисловості - нафтова і газова. Необхідно відзначити, що багатьмапромисловими міністерствами, а також Держпланом СССPявно недооцінювалися великі можливості розвитку промисловості в краї на базі використання місцевих ресурсів, різноманітної сировини, енергетики.

У шостій п'ятирічці, згідно з проектом Директив XX з'їздупартії, намічено вкласти в народне господарство республіки близько 78 мільярдів рублів. Це в 1 7 разу більше, ніж було вкладено за четверту і п'яту п'ятирічки, разом узяті. Великий ріст капіталовкладень в народне господарство республіки зобов'язує нас виявляти максимумтурботи про найбільш ефективне використання цих коштів. У зв'язку з цим хотілося б зробити деякі зауваження на адресу міністерств чорної і кольорової металургії і плануючих органів, що відносяться до серйозних, на наш погляд, недоліків у використанні багатствКазахстану. При наявності унікальних рудних родовищ, що містять такі цінні метали, як молібден, вольфрам, ванадій - метали, що мають серйозне значення для технічного прогресу - підприємства по їх видобутку в республіці розвиваються повільно, а діючі - вкрайнедосконалі.

У шостій п'ятирічці вPязані буде закінчено будівництво 19 нових підприємств. Вже завершено будівництво крупного верстатобудівного заводу. Ударними темпами ведеться будівництво заводу важкого ковальсько-пресового устаткування, розвиваєтьсявугільна промисловість. Але в будівництві заводів, у розвитку промисловості є й великі недоліки. Ми ще погано займаємося будівництвом. Багато що залежить і від центральних установ і відомств. Міністерство тракторного і сільськогосподарськогомашинобудування СССPдосі не визначило профіль заводуPязсельмаш і дуже погано веде його реконструкцію. Міністерство промисловості будівельних матеріалів СССPпогано займається розвитком найбагатшого Касимовского кам'яного кар'єру. Міністерство шляхів сполученняпроявляє неприпустиму байдужність до розвиткуPязано-Pибновского залізничного вузла, стан якого є серйозним гальмом для подальшого розвитку промисловості міста. Міністерство річкового флоту також виявляє байдужість до розвитку річкового портуна Оці близькоPязані. Pязань від Москви в 198 кілометрах, є хороша шосейна дорога. Всього 3:00 займає поїздка від Москви доPязані, однак багато міністри і керівники відомств не знають дороги вPязань. Паршин протягом 7 років обіцяв приїхати, але так і не добравсядоPязані. Більше трьох років не може виїхати вPязань тов.

У шостій п'ятирічці буде здійснений величезний зростання виробництва засобів виробництва і предметів споживання, до 55 мільйонів зросте число робітників і службовців, зайнятих у народному господарстві, відбудеться щебільш потужне вторгнення механізації в сільське господарство.

У шостій п'ятирічці промисловість області збільшить обсяг виробництва приблизно на 70 - 75 відсотків, причому це зростання буде відбуватися головним чином за рахунок кращого використання існуючихвиробничих потужностей і подальшого підвищення продуктивності праці.

У шостій п'ятирічці передбачаються більш високі темпи впровадження нової техніки, а отже, і скорочення витрат людської праці на одиницю виробів. Це вимагає від нас більшпродуманого підходу до розподілу робочої сили.

У шостій п'ятирічці серйозну увагу буде приділено розвитку кольорової металургії.

У шостій п'ятирічці ми повинні серйозно подбати про біль-шом розвитку нафтопереробної промисловості і йти в цьомусправі по шляху будівництва великих нафтопереробних-щих установок, в 3 - 5 разів більш потужних, ніж будувалися досі. Це дозволить значно здешевити і прискорити будівництво нафтопереробних заводів.

У шостій п'ятирічці поставлено завдання забезпечитишвидкі темпи нарощування потужностей на електростанціях, щоб повністю задовольнити зростаючу потребу народного господарства в електроенергії і створити резерви електричних потужностей. При збільшенні валової продукції промисловості за п'ятиріччя на 65 відсотківвиробництво електроенергії повинне зрости на 88 відсотків, а потужність електростанцій в 2 2 рази.

У шостій п'ятирічці будівництву гідроелектростанцій буде приділено велику увагу.

У шостій п'ятирічці має бути споруджено велику кількість електричнихмереж.

У шостій п'ятирічці буде покладено початок створенню єдиної енергосистеми Центральної Сибіру. Ця система об'єднає гідроелектростанції на Ангарі і Єнісеї з тепловими та гідравлічними електростанціями Кузбасу, Новосибірська, Іркутська і Красноярська.

