А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пристрій - підсилювач

Пристрій підсилювача НВЧ на тріоді, включеному за схемою із загальною сіткою і вміщеному в об'ємний коаксіальний резонатор, показано на рис. 230 а. Pезонатор являє собою відрізок коаксіальної лінії, закорочені на кінці, і придовжині А. Виникає в результаті коливального процесу напруга i /y управляє електронним потоком лампи, який, потрапляючи в проміжок сітка - анод, збуджує коливальний процес в анодному частини 3 резонатора. Петлею зв'язку 5 енергія коливань виводиться з анодноїчастини резонатора і подається на навантаження або вхід наступного каскаду.

Пристрій підсилювача подвійної дії пояснимо на найпростішій схемі (фіг.PЕгулятор 1 за допомогою важеля Mab переміщує золотник 2 підсилювача. До золотнику по трубі А підводиться рідина під тиском.

Підсилювач. Схема електрична структурна. Для наочного зображення пристрою підсилювача користуються схемою електричної структурної (рис. 4.1), на якій прямокутниками з написами зображують основні частини (вузли) підсилювача. Такими частинами є:вхідний і вихідний пристрої, попередній підсилювач, потужний підсилювач.

На рис. 9.20 показано пристрій акустоелектронні-ного підсилювача на поверхневих хвилях. Дрейфова частина являє собою кремнієвий монокристалічний шар - типу товщиною близько 1 мкм,вирощений на сапфірової підкладці епітаксіальним способом.

На рис. 8.20 показано пристрій акустоелектронні підсилювача на поверхневих хвилях. Дрейфова частина являє собою кремнієвий монокристалічний шар - типу товщиною близько I мкм, вирощений насапфіровою підкладці епітаксіальним способом. Повітряний зазор для роботи на частоті 100 МГц становить 50 нм, а на частоті 1 ГГц - 20 нм.

Двохкаскадний підсилювач низької частоти на опорах. У зв'язку з цим пристрій підсилювача низької частоти істотно відрізняєтьсявід пристрою описаного вьнне підсилювача високої частоти.

Підсилювач низької частоти на сопро -Pие. 465. Трансформаторний підсилювач нив тівленія. кою частоти. У зв'язку з цим пристрій підсилювача низької частоти су щественно відрізняється від пристрою описаного вищепідсилювача високої частоти.

Карданна передача трактора Т-150. На малюнку 122 показано пристрій підсилювача крутного моменту трактора ДТ-75. УКМ об'єднує муфту зчеплення, муфту вільного ходу і планетарний редуктор.

Пневматичні регулятори поділяються накілька груп відповідно влаштуванню підсилювачів.

Статичні характеристики регулюючого пристрою без підсилювача А і з підсилювачем В. На схемі д показаний підсилювач, пристрій якого аналогічно пристрою підсилювача, наведеному на схемі в. Відмінність йогополягає в тому, що в першому замість кулькового застосований конусний клапан.

На схемі д показаний підсилювач, пристрій якого аналогічно пристрою підсилювача, наведеному на схемі в. Відмінність його полягає в тому, що в першому замість кулькового застосований конуснийклапан.

В електронному підсилювачі ЕУ, пристрій якого однаково з пристроєм підсилювача автоматичного електронного потенціометра типу ЕПП-09 (див. § 2 - 4 л), відбувається посилення напруги і потужності поданого імпульсу до величини, необхідної для управлінняреверсивним двигуномPД, приєднані до вихідних затискачів е і k підсилювача.

Викладаються основи теорії і техніки проектування НВЧ радіопередавачів на напівпровідникових приладахPассматріваются режими роботи та пристрої НВЧ підсилювачів потужності і генераторівна біполярних і польових транзисторах, лавинно-пролітних діодах і діодах Ганна. Досліджуються проблеми підсумовування потужностей сигналів напівпровідникових генераторів і оптимального проектування їх за допомогою ЕОМ.

Незалежно від призначення підсилювача в його схемувходять: вхідний ВхУ, вихідна ВихУ і допоміжні пристрої, попередній ПУ і потужний МУ (крайовий) підсилювачі. Кожен пристрій підсилювача виконує певні функції.

В останні кілька років були досягнуті великі успіхи в розвитку електроннихпідсилювачів і спеціалізованих іонізаційних камер. Pазбор пристрої підсилювачів не входить у завдання цієї книги.

Слідкуючий привід (підсилювач рульового управління) здійснюється одним механізмом, совмещающим вхідна ланка (з ручним керуванням задаючогопристрої) і виконавчий двигун (гідроциліндр) двосторонньої дії. На рис. II-11 показано пристрій підсилювача керма.

