А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вузька кільцева щілина

Вузька кільцева щілина між валом і кришкою корпуса заповнюється консистентним мастилом, внаслідок чого підвищується надійність захисту підшипників від забруднення сторонніми речовинами із зовнішнього середовища.

Вузька кільцеващілину між валом і кришкою корпуса заповнюється консистентним маззю, внаслідок чого підвищується надійність захисту підшипників від забруднення сторонніми речовинами із зовнішнього середовища.

Мазут проходить через вузьку кільцеву щілину, утворену наконечником мазутноїтрубки 2 і конічним наконечником 4 регулюючого стрижня 3 підхоплюється первинним потоком повітря і остаточно розпорошується вторинним потоком повітря. Pегулірованіе вторинного повітря здійснюється поворотом маховичка 5 і переміщенням пов'язаної з ним мазутноїтрубки 2 і внутрішньої повітряної насадки. Pегулірующій стрижень 3 з успіхом замінює спеціальний прочищати шомпол, застосовуваний у форсунках Стальпроекта. В інших конструкціях прочистку шомполом виконують періодично, для чого передбачають пробку в торці мазутноїтрубки.

При цьому розглядався випадок вельми вузькою кільцевої щілини, яка може бути прийнята обмеженою паралельними площинами. Спрощений висновок тих же залежностей для ламінарного руху в гладких щілинах базується на уявленні пропараллелеструй-ності потоку і наявності швидкостей тільки па раллельно потоку. Визначення напруги зсуву між двома ковзаючими поверхно - стями рідини проводиться за законом Ньютона і швидкість на стінці приймається рівною нулю. Цей метод використаний також намипри виведенні основних формул для руху води в щілинах. У додатку до труб він викладено, наприклад, в роботах проф.

Схема компонування маслораспиляющего агрегату. При проходженні повітря через вузьку кільцеву щілину між виступом розпилювача 1 і центральним отворомвтулки 2 в зоні Б розпилювача відбувається місцеве зниження тиску, в результаті якого краплі олії, що випадають з трубки 3 втягуються в капілярний отвір розпилювача /і на виході з нього розпорошуються в потоці стисненого повітря. При цьому найбільш великі часткиосідають на поверхні масла в резервуарі, а більш легкі внаслідок місцевого пониження тиску в зоні В (після щілин а) виносяться з потоком повітря через канал г до вихідного отвору.

Фабрі Перо[11, 40]; Вузьку кільцеву щілину в екрані, розташованому на фокуснійвідстані перед сферичної лінзою[21]; Бінарні амплітудні голограми з несучою просторовою частотою[24, 41]; Амплітудні[42]і фазові[43, 44]дифракційні аксікони.

Схема роботи агрегату з імпульсною подачею мастильних аерозолів. (Позначення втексті. При проходженні повітря через вузьку кільцеву щілину між виступом розпилювача 5 і центральним отвором втулки 10 у зоні 3 розпилювача відбувається місцеве зниження тиску, в результаті чого краплі олії, що випадають з трубки 15 втягуються в капілярнеотвір розпилювача 5 і на виході з нього розпорошуються в потоці стисненого повітря. При цьому найбільш великі частки осідають на поверхні масла в резервуарі, а більш легкі внаслідок місцевого пониження тиску в зоні 7 (після щілин 14) виносяться з потоком повітря черезканал 8 до вихідного отвору.

При проходженні повітря через вузьку кільцеву щілину між виступом розпилювача 5 і центральним отвором втулки 10 у зоні 3 розпилювача відбувається місцеве зниження тиску, в результаті чого краплі олії, що випадають з трубки 15втягуються в капілярний отвір розпилювача 5 і на виході з нього розпорошуються в потоці стисненого повітря. При цьому найбільш великі частки осідають на поверхні масла в резервуарі, а більш легкі, внаслідок місцевого пониження тиску в каналі 7 (після щілин 14),виносяться з потоком повітря через канал 8 до вихідного отвору. Потрапляючи в основний потік повітря, частинки масла піддаються вторинному распиліваніе до розмірів 2 - 5 мкм.

Олія входить у фільтр через отвір 6 проходить через вузькі кільцеві щілини між пластинкамиа, далі - через утворені пластинками а і б канали в пакеті пластинок, паралельні осі фільтра, і через отвір 3 іде для подальшої циркуляції в мастильної системі.

Продукти гідрування і шламу при дроселюванні в патронних вентилях через вузькікільцеві щілини з високого тиску до атмосферного мають вельми великі швидкості, що викликають швидкий знос клапана і сідла. Виготовлені з твердих сплавів запірні органи зношуються вже через 130 - 150 годину.

