А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Усереднення - стічна вода

Усереднення стічних вод по витраті може бути досягнуто, якщо випускну камеру і резервуар усереднювача обладнати збірним пристроєм спеціальної конструкції. При конструюванні цього пристрою верхній і нижній кінцітруби перекриваються плитами і перегородкою; у верхній плиті влаштовується зливний пристрій; в зливному отворі вільно переміщається клапан змінного перерізу, з'єднаний тросом з поплавком. Pасчетная величина усередненого витрати випускається води досягаєтьсязміною положення клапана змінного перерізу. Поплавок, що забезпечує потрібне положення клапана, конструюється виходячи з його розмірів і маси. Pазмери випускний камери визначаються умовами експлуатації.

Усереднення стічних вод - метод, використовуваний длявирівнювання концентрацій забруднень і реакції середовища при спуску лужних і кислих стоків. Ємність Усреднители зазвичай відповідає 4 - 12 - год притоку. Для запобігання випаданню осаду усреднители часто обладнають мішалками.

Основні параметри Усреднителиконтактного типу. При усередненні стічних вод, що містять значні кількості завислих речовин, і неприпустимість випадання їх в Усреднители - розрахункові швидкості в коридорах повинні бути не менше швидкості в підвідному стічну воду каналі.

Графіки можливогоколивання концентрації стічних вод. При усередненні стічних вод, що містять велику кількість зважених речовин, розрахункові швидкості в коридорах повинні бути не менше швидкості в підвідному стічну воду каналі, щоб уникнути випадання осаду в Усреднители. Принеможливості забезпечення таких швидкостей слід передбачати заходи по взмучіваніе осаду, зокрема подачу стисненого повітря.

Графіки можливого коливання концентрації стічних вод. При усередненні стічних вод, що містять велику кількість зваженихречовин, розрахункові швидкості в коридорах повинні бути не менше швидкості в підвідному стічну воду каналі, щоб уникнути випадання осаду в Усреднители. При неможливості забезпечення таких швидкостей слід передбачати заходи 110 взмучіваніе осаду, зокрема подачустисненого повітря.

Основні параметри Усреднители контактного типу. При усередненні стічних вод, що містять значні кількості завислих речовин, і неприпустимість випадання їх в Усреднители розрахункові швидкості в коридорах повинні бути не менше швидкості вподводящем стічну воду каналі.

У випадках усереднення стічних вод, що містять велику кількість зважених речовин, розрахункові швидкості в коридорах повинні бути не менше швидкості в підвідному стічну воду каналі щоб уникнути випадання осаду в Усреднители. Принеможливості забезпечення таких швидкостей слід передбачати заходи по взмучіваніе осаду, зокрема подачу стисненого повітря, як це було зазначено вище.

У випадках усереднення стічних вод, що містять значні кількості завислих речовин, і неприпустимістьвипадання їх в Усреднители розрахункова швидкість руху води в ньому повинна бути не менше швидкості в підвідному каналі. Якщо такі швидкості забезпечити неможливо, то слід передбачати заходи по взмучіваніе осаду, в чає-ниє подачу стисненого повітря.

У випадкахусереднення стічних вод, що містять велику кількість зважених речовин, і неприпустимість осадження їх у Усреднители розрахункові швидкості в коридорах повинні бути не менше швидкості в підвідному стічну врду каналі. При неможливості забезпечення таких швидкостей слідлредусматрівать заходи по взмучіваніе осаду, зокрема подачу стисненого повітря.

Для забезпечення необхідного усереднення стічних вод по концентрації вода в Усреднители будь-якої конструкції повинна перемішуватися.

Для забезпечення, необхідного усередненнястічних вод по концентрації вода в Усреднители будь-якої конструкції повинна перемішуватися. Для цього можуть застосовуватися, будь-які пристрої: механічні мішалки, насоси, перфоровані трубчасті Барбі-тери та ін Найбільш зручними в експлуатації є трубчастібарботер.

Однак для конкретних технологічних задач усереднення стічних вод можуть бути використані й інші схеми усереднення (послідовно-паралельні, двоступеневі та ін) з відповідним обгрунтуванням, розроблятися нові конструкції ззаданими властивостями.

