А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вузли - виріб

Вузли виробів були об'єднані в однорідні за технологією групи, для кожної з яких застосовані типові технологічні процеси складання, випробування і фарбування.

Технологічна карта складально-зварювальних робіт Технологічна карта№ складання і зварювання Загальна вага зварювального вузла Зачистка ЧХЕОІІОХЕ рах. Конструктивні та технологічні складальні вузли вироби зазвичай збігаються. Тому розроблені схеми складальних елементів вироби являють собою одночасно і технологічні схеми складання.

Всі вузли вироби виготовляються одночасно, кожен на самостійній потокової лінії, у відділенні вузлової збірки і зварки.

Деталі й вузли виробів повинні мати певні, заздалегідь задані кресленням розміри і форму. Pазмери деталі, проставлені на кресленні,називаються номінальними. Дійсні розміри деталей і вузлів, отримані в результаті обробки заготівки на верстатах, визначають виміром. Pазность між дійсними розмірами і номінальними не повинна перевищувати допустимих відхилень.

При побудовіпроцесів складання доцільно розділяти вузли виробів на групи та підгрупи.

При побудові процесів складання доцільно ділити вузли вироби на групи і підгрупи.

Дефекти корпусу розподільника в зборі. | Дефекти валика розподільника в зборі. Післярозбирання і дефектації деталі й вузли виробів електрообладнання надходять на дільниці відновлювального ремонту, складання, регулювання та випробування.

При розробці технологічних процесів складання доцільно розділяти вузли виробів на групи та підгрупи.

До металлоконструкциям в машинобудуванні відносяться деталі і вузли виробів, що мають нероз'ємні з'єднання, виконані переважно зварюванням. Деталі й вузли з металоконструкцій складають значну питому вагу в машинобудуванні.

Випробування двигунапроводяться на спеціальних установках, що дозволяють в економічному режимі досліджувати одночасно всі вузли вироби. Випробовувані двигуни працюють попарно таким чином, що один з них працює в режимі асинхронного генератора з рекуперацією енергії в мережу.

У загальномувипадку ремонтні робочі креслення повинні показувати, якими мають бути деталі і вузли виробу після ремонту і дозволяти виготовлення нових деталей.

Від органів технагляду не потрібно дозволу на виготовлення траверс, але всі деталі, вузли вироби повинні бутивиготовлені у повній відповідності до затверджених у встановленому порядку кресленнями, технічними умовами, державними стандартами і правилами безпеки.

Траверса для підйому плит перекриттів.

Pазрешеніе на виготовлення траверс від органівтехнагляду не вимагається, але всі деталі і вузли вироби повинні бути виготовлені у повній відповідності до затверджених у встановленому порядку кресленнями, технічними умовами, державними стандартами і правилами безпеки. Тимчасові незначні відступивід креслень (заміна марок сталей і профілів, зміни конструктивного порядку), не зменшують міцності і стійкості, не впливають на взаємозамінність вузлів і деталей, допускаються за письмовим дозволом керівника підприємства в кожному окремому випадку.

У машинобудівних об'єднаннях застосовується також метод розрахунку внутрішньовиробничих умовних цін на напівфабрикати, деталі та вузли виробів основного виробництва, сутність якого полягає в тому, що ціна деталі (вузла) встановлюється на основі їїсобівартості по підрозділу розрахованої бесполуфабрікатний способом, доведеної до виробничої, а потім і до повної собівартості загальноприйнятим порядком з додаванням до неї частини планової суми прибутку об'єднання. Ця частина визначається пропорційнозаробітної плати робітників по деталям цього товару з урахуванням коефіцієнта фондоозброєності праці.

На машинобудівних підприємствах застосовується також метод розрахунку внутрішньозаводських умовних оптових цін на напівфабрикати, деталі та вузли виробів основноговиробництва[93], Сутність якого полягає в тому, що ціна деталі (вузла) встановлюється на основі цехової її собівартості, розрахованої бесполуфабрікатний способом, доведеної до заводської, а потім і до повної собівартості загальноприйнятим порядком з додаваннямдо неї частини планової суми общезаводской прибутку.

Ці клеї затікають практично в будь-які дрібні зазори і нерівності, тому їх застосування дозволяє використовувати в ряді виробництв деталі й вузли виробів з меншою точністю виготовлення, а відповідно, і з низькоювартістю. У отвержденном стані вони забезпечують герметичність клейових з'єднань при дії агресивних середовищ, перепадах температур від - 193 до 150 С, вібрації і ударах. Клей грібостоек і не виділяє шкідливих речовин при контакті з харчовими продуктами.

