А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Взаємодія - бензілхлорід

Взаємодія бензілхлоріда з аміаком в середовищі абсолютованого спирту виключає можливість утворення гідроксиду амонію, внаслідок чого реакція протікає в основному в напрямку амінірова-ня бензілхлоріда.Цікаво відзначити, що вихід ді - і трібензіламінов в цьому випадку значно вище їх виходу при здійсненні реакції у водному середовищі.

Взаємодія бензілхлоріда з хіноліну з утворенням забарвленого в жовтий колір продукту реакції, який визначаєтьсяколориметрически за стандартною шкалою.

Взаємодією бензілхлоріда з NaCN проводиться бен-зілціанід, що застосовується для отримання транквілізаторів (діазепам, фенобарбітон) та інших лікарських препаратів, наприкладР- Фенілетиламіну.

Взаємодієюбензілхлоріда з ацетатом Na отримують бензілацетат.

Виходить взаємодією бензілхлоріда і дпметіламіна в абсолютному спирті.

Отримують взаємодією бензілхлоріда з И К-дн-в /ш /- бутілтнокарба-матом натрію.

Отримують взаємодією бензілхлоріда з МД-ді-вгору-бутілтіокарб-Аматом натрію.

Виходить взаємодією бензілхлоріда і диметиламина.

Виходить взаємодією бензілхлоріда і диметиламина в абсолютному спирті.

Бензилбензоат отримують взаємодією бензілхлоріда і натрієвої солі бензойної кислоти, а Такке Алкоголиз: метілбен-зоата бензиловим спиртом.

Виходить при взаємодії бензілхлоріда з О-бутил - 5-етілдітіофосфа тому натрію. Випускається у вигляді ем.

Таким чином, взаємодія розгалужених бензілхлорідов з алкілмагнійгалоідамі можливо.

Похідні бензиламінів можуть бути отримані взаємодією відповідного похідного бензілхлоріда з NH4OH у присутності похідних бензальдегіду.

Традиційний спосіб отримання заснований на взаємодії бензілхлоріда з NaCN і наступному гідролізі утворився бензілціаніда.

Антрацен і його гомологи можуть бути отримані в реакціях алкілування за методом Фріду-ля - Крафтса при використанні в якості вихідних речовин бензолу, його гомологів, галогенметілпроізводних, полігало-геналканов. Наприклад, при взаємодії бензілхлоріда з А1С13 утворюється антрацен.

Бензиламінів застосовують у виробництві пластичних мас, барвників, інгібіторів корозії. Препаративний спосіб одержання бензиламінів з 98% - м виходом заснований на взаємодії бензілхлоріда з уротропіном (Пат.

Бензімін (гексаметіленбензамід, гексамід), CisHijON, 60% - ний концентрат емульсії - рідина від жовтого до коричневого кольору, що утворює з водою стійкі емульсії. Без запаху, на повітрі повільно кристалізується. Отримують взаємодією бензілхлоріда з гексаметіленамі-ном в присутності лугів.

Оскільки константа дисоціації аміаку менше константи дисоціації бензиламінів, бензілхлорід при наявності в реакційній суміші аміаку та первинного аміну в першу чергу взаємодіє з аміном (а не з аміаком) з утворенням солі вторинного аміну. ??Так продовжується до освіти не тільки солі третинного аміну, але і солі четвертинного амонійного підстави. Таким чином, при взаємодії бензілхлоріда з аміаком утворюється суміш первинного, вторинного та третинного амінів та їх хлористоводневої солей, а також соло четвертинного амонійного підстави. Переважне утворення того або іншого продукту залежить від умов проведення реакції.