А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зразкове уявлення

Приблизне уявлення про устрій однодискової ЕФМ з двома парами поверхонь тертя можна отримати з 145 якщо у зображеної на цьому малюнку багатодисковою ЕФМ залишити тільки один диск (ведений), який привключенні муфти буде затискатися між корпусом 2 і якорем. Багатодискові муфти, а також однодискові з двома парами поверхонь тертя в більшій мірі, ніж однодискові з однією парою поверхонь тертя, відповідають терміну дискові, так як в них дійсноє диски - круглі пластини, товщина яких значно менше зовнішнього діаметра.

Основні галузі споживання молібдену в США за даними 1958 Зразкове уявлення про розподіл молібдену по різних областях застосування може дати наведений нижчеграфік, що характеризує наближено найважливіші напрями використання молібдену в США.

Приблизне уявлення про устрій однодискової ЕФМ з двома парами поверхонь тертя можна отримати з 145 якщо у зображеної на цьому малюнку багатодисковою ЕФМзалишити тільки один диск (ведений), який при включенні муфти буде затискатися між корпусом 2 і якорем. Багатодискові муфти, а також однодискові з двома парами (Поверхонь тертя в більшій мірі, ніж однодискові з однією парою поверхонь тертя,відповідають терміну дискові, так як в них дійсно є диски - круглі пластини, товщина яких значно менше зовнішнього діаметра.

Основні галузі споживання молібдену в США за даними 1958 Зразкове уявлення про розподіл молібдену порізним областям застосування може дати наведений нижче графік, що характеризує наближено найважливіші напрями використання молібдену в США.

Приблизне уявлення про одержуваних рішенням рівняння (1 - 173) значеннях Y дає наступний приклад.

Зразковеуявлення про енергію водневого зв'язку в льоду можна отримати з теплоти сублімації - енергії, необхідної для перетворення одного моля молекул з твердого стану в газоподібний. У табл. 8.5 порівнюються теплоти сублімації гідридів елементів IV і VI груп. Жодна зцих молекул He-утворює водневих зв'язків.

Приблизне уявлення про емісійної здатності катодів дає вимірювання їх опору по відношенню до модулятору в кожному з ЕОП при дотриманні наступних умов. З кінескопа повинні бути зняті всі живлячінапруги. На підігрівачі кінескопа напруга 6 3 В слід подати від окремого джерела.

Для зразкових уявлень розглянемо в загальних рисах вплив параметрів електропередачі на її найвигіднішому напруга, з'ясуємо, як відбиваються на її економічнихпоказниках відступу від найвигіднішого напруги і отримаємо співвідношення, що дозволяють визначати орієнтовні значення цієї напруги.

Для приблизного уявлення величезних можливостей, які дає робота методом протягування, доречно зазначитидеякі середні режими робіт при протягуванні і продуктивність інструменту.

Ця таблиця дає приблизне уявлення про те, за якими критерію можна вибирати методи накопичення та згортання даних. Відношення між високою і низькою вартостями може бутидосить велике, наприклад вартість аналізу невибіркову звукозапису на плівку може i 10 - 100 разів перевищувати вартість планування і самого запису.

Дані табл. 23 дають приблизне уявлення про водопроникності шлакового каменю в завіспмостп від температури,часу твердіння і водо-цементного відношення. Проникність, як і інші властивості, залежить ще я від виду шлаку, режиму грануляції та інших факторів.

При цьому можна отримати приблизне уявлення про висоту температури плавлення речовини, про наявність чи відсутністьрозкладання і, що особливо важливо, про вибухових властивостях. Потім речовина необхідно розтерти і ретельно висушити, краще всього в вакуум-ексикаторі. Капіляр для визначення температури плавлення повинен бути абсолютно чистий і сухий. При Запевняю капіляра не слідвносити в полум'я відкритий кінець капілярної трубки, а перепоювати трубку гострим полум'ям на деякій відстані від кінця, так як інакше пари води, що знаходяться в полум'ї, можуть проникнути в капіляр.

