А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Удосконалення - технологія

Удосконалення технології призвело до того, що область, пов'язана із створенням посудин тиску, стала майже самостійною галуззю машинобудівної промисловості і науки. Протягом ряду років приМіжнародному інституті зварювання існувала окрема комісія (№ 11), що займалася різними аспектами посудин тиску і трубопроводів, а Міжнародна організація стандартів активно займалася складанням проектів міжнародних стандартів на ці судини.

Удосконалення технології та впорядкування режиму роботи окремих агрегатів в хімічних цехах коксохімічних заводів сприяє зниженню витрати гострої пари, а отже і скорочення кількості стічних вод. Так, заміна парового підігрівукам'яновугільного поглинального масла вогневим призводить до зниження витрати пари при дистиляції бензолу.

Удосконалення технології дозволяє готувати сірий чавун, що відрізняється дуже гарними механічними властивостями і широко використовуваний умашинобудуванні. Ковкий чавун виходить шляхом тривалого нагрівання (відпалу) білого чавуну. Легований чавун містить крім зазначених домішок хром, мідь, нікель, алюміній та інші елементи, а також підвищена кількість марганцю або кремнію.

Удосконаленнятехнології та розробка нових рецептур електролюмінофори, Отч.

Удосконалення технології та розробка нових рецептур катодолюмінофоров, Отч.

Удосконалення технології та розробка нових технічних умов на люмінофор кристал, Отч.

Удосконалення технології та розробка рецептур нових катодолюмінофоров, Отч.

Удосконалення технології та розробка нових рецептур катодолюмінофоров, Отч.

Удосконалення технології та розробка нових рецептур лампових люмінофорів, Отч.

Удосконалення технології та розробка нових рецептур лампових люмінофорів, Отч.

Удосконалення технології, техніки та організації виробництва крохмалю з картоплі //Харчова промисл.

Удосконалення технології буріння, проведене Тюменськийбуровиками, висунув ряд нових вимог до конструкцій і характеристикам турбобурів. Зокрема, технологічно необхідна в тюменських умовах продуктивність насосів 40 - 42 л /с при бурінні долотами діаметром 214 мм і визначила створення нових конструкційбагатолітражним турбін. Буріння гідромоніторний долотами на високих перепадах тиску, вперше в промислових масштабах здійснене в Тюменській області, зажадало якнайшвидшого вирішення конструкцій пристроїв, ущільнюючих вихід вала.

Удосконаленнятехнології складання підшипникових вузлів.

Удосконалення технології гексаметилендиамина, Отч.

Удосконалення технології електролюмінофори із зеленим і синім світінням, Отч.

Удосконалення технології електролюмінофори з різнимкольором світіння, Отч.

Удосконалення технології електролюмінофори з жовтим свіченням, Отч.

Удосконалення технології злектролюмінофоров і дослідження їх властивостей, Отч.

Удосконалення технології люмінофора цинк-кальцій фосфату,активованого оловом, і виготовлення дослідної партії люмінофора в кількості 20 кг, Отч.

Pеконструірованная схема ус тановки вторинної перегонки бензину. Удосконалення технології перегонки бензинів обумовлено не тільки пошуком оптимальних схем поділу,але й визначенням необхідного фракційного і вуглеводневого складу одержуваних фракцій, що забезпечують максимальний вихід ароматичних вуглеводнів на установках каталітичного риформінгу.

Удосконалення технології видобутку нафти вимагає детальноговивчення процесів вилучення її з пласта.

Удосконалення технології композиційних матеріалів, застосовуваних для дорожніх транспортних засобів, повинно привести до зниження вартості виробництва.

Удосконалення технології виготовлення стрічок длявідеозаписи з метою поліпшення фізико-механічних властивостей, робочих характеристик і підвищення терміну їх служби - задача досить актуальна. Ведуться пошуки нових матеріалів для робочого шару магнітних стрічок. У цьому плані становлять інтерес стрічки з магнітним порошкомдвоокису хрому, модифікованої телуром, оловом і ін Магнітна стрічка, виготовлена ??на такому порошку, має велику чутливість, забезпечує підвищену відношення сигнал /шум і значно кращу частотну характеристику в порівнянні з стрічкою, робочий шарякої містить гамма-окис заліза. До того ж електропровідність цієї стрічки на 5 порядків вище, ніж у стрічки з гамма-окисом заліза. Недоліком порошку двоокису хрому є низька температура Кюрі: 120 С. Однак поліетилентерефталатних основа для відеострічок допускаєтемпературу не вище 90 С, тому дана властивість порошку двоокису хрому не обмежує його застосування для виготовлення відеострічок.

