А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Електродинамічна стійкість

Електродинамічна стійкість для випадку, коли струм протікає тільки в одного ланцюга і коли струм короткого замикання протікає в протилежному напрямку по обом гілкам.

Електродинамічна стійкістьтакого трансформатора заводом не нормується, оскільки вона визначається механічною міцністю шин і їх кріпленням. Тому відрізок шин, пропускаються через трансформатор струму, повинен мати невелику довжину (для зменшення електродинамічних сил) і надійнекріплення за допомогою опорних ізоляторів.

Електродинамічна стійкість характеризується максимальним (амплітудним) значенням струму короткого замикання, який апарат витримує у ввімкненому положенні без пошкоджень, що перешкоджають його подальшійсправній роботі.

Електродинамічна стійкість апаратів характеризується заводами-виробниками максимально допускаються струмом /макс (амплітудне значення), званим також струмом електродинамічної стійкості який не повинен бути перевершений у будь-якихумовах експлуатації апарату.

Графік нагріву тин при короткочасному дії струму. Висока електродинамічну стійкість токопро-водов універсальних вимикачів і спеціальних селективних вимикачів досягається різними шляхами.

Трансформаториструму. Підвищеної електродинамічної стійкості відповідає буква У. Вбудовані трансформатори струму позначають буквами ТБ.

Електродинамічну стійкість визначають коефіцієнтом дин /уд /1/2 /н, який також повинен бути менше даних по каталогу.

Електродинамічну стійкість електроапаратів характеризують максимально допустимим струмом динамічної стійкості гд.

Умови аивора виклкшаідц. Електродинамічну стійкість вимикача визначають граничний, 6 ВЙЗЧ9Й СШ-метричну струм /дин.

Електродинамічної стійкістю називають здатність апаратів, струмопровідних частин та ізоляторів протистояти механічним зусиллям, що виникають при протіканні ударного струму короткого замикання.

Крива змін струму короткого замикання. Електродинамічноїстійкістю називають здатність апаратів, струмопровідних частин та ізоляторів протистояти механічним зусиллям, що виникають при протіканні ударного струму короткого замикання.

Електродинамічної стійкістю контактів називається їх здатністьпропускати великі струми, не розмикаючи під дією електродинамічних зусиль і не знижуючи значно контактного натискання.

Електродинамічної стійкістю апарату називається його спроможність протистояти силам, що виникають при проходженні струмів короткогозамикання.

Електродинамічної стійкістю апарату називається його спроможність протистояти силам, що виникають при протіканні струмів короткого замикання.

Підвищення електродинамічної стійкості при замиканні контакту може бути досягнутовиконанням пальцевого контакту, як показано на рис. 7 - 14 м. Тут пружини перебувають у напруженому стані ще до моменту зіткнення ножа з пальцями. Це досягається установкою розпірних трубок. Зовні пальців знаходяться сталеві пластини 10 створюючімагнітний замок (див. гл.

Конструктивна схема автомата серії АС. Струм електродинамічної стійкості їх становить 52 - 62 ка, а термічна стійкість визначається значеннями від 60 - Ю6 до 140106 а2 - сек. Автомати серії AM можуть відключати граничні струми до 50 ка.Електродинамічна стійкість автомата серії AM на 2500 а визначається максимальним значенням струму в 120 ка, термічна стійкість дорівнює 3 - Ю9 а2 - сек.

Pасчет електродинамічної стійкості показав, що на конструкцію струмопроводу впливає сила струму КЗ

Струмелектродинамічної стійкості апарату може бути більше максимально можливого струму ланцюга в місці установки апарату за відсутності самого апарату.

Полюс роз'єднувачаPВК-Ю /3000. Підвищенню електродинамічної стійкості контактів сприяють сталевіпластини 5 які разом з чавунними контактодержателямі утворюють магнітний замок.

Pасчет електродинамічної стійкості струмопроводу передбачає також визначення сил взаємодії між окремими проводами кожної фази струмопроводу при проходженніструму короткого замикання.

