А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Встановлення - взаємний зв'язок

Встановлення взаємних зв'язків між вмістом окремих компонентів важких фракцій нафт, що є потенційним сировиною для виробництва бітумів, представляє безперечний інтерес для вирішення практичнихпитань.

Кореспонденція полягає у встановленні взаємного зв'язку між рахунками, що повинна бути позначена. Існує кілька способів цього.

Оскільки цифра 1 використовується для встановлення взаємного зв'язку між спареними апаратами, увімкнутимив загальну абонентську лінію, вона не може бути застосована в якості першої цифри номера внутрішньостанційної або міжстанційного нумерації.

САК, які спрацьовують лише при необхідності встановлення взаємного зв'язку між спареними апаратами. Якщо один з абонентівспарених апаратів викликає апарат абонента, не спареного із зухвалим, то зазначений плюсової потенціал не подається і відповідні реле в схемі САК не спрацьовують. При взаємному зв'язку спарених апаратів після спрацювання зазначених реле в схемі САК з цьогокомплекту надсилається індукторний виклик в апарат абонента і зуммерний сигнал контролю посилки виклику - в апарат абонента, а регістрPА та маркер МА звільняються.

Одним з важливих висновків із закону діючих мас є встановленнявзаємного зв'язку парціальних тисків або концентрацій всіх речовин, що беруть участь в реакції.

Не зупиняючись на ній детально, зазначимо лише, що встановленням взаємної зв'язку протилежних процесів окислення і відновлення, а одно зв'язку цих процесів зпроцесами горіння і дихання, теорія флогістону впритул підвела хімію до можливості дослідити всі ці зв'язки і залежності з кількісної сторони.

Використовується включення в загальну абонентську лінію спарених телефонних апаратів з можливістю встановленнявзаємного зв'язку між ними.

Дуже важливим як у пізнавальному, так п в прикладному плані є встановлення взаємних зв'язків між різними фізико-хімічними характеристиками речовин. Вельми корисною тут виявилася концепція електронегативності, якадетально викладається в цій книзі.

У комплекті САК є також реле Н, ланцюг якого замикається при встановленні взаємного зв'язку. Якщо з апарату № 19 викликається апарат № 29 доPА після фіксації номера абонента підключається МА і замикається ланцюг реле Я.Для цієї мети через МА іPА короткочасно підключається плюс батареї до дроту /вертикалі МКС щаблі ГИ. У контактному полі цієї вертикалі замкнутий контакт, відповідний зайнятому сп, по якому регістр підключений до викликає апарату. Під впливом МА згіднозабраної цифрі 9 працює вибирає магніт ВЕ в МКС щаблі АІ. Контакт цього магніту з'єднаний через робочий контакт реле PI комплекту САК з обмоткою реле Я. В даному випадку контакт релеPзамкнутий, чим забезпечується спрацьовування реле Я.

Крім вишукування новогометоду визначення рухомого калію в грунті, проводиться робота по встановленню взаємного зв'язку між рН і гідролітичною кислотністю.

Удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку, визначення оптимального складу синтетичних рахунків і їх кількості,встановлення більшої взаємного зв'язку і взаємної залежності аналітичного і синтетичного обліку слід здійснювати насамперед виходячи з вимог, що пред'являються сучасною практикою планування й економічного стимулювання. При цьому повинна підвищуватисяроль аналітичного обліку, посилюватися його контрольна та пізнавальна функції.

Велике значення має вказівку, що недо стающее для хімії загальне сполучна початок слід шукати у встановленні взаємного зв'язку між кількісною стороною хімічних перетвореньі якісними відносинами. Йдучи таким саме шляхом, сам Менделєєв відкрив періодичний закон, в якому конкретизується загальний закон, діалектики про перехід кількісних змін у якісні.

Після того, як вчення про хімічні елементи отримало досліднубазу і значне число елементів було відкрито, з'явилася потреба в їх класифікації та у встановленні взаємного зв'язку між ними. Цей новий етап розробки вчення про хімічні елементи завершився періодичним законом Менделєєва (1869), який і зараз, через 80років, залишається найбільшим і найбільш плідним відкриттям в хімії.