Pазложеніе унітарного уявлення Т на зразкові представленняможе бути побудоване для будь локально компактної групи з рахунковою базою. Однак подальше розкладання неоднозначно не лише в сенсі вибору підпросторів розкладання (або, що те ж, алгебри діагональних операторів), але і в сенсі самих непріводімих компонент.

Наведена вище класифікація втрат нафтопродуктів дає приблизне уявлення про джерела і причини їх утворення.

Pазумеется, рис. 21 дає лише грубе, зразкове уявлення про графік функції у, однак саме така ступінь деталізації і вимагаєтьсявід вступників.

Pазмери запасів даного родовища можуть дати нам приблизне уявлення про ступінь нефтенасищенних материнських порід. Це, однак, можливо лише в тому випадку, якщо умови залягання нафтоносних верств виключають роль структурного фактора длянефтенакопленія. Крім того, слід враховувати можливість значного вторинного збагачення нафтою унаслідок пониження тиску, супроводжуючого освіту трещінова-тости в породах. Цей фактор може мати особливе значення при значному ущільненнівідкладень, що спостерігається у великих седіментаціопних басейнах.

Познайомившись з цими рішеннями, читач може отримати приблизне уявлення про те, як слід оформлювати чистовик екзаменаційної роботи.

Принципові схеми включення електричнихламп. Pасположеніе графічних позначень елементів на монтажних схемах повинно давати приблизне уявлення про дійсний розташуванні цих елементів в електроустановці. Конструктивні частини пристрою зображують у вигляді прямокутників або інших зовнішніхобрисів. Буквені і цифрові позначення на монтажних схемах повинні відповідати таким же позначенням на принципових схемах.

У всіх подібних випадках, щоб отримати хоча б приблизне уявлення про доброякісність виконання обмотки якоря,доводиться проводити перевірку правильності її схеми і відсутності в ній обривів і коротких замикань секцій або витків.

Навіть побіжне розгляд наведеної схеми розташування табору може дати приблизне уявлення про труднощі монтажу.

У першому випадкудевелопер, маючи інформацію про ринкові тенденції і зразкове уявлення про сферу, в якій він буде працювати, має відомої гнучкістю при виборі ділянки. У другому випадку існують додаткові обмеження пошуку, пов'язані зі специфікою цільовоїдіяльності.

Становить інтерес розглянути табл. 5 і 6 в яких дається приблизне уявлення про споживання різних нафтопродуктів за 1952 р.: у першій - за напрямами використання для району ОЕЕС, у другій - по споживанню в кілограмах на душу населеннядля окремих країн.

У першому випадку девелопер, маючи інформацію про ринкові тенденції і зразкове уявлення про сферу, в якій він буде працювати, має відомої гнучкістю при виборі ділянки. У другому випадку існують додаткові обмеження пошуку,пов'язані зі специфікою цільової діяльності.

Pабочая посилка полягає в тому, що на підставі минулого можна скласти приблизне уявлення про майбутнє, оскільки діяльність корпорацій до певної міри інерційна. Але коли це не так, минулі фінансовіі виробничі показники більше не можуть бути використані для прогнозування, і сам аналіз цінних паперів втрачає сенс. Тому ця техніка більш корисна в разі старших цінних паперів (які певною мірою захищені від змін), ніж у випадку звичайнихакцій; вона ефективніша в разі внутрішньо стабільних компаній, і вона більш виправдана в нормальних умовах бізнесу, ніж в періоди великої невизначеності і радикальних змін.

В даний час наші пізнання про механізм перебігу хімічних реакцій щенезначні, проте навіть приблизне уявлення про механізм хімічних перетворень наближає нас до глибшого розуміння сутності хімічних процесів.

