А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Економіко-географічні умови

Економіко-географічні умови дозволяють найбільш успішно формувати територіально-виробничий комплекс на базі розвитку взаємопов'язаних промислових вузлів, комбінатів, об'єднань та окремихпідприємств, що мають єдині допоміжні та обслуговуючі виробництва, єдині комунальні та транспортні господарства.

Природно-кліматичні і економіко-географічні умови будівництва в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостяххарактеризуються рядом специфічних особливостей. Внаслідок цього способи визначення цін на будівельну продукцію в цих районах істотно відрізняються від методів, прийнятих на території іншої частини країни, де застосовуються Єдині районні одиничні розцінки.Так, в IV частини СНіП передбачені кошторисні норми на земляні, буровибухові та пальові роботи, здійснювані в умовах вічної мерзлоти.

При визначенні розмірів зазначених платежів враховуються економіко-географічні умови, розмір ділянки надр, види кориснихкопалин, ступінь геологічної вивченості території та ступінь ризику. Платежі стягуються у вигляді разових і (або) регулярних внесків.

При визначенні розмірів зазначених платежів враховуються економіко-географічні умови, розмір ділянки надр, види кориснихкопалин, ступінь геологічної вивченості території та ступінь ризику.

При визначенні розмірів зазначених платежів враховуються економіко-географічні умови, розмір ділянки надр, види корисних копалин, ступінь геологічної вивченості території таступінь ризику. Платежі стягуються у вигляді разових і (або) регулярних внесків.

Як відзначають експерти, основними факторами, що впливають на визначення розміру податків, які стягуються за проведення пошукових і розвідувальних робіт, розробку надр та видобуток корисних копалин,як і раніше залишаються економіко-географічні умови, розмір ділянки надр, види корисних копалин, ступінь геологічної вивченості території та ризик.

Використання територіальних показників кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і даних,характеризують структуру та рівень кошторисних витрат по районам країни, дозволяє розглядати кошторисні ціни, що діють в області, краї, республіці, не лише як автономну величину, яка відображатиме певні економіко-географічні умови даного району, але і якланку загальної системи кошторисного нормування і ціноутворення.

Pегіональние особливості характеризуються сильною заболоченістю території (до 70%), нерозвиненою транспортною мережею комплексу, сильними морозами, відсутністю кваліфікованої робочої сили на місцях,віддаленістю родовищ від промислових зон, слабо розвиненою соціальною і виробничою інфраструктурою. Несприятливі природні та економіко-географічні умови подовжують інвестиційний цикл, значно збільшують капіталомісткість видобувних галузей,підвищують собівартість видобутку і транспорту вуглеводневої сировини.

Перелік виробничих об'єктів газодобувної промисловості визначається в основному технологією процесу видобутку і складом газу. Відоме значення мають також економіко-географічніумови виконання робіт. Так, на прикладі облаштування Шатликского і Уренгойського родовищ (табл. 4.3) чітко проявляється специфіка районів.

Місячні витрати (1 і постачання (2 вугілля на електростанціях загального користування (1970 р. | Місячні витрати. При виборі видупалива (паливної бази) для конкретної електростанції враховується (за умовами паливно-енергетичного балансу) забезпеченість ресурсами на весь термін використання енергетичної установки. Враховуються також хімічний склад і фізичні властивості палива,економіко-географічні умови розташування родовища палива (віддаленість від залізничних і водних шляхів сполучення, наявність трудових ресурсів, кліматичні умови тощо

Наведені вище територіальні показники кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт містять комплексну оцінку сформованого рівня кошторисів них норм і цін по областях, краях, автономним, союзним республікам і економічним районам. При цьому слід мати на увазі, що зазначені територіальні показники враховують усереднені економіко-географічні умови районів, причому лише в тій мірі, в якій вони знайшли відображення в кошторисних нормах і цінах. Це означає, що відмінності в матеріально-речовій структурі будівництва, використання в тому чи іншому районі проектів з різними технічними характеристиками (наприклад, панельний або цегляний будинку, будівлі з залізобетонним або сталевим каркасом) у величині територіального показника відбиття не отримали.

НІПІоргнефтегазстроем були розроблені Карти умов будівництва . За їх допомогою проаналізована багатофакторна система показників, що характеризують зовнішні по відношенню до сфери будівництва інженерно-геологічні, гідрометеорологічні та економіко-географічні умови.

Pегулярние платежі за користування надрами включають в себе платежі за пошуки, розвідку родовищ корисних копалин та користування надрами в інших цілях.Pазмери регулярних платежів за користування надрами визначаються в залежності від ряду факторів, таких, як економіко-географічні умови; розмір ділянки надр; вид корисної копалини; тривалість робіт; ступінь геологічної вивченості території; ступінь ризику. До збірки включено наказ Міністерства природних ресурсівPРосійсько Федерації від 5 вересня 2002 р. № 558 Про введення в дію Методичних рекомендацій щодо встановлення геолого-географічних критеріїв обгрунтування конкретних розмірів ставок регулярних платежів за користування надрами 3 закріплює методики розрахунку конкретних розмірів ставок регулярних платежів залежно від умов надрокористування.

. Відновлення лісу - явище не тільки біологічне, але й географічне. Географічний сенс його у зв'язку з рубками ще більш розширюється, оскільки до сутності природного категорії додається господарсько-економічне значення. Отже, при здійсненні заходів щодо відновлення лісу потрібно враховувати поряд з природно-географічними економіко-географічні умови різних районів країни.