А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пристрій - перезапис

Пристрій перезапису складається з транспортера та проектора. Один оборот диска відповідає проходу ролика в світловому вікні.

Пристрій перезапису з перфокарт на перфострічку для узгодження вихідного фотоскладальногопристрої з іншими пристроями, у яких на виході можуть бути лише перфокарти.

Пристрої перезапису можуть працювати одночасно з процесом.

Яке призначення пристроїв перезапису інформації з одних носіїв інформації на інші в умовах АСУ.

Довжина стрічки для пристрою перезапису визначається, виходячи з записи всіх 80 колонок перфокарти, а практично в перфокарті пробивається значно меншу кількість колонок, тому інформацію з отриманою магнітної стрічки рекомендується перезаписувати на машині нанову магнітну стрічку з метою ущільнення, яке поєднується з контролем правильності та повноти запису.

Ця група включає пристрої перезапису даних: з перфострічки на перфокарти, з перфокарт на перфострічки, з перфострічки на стандартну магнітну стрічку, зперфокарт на стандартну магнітну стрічку, з вузької стрічки (з міні-касети) на стандартну МЛ.

Програмні ділянки Bj і звернення до пристроїв перезапису для однієї програми виконуються послідовно.

Відсутність інформаційної сумісності не завждивимагає використання пристроїв перезапису, іноді досить часткової інформаційної сумісності. Крім того, якщо один з пристроїв - ЕБМ.

Для обчислювальних центрів, які обробляють великі обсяги інформації, використовують пристрої перезапису інформації зперфострічок на перфокарти, з перфоносители - на магнітну стрічку.

Нехай а одно часу одного звернення до /- му влаштуванню перезапису, bj - часу виконання /- го програмного ділянки.

Pезультати Таксировка інформації можуть записуватися спочатку на магнітнустрічку, а потім друкуватися на пристрої перезапису на папір або відразу друкуватися в процесі рішення задачі.

Призначений для введення інформації в 5 - 8-розрядному коді з перфострічки в обчислювальні машини; може бути використаний в пристрої перезапису інформації.

При комплектуванні несумісних по носію інформації технічних засобів необхідно передбачити використання перетворювачів інформації, а за відсутності технічної сумісності - пристроїв перезапису. Якщо ж пристрої технічно сумісні, аленесумісні інформаційно, рекомендуються пристрої перезапису без зміни типу носія, але з перекодуванням інформації.

Дуже часто в таких машинах введення-виведення даних здійснюється за допомогою магнітної стрічки, в силу чого до складу цих машин вводятьсяпристрої перезапису з перфокарт на магнітну стрічку і назад. Але ці пристрої працюють незалежно від машини і тому не віднімають машинного часу.

Дуже часто в таких машинах введення - виведення даних здійснюється за допомогою магнітної стрічки, в силу чого всклад цих машин вводяться пристрої перезапису з перфокарт на магнітну стрічку і назад. Але ці пристрої працюють незалежно від машини і тому не віднімають машинного часу.

Перфоратор служить для спільної роботи з електронною обчислювальною машиною вЯк вивідного пристрою, а також може застосовуватися в контрольних програмуючих пристроях і пристроях перезапису.

Для забезпечення ефективної роботи ЕОМ їх комплектують додатково спеціальним обладнанням безпосереднього вва тиванія даних зпервинних документів типових бланків; швидкодіючими друкуючими пристроями; пристроями перезапису з одного носія на інший і ін Тип комплектуючого обладнання і обсяг робіт цього обладнання визначають виходячи з технологічного процесу.

Дляпідвищення ефективності роботи ВЦ вони комплектуються також спеціальним обладнанням, що зчитує дані з первинних документів і типових бланків; швидкодіючими друкуючими пристроями; пристроями перезапису інформації з одного носія на інший;лічильно-перфораційними і лічильно-клавішними машинами.

Перфоратор ПІ80 - У може агрегатуватися, крім табуляторів, з електронними обчислювальними приставками ВП-2 та ВП-3 а також з машиною АТЕ80 - 1 і з пристроями перезапису інформації з перфострічки на перфокарти БЛП-1і БЛП-2 для автоматичного виведення на перфокарти даних, отриманих в цих машинах.

