А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Наполеглива робота

Наполеглива робота терорга-на і обслуговуваних їм підприємств щодо ресурсозбереження, заміна дефіцитної продукції недіфіцітной або менш дефіцитної, а в деяких випадках і вторинними ресурсами може істотно поліпшитиположення.

Потрібна тривала і наполеглива робота величезного колективу науковців, конструкторів та інженерів для створення основ управління і побудови керуючих систем із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки.

Післянаполегливої ??роботи з Управлінням Іркутського округу Госгор-технагляду та Федеральним Держгіртехнаглядом (всі пам'ятали справу П - ва, погане завжди пам'ятають довго), інститутом в 1997 році була отримана ліцензія на проведення діагностики підйомних споруд з деякимиобмеженнями.

Все це вимагає подальшої наполегливої ??роботи з удосконалення техніки підсочування і підвищенню її рентабельності.

Ми повинні вести наполегливу роботу по поглибленню господарського розрахунку, переводу підприємств на самофінансування ісамоокупність. Комплексне опробування цих принципів нині ведеться на Волзькому автомобільному заводі і в Сумському науково-виробничому об'єднанні. Тут отримано гарні результати.

Завданням справжнього моменту є планомірна, всебічна інаполеглива робота по підняттю обороноздатності Радянської влади, з підняття економічних сил країни.

Однак поряд із задачами наполегливої ??роботи по обмеженню капіталістичних елементів села, боротьбою за розширення і зміцнення соціалістичногосектора сільського господарства необхідно всю практичну роботу партійних, радянських і кооперативних органів в селі побудувати на забезпеченні таких умов, при яких бідняк і середняк могли б розвиватися і культурно покращувати своє селянське господарство, непобоюючись всякого роду матеріальних і правових обмежень. Радянська законність в достатній мірі передбачає необхідні обмеження для тих селянських господарств, котрі з трудових перетворюються на куркульсько-експлуататорські. Практика податкової роботи іхлібозаготівель 1927/28 р. та інших кампаній вказує на масові випадки перегинів на практиці, коли окремі середняцькі господарства прирівнювалися до куркульським і коли недостатньо натискали на куркульські капіталістичні елементи села, і в той же час неприпустимоперекручується наша лінія щодо бідняка і середняка.

У деяких областях замість наполегливої ??роботи по збільшенню виробництва продуктів тваринництва в гонитві за виконанням взятих зобов'язань стають на хибний шлях. Я прочитав фейлетон у газетіСільське життя за 22 жовтня, який називається Гості багаті. У ньому наводяться факти, коли підмосковні колгоспи купували худобу в чуваських колгоспах, привозили його у вагонах в Москву і здавали на м'ясокомбінат.

Ці досягнення є результатом наполегливої ??роботипартійних комітетів, господарських, профспілкових і комсомольських організацій підприємств об'єднання з вишукування резервів виробництва, впровадженню в практику досягнень науки і передового досвіду і наданої їм допомоги Центральним Комітетом Компартії України.

Це цілком здійсненно при наполегливій роботі.

Дружними спільними зусиллями, неослабної, наполегливою працею передові робітники будуть тепер, підбадьорені успіхом першого року їх робочої газети, продовжувати велику справу просвіти та згуртування навколо ідеймарксизму, все більш і більш широких мас пролетаріату.

ЦК пропонує Північнокавказькому парторганізації вести подальшу наполегливу роботу по зміцненню колгоспів і завершення суцільної колективізації краю і на цій основі ліквідації куркульства як класу і всіхйого залишків і коренів, що заважають справі соціалістичного будівництва в сільському господарстві, ведучи цю роботу на основі непримиренної боротьби за більшовицьку, ленінську політику проти правооппортуністіче-ської ідеології та практики - головної небезпеки всередині партії,проти лівих опортуністів, що приховують свою правооппорту-ністіческіх ідеологію під маскою лівих фраз і примиренства.

Звичайно, вивчення економіки промисловості вимагає наполегливої ??роботи. Але якщо є тверде бажання оволодіти економікою, то всі труднощі можнаподолати. Зате яке величезне задоволення відчуває людина, коли він може по-новому поглянути на свою роботу, правильно зрозуміти економічні показники діяльності підприємства і внести свій вклад у загальнонародну справу-справу створення матеріально-технічної базикомунізму. Ось чому економіку промисловості повинен знати кожен рабоч-ий і службовець на всіх промислових підприємствах нашої країни.

