А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Технічні правила

Технічні правила і прийоми регулювання двигунів стандартизовані і викладаються в спеціальних інструкціях і інструкціях. В даному випадку вказуються лише загальні принципи і необхідність цих заходів для скороченнянепродуктивних витрат палива.

Технічні правила по економному витрачанню металу, лісу та цементу і по раціональної області застосування збірних залізобетонних і металевих конструкцій в будівництві (ТП 101 - 65) в сьогоденні Довіднику не наводяться.

Технічні правила та інструкції затверджуються міністерствами і відомствами за участю профспілок.

Технічні правила по економному витрачанню металу, лісу та цементу і по раціональної області застосування збірних залізобетонних і металевихконструкцій в будівництві (ТП 101 - 65) в сьогоденні Довіднику не наводяться.

Технічні правила, наведені в розділі 8 достатні для забезпечення безпеки в нормальних умовах роботи. На газопроводи, що працюють в особливих умовах, правила непоширюються.

Технічні правила по суті являють собою такі норми поведінки, які є соціальними лише опосередковано. Але саме вони регулюють не ставлення людини до інших людей, а ставлення людини до природи. Це ті норми, якігрунтуються на знаннях про природу і визначають поведінку людини в процесі привласнення ним природи. Однак людина ставиться до природи не тільки як природне, але і як суспільна істота, тобто його ставлення до природи і суспільства є соціальним відношенням. У цьомусенсі розглядаються норми також є соціальними нормами.

Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг: ВСН 24 - 88 /МінавтодорPСФСP.

Технічні правила ТП 101 - 76 обов'язкові для проектних організацій, замовників та підрядників, особливообумовлюють обмеження використання металу в ряді випадків і конструкцій.

Технічні правила влаштування дорожніх покриттів з асфальтобетону, застосовуваного в гарячому стані.

Технічні правила випробування динамічних насосів з метою встановлення їххарактеристик визначаються ГОСТ 6134 - 71 Насоси динамічні.

Технічні правила випробування динамічних насосів з метою встановлення їх характеристик визначаються ГОСТ 6134 - 71 Насоси динамічні.

Термін Технічні правила, не супроводжуваний посиланням наінший розділ технічних правил ASA B31 означає восьмий розділ цих правил.

СН) і технічні правила (ТП), які, конкретизуючи небудь розділ проектування, повинні застосовуватися повсюдно (наприклад, СН 528 - 80 Перелік фізичних величин, що підлягаютьзастосуванню в будівництві, ТП 101 - 81 Технічні правила по економному витрачанню основних будівельних матеріалів); ??будівельні каталоги (СК) обладнання.

Які, саме технічні правила і коли вони стануть соціальними приписами, залежить від багатьохсуспільних обставин і від наявних у людей знань про природу й способи її присвоєння, тобто пристосування і перетворення у відповідності з людськими потребами.

КОМБІНАТ зобов'язаний дотримувати санітарні, протипожежні і технічні правила ввідношенні орендованого приміщення.

При переробці вантажів дотримуються технічні правила по економії витрачання основних будівельних матеріалів. Спосіб складування вантажів вибирають з урахуванням вимог до їх схоронності.

У зв'язку з тим що Технічніправила по економному витрачанню будівельних матеріалів (ТП 101 - 76) допускають застосування сталевих колон фахверка, далі розглянуті залізобетонні колони, застосовувані в тих областях, для яких не розроблені типові креслення сталевих колон, а саме дляторцового фахверка будинків висотою Я: 9 6 м, які мають залізобетонні несучі конструкції покриття.

У розпорядженні обслуговуючого персоналу повинні бути технічні правила пуску, експлуатації, зупинки і зняття характеристик насосів.

При правці повинніповністю виконуватися всі технічні правила набору і верстки; ніякі найскладніші виправлення не є підставою для порушення правил. Виправляючи одну помилку, не можна допускати появи нових помилок, тому будь вставлена ??в набір літера або рядок повиненбути переглянута по металу, також, як і видаляється літера або рядок.

У розпорядженні обслуговуючого персоналу повинні бути технічні правила пуску, експлуатації, зупинки і зняття характеристик насосів.

В розпорядженні у обслуговуючого персоналу повиннібути технічні правила пуску насосів, експлуатації, зупинки і зняття їх характеристик.

У ЦНИПС були розроблені нові методи і технічні правила виробництва кам'яної кладки в зимовий час. Було встановлено, що цементні і складні розчини, які зазнализамерзанню, продовжують твердіти після відтавання, хоча і втрачають частину міцності.

По суті, як ми вже відзначили, технічні правила є соціальними правилами, бо відношення людини до природи є соціальне відношення; також і ставлення людини до науки, додаються нею знань і їх застосування являє собою відношення суспільства до науки. Це ставлення суспільства до науки і застосуванню її знань у практичній діяльності може бути двояким, а саме: товариство може сприяти розвитку науки і якнайшвидшого застосування їїзнань у практичній діяльності, але може також перешкоджати використанню наукових знань, а тим самим перешкоджати і розвитку науки.

