А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Електрозварювальна установка

Електрозварювальні установки являють собою сукупність функціонально пов'язаних між собою спеціальних електрозварювальних і загального призначення електротехнічних і механічних елементів, а також кабельних ліній,електропроводок, струмопроводів для зовнішніх з'єднань цих елементів. Всі пристрої, що використовуються для електрозварювальних установок, повинні бути виготовлені відповідно до затвердженої в установленому порядку технічної документації і відповідати чиннимстандартам.

Електрозварювальні установки по ступеню механізації на них технологічних операцій поділяються на установки, на яких ці операції виконуються вручну, установки напівавтоматичні (коли автоматично підтримується електричний режим зварювання, аінші операції виконуються вручну) і установки автоматичні.

Електрозварювальні установки повинні мати технічну документацію, що пояснює призначення агрегатів, апаратури і з'єднання електричних схем.

Електрозварювальні установки з багатопостовийджерелом зварювального струму повинні мати пристрій (автоматичний вимикач, запобіжники) для захисту джерела від перевантаження, а також комутаційний та захисний електричні апарати (апарат) на кожній лінії, що відходить до зварювального поста.

Електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена.

Електрозварювальні установки при систематичній зварюванні на них виробів масою більше 20 кг повинні бути обладнані відповідними підйомно-транспортними пристроями для полегшення установки ітранспортування зварюваних виробів.

Електрозварювальна установка (зварювальний трансформатор, агрегат, перетворювач) повинні мати паспорт, інструкцію по експлуатації та інвентарний номер, під яким вона записана в журналі обліку і періодичних оглядів.

Електрозварювальні установки повинні мати технічну документацію, що пояснює призначення агрегатів, апаратури, приладів, і електричні схеми.

Електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена.

Електрозварювальні установки повиннізадовольняти вимогам інших глав Правил у тій мірі, в якій вони не змінені цією главою.

Електрозварювальні установки по ступеню механізації на них технологічних операцій поділяються на установки, на яких ці операції виконуються вручну, установкинапівавтоматичні (коли автоматично підтримується електричний режим зварювання, а інші операції виконуються вручну) і установки автоматичні.

Електрозварювальні установки включаються в електромережу тільки за допомогою пускових пристроїв.

Електрозварювальні установки з багатопостові джерела зварювального струму повинні мати пристрій (автоматичний вимикач, запобіжники) для захисту джерела від перевантаження, а також комутаційний та захисний електричні апарати (апарат) на кожній лінії,що відходить до зварювального поста.

Електрозварювальні установки, в яких за умовами електротехнологічного процесу не може бути виконане заземлення (за-нуленіе) згідно 7.6.25 а також переносні і пересувні електрозварювальні установки, заземлення (занулення)обладнання яких представляє значні труднощі, повинні бути забезпечені пристроями захисного відключення (ем.

Електрозварювальні установки при систематичній зварюванні на них виробів масою більше 20 кг повинні бути обладнані відповіднимипідйомно-транспортними пристроями для полегшення установки і транспортування зварюваних виробів.

Електрозварювальні установки, їх монтаж і розташування повинні відповідати вимогам ПУЕ та ГОСТ 12.2.003 - 74 ССБТ.

Електрозварювальні установки,застосовуються для зварювання в особливо небезпечних умовах (усередині металевих ємностей, у трубопроводах, колодязях, тунелях, в казанах, на понтонах, при зовнішніх роботах), а також електрозварювальні установки, призначені для роботи в приміщеннях з підвищеною небезпекою імають струм холостого ходу вище 36 в, повинні бути оснащені пристроями автоматичного відключення напруги холостого ходу або обмеження її до напруги 12 в с витримкою часу не більше 0 5 сек.

Електрозварювальні установки з багатопостові джерела зварювальногоструму повинні мати пристрій для захисту джерела від перевантаження (автоматичний вимикач, запобіжники), а також комутаційний та захисний електричні апарати на кожній лінії, що відходить до зварювального поста.

Електрозварювальні установки, їх монтаж ірозташування повинні відповідати вимогам ПУЕ та ГОСТ 12.2.003 - 74 ССБТ.

Електрозварювальна установка на час роботи повинна бути заземлена.

Електрозварювальні установки повинні задовольняти вимогам інших глав Правил у тій мірі, в якій вони не зміненіцією главою.

Електрозварювальні установки являють собою сукупність функціонально пов'язаних між собою спеціальних електрозварювальних і загального призначення електротехнічних і механічних елементів, а також кабельних ліній, електропроводок,струмопроводів для зовнішніх з'єднань цих елементів.

Електрозварювальні установки повинні мати технічну документацію, що пояснює призначення агрегатів, апаратури і з'єднання електричних схем.

Електрозварювальні установки повинні бути обладнанірегулятором зварювального струму. Для вказівки величини струму в зварювального кола повинен бути амперметр або шкала на регуляторі струму.