Без поєднання цих завдань, без наполегливої ??роботи з усім цим трьом каналам неможливо розв'язати зернову проблему ні в сенсіпостачання країни товарним хлібом, ні в сенсі перетворення всього нашого народного господарства на засадах соціалізму.

Удачі радують, невдачі засмучують, але наполеглива робота і захоплення своєю справою завжди дають і позитивні результати.

Держпостач СССP(Комплекс ресурсозбереження): Наполеглива робота терорга-на і обслуговуваних їм підприємств щодо ресурсозбереження, заміна дефіцитної продукції недіфіцітной або менш дефіцитної, а в деяких випадках і вторинними ресурсами може істотно поліпшити стан.

Головне ж полягало в тому, що завдяки наполегливій роботі геологів, були отримані відчутні результати. Якщо за 1920 - 33 рр в країні було відкрито 15 нових нафтоносних родовищ, то за 1934 - 40 рр - Більше 50 в тому числі в районі Баку - 12 Урало-Волзькому - 10 Майкопі - 9 Грозному- 7 Узбекистані - 5 Емби - 3 Дагестані і Сахаліні - по 2 і в Туркменії 1 родовище.

Проте вже з початку 70 - х рр в результаті наполегливої ??роботи конструкторів і технологів вдалося істотно зменшити габаритні розміри автоматизованих фотоапаратів з форматомкадру 24X36 мм, довівши їх приблизно до розмірів старих малоформатних апаратів, які не мали спеціальних пристроїв для автоматизованої установки експозиції і інших операцій. Одна з перших моделей такого типу -Pоллей-35 (ФPГ, 1969 р.) - була в той час рекордно компактної:довжина камери близько 100 мм, майже всю довжину займають кадрове вікно і гнізда під касету і приймальню котушку.

ЦК КПРС із задоволенням відзначає, що ваш колектив проводить наполегливу роботу по організації та удосконаленню виробництва тракторів підвищеноїпотужності, створення нового покоління техніки для перекладу сільського господарства на сучасну індустріальну основу.

Країни РЕВ у відповідності з рішеннями з'їздів своїх партій ведуть наполегливу роботу щодо подальшого вдосконалення соціалістичноїекономічної інтеграції, об'єднання зусиль у прискоренні розвитку науково-технічного прогресу.

Є підстави припускати, що потрібно деякий тривалий період часу і наполеглива робота фахівців з реклами, щоб вітчизняні експортери,недавно вийшли на зовнішній ринок, усвідомили важливість аналізу ефективності рекламних кампаній і якості рекламної продукції, зробили його регулярним, системним, всебічно зв'язаним з експортною діяльністю.

Новий етап у розвитку напівпровідникових приладівнастав, коли в результаті тривалої і наполегливої ??роботи фізиків були розроблені напівпровідникові тріоди, або транзистори, і була створена промисловість для виробництва їх.

У доповіді Н.І.Pижкова на XXVII з'їзді підкреслювалося: Ми повинні вести наполегливуроботу з поглиблення господарського розрахунку, переводу підприємств на самофінансування і самоокупність. У цьому зв'язку сьогодні більшої актуальності набуває проблема створення економічного механізму внутрішнього госпрозрахунку. Очевидно, що багатьом підприємствам,особливо дрібним і низькорентабельним (насамперед у силу відсталості свого технічного оснащення), перехід на самофінансування буде не під силу. У той же час ліквідація таких підприємств може бути недоцільною з народногосподарських позицій. Один з виходівіз цієї ситуації полягає, на нашу думку, в укрупненні виробничих об'єднань, в тому числі і за рахунок включення до їх складу підприємств-суміжників інших галузей.

За сторіччя, що минув після створення теорії хімічної будови, в результатінаполегливої ??роботи вчених були знайдені структурні формули багатьох тисяч органічних і елемент-органічних речовин.

За сторіччя, що минув після створення теорії хімічної будови, в результаті наполегливої ??роботи вчених були знайдені структурні формулибагатьох тисяч органічних і елементорганіческіх речовин.