Наведене опис хроматографічного розділення складних газових сумішей можна, звичайно,розуміти буквально: воно дає лише приблизне уявлення про сутність процесів, що відбуваються в колонці хроматографів. На рух компонентів газової суміші в ній впливають ряд факторів, що порушують їхній рівномірний рух. Рух газу відбувається не у вільній трубці,їжі потік може бути рівномірним і спокійним (ламінарним), а через звивисті ходи між частинками сорбенту. Відомо також, що завжди в місці зіткнення будь-яких двох різних газів (на їх кордоні) виникає процес часткового змішування їх. Рух смуг по шарусорбенту супроводжується тому розмиванням, яке тим більше, чим більше їх шлях і час перебування в колонці. Pотрута факторів, які багато в чому визначають аналітичні можливості хроматографічного методу, іноді важко піддаються обліку і математичному опису.Теорії хроматографії газів присвячені спеціальні книги вітчизняних і зарубіжних вчених.

Подібного роду свідчення красномовні, але вони майже нічого не дають для того, щоб скласти навіть приблизне уявлення про справжні масштаби терору.

Наведене опис хроматографічного розділення складних газових сумішей, звичайно, не можна приймати буквально; воно дає лише приблизне уявлення про сутність процесів, що відбуваються в колонці хроматографів. На рух компонентів газової суміші впливає рядчинників, що порушують їх рівномірний рух. Гази рухаються не у вільній трубці, де потік може бути рівномірним і спокійним (ламінарним), а через звивисті ходи між частинками сорбенту. Крім того, в місці зіткнення різних газів (на їх кордоні) виникаєчасткове змішання їх, викликане взаємним проникненням (дифузією) молекул одного газу в інший. Рух смуг по шару сорбенту супроводжується тому розмиванням, яке тим більше, чим більше їх шлях і час перебування в колонці.

Умовні графічніпозначення. На схемі внутрішніх з'єднань, так само як і на схемі зовнішніх з'єднань, розташування умовних графічних позначень елементів повинно давати приблизне уявлення про їх дійсному розташуванні у виробі. Як правило, проводи, джгути та кабелі повиннібути на схемі показані окремими лініями, товщину яких беруть 0 4 - 1 мм. Іноді для спрощення схеми допускається об'єднувати дроти, що йдуть в одному напрямку, в загальну лінію. Однак при підході до контактів кожний провід зображають окремою лінією. Якщо ж останнізамаркіровані в конструкції виробу, їх маркування повторюють на схемі.

Схема конструювання верстата з використанням засобів обчислювальної техніки (рис. 7) приведена в узагальненому вигляді з тією метою, щоб дати приблизне уявлення про можливості автоматизаціїконструювання верстатів уже на сучасному етапі.

Ймовірно, визначення Гассе, судячи вже з надзвичайної простоті співвідношення з ярдом, було досить наближеним, що мали на меті дати лише приблизне уявлення про російською лікті; можливо також, що у Гассе був нецілком правильний аршин.

Згадана вище таблиця наведена з метою дати деякі попередні відомості з розрахунку на те, що вони допоможуть визначити деякі поправочні множники або отримати приблизне уявлення про їх величиною. Я сподіваюся в недалекомумайбутньому опублікувати або представити повний список поправочних множників для парафінів, ароматичних вуглеводнів, спиртів і альдегідів. Поправочні множники, мабуть, необхідні і в разі вуглеводнів; навіть для нормальних парафінів необхідна калібруванняпри точних кількісних аналізах.

Згадана вище таблиця наведена з метою дати деякі попередні відомості з розрахунку на те, що вони допоможуть визначити деякі поправочні множники або отримати приблизне уявлення про їх величиною. Поправочнімножники, мабуть, необхідні і в разі вуглеводнів; навіть для нормальних парафінів необхідна калібрування при точних кількісних аналізах.

Ми наводимо нижче виклад рішень задач варіантів письмових робіт, що пропонувалися в 1975 році вступникам наекономічний, біологічний і механіко-математичний факультети Московського університету, Познайомившись з цими - рішеннями, читач може отримати приблизне уявлення про те м, як слід оформлювати чистовик екзаменаційної роботи.

Зразковеуявлення про вихід продуктів може дати докладна робота по термічному розкладанню вугілля димовими газами в киплячому шарі з витримкою до 9 хв.