Підвищення електродинамічної стійкості контактних систем автоматів може бути досягнуто застосуванням електродинамічної компенсації відкидали зусиль. Застосовувана в багатьох конструкціях електромагнітна компенсаціявідкидали електродинамічних сил в контактах виявляється малодійовими при струмах короткого замикання понад 20 - 25 ка. Електромагнітна система компенсатора (див. рис. 4 - 23 в) при струмах 10 - 25 ка насичується до межі, і компенсує зусилля не зростає з ростомструму, в той час як електродинамічна відкидаються сила продовжує зростати пропорційно квадрату струму. Масляний демпфер не дає належної компенсації відкидали електродинамічних сил. При електродинамічної компенсації (див. рис. 4 - 23 д) компенсуючезусилля також зростає пропорційно квадрату струму, і систему можна виконати так, що компенсуюча сила буде завжди перевершувати відкидати силу.

Підвищення електродинамічної стійкості контактних систем автоматів може бути досягнуто застосуваннямелектродинамічної компенсації відкидали зусиль. Застосовувана в багатьох конструкціях електромагнітна компенсація електродинамічних сил в контактах виявляється малодійовими при струмах короткого замикання понад 20 - 25 ка. Електромагнітна системакомпенсатора (див. рис. 4 - 35 в) при струмах 10 - 25 ка насичується до межі і компенсує зусилля не зростає з ростом струму, в той час як електродинамічна відкидаються сила продовжує зростати пропорційно квадрату струму. Масляний демпфер не дає належноїкомпенсацій відкидали електродинамічних сил. При електродинамічної компенсації (див. рис. 4 - 35 д) компенсуюче зусилля також зростає пропорційно квадрату струму, і систему можна виконати так, що компенсуюча сила буде завжди перевершувати відкидатисилу.

На електродинамічну стійкість можна не перевіряти апарати, захищені плавкими запобіжниками з номінальним струмом до 60 а включно, а токоогранічі-кають запобіжниками (гл.

Епюри електричних.

Під електродинамічноїстійкістю розуміють звичайно здатність апарату або шинних конструкції протистояти короткочасним зусиллям, що виникають при протіканні струмів оскільки

При розрахунку електродинамічної стійкості необхідно знати силу Я, що розриває виток.

При розрахункуелектродинамічної стійкості необхідно знати силу FQ, що розриває виток.

За умовами електродинамічної стійкості ГЗК короткого замикання рекомендується, як було азано, шини розташовувати один по відношенню до одного ними сторонами, що зазвичай відповідаєкріпленню н на ізоляторах плазом.

При розрахунку електродинамічної стійкості необхідно знати силу Fq, що розриває виток.

Для отримання електродинамічної стійкості контактів необхідно створювати відповідні контактні тиску. З ростом струмузростає натискання контактів і зусилля, необхідне для включення.

Крім підвищення електродинамічної стійкості контактів, магнітний притиск створює більш сприятливі умови для втягування дуги у вузькі щілини решітки. Електродинамічні сили між струмом внерухомому контакті 6 без урахування додаткової шини 4 і струмом в дузі перешкоджають її втягуванню в решітку. Магнітне поле, створюване струмом у шині 4 в значній мірі компенсує поле, створюване струмом у нерухомому контакті, і тим самим дуже небагато зменшуєсилу, що прагне виштовхнути дугу з камери.

Загальний вигляд вимикача типу ВМ-35. Для підвищення електродинамічної стійкості верхнього нерухомого контакту застосований електромагнітний замок, який діє на принципі взаємодії двох струмів, що протікають впротилежних напрямках.

Варіанти включення реле струму (або відповідно приладів для визначення розрахункової довжини проводів при установці трансформаторів струму. Перевірка на зовнішню електродинамічну стійкість трансформаторів струму виробляється шляхомвизначення і порівняння розрахункового зусилля з допустимим зусиллям, припадає на головку ізолятора трансформатора струму, що має більше плече. Зовнішня динамічна стійкість перевіряється тільки у шинних і многовіт-кових трансформаторів струму.

Комутаційназдатність і електродинамічну стійкість вимикачів в системі власних потреб повинні бути визначені з урахуванням підживлення місця замикання від електродвигунів 6 кв, складових основне навантаження трансформатора. Pасчетние умови відповідають найбільшважкого режиму, коли робочий трансформатор блоку замінений більш потужним резервним трансформатором і місце пошкодження підживлюють електродвигуни двох і навіть трьох полусекцій.

Приклади виконання електродинамічної і електромагнітної компенсаціїелектродинамічних сил. P- Контактне натискання. F1 - відкидають сили. Fz - компенсуючі сили. З точки зору електродинамічної стійкості остання система є найменш стійкою.

Перевірка шинопровода на електродинамічну стійкість виробляєтьсяале величині максимального струму КЗ

Парні контакти мають підвищену електродинамічну стійкість.

