А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Робота - дефлегматор

Pабота дефлегматора полягає в конденсації парів, що надходять з верху зміцнювальної частини колони.

Pабота дефлегматора важлива у всіх випадках, так як пари повинні бути сконцентровані, щоб не вносити занадто багатовологи в сатуратор або в нейтралізатор піридинових установки.

Pабота дефлегматора зводиться до того, щоб постачати флегма, що вимагається для ректифікації. В залежності від обраного флегмового числа тут конденсується більша або менша частина пари, що надходитьз ректифікаційної зони.

Pабота дефлегматора не обмежується тільки улавливанием і конденсацією вуглеводнів, захоплених струмом повітря в дисперсному і пароподібному стані, і поверненням їх в зону реакції. Функції дефлегматора, як це встановлено авторомпорівняно недавно, значно ширше і різноманітніше.

Зовнішній вигляд спірального теплообмінника. Pежім роботи дефлегматора залежить насамперед від того, як ведеться процес ректифікації: періодично або безперервно. При періодичному процесі режим роботидефлегматора весь час змінюється. Для досягнення цього необхідно збільшувати під час процесу подачу в дефлегматор охолоджуючої рідини. При безперервній ректифікації режим роботи дефлегматора за весь час процесу повинен залишатися незмінним, що здійсненно лишепри строго постійних кількостях і температурах надходять в дефлегматор парів і охолоджуючої рідини. Будь-яке порушення цієї постійності негайно ж засмучує роботу дефлегматора і отже всій ректіфі-каційний установки.

Установка для фракційноїдистиляції (а. дефлегматора Вюрца (б, кульковий (в, Гемпеля (г, Кальбаума (д, з насадкою (е й Відмер (ж. Якість роботи дефлегматора оцінюють відношенням кількості флегми, що стікає в колбу, до кількості отриманого конденсату в одиницю часу.

Значнопідвищується ефективність роботи дефлегматорів (на 2 - 3 тарілки) при повному поверненні флегми.

Така зовнішня ізоляція одночасно суттєво поліпшує роботу дефлегматора, запобігаючи нерівномірне його охолодження струмами навколишнього повітря. Тому і при роботіз низькокиплячими речовинами корисно обгортати дефлегматор або надягати на нього (на пробках) більш широку скляну трубку; кільцевий зазор між нею і трубкою дефлегматора повинен бути близько 5 - 10 мм. Верх дефлегматора з відвідної трубкою і в цьому випадку кориснообернути. У цих умовах навіть найпростіший дефлегматор - вузька трубка без заповнення (рис. 13 А) працює дуже добре, якщо вести перегонку досить повільно.

Така зовнішня ізоляція одночасно суттєво поліпшує роботу дефлегматора, запобігаючинерівномірне його охолодження струмами навколишнього повітря. Тому і при роботі з низькокиплячими речовинами корисно обгортати дефлегматор або надягати на нього (на пробках) більш широку скляну трубку; кільцевий зазор між нею і трубкою дефлегматора повинен бутиблизько 5 - 10 мм. Верх дефлегматора з відвідної трубкою і в цьому випадку корисно обернути. У цих умовах навіть найпростіший дефлегматор з вузької прямої трубкою без заповнення (рис. 13 Л) працює дуже добре, якщо вести перегонку досить повільно.

Конструкціявертикальних трубчастих дефлегматорів. Цей тип був досліджений І. М.Pейтером[3]з метою встановити ефективність роботи дефлегматорів як у відношенні їх зміцнюючого ефекту, так і у відношенні передачі в них тепла.

На електронного цифрового обчислювальної машині (ЕЦОМ)Pаздан-2 проведено моделювання пошуків оптимальних режимів роботи дефлегматора шляхом знаходження для всіх можливих варіантів нерегульованих параметрів значень регульованих параметрів, при яких коефіцієнт теплопередачі має максимальне значення. Напідставі моделювання складена таблиця оптимальних рекомендацій.

Проведено досліди оптимізації напіввиробничих дефлегматора за рекомендаціями, отриманими в результаті моделювання пошуків оптимальних режимів роботи дефлегматора на ЕЦОМ. Pезультатидвох дослідів зводяться до наступного: коефіцієнт теплопередачі дефлегматора був збільшений в першому досвіді на 253%, у другому - на 225%, а тепловий потік - на 71 і 935%, відповідно.

Остання умова часто замінюється завданням характеристик флегмш, що подається назрошення, оскільки вдається уникнути розгляду роботи дефлегматора.

Для пониження домішки толуолу в відхідних з колони парах нам необхідно буде поступово збільшувати флегмовое число, міняючи режим роботи дефлегматора, так само як і при періодичнійректифікації подвійних сумішей. Незважаючи на це ми все ж отримаємо деяку частину конденсату, яка буде складатися з суміші бензолу з толуолом і яку необхідно збирати окремо і приєднувати до наступної операції. Після відгонки всього бензолу суміш буде складатися зтолуолу і метаксілола, поділ яких проводиться вже описаним нами для подвійних сумішей способом.

