А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Електродинамічний збудник - коливання

Електродинамічний збудник коливань має подвійний запас по збудливою силі так, що його максимальна сила становить не більше 004 від максимальної величини відтворної гармонійної сили.

Електродинамічний збудник коливань. Електродинамічний збудник коливань включає в себе магнітну систему, рухливу систему, пружні елементи, систему харчування, управління і контролю.

Машина МДУ-5 для випробувань на втому при одночасномувпливі навантажень високої і низької частоти. Електродинамічний збудник коливань у випробувальних машинах часто застосовують у поєднанні зі збудниками коливань інших типів для створення комбінованих навантажень на випробуваний зразок.

Схеми ЕСВ,застосовувані в випробувальних машинах. Електродинамічні збудники коливань (ЕДВ) - створюють змінну силу в результаті взаємодії провідника, по якому протікає змінний струм з постійним магнітним полем. ЕДВ мають широкий діапазон робочих частот, вониздатні створювати як статичні сили, так, і змінні, що змінюються відповідно до зміни змінного струму, що підводиться до обмоток рухомої системи.

Електродинамічний збудник коливань має подвійний запас по збудливою силі так, що йогомаксимальна сила, становить не більше 004 від максимальної величини відтворної гармонійної сили.

Машина МДУ-5 для випробувань на втому при одночасному впливі навантажень високої і низької частоти. Електродинамічний збудник коливань ввипробувальних машинах часто застосовують у поєднанні зі збудниками коливань інших типів для створення комбінованих навантажень на випробуваний зразок.

Схеми ЕСВ, застосовувані в випробувальних машинах. Електродинамічні збудники коливань (ЕДВ) створюютьзмінну силу в результаті взаємодії провідника, по якому протікає змінний струм з постійним магнітним полем. ЕДВ мають широкий діапазон робочих частот, вони здатні створювати як статичні сили, так, і змінні, що змінюються відповідно дозміною змінного струму, що підводиться до обмоток рухомої системи.

Схема машини МВЛ-4 для випробувань лопаток турбін на втому. | Динамічні похибки силовимірювача машини МВЛ-4. Піч встановлена ??на напрямних над електродинамічних збудникомколивань і складається з двох половин, які можуть відкочуватися вліво і вправо по відношенню до динамометра. У правій половині печі на рівні випробуваної лопатки влаштовані оглядові вікна, захищені кварцовими стеклами.

Структурна схема віброзбуджувача.

Такимчином, найпростіша динамічна модель електродинамічного збудника коливань являє собою замкнуту лінійну систему третього порядку з негативним зворотним зв'язком по швидкості.

Структурна схема віброзбуджувача. Таким чином, найпростішадинамічна модель електродинамічного збудника коливань являє собою замкнуту лінійну систему третього порядку з негативним зворотним зв'язком по швидкості.

Pезонансная установка з електродинамічних збудником коливань для випробувань навтома. На рис. 48 представлена ??резонансна машина з електродинамічних збудником коливань для випробувань на втому, розроблена в ІСП АН Латвійської ССP.

Схема машини МВЛ-4 для випробувань лопаток турбо ял втому. Машина МВЛ-4 забезпечена електричноюпічкою, яка встановлена ??на напрямних над електродинамічних збудником коливань і складається з двох половин, що відкриваються вліво і вправо по відношенню до динамометра. У правій половині печі на рівні випробуваної лопатки влаштовані оглядові вікна, захищенікварцовими стеклами.

Вібраційні стенди з електродинамічних збудником. В даний час для вібраційних випробувань матеріалів використовуються вібраційні стенди, наприклад, типів ВЕДС-10 ВЕДС-100 ВЕДС-200 з електродинамічних збудником коливань. Цифра впозначенні типу відповідає максимальному амплітудному значенням штовхає сили.

На рис. 11.5.12 показана схема установки типу МВЛ-4 для випробування лопаток турбін на втому. Електродинамічний збудник коливань ЕДВ-2 має - підвіску рухомої системи,виконану на двох рознесених у вертикальному напрямку фасонних прорізних мембранах. Мембрани виготовлені із сталі ЗОХГСА товщиною 4 мм і забезпечені покриттям, демпфирующим їх власні коливання. Таке виконання підвіски забезпечує необхідну жорсткість убічних напрямках для сприйняття реакції ot згинального моменту, що навантажує випробувану лопатку.

Схема випробувань на втому при згині на електродинамічному стенді. На рис. 45 зображена схема установки типу МВЛ-4 для випробування лопаток турбін на втому.Електродинамічний збудник коливань ЕДВ-2 має підвіску рухливої ??системи - виконану на двох рознесених у вертикальному напрямку фасонних прорізних мембранах. Мембрани виготовлені із сталі ЗОХГСА товщиною 4 мм і забезпечені покриттям, демпфирующим їхвласні коливання. Таке виконання підвіски забезпечує необхідну жорсткість в бічних напрямках для сприйняття реакції від згинального моменту, що навантажує випробувану лопатку.

На рис. 45 зображена схема установки типу МВЛ-4 для випробування лопатоктурбін на втому. Електродинамічний збудник коливань ЕДВ-2 має підвіску рухомої системи, виконану на двох рознесених у вертикальному напрямку фасонних прорізних мембранах. Мембрани виготовлені, зі сталі ЗОХГСА товщиною 4 мм і забезпечені покриттям,демпфирующим їх власні коливання. Таке виконання підвіски забезпечує необхідну жорсткість в бічних напрямках для сприйняття реакції від згинального моменту, що навантажує випробувану лопатку.

