А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Уставки - спрацьовування

Уставки спрацьовування цього реле в межах 15 - 400 В для реле максимального і 12 - 320 В для реле мінімальної напруги регулюються також натягом пружини і включенням двох додаткових резисторів в ланцюзі обмотки реле. Обмоткареле включається через випрямляч.

Уставки спрацьовування струмових релеPТ-40 регулюються зміною натягу пружини за допомогою повідка 14 (рис. 3.16) і зміною з'єднання котушок обмотки реле (послідовно або паралельно), що змінює межі шкали в 2 рази.Нанесені на шкалі уставки відповідають послідовному з'єднанню котушок. При паралельному з'єднанні уставки шкали подвоюються.

Уставки спрацьовування струмових релеPТ-40 регулюються зраді - ням натягу пружини за допомогою повідця (рис. 22) і зміноюз'єднання котушок обмотки реле (послідовно або паралельно), що змінює межі шкали в два рази. Нанесені на шкалі уставки відповідають послідовному з'єднанню котушок. При паралельному з'єднанні уставки шкали подвоюються.

Уставки спрацьовуваннявсіх черг АЧPдругої категорії - АЧPП приймаються однаковими, на 0 5 гц вище верхньої уставки спрацювання черг АЧP1 (/СР Витяги часу АЧPП відрізняються один від одного на 5 сек і приймаються рівними 15 - 90 сек. Великі витримки часу АЧPП приймаються для того,щоб за цей час були мобілізовані резерви активніше потужності, наявні в енергосистемі: завантажені всі працюючі агрегати, пущені і завантажені резервні гідроагрегати. При цьому найбільшу рекомендовану витримку часу АЧPП 90 сек слід приймати в тих випадках,коли в енергосистемі є великі резерви на гідростанціях.

Уставки спрацьовування всіх АЧPП приймаються однаковими, рівними верхньої уставки АЧP1 або кілька великими (до 0 5 Гц), але не вище 492 Гц. Витримки часу АЧPП відрізняються один від одного на Зс іприймаються рівними 5 - 90 с. Великі витримки часу АЧPП приймаються для того, щоб за цей час були мобілізовані резерви активної потужності, наявні в енергосистемі: завантажені всі працюючі агрегати, пущені і завантажені резервні гідроагрегати.

Напруги наобмотках реле УЧ (крива 1 і ПЧ (крива 2 включених по 5 - 16 а залежно від кута В ??між векторами синхронізуються напруг. Уставки спрацьовування реле УЧ і ПЧ вибираються однаковими. Якщо швидкість обертання синхронізувати генератора менше швидкості обертаннягенераторів енергетичної системи, за час кожного періоду биття, як видно з рис. 5 - 17 першим б у дет спрацьовувати реле ПЧ, розмикаючи контакт ПЧ-1 і замикаючи контакт ПЧ-3. Схема включення реле виконується так (рис. 5 - 12), що в цьому випадку реле УЧ виводиться з дії, а йогоконтакт УЧ-3 залишається замкнутим.

Напруги на обмотках реле ПЧ (крива /і УЧ (крива 2 включених по ріл 7 - 16 в залежності від кута & меж - ду векторами синхронізуються напруг. Уставки спрацьовування реле УЧ і ПЧ вибираються однаковими.

Криві, пояснюючіроботу реле контролю різниці напруг. Уставки спрацьовування реле У Ч і ПЧ однакові. У схемі здійснена взаємне блокування розмикаючими контактами реле УЧ і ПЧ, включеними в ланцюзі обмоток реле і у вихідних ланцюгах регулювання швидкості обертання генератора.

Уставки спрацьовування реле в схемі напівавтоматичного синхронізатора з постійним кутом випередження (див. рис. 4.3) вибираються за наступними виразами.

Діаграми, що пояснюють дію вузла регулювання частоти обертання при різних кутах між сінхронізуемимінапругами. а-60 -, б - в-60. в - 6 - 180. Уставки спрацьовування реле УЧ і ПЧ однакові. У схемі здійснена взаємне блокування розмикаючими контактами реле УЧ і ПЧ, включеними в ланцюгах обмоток реле і у вихідних ланцюгах регулювання частоти обертання генератора.

Уставки спрацьовування реле потужності вибираються таким чином, щоб воно надійно спрацьовувало при вимиканні лінії на протилежному кінці і тримало розімкнутим контакт в нормальному режимі роботи.

Уставки спрацьовування реле струму захистів від замикань на землюрозраховуються, як правило, у первинних струмах.

