А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Шорсткість - тверда поверхня

Шорсткість твердої поверхні характеризується її мікрорельєфом, який зазвичай представляє складне хаотичне чергування різноманітних виступів і западин. Вимірюють мікрорельєф за допомогою профілографи,які можуть виявляти нерівності приблизно до 1 мкм. Більш тонкі деталі виявляються іншими методами, зокрема за допомогою інтерференційних і електронних мікроскопів.

Гістерезис змочування викликається шорсткістю твердої поверхні, її забрудненням, а такожадсорбцією на ній газів. Чим чистіше поверхня твердого тіла, чим краще ока відшліфована, тим ближче величина крайового кута змочування до рівноважного значення, тим менше гістерезис змочування.

Гістерезис змочування викликається шорсткістю твердій поверхні, атакож адсорбцією на ній газів або деяких інших забруднень, які повинні ить витіснені або розчинені рідиною, перш ніж рідина вступить в контакт з твердою поверхнею. Чим чистіше поверхня твердого тіла, чим краще вона відшліфована, тим ближче величина крайовихкутів змочування до рівноважного значення, тим менше гістерезис змочування.

Як впливає неоднорідність і шорсткість твердих поверхонь на їх змочування та адгезію.

Можливість відриву із залишенням залишкової краплі зростає з розвитком шорсткостітвердої поверхні, що веде до утворення застійних областей.

Це й зрозуміло, оскільки основною причиною тертя Дерягин вважає молекулярну шорсткість твердих поверхонь. Переміщення таких поверхонь один щодо одного подібно переміщенню одногонапилка по поверхні іншого.

Фотографії поверхні зразків полімерних матеріалів після їх стирання по різних твердих поверхнях. Ковзання по вертикалі. Pатнер показав[25], Що утворення поперечних смуг сприяє збільшення еластичностіматеріалу та зменшення шорсткості твердій поверхні.

У формулі (1.185) dh - діаметр гирла поверхневої западини, на якій росте пухирець; цей діаметр приблизно дорівнює характерному розміру шорсткості твердій поверхні.

Однією з можливих причинвисокої здатності фосфатної плівки підвищувати адгезію наносимого на неї лакофарбового покриття є її високорозвинена шорсткість. Шорсткість твердої поверхні робить сильний вплив як на змочування, так і на роботу адгезії поверхневих покриттів.

Під тиском середовища та дією внутрішніх напружень поверхню гуми притискається до контртіла, деформуючись і копіюючи його поверхневі нерівності. У процесі ковзання шорсткості твердої поверхні багаторазово деформують поверхневий обсяг гуми.Складова тертя, викликаного подоланням опору цьому деформуванню, називається деформаційної. Крім двох основних видів тертя, в окремих випадках можуть виникати тертя різання, тертя внаслідок плас.

Зміна шорсткості поверхоньпозначається також на величині і механізмі зносу. Pанее вже зазначалося, що збільшення шорсткості твердої поверхні при зносі жорстких полімерів призводить до появи поздовжніх борозен пропахіванія і до абразивного механізму зносу. У ряді випадків спостерігаєтьсязмішаний характер зносу.

Отже, можливість відриву із залишенням залишкової краплі зростає із збільшенням розмірів краплі. Можливість відриву із залишковою краплею ще більше зростає з розвитком шорсткості твердої поверхні, сприяючоюутворенню застійних областей.

Отже, розглянуті нами залежності площі фактичного контакту від часу, швидкості, тиску та температури досить добре пояснюються на основі феноменологічних та молекулярно-кінетичних уявлень. Виведенітеоретичні закономірності вірні лише в першому наближенні, так як отримані для простих моделей, які не враховують спектр часів релаксації, надмолекулярних структури і шорсткість твердій поверхні. Порівняння з експериментом дає, однак, право вважати, щотеоретичні залежності якісно вірно відображають основні процеси, що визначають те чи інше. Нижче буде показано, що отримані закономірності можуть бути покладені в основу інтерпретації залежностей сили тертя від тиску і часу контакту.

Контакт двохідеально гладких параболічних поверхонь.

У зв'язку з введенням поняття про ге під радіусом частинок в формулах (1121) - (1124) та (1137) - (1140) слід розуміти ефективний радіус. На підставі цих формул слід очікувати зміни сили адгезії для різних значеньефективного радіусу. Ці зміни є результатом двох ефектів: збільшення або зниження адгезії за рахунок шорсткості твердої поверхні і зменшення сили адгезії у зв'язку зі скороченням числа точок безпосереднього контакту часток з поверхнею.

Параметри для розрахунку. При 6 0 має місце абсолютна змочуваність поверхні рідиною, при 9 л - абсолютна несмачиваемость. Прийнято вважати поверхню гідрофільної (смачиваемой), якщо дана рідина утворює на ній кут 9 (я /2); при в (я /2) поверхня вважається гідрофобною. У табл. 1.15 наведені значення 9 для деяких сполучень рідина - тверда речовина. Крайовий кут змочування вельми чутливий до таких важко контрольованим факторам, як шорсткість твердої поверхні, присутність на ній або в рідині сторонніх домішок, особливо поверхнево-активних речовин. Для окремих сполучень тверде тіло - рідина в певному інтервалі температур спостерігається залежність 9 від температури.

Ізотерми змочування алюмінію (при наявності окисної плівки водними розчинами спиртів від метилового (Ci до гексілового (С6. На кордоні з водою парафін володіє великою різницею полярностей; тому він абсолютно гідрофобний і і на ньому добре адсорбуються ПАР, розчинені у воді. У насиченому адсорбційному моношарі молекули ПАР орієнтуються вуглеводневими ланцюгами в сторону парафіну, що забезпечує гидрофилизации підкладки та інверсію змочування при певних концентраціях ПАР. Далі, поверхня парафіну зазвичай буває настільки гладкою, що гістерезисні явища, пов'язані з шорсткістю твердої поверхні, зводяться до мінімуму.

Крайовий кут змочування для різних сполучень рідина - тверда речовина. | Ділянка кордону розділу газу і рідини в полі тяжіння. При 0 0 має місце абсолютна змочуваність поверхні рідиною, при 9 п - абсолютна несмачиваемость. Прийнято вважати поверхню гідрофільної (смачиваемой), якщо дана рідина утворює на ній кут 0я /2; при 0я /2 поверхню вважається гідрофобною. В табл. 1.18 приведені значення 0 для деяких сполучень рідина - тверда речовина. Слід мати на увазі, що крайовий кут змочування вельми чутливий до таких важко контрольованим факторам, як шорсткість твердої поверхні, присутність на ній або в рідині сторонніх домішок, особливо поверхнево-активних речовин. Для окремих сполучень тверде тіло - рідина в певному інтервалі температур спостерігається залежність 0 від температури.