На рис. 44 показана схема випробувань на втому наелектродинамічному вібростенді. Випробуваний зразок 2 (заклепкові з'єднання) закріплений на столі /електродинамічного збудника коливань вібростенда.

Схеми машин для випробувань на вигин з еластичним непрямим (а і S, а також з еластичним прямим (в-ева-вантаженим.

На рис. 7 в і г зображені динамічні схеми при збудженні коливань шляхом докладання змінної сили до вільного кінця зразка або до якоря, укріпленому на цьому кінці, а на рис. 7 д і е динамічні схеми при збудженні коливань через датчикзгинального моменту. Під тз мається на увазі маса якоря електромагнітного збудника коливань і кріпильних пристроїв для датчика згинального моменту або маса рухомої системи електродинамічного збудника коливань і кріпильних пристроїв датчика згинальногомоменту, або маса аналогічних за призначенням деталей при використанні збудників коливань інших типів.

На рис. 7 в і г зображені динамічні схеми при збудженні коливань шляхом докладання змінної сили до вільного кінця зразка або до якоря,укріпленому на цьому кінці, а на рис. 7 д і е динамічні схеми при збудженні коливань через датчик згинального моменту. Під т3 мається на увазі маса якоря електромагнітного збудника коливань і кріпильних пристроїв для датчика згинального моменту або масарухомої системи електродинамічного збудника коливань і кріпильних пристроїв датчика згинального моменту, або маса аналогічних за призначенням деталей при використанні збудників коливань інших типів.

Для порушення коливань в установці використовуютьелектродинамічний збудник. Рухома котушка збудника з'єднана з інерційною масою. У ланцюг рухомої котушки включений вимірювач змінного струму класу 0 2 проградуйований в одиницях збудливою сили, так як для електродинамічного збудникаколивань залежність між струмом збудження і развиваемой силою лінійна.

Для порушення коливань в установці використовують електродинамічний збудник. Рухома котушка збудника з'єднана з інерціонюй масою. У ланцюг рухомої котушки включенийвимірювач змінного струму класу 0 2 переписати в одиницях збудливою сили, так як для електродинамічного збудника коливань залежність між струмом збудження і развиваемой силою лінійна.

Pазработана[154]електродинамічна установка длявипробування на втому лопаток турбін та компресорів в умовах високих температур. Pазновідностью електромагнітної установки для випробування лопаток є випускається в ЧССPмашина Турбо. Створена многообразцовая електромагнітна машіна148 для випробування на втомулопаток при одночасному статичному розтягу в умовах високих температур і спеціальних середовищ, а також установка 14Е для випробування на втому диска турбіни з укріпленими на ньому лопатками з електродинамічних збудником коливань.

Схема машини МВЛ-5. Нарис. 47 зображена схема машини МВЛ-5 для випробування на втому лопаток турбін. Конструкція динамометра аналогічна конструкції динамометра машини МВЛ-4. На другий вхід схеми порівняння автоматичного регулятора надходить сигнал з програматора 13 режиму випробувань. Сигнал з виходу автоматичного регулятора збуджує підсилювач 10 с встановленою потужністю 100 кВА, який живить рухому котушку електродинамічного збудника коливань.

Pезонансная установка з електродинамічних збудником коливань для випробувань на втому. Другий кінець зразка затискають в захоплення 7 розташований на пружному елементі датчика 8 сили, що має тензорезисторні перетворювачі. Датчик сили і реєструюча апаратура 15 утворюють динамометр для вимірювання змінних сил, діючих на випробуваний зразок. Датчик сили 8 укріплений на інерційному елементі 10 з великою масою. До інерційному елементу прикріплено п'єзоелектричний датчик //віброприскорення. Сигнал з датчика прискорення подається на блок 18 управління, що входить в комплект вібростенда ВЕДС-100. Цей лок містить вимірювач віброприскорення, задає генератор зі скануванням частоти і систему автоматичної підтримки заданого віброприскорення. Вихідний сигнал з блоку 18 надходить на вхід підсилювача 21 потужності, що живить через резистор 14 рухому котушку електродинамічного збудника коливань. Машина працює в режимі прямого еластичного навантаження на резонансній частоті, яка визначається жорсткістю випробуваного зразка.

Другий кінець зразка затискають в захоплення 7 розташований на пружному елементі датчика 8 сили, що має тензорезисторні перетворювачі. Датчик сили і реєструюча апаратура 15 утворюють динамометр для вимірювання змінних сил, діючих на випробуваний зразок. Датчик сили 8 укріплений на інерційному елементі 10 з великою масою. До інерційному елементу прикріплено п'єзоелектричний датчик //віброприскорення. Сигнал з датчика прискорення подається на блок 18 управління, що входить в комплект вібростенда ВЕДС-100. Цей блок містить вимірювач віброприскорення, задає генератор зі скануванням частоти і систему автоматичної підтримки заданого віброприскорення. Вихідний сигнал з блоку 18 надходить на вхід підсилювача 21 потужності, що живить через резистор 14 рухому котушку електродинамічного збудника коливань. Машина працює в режимі прямого еластичного навантаження на резонансній частоті, яка визначається жорсткістю випробуваного зразка.