Взв'язку з відсутністю у фабрики досвідчених висококваліфікованих конструкторів при розробці моделей сорочок не використовуються базові конструкції, уніфіковані деталі та вузли виробів, єдині уніфіковані методи обробки.

Для ілюстрації розглянемодослідження вібростійкості динамічної системи металорізального верстата, апроксимувати 3-масової пружною системою (рис. 3 а), що включає вузли вироби, інструменту і станини, і процесом різання.

Помилковий шлюб за параметрами або складових частин виробупризводить, як правило, тільки до економічних втрат, так як помилково забраковані модулі, блоки, вузли вироби замінюються на нові з подальшим їх ремонтом або регулюються на місці.

Перевагою полімерних покриттів є широта колірної гами, а такожможливість нанесення за один раз шару товщиною від 20 до 800 мк і вище на різних по конфігурації виробах. Представляється можливим герметизувати вузли виробів в зборі. Вироби з покриттями поєднують в собі високу механічну міцність, властиву металу, зчудовими властивостями, якими володіють полімери.

Перевагою полімерних покриттів є широта колірної гами, а також можливість нанесення за один раз шару товщиною від 20 до 800 мк і вище на різних по конфігурації виробах. Представляється можливимгерметизувати вузли виробів в зборі. Вироби з покриттями поєднують в собі високу механічну лрочность, властиву металу, з чудовими властивостями, якими володіють полімери.

У цьому випадку деталі й вузли вироби попередньо локривают грунтовкою, а потімвиріб у готовому вигляді після складання локривают відповідним лакофарбовим матеріалом у фарбувальному цеху.

При виділенні складальних елементів обов'язковою умовою є можливість складання кожного елемента незалежно від інших. Крім складальних елементів,визначають деталі й вузли вироби, що надходять у зібраному вигляді з боку. В результаті цього повинна, бути складена схема складальної зв'язку окремих деталей і частин даного виробу. Ця складальна зв'язок визначає складальний склад виробу.

При виділенніскладальних елементів обов'язковою умовою є можливість складання кожного елемента незалежно ють інших. Крім складальних елементів, визначають деталі й вузли вироби, що надходять у зібраному вигляді з боку, виробляють розбивку по цехах відповіднихчастин складального процесу. В результаті цього повинна бути складена схема складальної зв'язку окремих деталей і частин даного виробу. Ця складальна зв'язок визначає складальний склад виробу.

Проектування цехів масового і великосерійного виробництва, якправило, ведеться за точною програмою. У цьому випадку в програму включаються всі вузли виробів, що збираються в проектованому цеху, із зазначенням їх кількості та маси. Проектування складальних цехів дрібносерійного і серійного виробництва при різноманітній і обширноюноменклатурі ведеться по приведеній програмі, для складання якої всі підлягають зборці машини розподіляються на групи по конструктивній і технологічній однорідності.

При виділенні складальних елементів обов'язковою умовою є можливість зборкикожного елемента незалежно від інших. Крім складальних елементів, визначають деталі й вузли вироби, що надходять у зібраному вигляді з боку, і розбивку по цехах відповідних частин складального процесу. В результаті цього повинна бути складена схема складальноїзв'язку окремих деталей і частин даного виробу. Ця складальна зв'язок визначає складальний склад виробу.

У цьому випадку як окремі деталі, так і вузли вироби підбирають за кольором і текстурою. Якщо розмір деталі (вузла) більше розміру ножов фанери (шпону), фанерупопередньо склеюють. Якщо фанерування проводиться в один шар, то слід так підібрати фанеру, щоб її волокна були паралельні волокнам фанеруемой поверхні виробу. При фанерування в два шари з двох сторін ставлять один шпон перпендикулярно основифанеруемого предмета, а другий - паралельно. Обтиск фанери вручну проводиться шляхом притирання за допомогою спеціальних молотків; на криволінійні деталі накладають криволінійні цулаги або мішки з піском. На сучасних підприємствах для цієї операції застосовуються пресиабо пневматичні гумові мішки, в які закладають підлягають обтиску деталі. При видаленні з мішка повітря він опадає, і гума, щільно облягаючи фанеровані предмет, створює необхідний стиск.