Уставки спрацьовування реле струму захистів від замикань на землю в обмотці статора (рис. 14.14 б) розраховуються в первинних струмах.

Уставки спрацьовування реле струму захистів від замикань на землю розраховуються в первиннихтоках.

Pегуліровка уставок спрацьовування по /2 3/0 та /ГТ здійснюється перемиканням перемички на колодках, розташованих на верхній платі.

Межі уставок спрацьовування 175 - 8 8 та при частоті 50 гц при частоті 150 гц струм спрацьовування зростає приблизно в 10раз.

Стабільність уставок спрацьовування коливається залежно від частоти живлячого струму, що необхідно враховувати при настройці схем.

Вибір уставок спрацювання реле за першим способом зазвичай забезпечує його настроєння від струмів небалансу. Лля зменшенняструмів небалансу в схемах поздовжньо-диференціальної зашиті застосовуються спеціальні струмові реле, що включають в себе бистронасишаюшіеся трансформатори струму або додаткові опору.

Вибір уставок спрацювання реле за першим способом зазвичай забезпечуєйого настроєння від струмів небалансу.

Налаштування уставок спрацьовування захисту від недовантаження і перевантаження проводиться потенціометрами недовантаження і перевантаження, розташованими в блоці вимірювального приладу.

Значення уставок спрацювання автоматики безпекиі засобів сигналізації повинно відповідати параметрам, зазначеним у технічному звіті налагоджувальної організації. При цьому сигналізатори, які контролюють стан повітряного середовища, повинні спрацювати при виникненні в приміщенні концентрації газу, що не перевищує 20% віднижньої межі займистості газу.

Значення уставок спрацювання автоматики безпеки і засобів сигналізації повинно відповідати параметрам, зазначеним у технічному звіті налагоджувальної організації. При цьому сигналізатори, які контролюють станповітряного середовища, повинні спрацювати при виникненні в приміщенні концентрації газу, що не перевищує 20% від нижньої межі займистості газу.

Тому їх уставки спрацьовування відповідають, як правило, сталим процесам короткого замикання. Такий принципконтролю може бути віднесений до статичного. Точність його гранично висока тоді, коли перехідний процес в захищуваному обладнанні закінчується за час, менший часу, відведеного під контроль. Скорочення ж часу, відведеного під контроль, з одного боку, ізбільшення тривалості перехідних процесів в електричних системах, з іншого боку, призводить до того, що під час контролю об'єкт ще перебуває в перехідному режимі. Отже, захист повинен прийняти рішення про стан об'єкта на підставі вимірювання абоконтролю нестаціонарних сигналів. Таким чином, існує протиріччя між властивостями вхідної інформації і прийнятим в більшості практичних випадків характером її обробки.

При виборі уставок спрацьовування за першим способом повинна бути перевіреначутливість захисту в мінімальних режимах до пошкоджень в кінці зони, де захист повинен діяти як основна і резервна. Якщо чутливість виявиться недостатньою, повинен бути застосований інший тип захисту, зокрема розглянута можливість установкипуску по напрузі.

При напругах, менших уставки спрацювання, опір дроселя різко підвищується і в обмотку послідовно включеного реле починає заходити зменшене значення струму - реле розмикає свої контакти.

Конструкція реледозволяє вибирати уставки спрацьовування прослизає і кінцевих контактів з різницею між ними від нуля до повного значення шкали реле. При цьому уставка прослизає контактів не може бути більше уставки кінцевих контактів. Час з моменту подачі напругина котушку електромагніту до спрацьовування основних контактів (прослизає і кінцевих) регулюється зміною положення ле-рухомих контактів і вказується стрілками на шкалі реле.

Pледве мають два діапазони уставок спрацьовування: 1 - й діапазон - 15 - 30 В; 2 - йдіапазон - 30 - 60 В.

При підвищенні концентрації метану вище уставки спрацьовування виконавче пристрій повинен забезпечувати відключення електроустановок і подачу попереджувальних світлових та звукових сигналів. При цьому датчик і виконавчий пристрійповинні залишатися в робочому стані.

Схема автоматичного одностороннього регулюванні потужності конденсаторної установ-кн по напрузі. | Принципова схема багатоступінчастого автоматичного регулювання по наплжг-нію декількома конденсаторнимиустановками. При навантаженні на підстанції менше уставки спрацювання реле IT та ЗТ, конденсаторні батареї № 1 і 2 будуть відключені. Однак реле 2П та 4П не спрацюють і включення не відбудеться, оскільки контакти вимикачів 1В і 2В в цих ланцюгах розімкнуті. Pледве В-3 отримує харчування,із заданою витримкою часу замикає свій замикаючий контакт в цзпі котушки включення вимикача 2В (ланцюг 101 - 102), і конденсаторна батарея № 2 включається.

