А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пристрій - програма

Пристрій програми багато в чому відповідає схемі, наведеній раніше в § 2.3 де за винятком початкового кроку був показаний основний цикл обчислень. Тепер сформулюємо схему в комп'ютерних термінах, використовуючи назвикомп'ютерних змінних і підпрограм, але дещо по-іншому згрупуємо обчислення і додамо початковий крок.

Блок-схема Запит-2. Пристрій програм опитування УПО-1 призначено для організації послідовності опитування КП на кожному напрямку, опитування датчиківТІ і ТЗ кожного КП із зазначенням номерів і масштабів телевимірювання; освіти програм ЦОPі Цоо. Пристрій організовує програму опитування КП по восьми напрямках лінії зв'язку. До будь-якого з напрямків підключається до восьми груп КП, кожна з яких містить до восьминомерів КП. У програму опитування кожного КП може входити опитування до 12 датчиків ТИ і до 48 датчиків ТЗ.

З пристрою програми системного введення в операційну систему можуть бути введені всі команди, крім DE FINE, HALT, SWAP, MODE та команди START для виконання процедури з особистоїбібліотеки процедур.

Графічна схема, що зображає пристрій програми і застосовувана при низхідному проектуванні. Схема ієрархії показує функції (або модулі) програми, а також ия підпорядкованість.

Загальний вигляд керуючої обчислювальної машини системиавтоматичного керування поїздом метрополітену Автомашініст. Точки програмних зупинок поїзда закладені в пристрій програм таким же чином, як і точки зупинок від дії світлофорів. Програми містять у собі особливий ознака, при надходженні якогоарифметичний пристрій починає свою роботу і розраховує процес зупинки поїзда біля станції.

Ітеративний процес, при якому поступово стають відомими подробиці пристрою програми аж до визначення її повної логічної структури.

Після завантаження програми починає працювати підпрограма визначення пристроїв, для якої оператор повинен призначити пристрою програми FOFD. Для призначення пристрою необхідно ввести його тип і адресу.

Принцип перевірки роботи МПУ за допомогою тестових програмполягає в тому, що МПУ виконує деякі спеціально призначені для діагностування пристрою програми. Причому результати, одержувані на окремих етапах у процесі виконання тестових програм, заздалегідь відомі. Тому для виявлення несправності впрограмі виявляється достатнім передбачити виконання операцій, пов'язаних із зіставленням отриманих результатів з очікуваними, і якщо виявляється розбіжність вказаних даних, то в програмі відбувається перехід на гілку видачі відповідної інформації пронаявність несправності.

Загальна схема СЛУ Ефект. Система аналогових вводів складається з пристрою нормалізації ПКН, пристрої керування комутацією У КК, цифрового вимірювального пристрою ЦИУ, датчиків Д і пристрої програм УД.

Графік залежностішвидкості від шляху. Як видно з наведеної схеми, центральним вузлом системи є арифметичний пристрій, з яким пов'язані датчики швидкості, шляху та часу, пристрій постійної програми, блок поїзних характеристик, оперативний блок і пристрій передачісигналу з шляху на рухомий склад.

Структура систем контролю, управління і телемеханіки в Харківському Газопромислове управління.

Крестіщенське ГКР; i б - УКПГ-2; Свічка-1: ЩПУ - щити і пульти управління; КЩ - контрольні щити; ЩУО - щит управління і сигналізації; ЩУ- Щит управління; Імпульс-2; КП -, КП-2 КП-3 КП-4 - контрольні пункти; ПУ - пункт управління; БУ - блок управління ВУ-54; І Б - блок індикації ІБ-32; Біля ПО - пристрій програми опитування; Біля ПІ - пристрій перетворення інформації; Біля ЦП - пристрій цифрового друку; УФК.

За функціями розподілу відшукуються максимально допустимі значення основних параметрів при різних значеннях визначальних їх величин і знаходяться їх середньоквадратичні значення. Середньоквадратичні значення передаються в пристрої програми роботи механізмів, а різниці використовуються як поправки на поточний стан, обиране по прогнозованому параметру.

Пристрій формування команд утворює адреси контрольованих пунктів і формує кодові послідовності і режими роботи пункту управління. Пристрій програми опитування призначене для утворення програми контрольованого пункту. Приймач перетворює імпульси постійного струму в частотно-модульований сигнал, рухаючись в лінію зв'язку, а сигнал, що приймається - в імпульси постійного-струму.

Програмісти використовують відладчики для тонкої шліфовки програм. Відладчик дозволяє їм знаходити дрібні, але дуже глибоко приховані помилки. Активно користуються відладчиком і хакери. З їх допомогою вони вивчають пристрій програм і знаходять у них місця, в які можна тести несанкціоновані зміни і якимось чином зіпсувати програму до власного задоволення.

Поетапна розробка (визначення етапів в глосарії. На етапі проектування слід перевіряти, як система буде працювати на конкретних вхідних даних, щоб переконатися - що це узгоджується зі специфікаціями. На етапі планування контролюється запланований порядок розробки модулів і план тестування. Особливо уважно потрібно перевіряти критерії відбору підлягають тестуванню ситуацій та відповідні тести, щоб переконатися у відповідності підготовлених тестів заздалегідь складеним планом тестування. На етапі реалізації перевіряється у всіх подробицях пристрій програми, взаємодія та наявність модулів, а також документація. Нарешті, на етапі приймання готовий продукт знову повністю перевіряється.

Історично, найпершим варіантом було представлення програми я вигляді блок-схеми. Кожному оператору відповідає постать певної форми. Стрілки вказують можливий порядок виконання операторів, а написи - призначення відповідних операторів. Для економії місця фуппи операторів іноді зображають у вигляді єдиної фігури. Вони зручні при аналізі програм, при їх оптимізації, а також для того щоб познайомити іншої людини з пристроєм програми. На етапі написання нової програми блок-схеми використовувати важко.