А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пристрій - перетворення - сигнал

Пристрої перетворення сигналів (УПС) здійснюють перенос спектру двійкових сигналів даних в область робочих частот каналу зв'язку, по якому ведеться передача. Модуляція здійснюється шляхом впливу наодин з параметрів несучої - амплітуду, частоту або фазу. Відповідно розрізняють амплітудну, частотну і фазову модуляції. Отже, УПС передачі фактично являє собою модулятор, а УПС прийому - демодулятор. Пристрій, що виконує функції модулятора ідемодулятора, називається модемом.

Пристрої перетворення сигналів (УПС) включаються між каналом зв'язку та апаратурою передачі даних - абонентськими пунктами, мультиплексорами та ін У сукупності з каналом зв'язку УПС утворюють двійковий канал, що дозволяєпередавати однополюсні або двополюсні сигнали постійного струму з певною швидкістю при певній величині спотворень, що виникають в процесі передачі. Будь УПС складається з двох частин: передавальної і приймальні.

Пристрої перетворення сигналівпризначені для формування та приймання сигналів, безпосередньо передаються по безперервному каналу зв'язку. В іноземній літературі УПС часто називають модемами. Оскільки на вході УПС передавача і виході УПС приймача присутні взаємопов'язаніпослідовності дискретних сигналів, частина СПДС між входом УПС Прд і виходом УПС ПЗМ (стик С2) утворює дискретний канал.

Пристрій перетворення сигналу, У ПС - пристрій, що забезпечує пряме і /або зворотне перетворення сигналів даних в сигнали,придатні для передачі по каналу зв'язку.

Структурна схема УПС апаратури ДУМКА 210. Пристрій перетворення сигналів за рахунок амплітудної і відносної фазової модуляції з частково пригніченою однією бічною смугою АМ-ОФМ-ОЧП забезпечує передачу груповогосигналу по каналу ТЧ зі швидкістю 5ГP9600 біт /с. Тракт прийому УПС містить згода пристрій (СУ), амплітудно-частотний коректор (АЧК), Ус з АPУ, ПСС (БМ, ПФ), синхронний детектор (СД), адаптивний коректор МСІ (АКМІ), декодер-формувач (ДКФ), двох-петлеву системуФАПЧ. Загальним в УПС є ГГО.

Пристрій перетворення сигналів (УПС) використовується для телеграфних ліній зв'язку і здійснює посилки послідовностей струмових імпульсів зі швидкістю, яка визначається пропускною здатністю використовуваних телеграфних лініїзв'язку.

Пристрій перетворення сигналів (модем ЄС-8010) перетворює дискретні сигнали двійкової інформації в сигнал, придатний для передачі по стандартному каналу ТЧ. Для швидкості 2400 біт /с використовується метод дворазової відносної фазової модуляції, для 600 і 1200біт /с - метод однократної відносної фазової модуляції. На швидкості 75 біт /с використовується метод частотної модуляції.

Пристрій перетворення сигналів експлуатується при температурі навколишнього повітря від 5 до 40 С.

Пристрій перетворення сигналівМодем-1200 входить в апаратуру передачі даних Акорд 1200 - ПП і призначене для передачі по стандартних каналах ТЧ дискретних повідомлень зі швидкістю 600 або 1200 Бод.

Пристрій перетворення сигналів УПС служить для узгодження пара-метрів сигналів абонентськогопункту з характеристиками каналу. Якщо для передачі даних використовується стандартний канал ТЧ, то УПС являє собою модем, перетворюючий сигнали постійного струму в сигнали змінного струму на передачі і навпаки - на прийомі. Модеми абонентських пунктів використовуютьчастотну або фазову модуляцію сигналів несучої частоти. При використанні телеграфного каналу або фізичної сполучної лінії модуляція і демодуляція стають не потрібні, тому що сигнали постійного струму можуть бути передані безпосередньо. Функції УПСзводяться до перетворення амплітуди сигналу.

Модем типу ЄС-8006. Пристроєм перетворення сигналів (УПС) називають частину оконечной установки передачі даних, яка здійснює перетворення сигналів у вид, придатний для їх передачі по каналах зв'язку і зворотнеперетворення сигналів, що надходять з каналів зв'язку.