В першу чергу ОДН має дбати про ліквідацію неписьменності серед підлітків та повісті наполегливу роботу за повну навантаження наявних лікпунктов.

Партійному бюро міністерства, партійниморганізаціям об'єднань і підприємств запропоновано домагатися від кожного комуніста наполегливої ??роботи по впровадженню нових методів господарювання в галузі, поліпшення результатів її діяльності.

Проте абсолютно ясно, товариші, що головний напрямок у вирішенніпродовольчої проблеми - це наполеглива робота всієї партії, всього народу щодо подальшого розвитку сільського господарства та агропромислового комплексу в цілому, виконання завдань, поставлених Продовольчою програмою.

Перший патент на охолодження лопатокгазової турбіни отримав Парсонс у 1884 р. З цього часу наполеглива робота з удосконалення внутрішнього охолодження робочих лопаток не припиняється.

Вільне володіння математичними методами, знання та інтуїція купуються, накопичуються і розвиваються впроцесі тривалої і наполегливої ??роботи.

Вільне володіння, математичними методами, знання та інтуїція купуються, накопичуються і розвиваються в процесі тривалої і наполегливої ??роботи. Той, хто послідовно оволодіває математикою, хтопослідовно отримує тверді і точні знання математичних фактів, буде впевнено рухатися далі, і математика стане слухняним інструментом в його руках.

Отже, тільки систематична робота лектора над собою, над підвищенням свого наукового іідейно-теоретичного рівня, а також наполеглива робота над вдосконаленням кожної лекції і всього лекційного курсу в цілому може забезпечити високий рівень лекцій та залучити до них найбільший інтерес слухачів.

Вільне володіння математичними методами,знання та інтуїція купуються, накопичуються і розвиваються в процесі систематичних занять, в результаті тривалої і наполегливої ??роботи. Той, хто послідовно оволодіває математичним апаратом, хто послідовно набуває тверде і точне знанняматематичних фактів легко і просто рухається далі; засвоївши одне, засвоює і подальше. Для нього дерева не загороджують лісу, він легко оцінює силу і красу математичних методів, набуває впевненості в здатності й умінні впоратися з зустрічається йомузавданням, і математика робиться слухняним інструментом в його руках.

Партійні комітети і первинні організації слабко підвищують відповідальність господарських керівників і фахівців за технічний рівень і якість продукції, що випускається, не ведутьнаполегливої ??роботи по розповсюдженню схваленого ЦК КПРС досвіду саратовских машинобудівників. Жоден з видів промислової продукції області не має державного Знака якості. На ряді підприємств допускаються відступу від технічних умов, грубопорушуються вимоги ГОСТів та замовлення-нарядів на поставку експортної продукції. Факти випуску недоброякісних виробів не завжди отримують принципову партійну оцінку.

Ці чудові досягнення свідчать про ініціативному, творчому працішахтарських колективів, активної діяльності партійних, профспілкових і комсомольських організацій по підвищенню ефективності виробництва, наполегливій роботі щодо використання резервів збільшення видобутку вугілля на основі технічного вдосконалення, механізації таавтоматизації технологічних процесів. На чолі патріотичних справ шахтарів йдуть передовики і новатори вугільної промисловості, які, продовжуючи славні традиції стахановського руху, показують зразки комуністичного ставлення до праці. Сотні колективівзмагаються за високі техніко-економічні показники, 136 колективів бригад і ділянок добувають в даний час з однієї лави по 1000 і більше тонн вугілля на добу, забезпечуючи майже третю частину всієї підземного видобутку.

Нові успіхи соціалізму робітничий клас забезпечитьлише в боротьбі із залишками капіталізму, даючи нещадний відсіч опору гинучих капіталістичних елементів, долаючи буржуазні і дрібнобуржуазні забобони серед трудящих і ведучи наполегливу роботу по соціалістичному їх перевихованню.

ВОстаннім часом спостерігається деяке зміщення ролі федерального центру, яка стає ініціації різні компоненти цілісної системи соціальної підтримки, наприклад, розробки принципів адресної підтримки незаможних або впорядкування соціальних субсидій іпільг та впровадженні принципів максимально можливої ??комерціалізації соціальної сфери. Ведеться наполеглива робота щодо уніфікації законодавства та ідентифікації регіональних законодавчих актів КонституціїPРосійсько Федерації. В цьому напрямку є великаполе діяльності.