Ніж роз'єднувача рубає і поворотного типів з шарнірним елементом. Підвищення номінального струму і електродинамічної стійкості роз'єднувачанеминуче призводить до збільшення контактного тиску. Збільшене контактний тиск призводить до сильного стирання контактних поверхонь, особливо якщо вони мають гальванічні покриття, і до значного збільшення зусиль, необхідних для відключення і включенняроз'єднувача. Остання обставина змушує збільшувати механічну прочіость всіх ланок роз'єднувача і потужність його приводу.

Pасчет гнучкого струмопроводу на електродинамічну стійкість виконується в наступному обсязі: визначають імпульси силміж фазами та між проводами розщепленої фази в режимі короткого замикання; можливе відхилення фаз при двофазних коротких замиканнях, число міжфазних і внутріфазних розпірок, встановлюваних в прольотах струмопроводу для забезпечення динамічної стійкості,перевіряють міцність конструктивних елементів.

Варіанти включення реле струму (або відповідно приладів для визначення розрахункової довжини проводів при установці трансформаторів струму. Перевірка трансформаторів струму на електродинамічну стійкістьтрансформатора струму зазвичай характеризують відношенням гн.

Якщо розглянуті вище способи підвищення електродинамічної стійкості виявляються недостатніми, то додаткове підвищення контактного натискання при проходженні струму короткого замикання вконтактних системах роз'єднай-лей може бути досягнуто застосуванням спеціальних пристроїв, званих магнітними замками. Сила, створювана магнітним замком при проходженні струму короткого замикання, спрямована проти електродинамічної сили звуження.

У таблицінаведені значення струмів електродинамічної стійкості роз'єднувачів типуPВК за умови, що відстань а між осями сусідніх полюсів роз'єднувача і відстань /між осями опорного ізолятора роз'єднувача та найближчого до нього опорного ізолятора шинискладають: для роз'єднувачів типівPВК-10/3000 та 10/4000 а 500 мм і /500 мм, для роз'єднувача типуPВК-Ю /5000 а 600 мм і /550 мм, для роз'єднувачів типівPВК-20/500020/6000 та 20/7000 А700 мм, /850 мм. При менших значеннях а й великих значеннях /величина струму електродинамічної стійкості роз'єднувача знижується. Відповідні дані наводяться в каталогах або інформаційних матеріалах заводів.

Попарне застосування пальцевих контактів підвищує електродинамічну стійкість, так як протікає по обом пальцях струм одного напрямку змушує їх притягатися один до одного, компенсуючи (частково або повністю), електродинамічні сили відштовхування, що виникають у місці переходу струму з ножа на палець.

Обраний здвоєний реактор слід перевірити па електродинамічну стійкість. У табл. 5 - 15 наведені основні дані для вибору і перевірки здвоєних реакторів.

Для перевірки апаратів і провідників на електродинамічну стійкість необхідно визначити найбільші розрахункові значення в розглянутій ланцюга: повного струму к. Для вибору вимикача визначають чинне (ефективне) значення /у в момент розмикання ду-гогасітелишх контактів вимикача або розрахунковий відключається струм /від.

Для трансформаторів струму типів ТИФ і ТПФУ електродинамічну стійкість вказана для всіх трансформаторів з первинним струмом 20 а і більш. Трансформатори струму на номінальні струми нижче Л а мають меншу електродинамічну стійкість.

Методи і приклади проведення розрахунків по визначенню електродинамічної стійкості шип і апаратів наведені в гл.

Для перевірки апаратури і токовед-щих шин на електродинамічну стійкість визначаються ударні струми зовнішнього і внутрішнього оскільки Величина ударного струму може служити також для оцінки можливості виходу з ладу тиристорів при порівнянні її з амплітудою допустимого для них полусінусоідального струму тривалістю 10 мс. Ця амплітуда для найбільш поширених тиристорів ВКДУ-150 і ТЛ-150 дорівнює 2000 А.

Характерні приклади виникнення електродинамічних сил.

Здатність апарату протидіяти руйнівним електродинамічних силам прийнято називати електродинамічної стійкістю. Кількісно її характеризує струм, який можна пропустити через апарат без появи механічних пошкоджень або зварювання контактів.

Однак, повторно-короткочасний режим навантаження накладає додаткові вимоги щодо електродинамічної стійкості конструкції і здатності витримувати перенапруги.