Пристроєм перетворення сигналів УПС імпульси струму від ФП приводяться до виду, зручного для передачі, і через вихідний пристрій Вих У направляються в канал зв'язку.

Структура зв'язку віддаленого абонента зЕОМ.

У пристрій перетворення сигналів входить модем, що включає в себе модулятор, що перетворює дискретний сигнал, використовуваний для представлення інформації в місцевих колах, в сигнал, який може бути успішно переданий по каналу зв'язку, а також демодулятор,здійснює зворотне перетворення. Так як більшість каналів зв'язку вносить в передану по ним інформацію суттєві спотворення, для боротьби з наслідками цих спотворень використовуються пристрої захисту від помилок УЗО. Пристрої захисту від помилок в основномупередбачають створення надлишкової інформації при передачі дискретної інформації та використання її для відновлення - істинного значення спотворених елементів основної інформації.

Спрощена функціональна схема кодово-адресної системи комутації звнутрішніми блокуваннями. 2 - й варіант (а, третій варіант (б. Підключення пристроїв перетворення сигналів до абонентських (з'єднувальним) лініях здійснюється при надходженні сигналів виклику з цих ліній за допомогою керуючого пристрою і комутаційної схеми КС.

Комплекс складається з пристрою перетворення сигналів УПС-1 апаратури передачі даних АПД-МА-ТФ і АПД-МА-ТГ, пристрої введення-виведення УВВ.

До них відносяться пристрої перетворення сигналів модеми (модулятор-демодулятор) і лінії зв'язку.

АПД складається зпристроїв перетворення сигналів, захисту від помилок і ряду допоміжних пристроїв, наприклад пристрої автоматичного виклику і відповіді.

Канал зв'язку разом з пристроями перетворення сигналів називають дискретним або двійковим каналом. Двійковий каналпристосований для передачі сигналів даних, але не може підвищити вірність передачі. З цією метою в двійковий канал включають пристрої захисту від помилок. Такий канал називається каналом передачі даних. Об'єднанням двох і більше каналів передачі даних отримують трактпередачі даних.

Схема вхідного перетворювача. Тому були сконструйовані і випробувані пристрої перетворення протівофазних сигналів в рівні постійної напруги і перетворювачі потенційних рівнів - в високочастотні сигнали протилежних фаз (для значень 0 і 1); розроблені схеми введення інформації, представленої в фазової формі, з пульта управління і виведення її на зовнішні пристрої і панель сигналізації; зібраний і випробуваний макет лінії: пульт введення даних - перетворювач рівнів постійної напруги впевну фазу - параметрок-ний регістр - перетворювач фази в потенційний рівень - вихідні лінії і панель сигналізації.

Апаратура передачі даних складається з пристроїв перетворення сигналів (УПС), що забезпечують пряме і зворотне перетвореннясигналів у вид, придатний для передачі по каналу зв'язку, пристрою захисту від помилок, вхідного кодера і вихідного декодера каналу ПД.

Призначено для роботи в якості пристрою перетворення сигналів при передачі дискретної інформації по ТЧ-каналах зв'язку вдуплексному режимі в системі телеобробки даних. Пристрій забезпечує асинхронну передачу двійкових сигналів в обох напрямках з максимальною швидкістю 200 біт /сек по комутованих і некомутованих ТЧ-каналах.

Призначено для роботи в якостіпристрої перетворення сигналів при передачі дискретної інформації по ТЧ-каналах зв'язку в дуплексному режимі в системі телеобробки даних. Пристрій забезпечує асинхронну передачу двійкових сигналів в обох напрямках з максимальною швидкістю 200 біт /сек, покомутованих і некомутованих ТЧ-каналах.

Призначений для роботи в якості пристрою перетворення сигналів при передачі дискретної інформації по ТЧ-каналах зв'язку і напівдуплексному режимі в системі телеобробки даних.

Сучасна АПД включає в себесукупність пристроїв перетворення сигналів, пристроїв захисту від помилок і допоміжні пристрої, наприклад пристрої автоматичного виклику і відповіді.