Паровий сітчастий фільтр (завод Компресор. 1 - фільтруючасітка, 2 - дірчастий каркас. | Рідинний сітчастий фільтр (завод Компресор. Парогазова суміш подається в зовнішню четверту трубу, потім у вузьку кільцеву щілину другої труби, охолоджувану з обох сторін агентом. сконденсованої аміак стікає завдяки нахилу в бік,зворотну руху збагаченої газами суміші, перепускается у внутрішню трубу через дросельний вентиль і приєднується до основного потоку холодильного агента.

Масло, що надходить у фільтр через отвір а, проходить крізь вузькі кільцеві щілини міжосновними пластинками /, які, чергуючись з проміжними пластинками 2 набрані в пакет на валик 3 із Лиско. Через отвір б масло надходить у систему.

Нормальна камерна діафрагма. Кільцеві канали 5 і 6 з'єднуються з внутрішнім простором трубопроводу придопомоги вузьких кільцевих щілин 9 та 10 у самої поверхні диска. До каналів приєднуються трубки 7 і 8 що йдуть до дифманометра. Камери виготовляються із звичайної сталі, а діафрагма 4 з легованої сталі та інших матеріалів в залежності від властивостей вимірюваного середовища.

У цейперіод роботи манжета може бути замінена моделлю: витік відбувається через вузьку кільцеву щілину між обертовим з ексцентриситетом валом і перпендикулярної до нього тонкою стінкою. Такий розрахунок дає можливість оцінити максимальну кількість рідини, здатнепройти через манжету при заданому перепаді тиску і за певний час при аварійному режимі роботи.

Між шпинделем і корпусом форсунки утворено кільцевий циліндричне простір а, виходить назовні форсунки вузької кільцевої щілиною, утвореноїконічними кінцями шпинделя і корпусу форсунки.

При металевої Лабіринтові набиванні пар, просочуючись з парового простору назовні, дросселируется у вузьких кільцевих щілинах і в стику кілець. Особливістю зазначеної Лабіринтові набивання є те, що вона непритискається до штоку і тим самим дає йому можливість переміщатися без додаткового опору.

Формули для розрахунку швидкості зсуву і перепаду тиску в каналах. Процес виготовлення плівки рукавним методом (роздуванням) заснований на безперервному видавлюваннірозплаву полімеру через вузьку кільцеву щілину формуючої головки з наступною витяжкою рукава в поздовжньому і поперечному напрямках і його охолодженням. При даному методі формування розплав видавлюється у вигляді тонкостінного циліндра (рукава), який після розтягненняі охолодження намотується здвоєним полотном або розрізається і намотується як плоска плівка. Таким методом можуть виготовлятися плівки з термопластичних полімерів, розплав яких володіє значними в'язкопружних властивостей, що забезпечують стійкістьрукава при його відведенні та охолодженні.

Турбулентні пальника Укргіпромезом (8 - 8 в]. У пальнику передбачений равлика введення повітря, чим забезпечується інтенсивне закручування його, а газ подається по осі крізь вузьку кільцеву щілину.

Пружинний редукційний клапан. |Номограма для підбору редукційних клапанів. Пара поступає в корпус редуктора зліва, як показано стрілкою на рис. 98 і в результаті проходу через вузьку кільцеву щілину навколо піднятого золотника 1 знижує тиск до необхідного. Золотник /жорстко зв'язаний зі штоком 2 іпоршнем 3 який також знаходиться під тиском пари, що надходить у редуктор.

Потік води в оглядовому трубі відбувається знизу вгору, при цьому верхнє оглядове скло має форму випуклої лінзи, що утворить вузьку кільцеву щілину з фасонним верхнім патрубком.

?абота лабіринтового ущільнення заснована на дроселюванні газу при його протіканні через послідовно розташовані гідравлічні опору, виконані у вигляді порожнини-камер і вузьких кільцевих щілин - звуження.

Стосовно до такого способу сепарації,здійсненому між тарілок з кільцевими порогами, були визначені втрати енергії на місцевий опір протоку рідини через вузьку кільцеву щілину (поріг) межтарелочного простору. Pасчети показали, що радіус вільної поверхні рідини на вході її вбарабан для тарілок з кільцевими порогами (мінімальний радіус внутрішнього кільця рідини в тарелкодержателе) відрізняється незначно від радіуса для звичайних тарілок і при конструюванні сепараторів його можна не розраховувати.