Після того, як вчення про хімічні елементи підлогу вчило дослідну базу і значне число елементів було відкрито, з'явилася потреба в їх класифікації та у встановленні взаємного зв'язку між ними.Цей новий етап розробки вчення про хімічні елементи завершився періодичним законом Д. І. Менделєєва (1869)[115], Який і зараз залишається найбільшим і найбільш плідним відкриттям в хімії.

Розкриваючи механізм явищ і взаємний зв'язок діючих факторівпри розрахунково-аналітичному методі визначення технологічних допусків, ми можемо розраховувати на більш точне і відповідає виробничим умовам рішення задачі, ніж при статистичному методі, коли механізм явищ залишається прихованим, а встановлення взаємного зв'язкудіючих факторів вимагає великого обсягу вельми трудомістких статистичних досліджень. Тому доцільніше користуватися методами математичної статистики не для розробки нормативів, а для експериментальної їх перевірки стосовно до визначенихумовам обробки. Статистичними методами слід користуватися і в тих випадках, коли механізм явищ недостатньо вивчений, а також для таких явищ, які залежать від безлічі різних, не пов'язаних між собою будь-якої залежністю, причин, кожна з яких,разом з тим, може впливати на появу або не появу даного нас ознаки.

Основними електричними параметрами речовини є комплексна діелектрична проникність е0 і комплексна магнітна проникність jma. Знання цих двох параметрівдостатньо для встановлення взаємного зв'язку між напруженістю електричного і магнітного поля, струмом і індукцією в ізотропному матеріалі.

Ланцюг роботи реле НЕ спареного абонентського комплекту. В абонентському комплекті спарених телефонних апаратів САКє реле НЕ, спрацьовування якого фіксує необхідність установлення взаємного зв'язку між спареними апаратами, увімкнутими в цей САК. Ланцюг роботи реле НВ зображена на рис. 11.8. Якщо зі спареного апарату набирається двозначний номер другого спареного з нимапарату, через прилади ГІ і ЧИ встановлюється короткочасна ланцюг струму через обмотку реле НВ. Для цього ланцюга один кінець обмотки реле НВ підключається по дроту d до ГИ і через ГІ до дроту d ЧИ. Після закінчення набору номера до дроту d в схемі ЧИ короткочаснопідключається мінус батареї.

Зо) вказується, що в передмові до 1 - ї частини, крім міркувань методичного характеру, міститься дуже важливе повідомлення про створення системи елементів, в якому останні розподіляються по групах і величиною атомних ваг, і провисвітленні її у 2 - й частині книги. Підкреслюється, що велике значення має вказівка ??на те, що відсутню для хімії загальне сполучна початок слід шукати у встановленні взаємного зв'язку між кількісною стороною хімічних перетворень та якісними відносинами;що, йдучи саме таким шляхом, М - у відкрив періодичн.

Траубе, що виникла після опублікування цих робіт, призвела до значного уточнення ряду положень Траубе і його послідовників і, перш за все, до обліку специфіки фаз, що утворюють поверхню розділу при встановленнівзаємного зв'язку фізіологічної та поверхневої активності лікарських та інших речовин.

А реєстрового шукачаPІ підключається регістрPА, як і при виклику від звичайного абонента. Після - набору трьох цифр внутрішнього абонентського номера і фіксації його в регістрідоPА підключається маркер МА. Необхідність встановлення взаємного зв'язку між спареними апаратами визначається із зіставлення номерів зухвалого і викликуваного абонента. Номер абонента визначається через ступіньPІ. У визначенні факту про необхідністьвзаємного зв'язку беруть участь схема маркера МА щаблі абонентського шукання, схема абонентського регістраPА, ступінь реєстрового шуканняPІ, схема абонентського комплекту спарених апаратів САК. Замикання ланцюга для реле, що знаходяться в комплекті САК, відбувається за участюреле вищеназваних пристроїв.