Праворуч від назви креслення в основному написі поставленийномер креслення, за яким його можна отримати в архіві і в роздавальних. В нумерації креслень перша цифра вказує клас виробу, де цифрою 5 позначають групи і вузли виробу, а цифрою 8 - деталі. На другому і третьому місцях поставлені літери БА, що представляють собоюумовний індекс заводу, на якому цей креслення розроблений.

Праворуч від назви креслення в основному написі поставлений номер креслення, за яким його можна отримати в архіві і роздавальних. В нумерації креслень перша цифра вказує клас виробу, де цифрою 5позначають групи і вузли виробу, а цифрою 8 - деталі. На другому і третьому місцях поставлені літери БА, що представляють собою умовний індекс заводу, на якому цей креслення розроблений.

Загальними вимогами до герметизуючим прес-матеріалами є високий рівеньдіелектричних властивостей та стійкість у різних умовах експлуатації. При герметизації виробів обпресуванням високі тиску пресування неприпустимі, тому що в процесі капсулювання чутливі до деформацій вузли виробів електронної і електротехнічноїапаратури (трансформатори, резистори, конденсатори, елементи з ферритами тощо) можуть бути пошкоджені або виведені з ладу.

Схема пристрою введення присівши. Конструктивно пристрій УВП виконано одним блоком і складається з рами, двох клапанних блоків зелектромагнітами, циліндра і двох датчиків. Pама виконана з сталевих куточків. На ній монтують всі вузли вироби. За допомогою чотирьох болтів рама кріпиться на фундаменті або іншому міцній основі. Кожен клапанний блок складається із сталевого корпусу та електромагніту. Привключеному електромагніт сердечник, пере-через буфер закриває правий клапан. При знеструмленому електромагніті під дією пружини і тиску середовища клапанна пара, переміщаючись вліво, закриває лівий клапан. Всі рухомі елементи ущільнювачів - металеві.Ущільнювальні нерухомі елементи виконані з фторопласту.

Що ж стосується системи вузлових комплектів, то їх застосування в умовах групового виробництва обмежується. Це пов'язано з тим, що деталі одного вузла, як правило, суттєво відрізняються і поконструктивними ознаками (що не дозволяє обробляти їх в одній наладці), і за деякими календар-но-плановим нормативам. І тільки в тих випадках, коли вузли виробів, що випускаються заводом, мають значну кількість однотипних деталей, вузлові комплекти можуть бутизалишені в якості планово-облікових одиниць планування групового виробництва. Однак при цьому обов'язковою ознакою формування вузлового комплекту також залишається належність їх до однієї групової наладці.

Перша система - в маркуванніелектрообладнання зазначаються умовні позначення всіх видів вибухозахисту, використаних у виробі. Ця система (вона застосовується в СССPТа ПН?) Є найбільш повною. До недоліків її слід віднести неможливість по маркуванню визначити, які вузли виробивиконані з яким видом вибухозахисту.

Проте в даний час така організація збирання, отримала назву методу розширених завдань, починає поширюватися і в ряді виробництв середньої серійності. Як показує досвід, якість збірки при цьому зростає інерідко підвищується продуктивність праці. Складальник виконує не тільки всі операції від початку до кінця (малогабаритні вузли вироби, число операцій до 30), але і виробляє випробування. Це значно підвищує його відповідальність за збірку і надійність виробу.

Після того, як креслення надходять у відділ головного технолога, проводиться розчленування виробу на стадії та операції. При цьому має бути обрано оптимальний розподіл програми по цехах і ділянках з урахуванням наявного парку устаткування. Визначається на якихверстатах з використанням якої оснащення та інструменту будуть виготовлятися деталі й вузли вироби, їх збірка, монтаж, випробування.

Одиничне виробництво має істотні недоліки з точки зору витрат виробництва, проте з цього не випливає, що требапрагнути до його ліквідації. Область застосування методів одиничного виробництва звужується в результаті розвитку міжнародного поділу праці, але зовсім припинити його неможливо, хоча б тому, що перед остаточним запуском в серійне виробництво виробівслід виготовити дослідні зразки, а це можливо тільки при одиничному виробництві. Переваги серійного виробництва слід використовувати і тоді, коли вони можуть бути поширені лише на окремі деталі і вузли виробів. Найчастіше унікальні вироби складаютьсяз однакових деталей.