Pозвиток передачі даних, стандартизація сполучення пристроїв перетворення сигналів даних зфізичними лініями (ГОСТ 27232 - 87), необхідність оптимізації характеристик каналів передачі даних породжує інтерес до проведення аналізу, синтезу та оптимізації асиметричних двійкових аналої.

Сформований після суматора груповий сигнал надходить упристрій перетворення сигналу (УПС), де за допомогою модему перетвориться до виду, зручного для передачі по каналу зв'язку. Вид перетворення залежить від виду використовуваного каналу зв'язку.

До апаратурі передачі даних відносяться модеми; пристрої перетвореннясигналів (УПС), для роботи з телеграфними лініями; викличні пристрої, що автоматизують з'єднання абонента і ЕОМ; пристрої захисту від помилок, що підвищують вірогідність передачі інформації.

У системах телеобробки даних ЄС ЕОМ в якості пристроюперетворення сигналів при передачі дискретної інформації по комутованих і виділених ТЧ-каналах зв'язку в напівдуплексному режимі використовується модем 1200 ЄС-8006. Можливий двобічний режим роботи за замовленням споживача.

Апаратура передачі даних - апаратура,складається з пристроїв перетворення сигналу, захисту від помилок, автоматичного виклику і відповіді, детектора якості сигналу, коректора і пов'язаних з ним допоміжних пристроїв.

Апаратура передачі даних складається з наступних пристроїв: Q пристроїперетворення сигналів (УПС); Q пристрої захисту від помилок (УЗО); Q викличні пристрої.

Для передачі дискретної інформації по каналах тональної частоти необхідні пристрої перетворення сигналів, що погоджують характеристики дискретних сигналів і аналоговихліній.

У класі технічних засобів передачі даних розрізняють підкласи: пристрої перетворення сигналів; пристрої захисту від помилок; кінцева апаратура передачі даних; агре-гатіруемая апаратура передачі даних; пристрої узгодження з ЕОМ; пристроїущільнення каналів.

До складу АПД в загальному випадку входить приемопередатчик і пристрій перетворення сигналів УПС.

У комплекс засобів передачі інформації на базі ЄС ЕОМ входять пристрої перетворення сигналів - модеми: модем-200 (ЄС-8001 і ЄС-8002) і модем-2400 (ЄС-8010і ЄС-8011 і ін), що забезпечують задану швидкість передачі даних по прямому і зворотному каналу.

Для роботи ЕОМ з віддаленими абонентами по телеграфних каналах зв'язку призначений пристрій перетворення сигналів телеграфного типу (УПС ТГ) ЄС-8033. Воно використовуєтьсяв системах телеобробки і підключається до мультиплексора ЄС-8401 за допомогою інтерфейсу і12 ланцюгів серії 100 і серії 200 згідно з рекомендаціями МККТТ.

Пристрій ЄС-8135 сполучається з модемами ЄС-8001 ЄС-8010 ЄС-8015 і пристроєм перетворення сигналів для телеграфнихканалів зв'язку.

Для посилення дискретних сигналів при передачі їх по комутованих каналах зв'язку призначений пристрій перетворення сигналів низького рівня ЄС-8027. Застосування пристрою економічно доцільно в системах телеобробки і поділу часув межах одного населеного пункту. У цьому випадку ЄС-8027 може замінити модеми. Пристрій працює в дуплексному режимі двопровідними каналах зв'язку.

Для приєднання до процесора пристроїв системи передачі даних (модемів) і пристроїв перетворення сигналівпризначений адаптер дистанційного зв'язку асинхронний СМ-8501. Він використовується при побудові УВК на основі процесорів СМ-ЗП і СМ-4П.

До складу АКД в якості основних пристроїв входять пристрій захисту від помилок і пристрій перетворення сигналів. Основним завданнямУЗО є забезпечення необхідної вірності передачі інформації. В даний час для вирішення цього завдання використовують надлишкові коди спільно з алгоритмом передачі за принципом вирішальною зворотного зв'язку (див. гл.

До складу апаратури передачі даних входить:пристрій захисту від помилок УЗО, пристрій перетворення сигналів УПС, переговорно-викличний пристрій ПВУ з апаратом оператора АТ. Пристрій захисту від помилок забезпечує необхідну вірність передачі, застосовуючи той чи інший коригувальний код.