Електрозварювальні установки повинні мати технічну документацію, що пояснює призначення агрегатів, апаратури і з'єднання електричнихсхем.

Електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена.

Електрозварювальні установки повинні задовольняти вимогам інших глав Правил у тій мірі, в якій вони не змінені цією главою.

Електрозварювальні установки, розташованінад землею або перекриттям на висоті більше 1 м, повинні бути обладнані освітленими робочими майданчиками з настилом, драбинами і поручнями.

Електрозварювальні установки по ступеню механізації на них технологічних операцій поділяються на установки, на яких ціоперації виконуються вручну, установки напівавтоматичні (коли автоматично підтримується електричний режим зварювання, а інші операції виконуються вручну) і установки автоматичні.

Електрозварювальні установки з багатопостові джерела зварювальногоструму повинні мати пристрій (автоматичний вимикач, запобіжники) для захисту джерела від перевантаження, а також комутаційний та захисний електричні апарати (апарат) на кожній лінії, що відходить до зварювального поста.

Електрозварювальні установки присистематичної зварюванні на них виробів масою більше 20 кг повинні бути обладнані відповідними підйомно-транспортними пристроями для полегшення установки і транспортування зварюваних виробів.

Електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бутизаземлена. Забороняється користуватися заземленням одного апарату для заземлення іншого.

Електрозварювальні установки, призначені для зварювання в особливо небезпечних умовах (усередині металевих ємностей, у трубопроводах, при зовнішніх роботах), повинні бути оснащеніпристроями автоматичного відключення напруги холостого ходу або обмеження його.

Електрозварювальні установки забезпечують пусковими і регулювальними реостатами, вимірювальними приладами, схемами та інструкціями.

Електрозварювальні установки якприймачі діляться на установки, що працюють на змінному та постійному струмі. Технологічно зварювання ділиться на дугову і контактну, за способом виробництва робіт - на ручну і автоматичну.

Електрозварювальні установки повинні задовольняти вимогам інших главПравил у тій мірі, в якій вони не змінені цією главою.

Електрозварювальні установки являють собою сукупність функціонально пов'язаних між собою спеціальних електрозварювальних і загального призначення електротехнічних і механічних елементів, а такожкабельних ліній, електропроводок, струмопроводів для зовнішніх з'єднань цих елементів. Всі пристрої, що використовуються для електрозварювальних установок, повинні бути виготовлені відповідно до затвердженої в установленому порядку технічної документації і відповідатидіючим стандартам.

Електрозварювальні установки по ступеню механізації на них технологічних операцій поділяються на установки, на яких ці операції виконуються вручну, установки напівавтоматичні (коли автоматично підтримується електричнийрежим зварювання, а інші операції виконуються вручну) і установки автоматичні.

Електрозварювальні установки з багатопостові джерела зварювального струму повинні мати пристрій (автоматичний вимикач, запобіжники) для захисту джерела від перевантаження, а також комутаційний та захисний електричні апарати (апарат) на кожній лінії, що відходить до зварювального поста.

Електрозварювальні установки як приймачі діляться на установки, що працюють на змінному та постійному струмі. Технологічно зварювання ділиться на дугову і контактну, за способом виробництва робіт - на ручну і автоматичну.

Електрозварювальні установки при систематичній зварюванні на них виробів масою більше 20 кг повинні бути обладнані відповідними підйомно-транспортними пристроями для полегшення установки і транспортування зварюваних виробів.

Електрозварювальні установки повинні мати технічну документацію, що пояснює призначення агрегатів, апаратури і з'єднання електричних схем.

Електрозварювальна установка на час роботи повинна бути заземлена.

Електрозварювальні установки (стаціонарні та пересувні) і зварювані предмети при проведенні зварювальних робіт повинні бути заземлені.

Електрозварювальні установки повинні бути захищені запобіжниками з боку мережі живлення. Включення установок в електромережу слід виконувати тільки за допомогою пускових пристроїв. У пересувних електрозварювальних установках для підключення їх до мережі необхідно передбачити блокування рубильника, що виключає можливість приєднання і від'єднання дроту від затискачів, коли останні перебувають під напругою. Включати в електромережу і відключати від неї електрозварювальні установки, а також ремонтувати їх повинні тільки електромонтери. Забороняється ці операції проводити зварювальникам.

Електрозварювальні установки повинні включати в електромережу і відключати від неї, а також ремонтувати тільки електромонтери. Виконувати ці операції зварювальникам забороняється.

Електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена.

Електрозварювальні установки, їх монтаж і розташування повинні відповідати вимогам ПУЕ та ГОСТ 12.2.003 - 74 ССБТ.

Електрозварювальні установки з багатопостові джерела зварювального струму повинні мати пристрій для зашиті джерела від перевантаження (автоматичний вимикач, запобіжники), а також комутаційний та захисний електричні апарати на кожній лінії, що відходить до зварювального поста.

Електрозварювальні установки повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою пускових пристроїв.