Слід зазначити, що якщо не гарантовано достатню усереднення стічних вод перед надходженням їх в аеротенки, а регулюючий орган забезпечений швидкодіючим електроприводом, то в контур регулювання концентрації розчиненогокисню замість імпульсного регулятора слід поставити будь промисловий регулятор, має вхід 0 - 5 мА і здійснює ПІ-закон регулювання з часом ізодрома не менше 10 хв. Однак при цьому повинні бути вжиті заходи до зменшення чутливості регулятора ізгладжуванню вхідного сигналу. Екстремальні контакти вторинного приладу аналізатора розчиненого кисню можуть бути при цьому використані для попереджувальної сигналізації.

Якщо технологічна схема станції біохімічної очистки (або технологіявиготовлення основного продукту на підприємстві) не гарантують достатньої усереднення стічних вод перед надходженням їх в аеротенки, то слід поставити в контур регулювання замість імпульсного регулятора будь промисловий регулятор, має вхід Про-5 ма іздійснює ПІД-закон регулювання. У цьому випадку екстремальні контакти вторинного приладу вимірювача розчиненого кисню можуть бути використані для попереджувальної сигналізації.

Pадіальний усреднітель-відстійник. Будівельний матеріал дляУсреднители вибирають з урахуванням хімічного складу стічних вод. Застосування для барботування поліетиленових труб при усередненні корозійно-активної стічної води забезпечує надійну роботу перемішують.

Якщо - технологічна схема станціїбіохімічної очистки (або технологія виготовлення основного продукту на підприємстві) не гарантують достатньої усереднення стічних вод перед надходженням їх в аеротенки, то слід поставити в контур регулювання замість імпульсного регулятора будь промисловийрегулятор, має вхід Про-5 ма і здійснює ПІД-закон регулювання. У цьому випадку екстремальні контакти вторинного приладу вимірювача розчиненого кисню можуть бути використані для попереджувальної сигналізації.

Великі коливання фізико-хімічногоскладу стічних вод, особливо суконних фабрик при роботі на устаткуванні періодичної дії, можуть зажадати усереднення стічних вод до проведення їх очищення.

Слід зазначити, що якщо технологічна схема станції - біологічного очищення (або технологіївиготовлення основного продукту) не гарантує достатнього усереднення стічних вод перед надходженням їх в аеротенки, а регулюючий орган забезпечений швидкодіючим електроприводом, то в контур регулювання концентрації розчиненого кисню замість імпульсногорегулятора слід поставити будь промисловий регулятор, має вхід 0 - 5 мА і здійснює ПІ-за-кон регулювання з часом ізодрома не менше 10 хв. Однак при цьому повинні бути вжиті заходи по зменшенню чутливості регулятора і згладжуванню вхідногосигналу. Екстремальні контакти вторинного приладу аналізатора розчиненого кисню можуть бути при цьому використані для попереджувальної сигналізації.

Графіки коливання концентрації стічних вод. Графіки коливання концентрацій стічних вод при розрахунковійтривалості циклу наведено на рис. 5.14. Величину Т вибирають виходячи з вимог до усереднення стічної води. Для стічних вод, витрата яких і концентрація містяться в них забруднень змінюються з явно вираженою циклічністю, період усереднення приймають рівнимтривалості циклу.

Pазрез змішувального жолоби різних стічних вод і коагулянтів. Ухил 1. 30. Якщо змішувачі, забезпечені мішалками, мають ємність, достатню для прийому стічних вод протягом тривалого періоду, то вони придатні також і для усередненнястічних вод різного складу, що надходять періодично або безперервно.

Проведені розрахунки показують, що типова автоматика могла б бути працездатною лише при 10-кратному звуженні діапазону буферності стічних вод. Це означає, що на базі типової автоматикимогла б бути працездатна ХТС з попередніми 10-кратним усередненням стічних вод по-буферності.