Схема перевірки струму спрацьовування захисту генератора від замикань на землю з ТНП. Разом з випробуваннями ТНПперевіряють уставки спрацювання реле захисту, підключених до його вторинної обмотці. Перевірка виконується за схемою, показаної на рис. 202 для двох режимів: при наявності та за відсутності підмагнічування. У цій схемі первинний струм проходить по дроту, пропущеного через вікноТНП. Під час цієї перевірки потрібно переконатися у відсутності вібрації реле захисту при проходженні через ТНП максі - 0-мально можливого первинного струму нульової послідовності.

Хар-ки. a - реле повного опору і б-реле опору спрямованої дії. |Pледвенапруженості магнітного поля з зондом. Pледве спрацьовують при зниженні опору нижче уставки спрацьовування.

На шкалах приладів повинні бути відмітки уставок спрацьовування захистів.

Прилади встановлені з датчиками, відрегульованими на зазначені уставкиспрацьовування контактів.

Кожна контактна група мікроперемикачів має наступний діапазон уставок спрацьовування: I - 4004 - 750 об /мі; II - 7501575 об /хв; III-10501800 об /хв. Зона нечутливості спрацьовування кожної позиції реле лежить в межах: I позиція - 20170 об /хв; II- Позиція - 20200 об /хв; III позиція - 20250 об /хв. Напруга живлення приладу постійного струму - (246) У, розривна потужність контактів реле не більше 300 В-А, моторесурс приладу не менш 10000 мотогодин, число циклів спрацьовування не менше 10000 маса приладу 4 5 кг.

При підключенніпослідовно з виконавчим реле резистора R3 уставки спрацьовування збільшуються в 2 рази.

Коли напруга, подане на обмоткою ку, досягає уставки спрацювання, КУО тактPН. RR вклк чає послідовно з обмоткою реле. Струм в ланцюзі що складається з Rn іобмотки реле, зменшується відповідно знижується і електромагнітний момен1 на реле.

Це реле тримає контакти розімкнутими, якщо величина перетікання більше уставки спрацьовування. Pледве 2ПВ здійснює запам'ятовування спрацював стану реле IP в режимі, що передує виникненню порушення. Конденсатор 4С і активний опір 5R утворюють іскрогасними контур, який запобігає підгорянню контактів реле IP і створює затримку спрацьовування реле 2ПВ у разі появи накинувся потужності понад уставки реле IP при виникненні на транзитних лініях короткого замикання через дугу. Ця затримка на спрацьовування перекриває час дії захисту і становить приблизно 0 5 с. Опір 3R, включене послідовно з обмоткою реле 2ПВ, запобігає замикання ланцюга оперативного струму накоротко в режимах, коли контакт реле IP замкнений.

Структурна схема захисту магнітними трансформаторами струму. Завдяки наявності резистора R6 навантаження на ТА практично не змінюється при регулюванні уставок спрацьовування пускових органів.

У разі необхідності кут може бути встановлений рівним 754 при цьому уставки спрацювання, наведені вище, кілька повівши - чатся.

Якщо при роботі агрегату рівень в демпферному бачку системи водневого охолодження знизиться до уставки спрацювання захисту, агрегат повинен бути зупинений і вжиті заходи до відновлення нормального маслопостачання ущільнень генератора. Ємність системи демпферний бак - мастилопроводи - ущільнення зазвичай дозволяє забезпечити нормальну роботу ущільнень при вибігу ротора (зі зривом вакууму) до 1000 - 1500 об /хв. Якщо протягом цього часу не вдалося відновити нормальну схему масло-постачання ущільнень, повинна бути почата операція з витіснення водню з генератора.

Ав-гомати серії Електрон відрізняються or автоматів АВМ своїми час-струмовими характеристиками і можливістю регулювання уставок спрацьовування.

Час самозапуску може виявитися настільки великим, що відхилення параметрів основних агрегатів електростанції досягне уставок спрацьовування технологічних захистів, після чого ці агрегати будуть відключені.

Обслуговуючий персонал повинен відключати ГТУ кнопкою аварійного останову при відхиленнях контрольованих параметрів за межі уставок спрацювання автоматичних захистів або допустимих значень, які повинні бути вказані в місцевій ін -: ції та приведені на спеціальному листку, що знаходиться на ра-еочем місці оператора. Гранично допустимі значення параметрів персонал повинен знати на пам'ять.