А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пристрій - постійний струм

Пристрої постійного струму широко використовуються також в транспорті, в електрообладнанні кораблів, космічних пристроїв, літаків, автомобілів, в системах автоматики і лічильно-вирішальній техніки.

При експлуатаціїелектроприводних пристроїв постійного струму особливому контролю має піддаватися щітково-колекторний вузол електродвигуна. Pабочая поверхню колектора повинна бути чистою і без слідів подгара колекторних пластин. Слід відрізнити подгяр від так званоїполітури - нальоту темного кольору, що утворюється на поверхні колектора і свідчить про нормальну роботу щітково-колекторного вузла. Видаляти політуру зі щітково-колекторного вузла не слід.

Комутатор навантаження живить пристрій постійного струму,вхідна напруга живлення складає 100 В.

На промислових підприємствах пристрої постійного струму існують у вигляді мереж електропостачання внутрішньозаводського електричного транспорту та мереж електролізних установок. Системи постійного струму для цілейсигналізації диспетчеризації в розрахунок не приймаються через малу їх потужності.

На промислових підприємствах пристрої постійного струму існують у вигляді мереж електропостачання внутрішньозаводського електричного транспорту та мереж електролізних установок. Системипостійного струму для ланцюгів сигналізації та диспетчеризації в розрахунок не приймаються через малу потужність.

Незалежно від схеми пристрою постійного струму на окреме джерело живлення спочатку слід переводити аварійне освітлення, потім аварійну вентиляцію,силові ланцюги приводів вимикачів та роз'єднувачів і, нарешті, оперативні ланцюга генераторів, трансформаторів і ліній.

Незалежно від схеми пристрою постійного струму на другий джерело живлення спочатку переводять аварійне освітлення, потім аварійну вентиляцію,силові ланцюги приводів вимикачів та роз'єднувачів і, нарешті, оперативні ланцюга генераторів, трансформаторів і ліній.

На промислових підприємствах пристрої постійного струму існують у вигляді мереж електропостачання внутрішньозаводського електричного транспортуі мереж електролізних установок. Системи постійного струму для цільний сигналізації та диспетчеризації в розрахунок не приймаються з огляду малої потужності їх.

У першій половині книги розглядаються розрахунки кіл пристроїв постійного струму, а в другій - в основному розрахункиз області змінного струму.

Тут трансформатор встановлений поруч з шафами, що містять випрямлячі, рапределітельное пристрій постійного струму, вимикачі боку змінного струму. Шини, що зв'язують трансформатор з шафами, прокладені в металевомукоробі, недоступні для дотику людей і захищені від випадкових коротких замикань. Автоматичні вимикачі на випрямлячах і на відгалуженнях виконуються викатними зі втичнимі контактами, що дає можливість застосувати один резервний вимикач замість будь-якогоробітника. Цим підвищується надійність пристрою.

Мотор-генераторна установка змінного струму з маховиком. | Схема пристрою безперебійного живлення з паралельною роботою випрямних пристроїв. | Схема установки безперебійного. | Схема пристроюбезперебійного живлення з використанням статичного перемикача. Необхідною якістю живлячої напруги володіють системи безперебійного живлення з використанням пристроїв постійного струму.

Блок-схема траектографа[IMAGE ]Зонд для вимірюв. Оскільки ваннаживиться змінним струмом, а електронні інтегратори є пристроями постійного струму, між зондової головкою і інтеграторами включаються спеціальні лінійні демодулятори.

Така методика використовується з огляду на те, що поки не створені потужніна-магннчівающе-розмагнічуючі пристрої постійного струму з регульованими джерелами живлення.

Індикатор типу М4285 призначений для використання в якості індикатора настройки транзисторних радіоприймачів та комбінованих пристроїв постійногоструму.

У приладах, застосовуваних для вимірювання змінних струмів і напруг, часто використовують випрямлячі в поєднанні з пристроями постійного струму. При необхідності досягнення максимальної точності приладів змінного струму збільшують число випрямлячів,утворюють мостові схеми, що забезпечує максимальний коефіцієнт випрямлення. У таких випадках зазвичай використовують кремнієві, германієві, селенові або закісномедние випрямлячі. Найбільш часто в панельних або лабораторних приладах застосовують закісномедниевипрямлячі. Оскільки ефективність випрямлення у великій мірі залежить від характеристик зворотного струму, то по змінам цього параметра можна судити про граничної точності та придатності опромінених приладів. Селенові випрямлячі помітно не змінилися.Коефіцієнти випрямлення закісномедних випрямлячів погіршилися приблизно на 10% при менших інтегральних потоках.

Якщо сімістори використовуються головним про браза в ланцюгах змінного струму, то застосування замикаються тиристорів, очевидно, найбільш доцільно впристроях постійного струму і інверторах. Проте в даний час замикаються тиристори через малу потужність використовуються головним чином лише в малопотужних системах автоматичного управління.