Лікарські засобизаливають в резервуар (7), закривають кришкою (5) і плунжером (6) періодично продавлюють певну дозу через вузьку кільцеву щілину між клапаном і сідлом.

Модель прямоточного відцентрового елемента. Фізична модель прямоточного відцентрового елементапредставлена ??на рис. 33: У верхній частині моделі розташований завихритель з вісьмома тангенціальними прорізами для подачі повітря з закруткою, нижче - вузька кільцева щілина для подачі води.

Турбулентна пальник спрощеної конструкції. У турбулентної пальнику фірми Hauck (рис.8 - 12) повітря подається в центр через равлика і додатково закручується в лопатковому апараті барабанного типу, а газ надходить в повітряний потік з периферії по вузькій кільцевої щілини.

Схеми дросельних елементів. Цей дросель має переваги перед голчастимидроселями, представленими на рис. 233 б як по можливості отримання малих витрат, так і по можливості зменшення небезпеки засмічення щілин, геометрична форма яких, з цієї точки зору, має переваги перед вузькою кільцевої щілиною.

Пластинчастий фільтрочищуваного типу (Cuno Engineering Co., Ме-rlden, Conn | Фільтр глибинного типу із збільшеною поверхнею (Bendix Corporation, Skinner Purifiers Division, Detroit, Mich., Bull, 616 - A, p. 2. | Трубчастий масляний охолоджувач ( Ross. На рис. 15 - 30 показаний фільтр очищуваного типу. Рідина протікає через вузькі кільцеві щілини міжзібраними в пакет пластинками. Чищення фільтра здійснюється поворотом рукоятки, яка зрушує зібрану бруд до стінки, де вона падає на дно корпуса фільтра. У фільтрах глибинного типу прохід рідини відносно утруднений. Ці фільтри можуть бути зроблені зфетру, целлулози, прогумованою папери, кераміки або спеклися металів. У фільтрі, показаному на рис. 15 - 31 використовуються гільзи, зроблені з гофрованої прогумованої паперу для збільшення площі. У деяких глибинних фільтрах застосовується сукновальня глина,яка забезпечує прекрасне фільтрування, але в той же час може відбирати деякі присадки від масла. Фільтруючу здатність фільтрів зазвичай розрізняють за розмірами найдрібнішої частинки, яка (статистично) не проходить через фільтр. Тонкі фільтри (5 - 10 мікрон)часто встановлюються перед клапанами управління гідравлічних систем. У ковпачках резервуарів застосовують сита з числом 200 мещ на дюйм.

Обмотка, струм через яку створює магнітне поле лінзи, розміщується всередині сталевого панцира. Полюсні наконечники з вузькоюкільцевої щілиною концентрують поле, що дозволяє створити сильні магнітні короткофокусні лінзи, необхідні для великого збільшення. Для зменшення аберацій і збільшення яскравості вихідного зображення електрони прискорюються високою напругою в 30000 - 100000 в і більше.Pазлічние ділянки останнього по-різному розсіюють і поглинають електрони; це створює контраст в електронному зображенні.

За умови, щоб мінімальна пропускна здатність Kv min становила 2 - 4% від умовної пропускної спроможності KVJ (діапазон змінипропускної здатності дорівнює 50 - 25), виготовлення коркових затворів вимагає отримання дуже малих кільцевих щілин в перший момент підйому затвора, що викликає необхідність застосування жорстких допусків на розміри діаметром дросселирующих поверхонь. Одночаснорух середовища через вузькі кільцеві щілини викликає швидкий знос цих поверхонь.

Нормальна камерна діафрагма. Кільцеві камери мають канали, до яких приєднують трубки, що йдуть до дифманометра. Кільцеві канали за допомогою вузьких кільцевих щілин з'єднуються звнутрішнім простором трубопроводу. Кільцеві камери виготовляються з вуглецевої сталі, а діафрагми - з нержавіючої сталі та інших металів.

Залежність швидкісний[IMAGE ]14. Залежність кута розкриття. Подальше збільшення d0 /d приводить вже до зворотногодії: різко нерівномірного розподілу потоку по перерізу гирла і в факелі. При цьому входить до вузьку кільцеву щілину закручений потік нерівномірно перебудовується на осьовій.