САВД ??побудована на основі універсальної бази даних. Вона дозволяє за запитами користувачів формувати з бази даних і друкувати відповідно до вимог ЕСКД групові конструкторські документи: зведені специфікації, складальні ігрупові креслення, а також таблиці додаткових виконань, обмотувальні записки та повідомлення на зміни. САВД ??обробляє пошукові запити на сортування і видачу інформації з бази даних, коригування даних, виконує розбивку на вузли виробів та пошукзастосованості виробів і розмірів, в режимі діалогу з конструктором виробляє внесення змін у взаємозалежні креслення, роблячи при цьому всі необхідні розрахунки. У режимах САПPАД підсистема автоматизованого ведення документації здійснює інформаційнезабезпечення підсистем розрахункового і конструкторського проектування, а також оперативне подання довідкової інформації.

Функціональні схеми служать для спрощеного відображення загальних принципів і послідовності розв'язуваних у виробі завдань-функцій,виконуваних окремими пристроями і їх елементами. Функціональні схеми відображають характер основних електричних процесів в ланцюгах вироби і служать ілюстраційні матеріалом до опису, роз'яснюють принцип дії якого складного виробу. На рис. 5 - 9представлена ??функціональна схема телевізійного приймача. Окремі елементи та вузли вироби зображуються на функціональній схемі у вигляді квадратів і прямокутників, в які вписуються короткі найменування елементів і вузлів по виконуваним ними функціям.

Нафрезерних верстатах можна виконувати профільну (рис. 144 а) і контурну (рис. 144 б) обробку заготовок, щитів і зібраних вузлів, вибирати пази, вушка, зарізати шипи. В умовах сучасних підприємств в зв'язку з певною спеціалізацією кожного робочого місцяуніверсальність фрезерних верстатів використовується не завжди повністю. Найбільш часто фрезерні верстати застосовують для фрезерування криволінійних деталей, зарізання шипів і контурної обробки щитів або вузлів виробів. Часто заготовки або вузли вироби подають у верстатукладеними в шаблони або пристосування.

Позамовний метод застосовується на підприємствах з дрібносерійним та індивідуальним характером виробництва, на ремонтних і експериментальних роботах. При цьому методі прямі витрати враховуються особливо по кожному замовленню або роботі. Комплексні витрати щомісяця розподіляються між окремими замовленнями і роботами. Фактична собівартість виробів або робіт визначається за їх виконанні. Коли виготовляються великі вироби, замовлення можуть видаватися на окремі агрегати та вузли вироби, що представляють собою закінчені конструкції.

Всі наведені системи володіють певними недоліками, в тій чи іншій мірі ускладнюють визначення як рівня вибухозахищеності вироби в цілому, так і вимог, що пред'являються до виробу в умовах монтажу, експлуатації, ремонту і контролю. Перша система застосовується для позначення електрообладнання, виготовленого за стандартами СССPта Польщі. Ця система є найбільш раціональною, оскільки маркування електрообладнання включає в себе комплекс умовних позначень, що визначають вибухозахищеність вироби. У маркуванні вибухозахисту вказуються умовні позначення всіх видів виконань по вибухозахисту, застосованих у виробі. До недоліку зазначеної системи слід віднести неможливість за маркуванням вибухозахисту визначити, які вузли вироби виконані в тому чи іншому виконанні по вибухозахисту. Якщо перша система в позначенні вибухозахищеність електрообладнання охоплює всі виконання, то друга система включає в маркування вибухозахисту тільки виконання головного вузла або виконання, які мають важливе значення для забезпечення вибухозахищеності вироби в цілому. Ця система, застосовувана в ФPГ, ГДP, Японії, Австрії та Швеції, ускладнює визначення видів вибухозахисту, застосованих в електрообладнанні.

Можливість анодування клеї-зварних виробів визначається головним чином хімічною стійкістю даного клею в електролітах і його здатністю забезпечувати герметичність порожнини нахлестки. Проникнення електроліту в цю порожнину вкрай небезпечно, так як викликає усередині неї корозію металу. С протягом 2 - 3 хв. У процесі проведення випробувань на жодному зразку не було виявлено растравліванія, розпушення і охрупчивания клейового валика і шару. Після анодування клеї-зварні вузли виробів в місцях зчленування слід особливо ретельно відмивати від розчинів, що застосовуються в процесі підготовки, анодування та наповнення.