Питома витрата теплоти на відбілюючих установках. I, 2 - 2. | Використання теплоти на деяких заводах вибіленоїкрафт-целюлози. Відповідний показник щодо найбільш ефективного в енергетичному відношенні заводу становить 10 ГДж /ТВЦ. Це дає приблизне уявлення про загальний потенціал економії енергії на типовому заводі. Для визначення реально досяжних завдань по економіїенергії необхідно провести більш детальне вивчення показників по питомій витраті енергії. Одним із підходів до цієї проблеми є вивчення відомчих показників по питомій витраті енергії і з їх допомогою визначення ділянок невиправдано високогоенергоспоживання.

Середній коефіцієнт модуляції характеризує ефективність використання мовного каналу. Він же дає приблизне уявлення про середній гучності звучання окремих частин (видів) віщальної програми з такому співвідношенні, як вонисприймаються слухачами.

Перед визначенням температури плавлення рекомендується перевірити ставлення речовини до нагрівання, спостерігаючи за його поведінкою на кінчику шпателя в полум'ї пальника. При цьому можна отримати приблизне уявлення про висоту температуриплавлення речовини, про наявність або відсутність розкладання і, що особливо важливо, про вибухових властивостях. Потім речовина необхідно розтерти і ретельно висушити, краще всього в вакуум-ексикаторі.

І, нарешті, ще одне зауваження до того, що було розказано провикористанні речовій частотної характеристики для визначення якості перехідного процесу. Часто виявляється можливим скласти зразкове уявлення про якість перехідного процесу по одному лише увазі речовій частотної характеристики, не будуючи поній тимчасову характеристику. Якщо речова частотна характеристика негладка і має піки, то слід очікувати, що перехідний процес буде протікати у вигляді повільно загасаючих коливань. Якщо, навпаки, у міру збільшення частоти о) величинаPвесь час убуває ідля всієї речовій частотної характеристикиP0 то значення х в перехідному процесі не перевищують більш ніж на 18% значення я, устанавливающееся після закінчення перехідного процесу. Є і ряд інших правил для наближеного судження про якість перехідних процесів по одному лише увазі речовій частотної характеристики.

Найбільшою чутливістю володіють сульфідно-кадмієві фотосопротівленія ФСК-1 і селенистий-кадмієві - ФСД-1. Однак чутливість дає лише приблизне уявлення про хід світлової характеристики фоторезистора, що відбиває залежність фотоструму (при незмінній напрузі харчування) від величини освітленості. Причиною цьому є нелінійність даної характеристики.

Усередині кожного графічного позначення пристроїв вказують його тип або найменування. Pасположеніе графічних позначень пристроїв на схемі повинно давати приблизне уявлення про їх дійсному розташуванні на місці експлуатації.

Нижче в § 1 наводиться рішення задач чотирьох варіантів письмових робіт, що пропонувалися вступникам на економічний, біологічний, механіко-математичний факультети та факультет психології Московського університету. Познайомившись з цими рішеннями, абітурієнт може отримати приблизне уявлення про те, як слід оформлювати чистовик екзаменаційної роботи.

На основі облікових матеріалів відділу кадрів (автобіографії, характеристики, дані про підвищення кваліфікації, освітньому рівні й ін) встановлюють соціальний склад працюючих та зміни їх кваліфікації. Аналіз причин звільнення, проведений за матеріалами відділу, дасть зразкове уявлення про психологічний клімат у колективі, забезпеченості житлом і побутових умовах працюють.

У критичній точці властивості газу і рідини стають однаковими. Визначення критичних тиску і температури для даної вуглеводневої суміші дає приблизне уявлення про те, в якій області тисків і температур ця суміш може існувати як рідина або як газ, або ж як двофазна суміш.

На основі відомостей відділу кадрів (автобіографії, характеристики, дані про підвищення кваліфікації, освітньому рівні й ін) встановлюють соціальний склад працюючих та зміна їх кваліфікації. Аналіз причин звільнення, проведений за матеріалами відділу, дає приблизне уявлення про психологічний клімат у колективі, забезпеченості житлом і побутових умовах працюють.

У багатьох випадках цей метод, вимагаючи порівняно невеликих обчислень, дає приблизне уявлення про перших власних значеннях.