Удосконалення технології аніоніти ЕДЕ-10-П та розробка нових марок анионитов типу четвертинного підстави, Отч.

Удосконалення технології ортофосфатних люмінофорів, Отч.

Удосконалення технології галофосфатних люмінофорів для ламп підвищеної потужності, Отч.

Удосконалення технології ортофосфатних люмінофорів, Отч.

Удосконалення технологіїортофосфатних люмінофорів і вишукування нових люмінофорів для люмінесцентних ламп різного призначення, Отч.

Удосконалення технології очищення води за допомогою іонітів, Отч.

Удосконалення технології заливки ротора, що дозволяє здійснитивисоку монолітність білячої клітки і корот-козамикающіх кілець, забезпечило зниження втрат в обмотці ротора.

Склад розчинів і режим роботи при знежирюванні. Удосконалення технології очищення поверхні деталей йде в основному по шляху застосування новихзнежирюючих засобів та інтенсифікації знежирення. Так, використовують нові синтетичні миючі препарати на основі сінтаміда, сінтанола і сульфанола. З точки зору інтенсифікації значний інтерес представляє застосування ультразвуку для очищення виробів. Приультразвукової очищенні найважливішу роль відіграє кавітація.

Удосконалення технології Краснокамске йодо-бромного виробництва, Отч.

Удосконалення технології дрібнозернистого люмінофора К-67 Отч.

Удосконалення технології іонітних очищенняводи і виробництва іонітів, Отч.

Удосконалення технології очистки природних вод іонітами для виробництва перекису водню, Отч.

Удосконалення технології синтезу алюмінієвих квасцов і сірчанокислотного способу отримання глинозему тісно пов'язане знаявністю даних про стан нона алюмінію в сульфатних розчинах.

Удосконалення технології бромистих і йодних солей, Отч.

Удосконалення технології текстильної переробки скляного волокна, Навчи.

Удосконалення технології обробкипривибійної зони пласта на основі соляної кіслотиУ /Геологія палеозою і верхнього протерозою, дорозробки і нефтеотдача родовищ Башкортостану: Наук.

Нерідко удосконалення технології, забезпечуючи задані споживчі властивості, може вплинути і на інші властивості матеріалу, що не входять в його стандартні характеристики. Ці обставини треба обов'язково враховувати, приступаючи до дослідження, так як вони можуть призвести до відмови виробництва використовувати розробку.

Для удосконалення технології та підвищення економічної ефективності процесу істотне значення має розрахунок оптимального реакційного змійовика і розробка методики оптимального управління процесом.

Проведено удосконалення технології заканчіванія і капітального ремонту свердловин з використанням розробленого обладнання, технологічних рідин без твердої фази, яке дозволить збільшити продуктивність свердловин і міжремонтний період їх експлуатації.

Для удосконалення технології передпосівної обробки насіння хімічна промисловість випускає в даний час комбіновані препарати, що містять діючі речовини протруйника (фунгіциду, бактерициду) і інсектициду. Вміст діючої речовини інсектициду в такому комбінованому препараті щодо підвищено, що дає можливість обмежитися однократним обробкою їм насіння при нормі витрати, рекомендованої для протруйника.

Внаслідок удосконалення технології приготування різних люмінофорів, а також створення високочутливих фотопомножувачів люмінесцентні методи дозиметрії знаходять все більш широке практичне застосування.

Шляхи удосконалення технології промислового виробництва синтетичної аскорбінової кислоти на УВЗ в 1976 - 1990 рр //Башкирський хімічний журнал.

З удосконаленням технології переробки сировини, забезпе-шечівающей зниження втрат на тому чи іншому виробничому ділянці, вихід спирту збільшується. На кожному етапі удосконалення технології науково розробляються і затверджуються норми виходу спирту на 1 т крохмалю.

Заклепки з напівкруглою головкою (міцні шви. З удосконаленням технології зварювального виробництва застосування клепаних з'єднань поступово скорочується. В даній статті порушені заклепувальні з'єднання загального машинобудування і металоконструкцій, виключаючи літакобудування.

При удосконаленні технології, коли процеси дроблення, сушки і лиття виробів будуть здійснюватися в одному технологічному агрегаті, дробильні і сушильні відділення в цих цехах передбачати не слід.