Постійна часу магнітоелектричних перетворювачів зазвичайзначно менше, ніж постійна часу електромагнітних перетворювачів і може бути ще зменшена вказаними раніше загальними для всіх пристроїв постійного струму методами. Потрібно відзначити, що рухома система магнітоелектричного перетворювача відрізняєтьсялегкістю, а її маса має незначний вплив на роботу наступних пристроїв. Вже зазначалося, що через простій кінематики і майже повної відсутності сухого тертя магнітоелектричні перетворювачі, так само як і електромагнітні, володіють незначноюзоною нечутливості. У той же час на відміну від електромагнітних перетворювачів вони не відчувають впливу великих радіальних сил, що підвищує надійність їх роботи.

Статичні криві намагнічування і гранична петля гістерезису феромагнетика.Статичні криві намагнічування знімаються при постійних або дуже повільно мінливих напруженостях магнітного поля і широко використовуються для опису та розрахунку феромагнітних елементів саме з такими умовами роботи. При аналізі пристроїв постійного струму ізмінного струму промислової частоти 50 Гц ці характеристики приводять до висновків, добре збігається з досвідченими результатами. Інакше йде справа з феромагнітними елементами сучасних технічних пристроїв автоматики і обчислювальної техніки. Тут створюються такіумови, за яких рівноважні доменні структури в феромагнетику вже не встигають установлюватися за час зміни зовнішніх полів.

Схема електрокапіллярной установки Конвея і Гордона. На рис. 39 показана використалася в роботі схема. Вона складається зі звичайногополяризующего пристрої постійного струму з дільником потенціалу (або потенціостата) і рН - мілівольтметра для вимірювання потенціалу ртутного електрода по відношенню до стандартного електроду порівняння в третьому відділенні осередку.

Обмотки реле можна включатибезпосередньо і через вимірювальні ТТ і ТН в установках промислової частоти. Pледве використовують також у пристроях постійного струму.

Досвід застосування установок з індуктивним накопичувачем ще малий. Завданням найближчого майбутнього є випуск серійних пристроївпостійного струму з трифазним випрямлячем і послідовним дроселем.

Хоча акумуляторні батареї і є пристроєм постійного струму, було знайдено в минулому, що в ряді випадків застосовне-регулювання сторони змінного струму. Якщо розподільнамережа-змінного струму, а навантаження на постійному струмі.

У брошурі висвітлені питання електропостачання, особливості пристрою високовольтних і низьковольтних установок компресорних станцій з газотурбінним, газомоторним і електричним приводами. Наведено типи іхарактеристики застосовуваного основного електрообладнання, пристроїв постійного струму, грозозахисту, схем електричних з'єднань, висвітлено питання експлуатації та ремонту електроустаткування.

Каверномер опускають у свердловину зі складеними важелями. При подачі з пульта управління на обмотку електромагніту розкривається пристрої постійного струму шток цього пристрою йде вниз, звільняючи стопорні гачки вимірювальних важелів. При цьому важелі, що знаходяться під дією пружин і штоків, розходяться в сторони до зіткнення зі стінками свердловин.

Тому следящую систему, що працює на змінному струмі, коректують пристроями постійного струму, випрямляючи змінний струм в ланцюзі перед коригувальним контуром і знову перетворюючи його в змінний після контуру.

Класифікація електроізоляційних матеріалів за магревостойкості.

Сучасне машинобудівне підприємство оснащене різноманітними електричними машинами, електронними та іонними перетворювачами, електровимірювальними приладами. Найбільше поширення мають машини і прилади змінного струму, рідше застосовуються пристрої постійного струму, перетворювальні, підсилювальні та інші установки.

Мережеве лічильний пристрій постійного струму зазвичай застосовується при проектуванні вторинної мережі, оскільки воно простіше і більш бистродействующе, ніж пристрій змінного струму. Порівняльне вивчення пристроїв обох типів показало, що результати, отримані на рахункових пристроях постійного і змінного струму, практично однакові, якщо розрахунок в пристрої постійного струму будується на основі повного опору.

Струм в надпровідниках 1-го роду протікає в дуже тонкому поверхневому шарі. На противагу цьому надпровідники з сильним полем, відомі як надпровідники 2-го роду, за певних умов можуть нести об'ємні струми щільністю до 10е А /см в полях до 120 кА /см. Таким чином, надпровідники 1-го роду в основному можна використовувати в пристроях із слабким магнітним полем, низькою щільністю струму і високою частотою, а надпровідники 2-го роду - в пристроях постійного струму при високих магнітних полях. Так як в надпровіднику 1-го роду струм протікає лише в поверхневому шарі, при зміні прсфіля потоку втрати розсіювання відсутні. Внаслідок того що поверхневі струми взаємопов'язані з накладаються магнітним полем, надпровідник 1-го роду може рухатися в магнітному полі без тертя. Его властивість надпровідників 1-го роду вже давно використовується в безфрікціонних підшипниках і надпровідних гіроскопах, в яких надпровідна сфера, яка перебуває в ширяючий стані, обертається в магнітному полі.