Однак, з огляду на високу надійність роботи ПВМ і КВМ, вдосконалення їх технічних і експлуатаційних характеристик, створення додаткового комплектуючого обладнання,яке розширює технічні можливості ПВМ і КВМ і підвищує їх продуктивність (електронні обчислювальні приставки, раскладочного-подборочних машини, расшіфровочние машини, перфопріставкі, пристрої перезапису), необхідно в цілях підвищення ефективностівикористання введених в експлуатацію ПВМ і КВМ забезпечити їх завантаження роботами з підготовки масивів для обробки їх на ЕОМ.

Норми часу (виробітку) встановлені на основні види робіт (операцій) виробничого процесу, виконуваних на підсумовуючих,обчислювальних (електронних і електромеханічних), фактурних, фактурно-бухгалтерекіх, бухгалтерських машинах, перфораторах, контрольніках, машинах спеціального призначення, сортування та табуляторах, пристроях підготовки вихідних даних на технічних носіяхдля введення в ЕОМ, пристроях перезапису інформації з перфострічки на перфокарти, електронних обчислювальних перфораторах і електронних обчислювачах.

У нормативних таблицях єдиних норм часу (виробітку) за одиницю роботи на підсумовуючих та обчислювальних машинахприйнято дію; на фактурних і бухгалтерських машинах - рядок; на перфораторах, контрольніках, расшіфровочних і раскладочного-подбороч-них машинах - перфокарта; на сортувальних машинах - кар-токолонка; на табуляторах-картоход; на пристроях підготовки вихідних данихна технічних носіях для ЕОМ - перфокарта, бланк; на пристроях перезапису інформації з перфострічки на перфокарти - перфокарта.

Він може агрегатуватися: з табуляторами Т-5 МВ і ТА80 - 1 для виконання підсумкової перфорації (одержання перфокарті підсумковими даними,накопиченими в лічильниках табулятора); с, обчислювальними приставками ВП-2 та ВП-3 для введення вихідних даних з перфокарти в приставку з наступною перфорацією результатів обчислення на ту ж перфокарти[такое агрегатирование позволяет выполнять таксировку документов по учету материальных ценностей при наличии на картах сомножителей ( количество, цена) ]; Із табулятором та обчислювальної приставкою в тих випадках, колирезультати множення і ділення записуються на папері та перфоруються в нові карти; з буферним перетворювачем БП-1 устрою перезапису інформації з перфострічки на перфокарти (БЛП-1 і БЛП-2) для виведення даних на перфокарти; із машиною АТЕ80 - 1 для сприйняття підсумковихданих з її регістрів і виведення їх на перфокарти.

Схема перезапису інформації з одного перфоносители на інший. Друга призначена для реалізації досить широкого кола алгоритмів, але може оперувати тільки перфокартами. Крім пристроїв перезапису,необхідно також мати пристрої для перенесення даних з звичайних документів на відповідні перфоносители.

Перфоратор ПІ80 - У працює в автономному режимі для односерійні і багатосерійного дублювання і в агрегаті з табуляторами, електроннимиобчислювальними приставками. Цей перфоратор може входити до складу пристроїв перезапису інформації з перфострічки на перфокарти. У комплекті з табуляторами він може здійснювати автоматичну перфорацію групових підсумків, накопичених лічильниками табулятора.

Прикомплектуванні несумісних по носію інформації технічних засобів необхідно передбачити використання перетворювачів інформації, а за відсутності технічної сумісності - пристроїв перезапису. Якщо ж пристрої технічно сумісні, але несумісніінформаційно, рекомендуються пристрої перезапису без зміни типу носія, але з перекодуванням інформації.

З другої стрічки результативної інформації друкується відомість вихідних залишків. Причому друк як з першої, так і з другої стрічок виконуєтьсябезпосередньо на машині або на пристрої перезапису.

Для обробки інформації з обліку матеріальних цінностей з використанням електронно-обчислювальної машини розробляється технологія, за якою ведеться попередня обробка та обробка інформаціїдля складання звітних зведень. У процесі цієї обробки ведеться добірка, вибірка, сортування, обчислювальна обробка (Таксування) інформації, визначаються необхідні результативні показники, які записуються на магнітну стрічку і через пристрійперезапису інформації (з перфокарт на магнітну стрічку) друкуються на папері за встановленою формою.

