А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пристрій - поділ

Пристрій поділу (додавання) сигналів чотирьох стовбурів, предназна - отримане дая роботи в діапазоні 4 ГГц, показано на рис. 4.40 а. Пристрій складається з чотирьох клітинок.

Пристрій поділу абонентської лінії (УPАЛ)предназна чено в основному для спільної роботи з апаратурою тву-12. Пристрій УPАЛ застосовується для ущільнення двопровідних фізичних ланцюгів симетричних кабелів на абонентських ділянках міських зв'язків. Пристрій дозволяє організувати один дуплекснийпрозорий телеграфний канал, по якому передача ведеться зі швидкістю модуляції до 200 Бод, при одночасному збереженні каналу телефонного зв'язку по ущільнюваної ланцюга. Метод розділення каналів - частотний.

Характеристики ГВЗ пристрої поділу (складаннясигналів чотирьох стовбурів в діапазоні 4 ГГц при різних температурних режимах. Селективні властивості пристрою поділу (додавання) стовбурів цілком визначаються характеристиками смугових фільтрів. Узгодження визначається коефіцієнтом відбиття від першогоциркулятора, використовуваного в якості вентиля.

Схема блоку з нелінійної передатною характеристикою. | Блок ділення з інтегральною схемою множення. Найбільш часто в пристроях поділу потенціалів первинний сигнал перетвориться за допомогою електронногомодулятора в напругу прямокутної форми з частотою в декілька кілогерц залежно від необхідної смуги пропускання пристрою), яке передається через розділовий трансформатор і перетвориться з допомогою фазочуттєві демодулятора або простоговипрямляча знову в постійну напругу.

Структурні елементи хімічного реактора. | Схема потоків в каталітичному (а і газорідинному (б процесах. Пояснення в тексті.PЕактор може бути оснащений пристроями розділення потоків.

Частотні фільтри слідрозрізняти від можливих пристроїв розділення сигналів по амплітуді або за іншими ознаками.

Укрупнена блок-схема комплексного використання бортової апаратури. Посилений сигнал з приймача надходить у пристрій розділення каналів з тимчасового або частотномупринципом. Далі зв'язкові канали через пристрій об'єднання каналів надходять безпосередньо на бортовий передавач, що працює в режимі частотної модуляції.

Блок-схема перетворювача систем кольорового телебачення при однакових стандартах розкладання. Повнийсигнал кольорового телебачення системи А надходить на пристрій розділення сигналів, яким можуть бути гребінчасті фільтри, смугові фільтри і фільтри нч. Неповне розподіл сигналів яскравості і кольоровості призводить до спотворень кольорового зображення. Складовісигналу яскравості, що залишилися в сигналі кольоровості, будуть перетворені частоти, що піднесе і проявляться на зображенні у вигляді паразитної колірної перешкоди.

Лінійний спектр телефонного стовбура.

На приймальній стороні в кінцевому обладнанні телефонного стовбура про -,провадиться поділ сигналів багатоканальної телефонії і сигналів службового зв'язку за допомогою пристрою поділу (У?) (див. РНС. Сигнал багатоканальної телефонії проходить через відновлюючий контур (ВК), фільтр нижніх частот (ФНЧ), що пригнічує пілот-сигнал, і черезнастановний атенюатор (AT) надходить в сполучну лінію до МТС.

Енерготехнологічних установками називають комплекси енергетичних і технологічних агрегатів, тісно пов'язаних між собою і складаються з енергоблоку, блоку термічної переробки палива,пристроїв розділення і очищення одержуваних продуктів.

Енерготехнологічних установками називають комплекси енергетичних і технологічних агрегатів, тісно пов'язаних між собою і складаються з енергоблоку, блоку термічної переробки палива, пристроїврозділення і очищення одержуваних продуктів.

Принципова схема блоку УКВ Естонія-006. | Принципова схема блоку СД ЕСТОП-006. Блок стереодекодера СД за своєю схемою практично не відрізняється від розглянутих у попередніх параграфах. Оп складається з пристроюподілу стереоканалів і індикатора стереосігналов.