Призначення і принцип дії периферійних пристроїв були розглянуті вище, в § 3.3 а пристрої перетворення сигналів описуються в наступному розділі. Тому тут слід в основному познайомитися зі складом і призначенням пристрої керування та захисту від помилок. Цепристрій (на малюнку воно виділено пунктирною лінією) складається з блоку периферійних пристроїв БПУ, блоку управління і індикації буї, блоку захисту від помилок БЗО, блоку пристроїв перетворення сигналів БУПС і блоку управління передачею БУП.

В якостідодаткових технічних засобів АП ЄС-8575 може бути укомплектований модемом ЄС-8002 або ЄС-8006 пристроєм перетворення сигналів (УПС ТГ) ЄС-8030 або ЄС-8027 телефонним апаратом.

На операційному ділянці ВЦ повинні використовуватися ЕОМ, мультиплексор передачі данихМПД-2 (ЄС-8402), пристрої перетворення сигналів Модем-1200; у користувачів повинні бути абонентські пункти.

До складу всіх виконань входить дисплей з ємністю екрана 1 Кбайт (1024 знака), а також пристрої перетворення сигналів для сполучення з СМ і ЕОМ ЄС. Наявністьдисплея забезпечує можливість діалогового режиму роботи.

До них відносяться модеми з різними швидкостями і способами передачі сигналів даних по телефонних і широкосмуговим каналам, пристрої перетворення сигналів телеграфного типу для передачі сигналівданих літролмпуьгамі по фізичним ланцюгам, викличні пристрої на ОЦ, запам'ятовувальні пристрої, пристрої захисту від помилок (УЗО), електрифіковані друкарські машинки з перфопріставкой, зчитувачі, перфоратори і пристрою керування (УУ) АП.

До складу засобів телеобробки СМ ЕОМ входять синхронні і асинхронні адаптери та мультиплексори, апаратура передачі даних - модеми та пристрої перетворення сигналів, а також комплексні мережеві компоненти. Остання група пристроїв є найбільш зручною для споживача формою поставки комплексного специфікованого набору комунікаційних пристроїв, який конструктивно оформляється у вигляді автономних комплектних блоків і супроводжується відповідним програмним забезпеченням. За допомогою таких мережевих комплектів користувач може обладнувати наявні в його розпорядженні ЕОМ з метою побудови обчислювальної мережі або термінального комплексу. Мережеві компоненти можуть містити в своєму складі мікроЕОМ і в цьому випадку поставляються у вигляді готового елемента мережі, орієнтованого головним чином на вирішення комунікаційних завдань.

Мікросхеми серій К119 КP119 призначені для побудови каналів первинної обробки інформації, підсилювачів, що формують і порогових пристроїв, пристроїв перетворення сигналів і селекції по частоті і часу, пристроїв з дискримінацією за рівнем і частоті, стробування.

Мікросхеми серій К119 КP119 призначені для побудови каналів первинної обробки інформації, підсилювачів, що формують і порогових пристроїв, пристроїв перетворення сигналів і селекції по частоті і часу, пристроїв з дискримінацією за рівнем і частоті, стробування, а також створення трактів з АPУ.

При надходженні з ліній сигналів виклику електронні контакти відкриваються за допомогою керуючого пристрою, що визначає допустиму кількість одночасно підключених ліній до пристроїв перетворення сигналів. Pасчет необхідної частоти проходження тактових імпульсів у груповому тракті та інших параметрів системи в даному випадку слід проводити, виходячи не з загальної ємності, а з допустимого числа - одночасно відкритих вхідних електронних контактів. Це число легко визначається з графіків[9], Побудованих за формулами Ерланга при відомих навантаженнях і допустимих втратах. У даному варіанті пристрою перетворення сигналів, а відповідно і вертикалі кодово-адресних матриць закріплені за абонентськими і канальними комплектами.

Схеми даних ЄС ЕОМ. До складу АП-5 входять пристрій керування, пристрій введення з перфострічки, пристрій виведення на перфострічці, до 15 периферійних пристроїв і пристрій перетворення сигналів.