Принципова схема установки механіко-хімічної очистки виробничих стічних вод нафтопереробного заводу в Філадельфії (США із застосуваннямосвітлювачів. У деяких випадках буває досить перемішати стік, що містить велику кількість забруднень, зі стоком, мають меншу концентрацію забруднень, щоб отримати усереднену стічну воду, яка не викликає сильної корозії. Усереднення стічних водпроводиться в Усреднители.

На рис. 2 наведений один з варіантів схеми очищення загального стоку машинобудівного заводу. Вона включає усереднення стічних вод, їх обробку реагентом, освітлення у відстійниках, фільтрацію на фільтрах, механічне зневодненняутворюється осаду.

Біологічні фільтри, що працюють з рециркуляцією, займають мало місця, не вимагають багато матеріалів і працюють без утворення запаху. Їх перевагами є: можливість усереднення стічних вод, що мають різний склад і кількість,включення в коло біологічних процесів відстійника, збільшення промивки насадки до бажаного ступеня і рівномірна по всій висоті фільтра навантаження.

На заводах кістяного клею обробка стічних вод повинна відбуватися відповідно до їх складом та за умовамивиробництва. Тому в першу чергу необхідно провести усереднення стічних вод і взаємну нейтралізацію кислих і лужних стоків, що може викликати і коагуляцію деяких речовин.

За загальноприйнятою укрупненої класифікації стічні води промисловихпідприємств поділяються на виробничі, що вимагають попередньої локальної очистки (перед-очищення) перед їх скиданням; виробничі, що не вимагають передочистки; господарсько-побутові і атмосферні стоки. В даний час більшість підприємств після усередненнястічних вод або після усереднення і нейтралізації направляють їх разом із міськими побутовими стоками на біологічне очищення. На деяких підприємствах проводять локальну очищення виробничих стічних вод перед скиданням у міську каналізацію.Виробничі стоки, які не мають специфічних забруднюючих речовин, направляються в каналізацію населеного пункту спільно з господарсько-побутовими стоками.

Інтенсивного розкладання цих стічних вод не відбувається, і тому вони важко піддаються біологічному окисленню; вони не роблять шкідливого впливу на хлорофіллсодержащіе водні рослини. Перед спуском в міські очисні споруди необхідно провести охолодження і усереднення стічних вод в спеціальному басейні ємністю, рівної половину денної витраті води. У суміші з побутовими стічними водами в співвідношенні, щонайменше, 1: 3 вони можуть очищатися біологічним методом.

В даний час основною є четьшехсту-пенчатой ??схема очищення стічних вод ТЕС від нафтопродуктів, що включає відстоювання, флотацію і два ступені фільтрування. В якості основного устаткування на спорудах встановлюються прийомні баки для усереднення стічних вод по витраті і забрудненості, нафтоуловлювачі горизонтального, рідше радіального типу, флотатори, трикамерні ЦНДІ МПС або радіальні, механічні та сорбційні (вугільні) фільтри. При цьому відсутня одностайна думка фахівців щодо необхідності виконання споруд за повною схемою і про склад споруд в головній частині. Найчастіше предметом розбіжностей є доцільність встановлення флотаторов. Є також вказівки на взаємозамінність відстійників і флотаторов.

Для зменшення скиду нафтопродуктів важливим є відведення стічних вод. Необхідність улаштування окремої системи для відводу з території електростанцій стічних вод, забруднених нафтопродуктами, в даний час не викликає сумнівів. Запобігання змішування їх з чистими водами значно скорочує обсяг води, що підлягає очищенню. Однак самі замаслені і замазученного води в залежності від умов їх утворення забруднені в різному ступені. В даний час всі ці стоки направляються на очисні споруди, де використовуються методи очистки, ефективність яких сильно залежить від ступеня дисперсності нафтопродуктів. Тим часом, як показано поруч досліджень, при перекачуванні і змішанні двох-компонентних рідин, якими є аналізовані стічні води, відбувається диспергування однієї з рідин (масел), інтенсивність якого залежить від швидкості руху суміші відносно лопатей (насоса) і співвідношень витрат у місці змішання . Так зване усереднення стічних вод по витраті і концентрації шляхом їх змішання призводить до збільшення забруднення найбільш чистого потоку, що має звичайно і найбільша витрата, і до підвищення стійкості цього забруднення.