Порушені:PД 05751745 - 180 - 96 Технічні правила на ведення ремонтних робіт в свердловинах Уренгойського родовища (пп.

При сплаві снігу по каналізаційним мережам необхідно дотримуватися технічні правила і не порушувати нормальний режим роботи мережі. Не викликає ускладнень сплав снігу по трубах діаметром більше 300 мм при їх наповненні стічними водами на 0 5 діаметра труби і швидкості течії неменше 0 7 м /с. При наповненні труби більш 0 8 діаметра сплав снігу проводити не рекомендується, так як це може привести до закупорки труб.

Держбуд СССPкерує розробкою та затверджує загальносоюзні норми і технічні правила будівельного проектування,кошторисні норми і норми тривалості будівництва, єдині норми і розцінки на будівельно-монтажні роботи, прейскуранти і цінники, типові проекти та конструкції, стандарти на матеріали, вироби та інструменти. Він бере участь у розробці перспективних планіврозвитку будівництва, найважливіших комплексних науково-технічних проблем, а також питань, пов'язаних з розвитком промисловості будівельних матеріалів.

На основі фізичних властивостей селенових випрямлячів, що випускаються промисловістю, викладені технічніправила і норми, яких необхідно дотримуватися при зберіганні випрямлячів при установці їх у апаратуру або зборці в силові комплектні випрямні пристрої промислового застосування.

При будівництві водопровідно-каналізаційних споруд і мереж влесовидних грунтах необхідно дотримуватися спеціальні технічні правила.

До поясненню дії гальванічного елемента. а виникнення е д. з. поляризації. б криві, що ілюструють вплив е д. з. поляризації на е. д. з. елемента. Для ослаблення саморозряду важливозберігати елементи при зниженій температурі і виконувати технічні правила експлуатації.

Від цього правила дозволяється відступати, якщо, слідуючи йому, доведеться порушити інші технічні правила набору або верстки.

Повинен знати: методи технічногоредагування науково-методичної літератури, інформаційних і нормативних матеріалів; технічні правила підготовки і розмітки текстових оригіналів для книжно-журнальних видань, підготовки та оформлення оригіналів ілюстрацій; порядок складання технічноївидавничої специфікації, проектів художньо-технічного оформлення видань; правілапод /отовкі рукопису до здачі у виробництво, коректурних відбитків до друку; стандарти і технічні умови по художньо-технічному оформленню видань; друкарськішрифти та правила їх застосування; порядок розрахунку обсягу видань; планово-облікові одиниці виміру видавничої та поліграфічної продукції; стандартні коректурні знаки і позначення; діючі нормативи на технічне редагування; технологіюполіграфічного виробництва; економіку і організацію поліграфічного виробництва; основи організації праці і трудового законодавства, правила і норми охорони праці.

При підготовці оригіналу для суцільного іноземного або національного набору складачповинен переглянути хоча б короткі технічні правила для відповідної мови.

У роботі А. Е. Теплоухова закладені передумови вчення про зміну порід, про типах лісу, розроблені технічні правила рубок.

Зв'язка труб. При прокладкових роботах слід звертатиувагу на правила техніки безпеки, правила вуличного руху, загальні технічні правила проведення будівельних робіт.

Зауважимо, що декрет від 18 січня 1943 передбачає, що громадські влади можуть встановити технічні правила і правилабезпеки, якщо споруди, що входять в систему розподілу, схильні за своєю природою часто повторюється або важкої по наслідках небезпеки.

При виконанні робіт з прокладання трубопроводу слід дотримуватися правил техніки безпеки, правилавуличного руху і загальні технічні правила проведення будівельних робіт.

Галузева нормативна документація відображає ГОСТи, СТП, різного роду керівні документи, положення та ін Ці нормативи являють собою технічні правила і в цьому вигляді вони нерозглядаються як джерела права. У зазначених вище законах встановлюється юридичний обов'язок їх виконання, що й надає таким нормам юридичний характер. Відомчі нормативні акти можуть бути скасовані УрядомPФ, якщо вони суперечать закону.Нормативні акти вступають в силу тільки після реєстрації: в Міністерстві юстиціїPФ.

Складання алфавітно-предметного покажчика є справою досить складним, тому, перш ніж братися за цю роботу, треба усвідомити деякі технічні правила його підготовки.

Таким чином, державні стандарти трансформовані в національні стандарти, які в більшості країн світу застосовуються як визнані суспільством, але добровільні для використання технічні правила. У той же час національні стандарти єінструментом державного технічного регулювання, оскільки сприяють дотриманню обов'язкових вимог, що встановлюються законодавчо в технічних регламентах.