Ущільнювач (рис. 13.7), що становить верхню частину лубрикатора, герметизуєгеофізичний кабель при спуско-підйомних операціях в свердловині з тиском на гирлі. Напірні трубки утворюють навколо кабелю вузьку кільцеву щілину, чинячи опір потоку рідини через неї, - відбувається дроселювання і зниження тиску рідини, аотже, скорочення її витоку. Напірні трубки змінні, їх внутрішній діаметр повинен відповідати максимальному діаметру ущільнюючого кабелю, забезпечуючи зазор згідно інструкції з експлуатації лубрікаторной установки. Більш повна герметизаціярухається кабелю досягається подачею в кільцеву щілину густого мастила під тиском, що перевищує устьевой на 2 5 - 3 5 МПа. Густа змазка (див. табл. 13.26) механічними насосами подається в нижню частину ущільнювача, а відпрацьована, змішана з просочилися сква-жіннимфлюїдом, зливається з верхньої частини ущільнювача (під сальника) і надходить у сепаратор, де очищається. У лубрикаторами для газових свердловин, коли потрібно більш ретельна герметизація рухається кабелю, ущільнювач включає ще лабіринтове пристрій, що міститьвелике число фігурних втулок, що утворюють навколо кабелю чергуються кільцеві щілини змінного перерізу.

Нормальна діафрагма. Камери в зборі встановлюють на трубопроводі між двома фланцями. Кільцеві канали камер повідомляються за допомогою вузьких кільцевих щілин,розташованих поблизу поверхні диска, а за допомогою імпульсних трубок з дифманометр. Диск виготовляють з нержавіючої сталі, так як розміри діафрагми при експлуатації не повинні змінювати початкових розмірів через ерозію і корозії.

Зміна потоку припроходженні через звужуватиме пристрій. Вона складається з самої діафрагми (диска), затиснутою між кільцевими камерами через прокладки. Кільцеві канали камер повідомляються за допомогою вузьких кільцевих щілин поблизу поверхні диска з простором трубопроводу, а за допомогоютрубок - з дифманометр. Діафрагму виготовляють зазвичай з нержавіючої сталі, а камери - з вуглецевої сталі. Ці діафрагми застосовують для трубопроводів діаметром від 50 до 400 мм.

Характер потоку і розподіл тиску. Нормальна діафрагма з кільцевими камерами (рис. 25) складається з самої діафрагми (диска) і кільцевих камер, між якими вона затиснута через прокладки. Кільцеві канали камер повідомляються за допомогою вузьких кільцевих щілин поблизу поверхні диска з простором трубопроводу, а за допомогою трубок - з дифманометр.Діафрагму виготовляють зазвичай з нержавіючої сталі, а камери - з вуглецевої сталі. Ці діафрагми застосовують для трубопроводів діаметром від 50 до 400 мм.

Емульсія, попередньо підігріта, підводиться безперервно насосом по трубопроводу 4 до розподільної голівці,що знаходиться між електродами. Pаспределітельная головка влаштована так, що через вузьку кільцеву щілину її, розміри якої можна змінювати, емульсія вводиться у вигляді плівки, рівномірно рухається між електродами від осі водороздільники в напрямку до стінок його. Вверхній частині апарата нафту відстоюється від води. Клапан 9 пов'язаний зі скидної трубою, оберігає апарат від надмірного підвищення тиску в ньому. Сигнальна лампа 11 горить, поки апарат знаходиться під напругою струму.

Горизонтальний електродегідратори типу ЕГ.Сировина вводиться в електродегідратори через вертикальну, вмонтовану по осі апарату трубу, яка на половині висоти дегидратора закінчується розподільної головкою. Головка влаштована так, що через її вузьку кільцеву щілину емульсія нафти і води вводиться у виглядітонкої веерообразной горизонтальній струменя.

Горизонтальний електродегідратори типу ЕГ. Сировина вводітсй в електродегідратори через вертикальну, вмонтовану по осі апарату трубу, яка на половині висоти дегидратора закінчується розподільної головкою.Головка влаштована так, що через її вузьку кільцеву щілину емульсія нафти і води вводиться у вигляді тонкої веерообразной горизонтальній струменя. Оброблена нафту виводиться в центрі верхнього днища електродегідратори, а відстояна вода - через нижнє днище.

Принципова схема плазмотронів фірми Тетронікс. | Принципова схема плазмотронів фірми Крупп. Металургійний плазмотрон постійного струму, прямої полярності, зовні аналогічний попереднім плазмотронів за винятком того, що стрижневою електрод не заглубленвсередину сопла. Електрод захищений потоком інертного газу, поточного через вузьку кільцеву щілину, утворену електродом і соплом.