Основна функція МСС та МСБ - механізація обробки економічної інформації на невеликих підприємствах і в організаціях, в яких недоцільнопридбання ЕОМ. При цьому, враховуючи організацію КВЦ і ВЦКП, слід передбачити використання на МСС та МСБ обчислювальної техніки, що дозволяє одночасно з обробкою економічної інформації одержувати і машинні носії інформації, пристроїв перезаписуінформації з одного виду машинного носія на інший і технічних засобів для передачі інформації на КВЦ і ВЦКП. В умовах швидкого зростання числа АСУ різних призначень (автоматизовані системи організаційного управління - ОАСУ, АСУП; автоматизовані системиуправління технологічними процесами - АСУТП; автоматизовані системи проектування - САПP; Автоматизовані системи наукових досліджень - АСНІ та ін) на підприємствах і в організаціях створення і функціонування ВЦ мають такі основні особливості.

Підсумковий перфоратор працює спільно з табулятором. Останнім часом випускається підсумковий уніфікований перфоратор ПІ80 - У. Він призначений для автоматичного виведення даних, отриманих в агрегатованою електронної перфораційної обчислювальній машині АТЕ80 - 1пристрої перезапису з перфострічки на перфокарти БЛП-1 і табуляторах Т-5 М, Т-5 МВ, ТА80 - 1 що працюють в системі з ПІ80 - У і нанесення їх у вигляді пробивок в алфавітно-цифровому коді на 80-колонні перфокарти.

На базі суммирующей машини Аскоту класу 117 були створені пристроїреєстрації інформації УPІ-2М і УPІ-4 що представляють собою агрегати машин з стрічковими перфораторами. Пристрої реєстрації інформації забезпечують поряд з печаткою облікових даних і виконанням над ними обчислювальних операцій перфорацію вихідної інформації ірезультатів обчислень на пятідорожечной перфострічці в коді МТК-2. Отримана перфострічка може використовуватися для введення даних безпосередньо в електронні обчислювальні машини. На пристрої перезапису інформації з перфострічки на перфокарти, наприклад БЛП-2 дані зперфострічки, отримані на пристроях реєстрації інформації, можуть бути переписані на перфокарти. Це робить можливим обробку даних на перфораційних обчислювальних машинах.

Для забезпечення спільної роботи з перфоратором в електричні схеми друкарській ілічильної частин даної моделі внесені незначні доповнення в порівнянні з машиною ВА-345М. Внаслідок цього на один ряд розширена і шина управління. Носієм інформації є паперова стрічка телеграфного типу товщиною 0105 мм і шириною 175 мм, на якій в міжнародному коді № 2 записується вся числова інформація і робляться необхідні службові пробивання для управління пристроєм перезапису з перфострічки на перфокарти. Технічна швидкість перфорації - не більше 18 знаків в секунду. Перфоратор оснащений електродвигуном асинхронного типу потужністю 25 вт при 1350 об /хв.

У загальному вигляді це завдання надзвичайно складна і в даний час вирішується тільки методами статистичного моделювання. У пропонованій роботі наводиться алгоритм вирішення цієї задачі при наступних обмеженнях. Програмні ділянки виконуються у певній послідовності. Програмні ділянки розділені зверненнями до різних пристроїв перезапису. Час звернення до пристроїв перезапису не випадково.

Сполучення всередині комплексу машин здійснюється через проміжні, буферні пристрої або безпосередньо по каналах зв'язку. Pазнородние за принципом дії машини сполучаються за допомогою загальних технічних носіїв інформації. Наприклад, електронні обчислювальні машини, що мають перфокарточная введення і виведення, природним чином сполучаються на основі загального носія інформації на перфокартах з машинами перфораційного комплексу. З клавішними машинами сполучення здійснюється на основі загального технічного носія на перфострічці. Дуже важливим в інтегрованій системі є пристрій перезапису з перфострічок на перфокарти.

Носієм вихідної інформації часто служить магнітна стрічка. Це пояснюється високою швидкістю читання з неї. Особливо часто для введення чисел застосовують цей носій при вирішенні облікових і планових завдань, які характеризуються великим обсягом вихідної інформації. Введення з магнітної стрічки виконується так само, як при використанні її в якості запам'ятовуючого пристрою. Попередньо на магнітну стрічку проводиться запис інформації, що підлягає введенню в машину. Оскільки поки не розроблені методи перезапису даних безпосередньо з документів на магнітну стрічку, перенесення вихідної інформації здійснюють за допомогою пристрою перезапису з перфострічки або перфокарт на магнітну стрічку. Вони дозволяють незалежно від самої ЕОМ записувати дані на магнітну стрічку, вести контроль за ними, накопичувати їх протягом деякого часу, а потім у потрібний момент вводити в машину з високою швидкістю.