Повинен знати: методи художнього редагування науково-методичної літератури,інформаційних і нормативних матеріалів; порядок складання технічної видавничої специфікації, проектів художньо-технічного оформлення видань; технічні правила підготовки і оформлення оригіналів ілюстрацій; стандарти і технічні умови похудожньо-технічному оформленню видань; друкарські шрифти і порядок їх застосування; редакційну обробку ілюстрацій; методи і технологію підготовки графічного матеріалу; порядок укладання договорів на виконання поліграфічних і оформлювальних робіт;розцінки на художньо-графічні оригінали для видавничої продукції; правила підготовки рукопису до здачі у виробництво, коректурних відбитків до друку; стандартні коректурні знаки; умовні позначення, які застосовуються в кресленнях і інших видах ілюстрацій;технологію поліграфічного виробництва; економіку і організацію поліграфічного виробництва; основи організації праці і трудового законодавства, правила і норми охорони праці.

Основа системи, як і львівської системи-стандарти підприємства, що встановлюютьцілі управління, способи їх досягнення та оцінки, що регламентують норми, в тому числі й технічні правила, вимоги, що застосовуються на підприємстві для досягнення високих кінцевих господарських результатів.

Повинен знати: основи редакційно-видавничої роботи;порядок підготовки рукописів до здачі у виробництво, коректурних відбитків до друку; граматику і стилістику російської мови; техніку вичитування рукописів; правила коректури і стандартні коректурні знаки; технічні правила набору; державні стандарти натермінологію, позначення та одиниці вимірювання; діючі умовні скорочення, умовні скорочення, які застосовуються в бібліографії на іноземних мовах; діючі нормативи на коректорську роботу; основи технології поліграфічного виробництва; основи економіки,організації праці і трудового законодавства, правила і норми охорони праці.

Повинен знати: основи редакційно-видавничої роботи; порядок підготовки рукописів до здачі у виробництво, коректурних відбитків до друку; граматику і стилістику російської мови;техніку вичитування рукописів; правила коректури і стандартні коректурні знаки; технічні правила набору; державні стандарти на термінологію, позначення та одиниці вимірювання; діючі умовні скорочення, умовні скорочення, застосовувана в бібліографії наіноземних мовах; діючі нормативи на коректорську роботу; основи технології поліграфічного виробництва; основи економіки та наукової організації праці; правила і норми охорони праці техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

СН) і технічні правила (ТП), які, конкретизуючи небудь розділ проектування, повинні застосовуватися повсюдно (наприклад, СН 528 - 80 Перелік фізичних величин, що підлягають застосуванню в будівництві, ТП 101 - 81 Технічні правила по економному витрачанню основних будівельних матеріалів) ; будівельні каталоги (СК) обладнання.

Майстер повинен володіти наступними основними технічними знаннями по своїй спеціальності: вільно читати робочі креслення та монтажні схеми, розбиратися в кошторисах, вміти користуватися цінниками на монтаж обладнання; знати призначення і правила застосування основних монтажних механізмів, механізованого інструменту та пристроїв з відповідних видів робіт; знати правила і способи визначення якості робіт та правила приймання монтажних робіт; вміти застосовувати технічні правила і норми на проведення і приймання монтажних робіт; знати норми і розцінки, вміти виробляти обміри виконаних робіт, виробляти по ним актування робіт і підрахунок заробітної плати робітників; вміти застосовувати тарифно- кваліфікаційний довідник, тарифні ставки і заохочувальні системи оплати праці; знати правила охорони праці та техніки безпеки.

З метою спрощення розрахунків і контролю Б таблиці (додаток 9) наведені значення площі кільцевого простору т а забою fj для найбільш поширених співвідношень розмірів долота я бурильних грубий, а також обчислені за формулою (3) граничні значення динамічного напруження адвлга (прийнято J 1000 нерухома колона бурильних труб) для подач бурових насосів, що регламентуються керівництвом ЕЩінне технічні правила.

Зв'язок комплексу методичних матеріалів по створенню АСУП із загальним комплексом матеріалів з проектування. СН 202 - 76 - Інструкція по розробці проектів і кошторисів для промислового будівництва; СПМ - довідкові матеріали: /- ГОСТ; 2-нормалі (внутрішньовідомчі, загальносоюзні, республіканські, місцеві); 3 - типові проекти (уніфіковані вузли); 4 - каталоги; 5 - технічні рішення (інформація, технічна література); СНиП - будівельні норми і правила; ТП - технічні правила; СН - будівельні норми; ТУ - технічні умови; У-вказівки; п-інструкції; НТП - норми технологічного проектування по галузях;PММ ТЧ - керівні методичні матеріали по технрлогіческой частини;PММ АСУП - комплекс методичних матеріалів пр розданік) АСУП.

На процес верстки має великий вплив і спосіб, яким був проведений набір. Технічні правила зовсім однакові для строкоотлівниє і буквоотлівного (в тому числі і ручного) набору, але методи і прийоми верстки істотно різняться між собою, особливо при верстці ускладнених видань.