А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Шорсткість - ріжуча кромка

Шорсткість ріжучої кромки зазвичай більше середньої шорсткості на передній і задній поверхнях.

Наріст на різці (а й зміна переднього кута (б. Збільшення шорсткості ріжучої кромки і значнезатуплення різця призводять до збільшення наклепу. Глибина наклепу при роботі тупим різцем в 2 - 3 рази більше, ніж при роботі гострим різцем; оброблена поверхня виходить низької якості.

Висота шорсткостей ріжучої кромки (леза) також впливає намікрогеометрію обробленої поверхні, так як щербини леза копіюються безпосередньо на гребінцях обробленої поверхні, збільшуючи їх висоту. Ці шорсткості можуть бути основними при поздовжньому точінні з малими подачами, а також при поперечному (фасонном, див., наприклад, фіг.

Крім того, шорсткість ріжучої кромки може копіюватися на обробленій поверхні. При чистової обробки шорсткість поверхонь ріжучого інструменту повинна бути на один-два класи вище необхідної шорсткості деталі.

У доведених твердосплавних інструментів шорсткість ріжучої кромки складає до 2 - 3 мк при висоті гребінців на ріжучих поверхнях менше 1 мк. При обробці ця шорсткість копіюється на обробленій поверхні і при зменшенні подачі не змінюється.Шорсткість поверхні деталі стає рівною шорсткості ріжучої кромки інструменту.

Якщо заточку виробляти навіть щодо дрібнозернистим колом, то й тоді ріжуча кромка буде не прямолінійною, а пілообразной, причому шорсткість ріжучої кромкизазвичай у декілька разів більше шорсткості передньої і задньої поверхонь.

До них в основному відносяться швидкість різання, властивості оброблюваного металу, передній кут, смаза-кають-охолоджуюча рідина, пружні деформації поверхні, шорсткість ріжучоїкромки інструменту, знос інструменту.

При зносі різця до 0 5 - 1 мм по його задній поверхні вплив зносу на шорсткість незначно; однак більша величина зносу, що призводить до значного зростання шорсткості ріжучої кромки, величини Q і сил,діючих в процесі різання, може викликати збільшення висоти мікронерівностей обробленої поверхні, а при недостатній жорсткості системи СНІД привести і до вібрацій, значно погіршує мікрогеометрію обробленої поверхні (див. фіг.

Алмазна іельборові заточка інструментів забезпечує шорсткість обробленої поверхні з висотою нерівностей Ra в межах 002 - 004 мкм і радіус округлення ріжучих крайок 3 - 5 мкм без зазубрин і викришування. При цьому шорсткість ріжучої кромки практично така ж, як іна робочих поверхнях інструменту.

Схема мікропрофілю ріжучої кромки. Під зазубренностью розуміють викришування ріжучої кромки по передній поверхні в проекції на задню поверхню. При вимірі шорсткості ріжучих крайок на інструменті замість алмазної голкивикористовують спеціальні алмазні лопаточки.

Знос різального інструменту нерідко є причиною поганої чистоти обробленої поверхні отвору. Шорсткості оброблюваної поверхні обумовлюються шорсткістю ріжучої кромки, вібраціями в процесіобробки, наростом та іншими факторами. Зазвичай чистота обробленої поверхні на 1 - 2 класу нижче чистоти ріжучої кромки. З зносом чистота ріжучої кромки знижується на 2 - 3 класу, що призводить до відповідного збільшення шорсткостей на поверхні отвори.Добитися мінімальної величини зносу різального інструменту, вибрати геометричні параметри і вид матеріалу, режими різання, марку СОЖ, обладнання та оснащення можна тільки на основі глибокого знання фізико-хімічних явищ, що відбуваються на контактних поверхнях,які визначаються характером протікання пластичної деформації в зоні різання, мастильно-охолоджувальної середовищем і температурою.

Pежущая частина фрези лри обробці пластмас зношується переважно по задній поверхні з округленням ріжучої кромки. За ерезбільшення зносу змінюється геометрія ріжучої частини інструмента і шорсткість ріжучих крайок зуба. Збільшуються поверхню і тривалість контакту майданчики зносу по задній поверхні зуба фрези з обробленою поверхнею. Всі ці зміни підвищуютьтемпературу в зоні різання. Для експериментальної перевірки цього положення були проведені досліди по встановленню впливу зносу зуба фрези на температуру.

Вплив швидкості різання на ви.

Отрута впливають також періодичність наростообразованія (див. рис. 36 б) і сили тертя, завжди діють між задніми поверхнями інструменту та поверхнями заготовки, що призводять до розривів металу в поверхневих шарах. До них в основному відносяться швидкість різання, властивості оброблюваного металу, передній кут, мастильно-охолоджуюча рідина, пружні деформації поверхні, шорсткість ріжучої кромки інструменту, знос інструменту.

На мікрогеометрію обробленої поверхні впливає також знос різця по задній поверхні. При зносі різця до 0 5 - 1 мм це вплив незначний; однак більша величина зносу, що призводить до значного зростання шорсткості ріжучої кромки, величини р і сил, що діють в процесі різання, може викликати збільшення висоти мікронерівностей поверхні, а при недостатній жорсткості системи верстат - заготівля - інструмент - пристосування може привести і до вібрацій, значно погіршує чистоту обробленої поверхні (див. фіг.

Біля доведених твердосплавних інструментів шорсткість ріжучої кромки складає до 2 - 3 мк при висоті гребінців на ріжучих поверхнях менше 1 мк. При обробці ця шорсткість копіюється на обробленій поверхні і при зменшенні подачі не змінюється. Шорсткість поверхні деталі стає рівною шорсткості ріжучої кромки інструменту.

Pезультати порівняння експериментальних та розрахункових значень параметра шорсткості R. | Типова номограма для вибору режимів різання, що забезпечують необхідний параметр R. Велику групу шорсткуватих поверхонь складають поверхні, оброблені лезового інструменту. До них відносять поверхні, отримані точінням, фрезеруванням, свердлінням, струганням і іншими видами механічної обробки. Для цих видів механічної обробки джерелом шорсткості служать регулярні періодичні зміщення ріжучого інструменту, генеруючі такі ж регулярні нерівності. Тому при обробці поверхні лезового інструменту форму профілю нерівностей визначають формою вершини різального інструменту і кінематикою процесу різання. Крім геометричних факторів (подачі, форми ріжучої кромки і інших) на освіту нерівностей впливають фізико-механічні властивості оброблюваного матеріалу, його схема армування, швидкість різання, шорсткість ріжучих крайок інструмента і його знос, а також наявність МОР та інші фактори.