На рис. 2 наведена структурна схема земної станції, з якої видно, що при передачі сигнали окремих каналів надходять на апаратуру ущільнення, потім на модулятори, здійснюють частотну модуляціюпроміжної частоти, підсилювачі, фільтри проміжної частоти, що підвищує перетворювач, пристрій об'єднання стовбурів, потужні підсилювачі, дуплі-ксеро (розв'язує пристрій, що забезпечує прийом і передачу на одну антену) і в антену. При прийомі сигнали зантени направляються в Дуплексери, потім попередній малошумящий параметричний підсилювач, фільтри поділу стовбурів (приймальний мультіплексер) понижуючий перетворювач, підсилювач іфільтрЬ проміжної частоти, демодулятор, пристрій розділення каналів.

Схема двоканального комутатора ЦСЗ. Сигнали СЗ іPДо є вихідними для контролера цифрової системи запалювання. СигналPДо необхідний для виконання функції розподілу іскор за допомогою двошвидкісних котушок запалювання. Для двигунів, що мають високовольтнийрозподільник, пристрій розділення каналів не потрібно.

На рис. 49 показана загальна схема та основні обчислювальні блоки такого дисплея. Описана ультразвукова техніка являє собою розширення методу виявлення об'єкта в тривимірному просторі,розроблювального в лабораторії ім. Мініатюрні ЕПТ з екранами діаметром близько 2 5 см встановлені прямо на шоломі, який оператор повинен надіти на голову. Оптичним еквівалентом показаних пристроїв поділу проекцій є система відображають призм.

Pледвечасу. Pезонансное реле має кілька пружних якорів з різною резонансною частотою. Його робота заснована на тому, що кожен якір коливається з достатньою амплітудою тільки в тому випадку, коли частота підводяться до обмотки реле електричних сигналів збігається зйого власною резонансною частотою. Таке многоякорное резонансне реле може служити як пристрій розділення сигналів різних частот по окремих ланцюгах.

У багатьох практичних випадках використання радіотехнічних методів контролю конструкція датчика така, що контрольовані параметри об'єкта контролю визначають різні складові (активну чи реактивну) вихідного сигналу. Так, наприклад, при контролі розміру вироби індуктивним або ємнісним датчиком зміна розміру (контрольований параметр) позначається в основному на зміні реактивної складової вихідного сигналу, тоді як зміна властивостей неферомагнітних матеріалу (через величину питомого електроопору) позначається головним чином на зміні активної складової вихідного сигналу. У цьому випадку завдання поділу є надзвичайно простий: необхідно вимірювати тільки реактивну складову вихідного сигналу. На простому прикладі вирішення цього завдання ми виявимо деякі загальні властивості пристрою схемного поділу. Уявімо еквівалентну схему такого датчика у вигляді фіг.

Газоаналізатор типу 623 ІН-02 призначений для визначення суми вуглеводнів, метану та суми вуглеводнів за вирахуванням метану в атмосферному повітрі. У газоаналізаторі одночасно працюють два полум'яно-іонізаційних датчика. Потік аналізованого повітря ділиться на дві рівні частини. На один датчик, що реєструє загальну суму вуглеводнів, аналізований повітря надходить без зміни. Інша частина потоку проходить через пристрій розділення вуглеводнів, в якому відбувається відділення метану від решти вуглеводнів. Другий датчик реєструє тільки метан. Значення концентрації суми вуглеводнів за вирахуванням метану виходить як електрична різницю сигналів датчиків.

Структурні елементи реактора. На рис. 2.2 представлений реактор, аналогічний 11-му на рис. 2.1. Виділимо структурні елементи, характерні для всіх реакторів. У реактор засипано кілька шарів каталізатора, де протікає хімічна реакція. Це - реакційна зона /, наявна у всіх реакторах. Вихідна реакційна суміш подається через верхній штуцер. Щоб забезпечити однорідне проходження газу через реакційну зону, встановлений розподільник потоку. У реакторі 2 на рис. 2.1 розподільником газу є барботер. До змішувачів пред'являються особливі вимоги забезпечити однорідний контакт реагентів. Можливі пристрою розділення потоків.