А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Взаємодія - анілін

Взаємодія аніліну з хлоруксусной кислотою проводять у водному середовищі, застосовуючи нейтралізуючі агенти, так що фактично алкілуючі кошти служить хлорацетат-аніон. Цільовим у цій реакції є продуктмоноалкілірованія - Ж - феніл-амінооцтова кислота (фенілгліцін) (18), використовувана для синтезу індиго.

Взаємодія аніліну з хлоруксусной кислотою проводять у водному середовищі, застосовуючи нейтралізуючі агенти, так що фактично алкілуючі агенти служитьхлорацетат-аніон. Цільовий продукт цієї реакції - Л - феніламіноуксусная кислота (феніл-гліцин), використовувана для синтезу індиго.

Взаємодія аніліну з формальдегідом в кислому середовищі[14-31]протікає з утворенням первинних амінів різного ступеня конденсації. Здіамін утворюються 2 2 -, 2 4 - і 4 4-ді-амінодпфенілметани; крім того, виходять тріамшш, тетра-ньг та інші продукти.

Взаємодія аніліну з хлоруксусной кислотою проводять у водному середовищі, застосовуючи лужні нейтралізуючі агенти.

Взаємодія аніліну зхлоруксусной кислотою проводять у водному середовищі, застосовуючи нейтралізуючі агенти, так що фактично алкілуючі агенти служить хлорацетат-аніон. Цільовий продукт цієї реакції - Л /- феніламіноуксусная кислота (феніл-гліцин), використовувана для синтезу індиго.

Взаємодією аніліну з монохлоруксусной кислотою у водній суспензії гідроокису заліза (приготовленої дією їдкого лугу на розчин залізного купоросу) протягом 3 год при 93 - 97 С одержують залізну сіль феніламіноуксусной кислоти (фенілгліціна), яканерозчинні у воді і випадає в осад. Її фільтрують після охолодження реакційної маси до 35 С і відмивають гарячою водою від розчинних домішок.

Взаємодією аніліну з галогеналканів отримують вторинні і третинні алкилароматических аміни.

Взаємодією аніліну з формальдегідом або його похідними у водному середовищі в присутності НС1 одержують 4 4-ді-амінодіфені лметан.

Взаємодією аніліну з кислотами, ангідридами або галогенангідриди кислот отримують аніліди - N-ацілзаме-щенние похідніаніліну. Так, ацетанілід утворюється при ацетилювання аніліну оцтовою кислотою або оцтовим ангідридом при 120 С. Ацетанілід застосовується для синтезу проміжних продуктів у виробництві барвників - га-ніт-роацетаніліда, п-нитроанилина, n - фенілендіаміну, а такожлікарських засобів, наприклад сульфамідні препаратів. Ацетанілід використовується також як стабілізатор Н2Оа і пластифікатор нітратів целюлози.

Взаємодією аніліну з бензойної кислотою при 180 - 225 С в промисловості виробляється бензанілід, що використовується вяк проміжного продукту в синтезі барвників.

Взаємодією аніліну з хлоруксуеной кислотою у водному лужному середовищі отримують АГ-феніламіноуксусную кислоту (гліцин) (50), використовувану для виробництва індиго. Щоб ізбежать1 діал кілірованія, додаютьсіль заліза (II) з метою осадження сполуки (50) у вигляді карбоксилату заліза.

Реакція взаємодії аніліну з формальдегідом в кислому середовищі проходить з утворенням первинних амінів різного ступеня конденсації. В якості діамін головним чином утворюються 2 2 -, 24 - й 4 4-діамінодіфенілметани, крім того, утворюються три-аміни, наприклад 2 4-біс (бензиламінів) - анілін, тетрааміни - біо (2 4-діамінодіфеніл) - метан та інші продукти.

Реакція взаємодії аніліну з формальдегідом в сільнокіслой середовищі проходить через проміжнеосвіту п-амінобензі-лового спирту, що переходить у ангідроамінобензіловий спирт.

Виходить взаємодією аніліну з хлороформом в присутності лугу.

Виходить взаємодією аніліну з саліцилової кислотою в присутності хлорокиси фосфору.

Виходить взаємодією аніліну з саліцилової кислотою в присутності хлорокпсп фосфору.

Виходить взаємодією аніліну з хлороформом в присутності лугу.

При взаємодії аніліну з п-діметіламінобензальде-гідом у присутності оцтовоїкислоти утворюється з'єднання, забарвлене в жовтий колір.

При взаємодії аніліну з формальдегідом в присутності сірчаної кислоти утворюється переважно 4 4-діаіінодіфенілметан.