Звичайно, вирішення цих завдань потребує великих зусиль. Потрібна наполеглива, наполеглива робота, висока активність і почуття відповідальності кожної радянської людини за свою ділянку роботи і за нашу спільну справу. Потрібні продумані заходи повдосконаленню керівництва всіма ділянками економіки, по-справжньому науковий підхід до організації виробництва.

Відштовхуюче діють на слухачів неграмотна мова лектора, неправильна вимова слів, невірні наголоси у словах, вживанняслів-паразитів: так би мовити, значить і пр. Необхідна наполеглива і наполеглива робота лектора над своєю мовою, розширенням словникового складу, відбором найбільш яскравих і виразних слів та оволодіння граматичним ладом мови.

На жаль, це робиться не скрізь, маютьмісце факти формального ставлення до прийнятих рекомендацій. Необхідна більш послідовна і наполеглива робота по реалізації намічених заходів у життя.

Ясно, що для усунення цих недоліків однієї перебудови системи управління ще мало. Тут потрібнатривала і наполеглива робота і адміністрації і особливо партійних і громадських організацій по вихованню людей, по рішучого викорінення безвідповідальності, тяганини, бюрократичного ставлення до справи. Дуже важливий підбір кадрів, здатних працювати сміливо ісамостійно.

Здійснюється мрія оволодіння енергією Сонця. Це результати дружної, наполегливої ??роботи, в якій беруть участь вчені як США, Англії, Франції, ФPГ, так і СССP, Чехословаччини, Польщі та Китайської НародноїPеспубліка.

Для посиленняантиімперіалістичної боротьби необхідно насамперед зміцнення єдності між усіма антиімперіалістичними силами на основі спільних дій. Це вимагає активної і наполегливої ??роботи. Не можна не бачити, що в даний час існують сили, які більш абоменш свідомо намагаються посіяти розкол в антиімперіалістичних рядах. Вони намагаються при цьому використовувати брак досвіду і схильність право - і ліво-оппортупісті-ного впливам, які несуть із собою залучаємо в боротьбу нові широкі верстви населення. Тут необхідно з великим терпінням і силою переконання постійно підкреслювати ті конкретні завдання, навколо яких цілком можна домогтися згуртування сил для спільної боротьби. Така єдність дій має стати чинником, що визначає хід подій і створює найкращу атмосферу для дозволу проблем, по яких існують розбіжності.

Слід ясно собі уявити, що в області каталізу можна розраховувати на те, що застосування основних законів дозволить незабаром зробити детальний теоретичний аналіз явищ. Для отримання результатів потрібна наполеглива робота, в якій емпіричні методи поєднувалися б з обгрунтованими теоретичними поглядами на предмет дослідження.

Наявність серйозних недоліків і упущень у тваринництві є також результатом поверхневого, некомпетентного керівництва з боку обкому КПРС. В області не ведеться постійної, наполегливої ??роботи по закріпленню кадрів на селі. Тільки на фермах не вистачає близько 4 тис. працівників масових професій. В той же час питання соціального розвитку села вирішуються значно нижче наявних можливостей. Хронічно не виконуються плани введення дошкільних закладів, клубів, будинків культури, знижені обсяги будівництва житла в господарствах. Для подолання відставання в економічному і соціальному розвитку села, а також впровадження механізації та автоматизації в сільськогосподарському виробництві погано задіяний потужний промисловий потенціал області.

Це - істина, яка не потребує доказів. До цього стану справ ми повинні йти систематичної, неухильної, наполегливою працею і над його духовним піднесенням, і над його всебічної підготовкою до його дійсно високому званню і, головне, головне і головне - над підняттям його матеріального становища.

Pазвіть і зміцнити свою волю може кожна людина шляхом наполегливої ??роботи над собою.

ЦК застерігає від хибної тенденції, що спостерігається в окремих організаціях, підмінити організацію артілей сільськогосподарськими кооперативними товариствами. Відновлюючи сільськогосподарські кооперативні товариства в районах слабкого колгоспного руху, необхідно розгорнути наполегливу і наполегливу роботу по організації сільськогосподарських артілей, як основної форми колгоспного руху на даному етапі.