Підсилювальний каскад на маячкових лампі з коаксіальними. Конструкція цих ламп (дискові вводи з незначною індуктивністю) дозволяєефективно використовувати в якості коливальних контурів коаксіальні лінії, які мають значно меншими втратами, ніж звичайні контури. На рис. 7.18 схематично показано пристрій підсилювача на маячкових лампі з коаксіальними лініями. Дискові вводи разомз електродами лампи служать продовженням коаксіальної лінії без різкої зміни хвильового опору.

Підсилювач закривається фанерним футляром, що мають в нижній частині вирізи для ручок керування і колодочки вихідних затискачів підсилювача, вилок мікрофона ізвукознімача. Знявши футляр, можна знайомити учнів з пристроєм підсилювача.

Схеми контактних баланс -[IMAGE ]Схема балансного модулятора, вих модуляторів використовуваного в мілівольтметр по. Рівень дрейфу, віднесений до входу, у контактних модуляторіввиключно малий, він може бути доведений до 001 мкВ /С і 1Q - 9 В /хв. Для отримання невеликого дрейфу викорис позолочені контакти, що знаходяться в балоні, з якого викачано повітря. Пристрій підсилювача спрощується, якщо використовувати мережу для приведення в рухконтактної системи, але в цьому випадку за рахунок наведень від мережі, діючих синхронно з перетвореним напругою, підвищується рівень дрейфу.

Сучасний електронний осцилограф повинен забезпечувати дослідження сигналів з частотою принаймні в кількадесятків мегагерц без помітних спотворень. При цьому для всього діапазону частот повинна бути передбачена можливість проведення досить точних вимірювань амплітудних і фазових значень досліджуваних сигналів. Ці вимоги визначають устрій підсилювачіввертикального і горизонтального відхилення променя (ши-рокополосность і лінійність), але вони істотні також і для осціллографіческоі трубки. Остання вимога зумовлює досить малі вхідні ємності й індуктивності відхиляють систем. Крім того, придослідженні високочастотних процесів має бути малим часом прольоту електронів через відхиляючі системи.

Хоча стабілізуючі ланцюга змінного струму проектуються наскільки можливо симетричними відносно несучої частоти, найбільш важким для нихобмеженням є зміна частоти харчування, яке робить їх сильно несиметричними щодо нової частоти харчування. Погіршення поведінки залежить від того, наскільки вузькою була западина в амплітудної характеристиці, залежна від сполучають частот ланцюга. Хоча стабілізуючі ланцюга змінного струму вносять менше ускладнень в пристрій підсилювача стежить системи, наявність цього обмеження може зробити їх застосування неможливим.

Установка працює в такий спосіб. З виходу генератора а досліджуваний сигнал подається на вхід селективного підсилювача, режимі широка смуга при коефіцієнті підсилення, що дорівнює 1 сигнал проходить через підсилювач без зміни. Форму сигналу можна оцінити по зображенню на екрані осцилографа - У вузькополосному режимі через підсилювач проходить тільки та гармонійна складова сигналу, на яку налаштований виборче пристрій підсилювача. Точність настройки на частоти гармонік визначається по максимуму показань стрілочного приладу підсилювача або по максимальній амплітуді зображення гармоніки на екрані осцилографа.

Посилення відбувається внаслідок взаємодії потоку електронів з ультразвуковими коливаннями решітки кристала, в результаті чого ультразвукової хвилі передається енергія потоку електронів. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо швидкість руху електронів дещо більше швидкості розповсюдження ультразвукової хвилі. Пристрій електроакустичного підсилювача надзвичайно просте - до торців напівпровідникового стрижня довжиною 1 - 2 см з сульфіду кадмію через електроди докладено прискорює напруга і приєднані електромеханічні перетворювачі, які перетворюють електричні коливання в ультразвукові та ультразвукові - в електричні. Коефіцієнт посилення по потужності досягає 103 - 105 на 1 см довжини стрижня і тим більше, чим вище частота ультразвукової хвилі.

З (4.5) випливає, що в першому наближенні чутливість обернено пропорційна анодному напрузі. Цим визначається широко відоме протиріччя між чутливістю ЕПТ і яскравістю світного плями, так як чим вище анодна напруга, тим вище швидкість електронів і яскравіше світіння плями. При анодних напругах (Ua2) порядку 2000 в чутливість трубок дорівнює від 0 1 до 1 мм /у і при цьому кілька різна для обох пар відхиляючих пластин. При подібній чутливості необхідно підводити до відхиляють пластин досить значні напруги, що ускладнює пристрій підсилювачів, особливо транзисторних.