А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Встановлення - вхідне міжміське з'єднання

Встановлення вихідних, вхідних і міжміських з'єднань здійснюється за допомогою маркера, який одночасно може обслуговувати тільки одне з'єднання - виходить або входить. Якщоодночасно надійшли два виклики - вихідний і вхідний, - ті спочатку обслуговується вхідний дзвінок.

Для встановлення вхідних міжміських з'єднань на кінцевій АТС 50/100 встановлюються 2 Л ІМ, на які може надходити телефонний навантаження Y лім0 1 год-зан.

Длявстановлення вхідних міжміських з'єднань до абонентів міської телефонної мережі в гніздовий поле вхідних міжміських комутаторів і вихідних комутаторів уповільнених з'єднань багаторазово включаються сполучні лінії до ГТС.

Процес встановленнявходить міжміського сполучення через релейну блокову АТС-10/40 по суті протікає так само, як і через релейну АТС ємністю 20 номерів.

При встановленні вхідного міжміського сполучення до вільної абонентської лінії схема працює аналогічнопопередньому випадку.

При встановленні вхідного міжміського сполучення до вільного абоненту з'єднання на підстанції здійснюється аналогічно місцевого зв'язку, за винятком того, що виклик абоненту надсилається телефоністкою МТС. Якщо ж необхідний абонентзайнятий розмовою з місцевим абонентом, то при надходженні міжміського виклику зв'язок з цим абонентом встановлюється автоматично, а міжміського телефоністці подається сигнал місцевої зайнятості. Телефоністка підключається до абонента пропонує йому порушити місцевийрозмова на користь міжміського. Якщо абонент згоден, він повинен покласти мікротелефонну трубку на важіль апарата, при цьому місцеве з'єднання порушується, а на міжміському комутаторі загоряється лампа Абонент вільний, і телефоністка натисканням ключа посилаєабоненту виклик. При міжміського зайнятості або зайнятості досгуп-них проміжних ліній зв'язок до абонента підстанції не встановлюється. Отримавши з комплекту ЕКВСЛМ відповідний сигнал зайнятості, телефоністка виймає штепсель шнура з гнізда сполучної лінії, звільняючи тим самим всі прилади, зайняті даним з'єднанням.

При встановленні вхідного міжміського сполучення в комплектPСЛ з вищестоящої станції надходить короткий індуктивний сигнал заняття. У цьому випадку імпульси набору транслюються з комплектуPСЛ в жорстко пов'язаний з ним міжміський лінійний шукач ЛІМ, який встановлює свої щітки на лінії потрібного абонента.

Прилади вузлової станції, займані при встановленні міжстанційних з'єднань. При встановленні вхідного міжміського сполучення по сполучної лінії з ЦС в комплектPСЛ надходить короткий індуктивний сигнал заняття, завдяки чому даний комплектPСЛ черезPСІ займає вільний ВГМ.

Сигнал посилки виклику в бік комплекту Я /СУ передається після відпускання реле ВПП по дроту И позитивної полярністю по ланцюгу, що проходить через контакти 14 - 15 реле СБ (В29), 33 - 32 реле С153 - 54 реле ЗПС. Слід мати на увазі, що при роботі з індуктивними комплектамиPСЛ, в тому числі і з комплектомPСЛІ, в крайовому вхідному приладі розмовного тракту необхідно за допомогою відповідних перемичок забезпечити блокування реле посилки виклику після. Таким чином, при встановленні вхідного міжміського сполучення, якщо в тракті мається індуктивний комплект, абоненту надходить безперервний виклик індукторних струмом.

У відповідності з цим комплектиPСЛ включаються в будь виходи нульовою декади і в виходи 5 - 0 сьомий декади поля ЧИ. Кожен із чотирьох комплектівPСЛ жорстко пов'язаний з вхідним лінійним шукачем ВЛІ, через які встановлюються вхідні з'єднання. Два комплектиPСЛ також жорстко пов'язані з міжміськими лінійними шукачами ЛІМ, використовуваними для встановлення вхідних міжміських з'єднань.

Встановлення міжміських з'єднань відзначається надходженням в комплектPСЛ по сполучної лінії від ЦС короткого індуктивного сигналу; при цьому до комплектуPСЛ через релейний змішуючий шукачPСІ6 підключається ВГМ. Зв'язок з абонентами УС здійснюється через комплектPСЛ-PСІ6-ВГМ - Л ІМ, а з крайовими станціями - через комплектPСЛ-PСІ6 - ВГМ - комплектPСЛ, в який включена з'єднувальна лінія необхідного напряму. З останнього комплекту на ОС посилається в якості сигналу заняття короткий індуктивний сигнал, що відзначає встановлення вхідного міжміського сполучення.