При взаємодії аніліну з хромовою сумішшю (суміш концентрованоїсірчаної кислоти та дихромату калію К2Сг2О7) утворюється чорний осад, званий чорним аніліном. Зазвичай тканину спочатку просочують розчином окислювача. Утворюється чорний анілін відкладається в порах волокна. Він не розчиняється у воді і досить стійкий до мила і світла.

При взаємодії аніліну з формальдегідом у присутності сірчаної кислоти утворюється переважно 4 4-діамінодіфенілметан.

При взаємодії аніліну з бензолсульфохлорідом утворюється речовина, здатне розчинятися в луги і реагувати здиметилсульфатом. Нагрівання продукту алкілування в лужному середовищі призводить до виділення маслоподібними речовини.

При взаємодії аніліну, сірковуглецю і сірки при нагріванні утворюється 2-меркаптобензотіазол. Напишіть рівняння реакції і запропонуйте умовийого перетворення в метил-2 - бензотіазолілсульфон.

При взаємодії аніліну з оцтовою кислотою в таких же умовах ацетанілід не утворюється.

При взаємодії аніліну з сірчаною кислотою переважно утворюється пара-ізомер. Амінобензолсульфокіс-лотучасто називають сульфаниловой кислотою.

При взаємодії аніліну з фенолом і хлораміном утворюється індофенол, лужний розчин якого забарвлений в синій колір. Інтенсивність забарвлення пропорційна концентрації аніліну.

При взаємодії аніліну закролеїн не було досягнуто хорошого виходу хіноліну.

При взаємодії аніліну з формальдегідом в залежності від рН середовища виходять смолоподібні продукти з різною структурою і різними властивостями. Деякі з цих смол отримали велике технічнезначення і привертають дедалі більшою мірою увага дослідників.

Шкала стандартів. При взаємодії аніліну і фенолу з хлораміном в лужному середовищі утворюється індофенол, який забарвлює розчин в синій колір.

При взаємодії аніліну зформальдегідом в залежності від рН середовища виходять смолоподібні продукти з різною структурою і різними властивостями. Деякі з цих смол отримали велике технічне значення і привертають дедалі більшою мірою увага дослідників.

Привзаємодії аніліну з /г-диметиламинобензальдегидог в присутності оцтової кислоти утворюється з'єднання, пофарбований ное в жовтий колір.

При взаємодії аніліну з поли - n - або полі-ж-феніленгідразідом оптимальна концентрація аніліну становить 044 міль на 150 г поліфосфорні кислоти.

При взаємодії аніліну з водним розчином формальдегіду в кислому середовищі поряд з основним продуктом - л і - ді-амінодіфенілметаном - утворюється полімер. Яке можливий його будова.

При взаємодії аніліну, сірковуглецю і сірки при нагріванні утворюється 2-меркаптобензтіазол. Напишіть рівняння реакції і запропонуйте умови його перетворення в метил-2 - бензті-азолілсульфон.

При взаємодії аніліну з формальдегідом у присутності сірчаної кислоти утворюється переважно 4 4-діамінодіфенілметан.

При взаємодії аніліну з бензолсульфохлорідом утворюється речовина, здатне розчинятися в луги і реагувати з диметилсульфатом. Нагрівання продукту алкілування в лужному середовищі призводить до виділення маслоподібними речовини.

При взаємодії аніліну, сірковуглецю і сірки при нагріванні утворюється 2-меркаптобензотіазол. Напишіть рівняння реакції і запропонуйте умови його перетворення в метил-2 - бензотіазолілсульфон.

При вивченні взаємодії аніліну з перекисом третинного бутилу з продуктів реакції був виділений діметіланіліном. Це можна розглядати як свідчення того, що механізм дії антиокислювача включає відрив воднів від амінної групи і подальше заміщення їх на радикали, що поставляються перекисом.

Виходить при взаємодії аніліну з р-нафтолом.

Виходить при взаємодії аніліну з оцтовою кислотою або оцтовим ангідридом.

Виходить при взаємодії аніліну і сірковуглецю в присутності 3% перекису водню.

Отримують при взаємодії аніліну з р-нафтолом. Застосовують в гумової промисловості в якості протівоокіслітеля, а також у виробництві барвників. У повітрі виробничих приміщень може знаходитися у вигляді аерозолю та парів.

Виходить при взаємодії аніліну з р-нафтолом.

Виходить при взаємодії аніліну з оцтовою кислотою або оцтовим ангідридом.

Виходить при взаємодії аніліну і сірковуглецю в присутності 3% перекису водню.

Про будову продукту взаємодії аніліну з пропаргіловим альдегідом //Журн.

Неозон Д отримують взаємодією аніліну та (3-нафтолу.