Емульсія, попередньо підігріта, підводиться безперервно насосом по трубопроводу 4 до розподільної голівці, що знаходиться міжелектродами. Pаспределітельная головка влаштована таким чином, що через вузьку кільцеву щілину її, розміри якої можна змінювати, емульсія вводиться у вигляді плівки, рівномірно рухається між електродами від осі водороздільники в напрямку до стінок його. У верхній частиніапарату відбувається відстоювання нафти від води. Клапан 9 пов'язаний зі скидної трубою, оберігає апарат від надмірного підвищення тиску в ньому. Сигнальна лампа 11 горить, поки апарат знаходиться під напругою струму.

Пріценяются при консистентним мастилі,окружної швидкості до 6 м /сіх х робочій температурі вузла нижче температури разяфже-цця мастила. Ущільнюючий ефект середній, досягається шаром мастила, що заповнює вузьку кільцеву щілину. Ефективність ущільнення підвищується при наявності в отворі проточек (жиро-щих канавок),ускладнюють вихід змащення з щілини. Іноді жирові канавки виконуються як в отворі, так і на валу.

Застосовуються при консистентним мастилі, окружної швидкості до 6 к /сек і робочій температурі вузла нижче температури розрідження змащення. Ущільнюючий афект середній,досягається шаром мастила, що заповнює вузьку кільцеву щілину. Ефективність ущільнення підвищується при наявності в отворі проточек (жирових канавок), що утруднюють вихід змащення з щілини Іноді жирові канавки виконуються як в отворі, гак і на валу.

Лабіринтовіущільнення застосовують для ущільнення порожнин, заповнених газом і парою. Дія їх заснована на гальмуванні (завихренні) газу у вузькій кільцевої щілини з подальшим розширенням в суміжній кільцевої камері большогр обсягу. У кільцевої щілини тиск перетвориться вшвидкісний напір; по виході газу з щілини тиск відновлюється, але тільки частково; частину тиску витрачається на незворотні втрати при завихренні-розширенні.

Схема дії лабіринтового ущільнення. Лабіринтові ущільнення застосовують для ущільнення порожнин, 5аполненних тазом і парою. Дія їх заснована на гальмуванні (за-зіхреніі) газу у вузькій кільцевої щілини з подальшим розширенням в суміжній кільцевої камері великого об'єму. У кільцевої щілини тиск перетвориться в швидкісний напір; по виході газу з щілини тиск зосстаіавлівается, але тільки частково; частину тиску витрачається на незворотні втрати при завихренні-розширенні.

Паро-газова суміш надходить у Міжтрубний простір змішувача, в труби - киснево-повітряна суміш. Після змішання паро-газо-киснево-повітряна суміш виходить в катализаторную зону конвертора через вузьку кільцеву щілину з великою лінійною швидкістю, що запобігає зустрічне поширення фронту полум'я в змішувачі.

Колона з подвійними теплообмінними трубками (див. рис. 192 б) складається з катализаторной коробки вгорі і теплообмінника в нижній частині. Вихідна азото-воднева суміш подається в верхній штуцер і проходить зверху вниз по вузькій кільцевої щілини між стінкою корпусу і внутрішньої насадкою колони. Холодний газ оберігає корпус колони від перегріву. У нижній частині апарата газ проходить у Міжтрубний простір теплообмінника, де нагрівається за рахунок газів, що відходять і по центральній трубі піднімається у верхню частину катализаторной коробки. У центральній трубі розташований електропідігрівачем, який включається в період пуску та у разі переохолодження колони.

Чан для флотаційного згущення дріжджової суспензії. /- Труба. 2 - барботер. 3 - електродвигун. 4 - пеногасптель. 5 - дріжджова суспензія. 6. 789 - відповідно перша, друга, третя, четверта секції флотатора. 10 і 13 - штуцери. Л - труба. /2 - циліндр. По трубі 3 в інокулятор подають стиснене повітря від повітродувки. По центральній трубі повітря підводиться до дна чана, де виходить через вузьку кільцеву щілину між спеціальною тарілкою 18 і дном інокулятора зі швидкістю до 20 м /сек при висоті щілини близько 25 мм.

Серед інших специфічних елементів допоміжного обладнання ртутнопарових установок можна відзначити зумп-апарат, службовець для очищення конденсату ртутного пара, що повертається з конденсатора-випарника в ртутний котел, від шламу і окису ртуті, яка утворюється при проникненні атмосферного повітря в ртутну систему. Попадання окису ртуті і шламу особливо небезпечно для ртутних котлів з трубками Фільда-Еммета, вузькі кільцеві щілини яких можуть закупоритися, що призведе до пережогу труб.