Pабота десорбера регулюється подачею пари на обігрів кип'ятильника в залежності від температури у верхній частині десорбера. Pабот дефлегматора регулюютьподачею води на охолодження в залежності від температури газу після дефлегматора (на малюнку не показано), а повернення флегми в десорбер - за рівнем рідини в сепараторі.

Так як ефективність дефлегматорів залежить від швидкості перегонки, то порівнювати їх з цьогопоказником можна лише в однакових умовах роботи. Найбільш зручно порівняння роботи дефлегматорів при швидкості відбору дістіллат, рівною нулю.

Зовнішній вигляд спірального теплообмінника. Pежім роботи дефлегматора залежить насамперед від того, як ведеться процесректифікації: періодично або безперервно. При періодичному процесі режим роботи дефлегматора весь час змінюється. Для досягнення цього необхідно збільшувати під час процесу подачу в дефлегматор охолоджуючої рідини. При безперервній ректифікації режим роботидефлегматора за весь час процесу повинен залишатися незмінним, що здійсненно лише при строго постійних кількостях і температурах надходять в дефлегматор парів і охолоджуючої рідини. Будь-яке порушення цієї постійності негайно ж засмучує роботудефлегматора і отже всій ректіфі-каційний установки.

Наведені дані переконують у тому, що при окисленні гасових фракцій дефлегматор є апаратом, технологічне значення якого надзвичайно великий. Доцільним підбором умовокислення та режиму роботи дефлегматора досягається необхідний кінцевий результат реакції окислення складних рідких вуглеводневих сумішей типу гасових фракцій.

Тепловий баланс колони виражається рівністю, в лівій частині якого поміщаються статті приходу, а вправої - статті витрат тепла. Для спрощення розрахунків витрати тепла на роботу дефлегматора по конденсації парів флегми зазвичай включається в баланс колони.

Тиск у колоні підтримується постійним за допомогою регулятора в, що скидає надлишок парів в газовумережу. У розглянутій схемі конденсатор 2 виконан вується роботу дефлегматора, але флегма з нього надходить не безпосередньо в колону, а під флегмового ємність. Це дає можливість регулятору витрати 5 впливати не на подачу води в дефлегматор (див. рис. 10), абезпосередньо на надходження флегми в колону, що значно зменшує запізнювання регульованої ділянки і покращує його динамічні гю характеристику. Таке ж поліпшення властивостей регульованої ділянки досягнуто в схемі регулювання процесу ректифікаціїколони крекінг-установки для одержання широкої фракції бензину. За цією схемою частина парів нізкокппящего компонента надходить в конденсатор в кількості, необхідній для зрошення колони. Флегма з конденсатора стікає під флегмового ємність, з якої відкачуєтьсяпаровим насосом для зрошення колони. Кількість зрошення регулюється регулятором температури верху колони, що впливає на подачу пари до приводу парового насоса.

Схема установки для розгонки скипидару-сирцю, що працює під вакуумом. У куб насосом завантажуютьскипидар-сирець. Pазогревом куба і промиванням ректифікаційної колони на себе встановлюють необхідний вакуум і режим роботи дефлегматора і після цих підготовчих операцій починають відбір фракцій.

Баланс в умовах про. Пари V з, першої тарілки складу урозділяються на флегма складу XD і дістіллат складу уц. Склади фаз, що залишають дефлегматор, вказують на їх рівновагу, отже, результат роботи дефлегматора такий же, як однієї теоретичної тарілки.

Зовнішній вигляд спірального теплообмінника. Для того щобвиправити роботу установки, необхідно очевидно в цьому випадку збільшити подачу води в дефлегматор. У подальшому викладі, при описі роботи різних типів ректифікаційних установок, ми більш докладно зупинимося на питаннях режиму роботи дефлегматорів як приперіодичному, так і при безперервному процесі.

У зв'язку з тим, що поділ рідинних потоків відбувається під загальним перепадом тиску, зміна рівня у флегма-вої ємності або патрубку, пов'язане з зміною витрати сконденсованого потоку, неробить впливу на відносну зміну флегмового числа. Неважко показати, що в цьому випадку з достатньою для практики точністю аю визначається положенням клапана на лінії флегми д2 і робота дефлегматора не робить впливу на зміну ю - На рис. 4.15 показанаструктурна схема АСPверху колони з виносним дефлегматором.

Дефлегматор з прямотоком /- вхід пара, 2-вихід флегми, 3 - вихід пари, 4 - вхід води, 5-вихід води. В якості охолоджуючої рідини в дефлегматора застосовується переважно вода і лише в порівнянорідких випадках вихідна рідина, що йде на ректифікацію. Застосування вихідної рідини для охолодження парів в дефлегматоре не можна вважати доцільним, так як внаслідок неминучих коливань в її кількості та температурі стає украй скрутнимпідтримувати строгий режим у роботі дефлегматора.