У шостій п'ятирічці намічається збільшити обсяг вивезення ділової деревини по Міністерству лісової промисловості на 42процента, головним чином в многолесних районах, і значно розвинути там лісопиляння.

У шостій п'ятирічці намічено розгорнути будівництвонових целюлозних заводів, картонних фабрик і реконструювати ряд діючих целюлозних і паперових підприємств, що дозволить значно збільшити випуск целюлози і паперу. Виробництво друкарською і газетного паперу має бути збільшено більш ніж у півторарази, а картону - в 2 8 рази.

У шостій п'ятирічці повинна бути вирішена задача широкого розгортання виробництва у всіх без винятку галузях легкої та харчової промисловості. Тим самим буде зроблено новий великий крок вперед у забезпеченні безперебійної торгівліпромисловими та продовольчими товарами. Для цього є всі умови.

У шостій п'ятирічці ми повинні значно оновити парк металообробного і ливарного устаткування в машинобудуванні, технологічне обладнання в легкій і харчовій промисловості,рухомий склад на транспорті, тракторний і машинний парк в сільському господарстві.

У шостій п'ятирічці необхідно широко впроваджувати електрику і хімію в технологічні процеси, розгорнути роботи по подальшому використанню в промисловості радіоактивнихвипромінювань, зокрема, для контролю за якістю матеріалів і для управління виробничими процесами.

У шостій п'ятирічці валова продукція сільського господарства повинна зрости приблизно на 70 відсотків, тобто буде збільшуватися значно більш високимитемпами, ніж в п'ятій п'ятирічці. По окремих, найбільш важливих галузей сільського господарства намічені наступні завдання.

У шостій п'ятирічці буде здійснено перший етап цієї програми технічного переозброєння залізничного транспорту.

У шостийп'ятирічці намічається розширити будівництво та реконструкцію автомобільних доріг з твердим покриттям.

У шостій п'ятирічці повинен бути забезпечений приріст місткості автоматичних телефонних станцій приблизно в два рази більше, ніж за п'яте п'ятиріччя. Передбачено також розширення мережі поштового зв'язку, розвиток телефонізації та радіофікації в сільській місцевості.

У шостій п'ятирічці обсяг капітальних вкладень по народному господарству намічається в розмірі 990000000 000 рублів.

У шостій п'ятирічці повинна бути виконана величезна програма введення в дію нових виробничих потужностей. За електростанціям, наприклад, намічено ввести нові потужності в значно більших розмірах, ніж за всі минулі п'ятирічки, разом узяті. У вугільній промисловості передбачається введення в дію шахт і розрізів загальною потужністю 240 мільйонів тонн, що значно більше, ніж було введено за четверту і п'яту п'ятирічки разом узяті.

У шостій п'ятирічці ми повинні вирішити завдання більш швидкого підйому продуктивності праці.

У шостій п'ятирічці передбачається швидкий розвиток громадського харчування, розширення мережі їдалень і ресторанів. При цьому мається на увазі забезпечити послугами громадського харчування не тільки працюючих, а й членів їхніх сімей, що повинно полегшити працю жінок. Буде розширено мережу шкільних їдалень і буфетів.

У шостій п'ятирічці тільки за рахунок виділюваних по плану державних коштів намічається побудувати житлових будинків загальною площею в 205 мільйонів квадратних метрів.

У шостій п'ятирічці випуск фахівців вищими та середніми спеціальними навчальними закладами значно збільшиться. Намічено підготувати 4000000 фахівців, тобто майже стільки ж, скільки їх було підготовлено за дві минулі п'ятирічки.

У шостій п'ятирічці належить здійснити великий обсяг капітальних робіт. Тільки на розвиток підвідомчогоPСФСPгосподарства намічено вкласти понад 100 мільярдів рублів. Крім того, у ще більших розмірах здійснюється будівництво союзними міністерствами по їх лімітах.

У шостій п'ятирічці і в подальшому семиріччі вдосконалений електропривод впроваджується в усі галузі промисловості і насамперед у важку індустрію. Комплексна механізація і автоматизація прокату здійснюються в металургії. Число включень і відключень головного прокатного двигуна таких станів становить 5000 разів протягом години.

У шостій п'ятирічці передбачається будівництво газопроводу Березово - Свердловськ. Ми просимо, якщо дозволять запаси газу, продовжити газопровід до Челябінська. Pасстояніе від Свердловська до Челябінська всього 230 кілометрів.