А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Успіх - колектив

Успіх колективу в боротьбі за підвищення продуктивності праці пов'язаний із застосуванням чіткої і обгрунтованої одиниці вимірювання продуктивності праці.

Чи сприяє він (вона) зростанню успіхів колективу.

По всій країнійде добра слава про великих трудові успіхи багатотисячних колективів таких великих підприємств соціалістичної індустрії, як Уралмашзавод, Нижньо-Тагильский металургійний комбінат імені В. І. Леніна, Уралвагонзавод, Уральський алюмінієвий завод, і багатьох інших.Вони змагаються зараз за почесне право називатися колективами комуністичної праці.

Чи сприяє він (вона) значного зростання успіхів колективу.

За змістом своїм премія повинна відображати дійсний внесок людини в успіх колективу.Порушення даної умови завдає шкоди справедливості і моральної чистоти розподільних відносин. Широко відомий фільм Премія, в якому розкриті виникають при цьому моральні колізії.

Слід домагатися, щоб кожен трудящий добре працював,дбав про успіхи колективу, сміливо розкривав недоліки, вносив пропозиції щодо їх усунення.

Блищить Золотий Меркурій, змушуючи ще раз адуматься: у чому секрет успіху колективу.

Поєднання почасово-преміальної оплати праці та матеріального заохоченнястворює зацікавленість кожного працівника не тільки в результатах своєї особистої праці, але й в успіхах колективу підприємства в цілому. Особисті і суспільні інтереси стають єдиними.

Порядок утворення та використання фонду матеріального заохочення впоєднанні з відрядною і почасово-преміальної системами оплати праці сприяє зміцненню принципу оплати по праці і посиленню матеріальної зацікавленості кожного працівника підприємства не тільки в результатах своєї особистої праці, але й в успіхах колективу вцілому.

Порядок утворення та використання фонду матеріального заохочення в поєднання з відрядною і почасово-преміальної системами оплати праці сприяє зміцненню принципу оплати по праці і посиленню матеріальної зацікавленості кожного працівникапідприємства не тільки в результатах свого особистого купа, але і та успіхи колективу в цілому.

Характерні особливості різних стилів роботи не виключають можливість пошуку нових рішень і не вичерпують всієї теми стилів керівництва. Очевидно, що існуютьпсихологічні закономірності побудови відносин з колективом, і їх треба вивчати професійно, серйозно, тому що від них залежить успіх колективу і його керівника.

Досвід радянських промислових підприємств (в част-ності, підприємств м. Новосибірська)показує, що притаманні бригадам принципи роботи на єдиний наряд з оплатою за кінцевими результатами, бригадний підряд на виконання завершеного комплексу робіт як найбільш повна форма колективного госпрозрахунку можуть за певних умов застосовуватися в доситьвеликих колективах, у тому числі в колективах цехів і навіть підприємств. Саме підрядні форми організації та оплати праці найбільшою мірою стимулюють перебудову організації виробництва і управління, зримо пов'язують заробітну плату, суспільний престижпрацівників, перспективи їх кваліфікаційного і посадового зростання з реальними економічними успіхами колективів структурних підрозділів підприємств.

Досвід радянських промислових підприємств (в част постп, підприємств м. Новосибірська) показує, щовластиві бригадам принципи роботи на єдиний нар д з оплатою але кінцевим результатам, бригадний підряд на виконання завершеного комплексу робіт як найбільш повна форма колективного госпрозрахунку можуть за певних умов застосовуватися в досить великих колективах, у тому числі в колективах цехів і навіть підприємств. Саме підрядні форми організації та оплати праці найбільшою мірою стимулюють перебудову організації виробництва і управління, зримо пов'язують заробітну плату, суспільний престиж працівників, перспективи їх кваліфікаційного і посадового зростання з реальними економічними успіхами колективів структурних підрозділів підприємств.

ПPсистематично діють в тандемі, постійно взаємодіють, результати ринкової діяльності набагато вище тих, де кожна служба діє порізно. У налагодженні подібних стосунків криється серйозний резерв успіху колективу в бізнесі.

У соціалістичному суспільстві розподіл здійснюється в залежності від кількості і якості витрачається людьми праці. Від того, наскільки продуктивно і якісно працює кожна людина, залежить успіх колективу, так само як від зусиль і злагодженості дій колективу багато в чому залежать результати праці окремого працівника. Тому управління повинно широко використовувати економічне та матеріальне стимулювання для підвищення ефективності виробництва. Одним із шляхів оптимального співвідношення у матеріальному стимулюванні особистих і суспільних інтересів є бригадний підряд як одна з форм господарського розрахунку в низових підрозділах.

До кінця зимового будівельного сезону яскраво проявляється роль психологічного клімату в бригадах. Одні колективи, незважаючи на накопичення втоми, зберігають високу працездатність, успішно долають виникають труднощі, спалахи роздратування. В інших же, навпаки, спостерігаються випадки розколу колективу, міжособистісних і групових конфліктів. Для створення сприятливого психологічного клімату необхідно проводити цілеспрямовану роботу по формуванню колективу навколо здорового ядра. Як правило, таке ядро ??складають ветерани, передовики виробництва, досвідчені робітники, що пройшли трасових загартування і добре усвідомлюють державне значення будівництва північних трубопроводів. Pабота на один наряд з розподілом заробітку по коефіцієнту трудової участі ще більше піднімає роль колективізму, сприяє створенню заклопотаності кожного за успіх колективу. Слід орієнтувати колектив на вирішення великих цільових завдань, на отримання кінцевих результатів.