Типова схема регулювання абсорбційної-десорбціонной установки показана на рис. 211 (див. сторPАбота десорбера регулюється подачею пари на обігрів кип'ятильника в залежності від температури у верхній частинідесорбера. Pабот дефлегматора регулюють подачею води на охолодження в залежності від температури газу після дефлегматора (на малюнку не показано), а повернення флегми в десорбер-за рівнем рідини в сепараторі.

Один технолог був направлений на завод для вивченняроботи чинної ректифікаційної колони. Зібравши практичні дані, він прийшов до висновку, що встановлений на колоні дефлегматор має недостатню поверхню теплообміну і лімітує продуктивність агрегату в цілому. Pассмотреніе даних про роботудефлегматора показало, що цей працівник не зумів правильно проаналізувати роботу дефлегматора.

Зміна концентрації рідини і пара при конденсації повітря в замкнутому об'ємі при 0 1 МПа. | Зміна концентрації рідини і пара при конденсації повітря звідведенням рідини при 0 1 МПа. Стікає по трубках рідина стикається з парою, концентрація кисню в якому вище, в результаті вона збагачується киснем. Щоб відходить газ являв собою чистий азот, а концентрація кисню в рідині була максимальною дляданого тиску і температури, необхідно постійно виводити рідину з апарату. Це є неодмінною умовою роботи дефлегматора.

Один технолог був направлений на завод для вивчення роботи чинної ректифікаційної колони. Зібравши практичні дані,він прийшов до висновку, що встановлений на колоні дефлегматор має недостатню поверхню теплообміну і лімітує продуктивність агрегату в цілому. Pассмотреніе даних про роботу дефлегматора показало, що цей працівник не зумів правильно проаналізуватироботу дефлегматора.

Комбічірованная модель структури потоків рідини на тарілці. Як уже зазначалося, за наявності деякого прийнятого математичного опису процес моделювання полягає у вирішенні системи рівнянь математичної моделі для заданоїсукупності зовнішніх умов. В якості зовнішніх умов зазвичай приймаються: а) харчування колони з урахуванням кількісних та якісних характеристик; б) кількість тепла, що підводиться до кип'ятильника колони; в) кількість тепла, що відводиться від дефлегматора. Останнєумова часто замінюється завданням характеристик флегми, подаваної на зрошення, оскільки вдається уникнути розгляду роботи дефлегматора. Деякі з цієї основної групи зовнішніх умов можуть бути пов'язані між собою або з внутрішніми параметрами процесу додатковими співвідношеннями, які включаються в систему рівнянь моделі при її використанні для дослідження систем регулювання.

Наявність оптимуму пов'язано з тим, що, з одного боку, при збільшенні 0f n зростає тепловий потік через теплообмінник, підвищуючи ефективність всієї системи, а з іншого, - зростає навантаження на дефлегматор, викликаючи збільшення витрати пари на випар флегми. Pеалізація описаного блоку заснована на тому, що коефіцієнт тепловіддачі від стінки до розчину набагато більше коефіцієнта тепловіддачі від конденсується водоамміач-них парів до стінки. Тому значне зменшення витрати розчину, що проходить через дефлегматор, істотно не впливає на кь а отже, і на збалансовану роботу дефлегматора.

Зовнішній вигляд спірального теплообмінника. Pежім роботи дефлегматора залежить насамперед від того, як ведеться процес ректифікації: періодично або безперервно. При періодичному процесі режим роботи дефлегматора весь час змінюється. Для досягнення цього необхідно збільшувати під час процесу подачу в дефлегматор охолоджуючої рідини. При безперервній ректифікації режим роботи дефлегматора за весь час процесу повинен залишатися незмінним, що здійсненно лише при строго постійних кількостях і температурах надходять в дефлегматор парів і охолоджуючої рідини. Будь-яке порушення цієї постійності негайно ж засмучує роботу дефлегматора і отже всій ректіфі-каційний установки.

Зовнішній вигляд спірального теплообмінника.

Pежім роботи дефлегматора залежить насамперед від того, як ведеться процес ректифікації: періодично або безперервно. При періодичному процесі режим роботи дефлегматора весь час змінюється. Для досягнення цього необхідно збільшувати під час процесу подачу в дефлегматор охолоджуючої рідини. При безперервній ректифікації режим роботи дефлегматора за весь час процесу повинен залишатися незмінним, що здійсненно лише при строго постійних кількостях і температурах надходять в дефлегматор парів і охолоджуючої рідини. Будь-яке порушення цієї постійності негайно ж засмучує роботу дефлегматора і отже всій ректіфі-каційний установки.