Докладно розглянута залежність кордонів режимів течії від довжини труби і температури на вході. Була розглянута також можливість встановлення взаємного зв'язку впливу температури на вході і впливу довжини ділянки на процес переходувід одного режиму до іншого при використанні поняття довжини ділянки розвиненого кипіння.

У роботі[4]були досліджені коефіцієнти взаємної синхронізації процесів в різних відведеннях ЕЕГ, частота пульсу і її часові характеристики, а також параметриробочої діяльності при монотонії. Проведений аналіз показав, що по мірі розвитку стану монотонії збільшується кореляція між СМК частоти пульсу і коефіцієнта синхронізації потенціалів головного мозку. Показана також тенденція до встановлення взаємноїзв'язку, що підсилюється по ходу тривалого досвіду в хвилинному діапазоні коливань між СМК параметрів функціонального стану та якості діяльності людини-оператора.

В останні роки було приділено значну увагу ексергс. Нам уявлялося важливимвказати на умови застосування цього методу при аналізі реальних процесів, так само як і уточнити деякі уявлення, якими часто користуються в технічній термодинаміці, зокрема уявлення про навколишнє середовище. Цінність термодинамічного аналізуефективності окремих процесів полягає головним чином у встановленні взаємного зв'язку між втратами в окремих процесах, а також у визначенні впливу локальної незворотності на ефективність всієї установки.

Як показано вище, проблема синтезу органічнихз'єднань з елементів була частково вирішена до середини 1840 - х років. В той же час головним завданням хіміків стає не аналітичне дослідження органічних сполук, а вивчення їх властивостей і перетворень, встановлення взаємних зв'язків. У відповідності з цим Жерар в1844 назвав синтетичними всі ті процеси, при яких відбувається приєднання вуглецю і водню до вихідних молекул, такі, як полімеризація альдегідів під дією кислот і лугів, утворення ефірів, органічних похідних азоту. Синтези, на його думку, часто відбуваються в процесі сухої перегонки речовин, коли утворюються продукти містять більше вуглецю і водню, ніж вихідні сполуки[34 стор

У своїй роботі ми також враховуємо, що для студентів-металургів хімічна освіта має особливе значення. Тому колектив кафедри вже протягом трьох років проводить розширені відкриті засідання своєї партгрупи із залученням студентів ФМетФ - випускників ПО і викладачів, що працюють з ними. На цих зустрічах характеризується успішність кожного студента, його ставлення до занять з хімії, дисципліна, висловлюються рекомендації і побажання щодо усунення наявних недоліків. Такі зустрічі, крім усього іншого, мають велике виховне значення, сприяють встановленню взаємних зв'язків студентів з викладачами, дозволяють більш оперативно і обгрунтовано вносити корективи в навчально-методичну роботу. У результаті всієї цієї роботи вдається певною мірою наблизити студентів - випускників ПО за рівнем хімічних знань до основної маси студентів.

У лабораторну Препаративна колону діаметром близько 50 мм вводиться зазвичай 10 - 20 см3 суміші. Тому на практиці використовують одночасне збільшення як діаметра колони, так і питомого навантаження. Обидва ці фактори викликають зниження ефективності поділу. У зв'язку з цим встановлення взаємного зв'язку між діаметром колони і питомим навантаженням, з одного боку, і ефективністю і розділовій здатністю колон, з іншого - є основним завданням теорії препаративної газової хроматографії. В даний час кількісно вдається оцінити лише деякі ефекти, про вплив інших можна скласти в основному якісні уявлення.

У лабораторну Препаративна колону діаметром близько 50 мм вводиться зазвичай 10 - 20 см3 суміші. Тому на практиці використовують одночасне збільшення як діаметра колони, так і питомого навантаження. Обидва ці фактори викликають зниження ефективності поділу. У зв'язку з цим встановлення взаємного зв'язку між діаметром колони і питомим навантаженням, з одного боку, і ефективністю і розділовій здатністю колон, з іншого - є основним завданням теорії препаративної газової хроматографії. В даний час кількісно вдається оточити лити деякі ефекти, про вплив інших можна скласти в основному якісні уявлення.